Jezsuiták üldöztetése XIV. Kelementől Ferenc pápáig

2019. március 2. 14:32

Szabó Ferenc SJ
Jezsuita bloggerek
Nem szándékozom Gazdag Istvánnal vitába szállni. Sajnálatos, hogy a Demokrata helyet ad ilyen minősíthetetlen írásoknak.

„A jezsuita rend »titkairól és hatalmáról«, első századának „hódításairól«, majd a rend elleni támadásokról, a Bourbon-királyok, szabadkőművesek, Pascal és a janzenisták vádaskodásairól, valamint a Jézus Társasága feloszlatásáról számtalan többé-kevésbé hiteles munka jelent meg. Most majd ismét megvilágítom e jelentős egyháztörténeti eseménysorozatot – hiteles forrásművek alapján – azok számára, akiknek nincs módjuk tanulmányozni az egyháztörténetet.[1]

Teszem ezt abból az alkalomból, hogy a hetekben megjelent a Demokrata című lapban Gazdag István pamfletje Bergoglio, az ellenpápa? címmel. Így kezdődik: »A jezsuiták társaságának fennmaradása esetén majdnem lehetetlen, hogy az egyház valódi és tartós békét élvezzen. Amikor 1773-ban XIV. Kelemen pápa ezzel az indoklással feloszlatta a jezsuita rendet (melyet VII. Pius 1814-ben majd visszaállít), nyilván nem sejthette, hogy a távoli jövőben egyszer majd egy jezsuita követi a trónon, akinek tevékenysége utólag is igazolni fogja intézkedését. Ennyire megosztó személyiség ugyanis még nem volt a katolikus egyház modern történetében, mint az I. Ferenc néven regnáló jezsuita Bergoglio. Talán már unalmas is, hogy időről időre közzéteszem az európai katolicizmus leépítését célzó ámokfutásának legaktuálisabb epizódjait…« – így a pamflet nyitánya.

Nem szándékozom Gazdag Istvánnal vitába szállni. Sajnálatos, hogy a Demokrata helyet ad ilyen minősíthetetlen írásoknak. A pamflet stílusából világosnak tűnik, hogy hasztalan kísérlet lenne párbeszédet kezdenem a magabiztos »apologétával« aki oly nagy buzgalommal védi(!) az »európai katolicizmust« Ferenc pápa »ámokfutásától«. Vajon kinek a nevében beszél? Talán isteni sugallatra kapta küldetését?”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 73 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem." [Jn 15,18-21]

"Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is." [Mt 16,18-19]

Keresztre feszítheti a világ a Krisztus követőket a mában is, de attól az igazság igazság marad, Krisztus az Úr s aki követni akarja, annak az emberi EGO helyett már a Szentlélek vezetését kell keresnie, a megtérés útjára lépve.

"Sajnos Európában a templomaink kiürülnek, ha képtelenek leszünk változtatni, akkor üresek is maradnak. Ferenc pápa egy megcsontosodott egyházban egy változtatni akaró, változtatni tudó karizmatikus személy, aki hiszem, hogy a Szentlélek vezetésével kormányozza a lelki megújulásra áhítozó egyházunkat, ezért én bízom benne, mellette állok, és minden erőmmel segítem őt. Annak, aki kritizálja Ferenc pápát, egyetlen kérdést teszek fel: Vajon ha maga Jézus Krisztus lenne a pápa, mit tenne másképpen, mint amit a jelenlegi Szentatya tesz? Biztos vagyok benne, hogy ezt az irányt vinné tovább, csak sokkal radikálisabban, még akkor is, ha újabb nagypéntekbe torkollna az útja!
Krisztus azért küldött a világba, hogy szeretetünkkel gyógyítsuk, és nem azért, hogy elítéljük egymást. Nekünk nem legyőznünk kell a másikat, hanem békében, jó testvérekként együtt kell építenünk Isten országát! Lépjünk ki pazarló, kapzsi, önző életvitelünkből, és térjünk meg! Álljunk felekezettől függetlenül korunk legnagyobb prófétája mögé! Fogjunk össze, és indítsunk el egy újabb, világunkat megtisztító, gyógyító, arcunkat az igaz értékek felé fordító reformációt! " [Böjte Csaba]

Válaszok:
hhonor | 2019. március 2. 21:13

"Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda." [Mk 10,15]
https://www.youtube.com/watch?v=cLL1J65FdYg

Válaszok:
hhonor | 2019. március 2. 21:24

Nagyon jó fejek a jezsuita atyák!

"Két dolgot emelnék még ki, amiért imádkozni is fogok, s nagyon kérlek, hogy szívleljétek meg.

Ne oszoljatok pártokra! Soha ne mondjátok, hogy „én a Laci atyával tartok”, „én a Ferenc atyával tartok”. Ne tűrjétek meg a megosztottságot!

Először is a szívetekben. Ha bárkivel szemben ítélet, előítélet van bennetek, az ellen küzdjetek, mert ott nyitva van az ajtó a sátán, a gonosz számára. Akiben megosztottság van, az – bármennyire nem szeretné –, nyitva hagyja az ajtót az ellenségnek, az pedig nem szokott tétovázni, elvégzi a munkáját.

Őrizzétek meg az egységet a szeretetkapcsolataitokban. Elsősorban a házasságotokban, a családotokban. Őrizzétek az egységet a közösségeitekben, az egyházközségben. Soha ne adjátok tovább a rosszat. Nem csak akkor, amikor rólam fogtok rosszat hallani, hanem senkiről. Ne adjatok teret a sátánnak! A rosszat jóval kell legyőzni. Ha rosszat hallasz valakiről, akkor te mondjál jót arról az emberről. Ha te magad nem tudsz, akkor kérdezd meg a Szentlelket, ő tud, és el is fogja árulni neked, ha kéred, hogy mutassa meg mi az ajándék abban, akit mások most szapulnak, bántanak.

„Legyetek mindnyájan egy!” Ez Jézus végrendelete, s a huszonnégy év alatt, amit közöttetek töltöttem, én is nagyon sokat küzdöttem ezért; böjttel, imával, megbocsátással, bocsánatkéréssel. Legyetek egyek és őrizzétek az egységet, mert ez az, amit a gonosz nem tud utánozni. Ő mindig a megosztást végzi el közöttünk. Egyedül az egységre képtelen. Ha őrzitek, ha újra és újra megteremtitek az egységet, akkor nem kap teret közöttetek a sátán, akkor az Isten országáért, a közösségért, az egyházért gyönyörű gyümölcsöket fogtok teremni.

A másik, amiért imádkozni fogok és nagyon kérlek benneteket, folytassátok a szentségimádás szolgálatát. Lehet akármilyen program, ima és imádás nélkül a közösségen nem fog átsugározni Isten kegyelme és ereje. De ha kitartotok az imában és az imádásban, akkor a kegyelem átragyog rajtatok, és akkor is hatékony lesz, ha éppen nincsen különleges program. Maradjatok hűségesek a szentségimádás szolgálatában!" [Varga László püspök]

Megtérés, élet Krisztusban - nincs más lehetőség [Varga László előadása]
https://www.youtube.com/watch?v=8rVGfVE1rIo

Válaszok:
hhonor | 2019. március 3. 8:35

Adott emberi megnyilvánulások rossz irányba haladnak, nem jó irányba tesznek szolgálatot, ha világi érdekektől, saját elgondolásoktól vezérelve a Katolikus Egyház vezetőjének személyét támadják, próbálják amortizálni, ezzel Jézus Egyházának egységét is támadva és rombolva, Jézus szándékai ellen haladva. Tudnunk kell, akár azon vezetői szintet képviselőknek is, akár a demokrata vezetésében, attól, hogy kinyilvánítunk dolgokat, jelenben, múltban, akár azt, hogy katolikusként nem az Egyház jelenben megválasztott pápáját tekintjük saját pápánknak, attól még adott igazságok igazságok maradnak, emberi szándákoktól függetlenül is, mert azok saját emberi elgondolások és szándékok felett állnak.

Ha keresztényként magunkat helyezzük mind többször a középpontba, akkor fordítva ültünk fel a lóra. Magunk alkotunk magunk számára saját hitet és vallást, saját egyházat, mert ezen út már nem Krisztus központú, már nem a kereszténységről szól. Nem Krisztusnak, Krisztus Egyháznak, tanításainak kell saját elgondolásainkhoz igazodniuk, hanem fordítva, ahol katolikusként nem haladhatunk szembe a Katolikus Egyház egyetlen tanításával sem, mert azzal az Egyházból magunk zárjuk ki önmagunkat:
"2089 A hitetlenség a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása. "Eretnekségnek mondjuk, ha valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása vagy makacs kétségbevonása a keresztség fölvétele után; aposztáziának, ha a keresztény hit teljes elutasítása; és skizmának (megj.: a római katolikus egyház egységéből való kiválásnak), ha a Pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása." [Katolikus Egyház Katekizmusa]

Ha az ember a keresztény úton kíván haladni nem lehet megspórolni, hogy beengedje életébe Jézust, s törekedjen arra, hogy átadja számára életének vezetését mind több területen már saját ego-jának vezetése helyett, átvegye mind inkább Jézus lelkületét. A megtérés útjára lépés nem megspórolható, a kereszténység megélése sem svédasztal, ahol azt pakolhatjuk saját tányérunkra, ami ízlésünknek aktuálisan megfelel. Ez a keresztények útja, amelyen Ferenc pápa is halad, folyamatosan Jézusra mutatva, akkor is haladva ezen úton, ha személyét ezért többen támadni próbálják.

Ezeknek kár minden szóért. Ők csak Orbán pápájukért rajonganak. Kár, hogy református. De talán Kövér Lacát lehetne jelölni...

Tiszteld! Csupa nagybetűvel...

Párdóne moá má serí! Akkor felkészül bayer...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés