KDNP, Goethe, világegyetem

„Mi az örökkévalóságnak dolgozunk, tudunk várni pár évet” – Semjén a Mandinernek

2015. április 8. 8:00
A vasárnapi zárva tartás bevezetése siker, a családi boltban vasárnap is együtt a család, az állatok pedig nem juthatnak a mennyországba Semjén Zsolt szerint. A KDNP nemrég újraválasztott elnöke a Mandinernek elmondta: pártja nem egyértelműen jobboldali, viszont mindent elért, amire lehetősége volt. Semjén lapunknak arról is beszélt: ő szorgalmazta az RMDSZ-szel való fideszes kiegyezést, nemzetpolitikai életcélja pedig az egymillió új magyar állampolgár a ciklus végéig. Nagyinterjúnk.

Baszódjál meg, KDNP, s külön Semjén Zsolt... Hallotta a dalt?

Ennél elmésebb támadás sose érjen minket. Ha ez a társaság megdicsérne, lelkiismeret-vizsgálatot tartanék. Támadnak, tehát jó úton járok.

Társaság? Valaki bepöccent azon, hogy önök miatt nem tud vasárnap vásárolni és írt erről egy dalt. 

Ez így kissé hihetetlen. Nyilván egy érdekcsoport van emögött, amely a szabad vasárnap miatt indít támadást a kormány és persze a kereszténység ellen.

A kormányban benne van, de ön lenne a kereszténység? Vagy a KDNP?

A vasárnapnak talán van köze a kereszténységhez. A szabad vasárnap pedig a KDNP egyik nagy sikere. Százezer kereskedelmi dolgozó legelemibb munkavállalói jogairól van szó, úgyhogy elég bizarr, amikor baloldaliak és szakszervezetek támadják. Az, hogy mindenkinek járjon a vasárnapi pihenőnap, amelyet a családjával együtt tölthet, a legrégebbi szociáldemokrata követelés. 

Nem vettük észre, hogy munkavállalók tömegei vagy szakszervezetek követelték volna itthon az intézkedést. Egy világnézeti párt, önök tudták jobban helyettük, mi a jó nekik.

Óriási tévedés. Például a Frivaldszky Gáspár vezette civil szervezet itthon képviseli évtizedek óta a szabad vasárnapot, de nemzetközi mozgalom is szerveződött már e köré. Számos szakszervezettel beszéltünk, akik támogatták. 

Családokra hivatkozik, miközben az új rendszerben csak a családi boltok nyithatnak ki vasárnap. Az nem baj, ha ők dolgoznak?

A család a családi boltban együtt van vasárnap. A cél tehát megvalósul. 

A pincérnek talán nincs családja?

A közszolgáltatásoknak működniük kell vasárnap is – a rendőrségnek, a tűzoltóságnak...

Az étterem nem közszolgáltatás.

Nem, de az, hogy a családok vasárnap, a szabadnapjukon be tudjanak ülni egy étterembe, fontos és támogatható. Az intézkedés másik értelme persze valóban az, hogy a kis üzleteket hozzuk helyzetbe a multikkal szemben. Harmadszor: egy adott kultúrkörben vannak hagyományok. A vasárnap a kereszténységből következően az általános pihenőnap Európában. A francia forradalom alatt már kísérleteztek az eltörlésével, de nem jött be. Akik támadják a szabad vasárnapot...

A vasárnapi zárva tartást támadják.

Az helyesen szabad vasárnap. 

Maga a szó is abból jön, hogy vásárnap.

A magyar nyelvben. Máshol meg az Úr napjából.

Magyarországon vagyunk.

Igen. Mi a kérdés?

Hát az, hogy nincs-e ellentmondás. Tradícióra hivatkozik, miközben hagyományosan a vásárok napja a vasárnap.

Európában és Magyarországon a vasárnap a pihenőnap. Ausztriában, Bajorországban is szabad a vasárnap. 

Ott igen, nálunk viszont nem. Az autógyárak munkásai itthon vasárnap is dolgoznak. Csak a boltok vannak zárva.

Az a helyes, ha minél inkább általános lesz a szabad vasárnap, de van korlátja: a gazdaság teherbíró képessége. Elsősorban a kereskedelmi dolgozókat sújtotta a probléma, úgyhogy megtettünk egy nagy lépést az érdekükben, aztán ha módunk lesz rá, megnézzük, mit tehetünk még.

Viszont nem szöszölnek hatástanulmányokkal.

Hatástanulmány van ilyen is, meg olyan is. Nézzük meg egy-két év múlva, hogyan vélekedik akkor a tapasztalatok alapján a társadalom a szabad vasárnapról. Szerintem a többség idővel támogatni fogja. Nézzük majd meg azt is, voltak-e elbocsátások. Biztos vagyok benne, hogy nem lesznek számottevőek, ha lesznek egyáltalán. 

Igaz a pletyka, hogy most Orbán Viktor ötlete volt a zárva tartás, amellyel a multikat akarta megszorongatni; s önök csak megkapták, hogy képviseljék az ötletet?

Legádázabb ellenségeinknek is el kell ismerniük, hogy mindig ugyanazt mondjuk. A KDNP 1989-es programjából volt, ami már egy-két év alatt megvalósult; akadt olyan is, amire egy évtizedet kellett várni; van ami most valósult meg, de mindig célt érünk. A szabad vasárnap bevezetésének nekifutottunk az előző ciklusban is. Matolcsy miniszter úr hosszú kormányzati és elnökségi ülés után azt mondta akkor, hogy bár az intézkedés társadalmi hatását tekintve nincs vita, az ország teljesítőképessége még nem bírja el ezt. Mi viszont az örökkévalóságnak dolgozunk, tudunk várni pár évet.

Varga Mihály még néhány hónapja is azt mondta, hogy gazdaságilag megalapozatlan az ötlet. 

Kétségkívül hosszú vitánk volt a gazdasági minisztériummal. Az ország azonban annyit fejlődött 2011 óta, hogy most már nem akceptáltuk ezt az érvet. Varga Mihály azt is mondta, hogy jó kompromisszumos megoldást fogunk kötni. Így lett. Az autógyárakra és másra nem terjesztettük ki, a kereskedelmi dolgozókra igen. 

„A vadászat nem szórakozás, hanem szenvedély”

A vadászat mikor jön? A DK már követeli, hogy vasárnapra tiltsák be azt is.

Micsoda hülyeség ez? A vadászat, a horgászat és a kirándulás nem munka, hanem szabadidős tevékenység. A szabad vasárnap épphogy lehetővé teszi, hogy az ember kikapcsolódjon egyik vagy másik által.

Mikor vadászott utoljára?

Úgy egy hónapja.

Mit lőtt?

Sajnos semmit. 

Az elmúlt mondjuk fél évben azért sikerült valamit?

Persze. Bár az ember nem dicsekszik a zsákmányával, de most az egyszer kivételt teszek: a télen terítékre hoztam egy vadkant.

Katolikusként nincs gondban ezzel?

Miért?

Decemberben főcímek voltak arról, hogy Ferenc pápa szerint az állatok is mennyországba juthatnak. 

Akkor tévesek voltak a főcímek.

Az viszont nem, hogy VI. Pál azt mondta: állatainkat egy nap Krisztus örökkévalóságában látjuk majd viszont. Vadászként ön akkor gyilkos. 

Ebben az esetben, ha ön eszik egy szelet rántott húst, akkor kannibál.

Ezek szerint igen. 

Na, tegyük akkor ezt rendbe teológiailag. János apokalipszisében az új ég és az új föld, a mennyei Jeruzsálem azt jelenti, hogy az egész teremtés meg fog újulni. Ez azonban nem jelenti, hogy itt ennek a világnak a keretei között ne ennek a világnak a szabályai szerint kellene élni. Az ember fogazata például mutatja, hogy növényevő és húsevő egyszerre, mégsem mondjuk, hogy ha megeszünk egy szelet kenyeret, azzal bűnt követtünk el, mert megöltük a búzát, amely szintén megújul majd egyébként a mennyei Jeruzsálemben.

Ha megeszem a rántott húst, hogy életben maradjak, az azért más, mint amikor ön lelövi a szalonkát, s pusztán szórakozásból öl. 

Csak a pontosság kedvéért, a vadászat nem szórakozás, hanem szenvedély. Az ember antropológiai természetéből következik. Ahogy a szerelem. Az Úristen az embert ide helyezte, ebbe a világba, mintegy kertbe, hogy kertészként gondozza azt. Két tévedést lehet elkövetni ezzel a feladattal kapcsolatban. Az ipari lobbi lebetonozná az egész kertet. Ez az egyik. A másik véglet meg hagyná, hogy elvadult dzsumbuj legyen a kert. A küldetésünk az, hogy műveljük, hogy virágzó kertet hozzunk létre. Ahhoz viszont kellenek szerszámok. A vadász kezében a fegyver pontosan az, ami a kertész kezében a metszőolló. A vaddisznóknál minden koca ellik évente öt malacot. Ha az összes disznó megmaradna, úgy néhány év alatt tönkretennék az erdőt, a vetéseket, az élőhelyet, így elpusztítanák azt, s ezzel magukat is. Ma már nincsenek nagy ragadozók, a természet rendjét tehát csak a fenntartható vadászat képes biztosítani.

Az előbb ismerte el, hogy szenvedélyről van szó.

Persze. A sportvadászat szenvedély, amely nagyon mélyen gyökerezik az ember antropológiájában. Mindenkinek az őse vadászott. Az öné is. Természetes, hogy benne van az emberben ez az ösztön.  

Szóval a mennyország az állatok számára nincs nyitva?

Nincs. A mennyország, Isten színe látása, a Szentháromság belső életében való sajátos részesedés lehetősége a szellemi lények számára valóság. A teremtés egésze is meg fog újulni valamilyen formában, benne minden teremtménnyel, de a kettő nem keverendő össze. Ezért aztán az, aki egy állat elejtését vagy ételként való felhasználását összekeveri egy ember megölésével vagy megevésével, az elmebeteg. Visszatérve a kérdésére, a Szentatya sem mondhat mást egyébként, mint ami a keresztény hitletétemény, szavait tehát mindenkor ennek fényében kell értelmezni, nem pedig mondjuk a New York Times szenzációhajhász újságírói által kiagyalt főcímekből. Nagyon szép hagyománya egyébként az egyháznak a Hubertus-mise, s számos szent vadászott. 

Szent Ferenc meg prédikált a madaraknak. De kinek a pap, kinek a papné. 

Persze. Kapisztrán Szent János ferences vezetésével pedig Nándorfehérvárnál aprították a törököt. E szívemnek kedves témákon kívül a KDNP-ről is lesz szó?

„Minden programpontunkat megvalósítottuk”

Hogyne! Főleg, hogy március végén újra elnökké választották. Miért nem indult senki ön ellen? Mást nem érdekel ez a munka?

Általános támogatással engem választottak. Hogy jut ebből arra a következtetésre, hogy mást nem érdekel? Logikailag ebből az következik, hogy olyan eredményeket értünk el, amelyek önmagukért beszélnek, s a párt egésze ezt az utat akarja járni a jövőben is. 

Milyen utat?

A KDNP-nek sajátos karaktere van, amely alapján teljesen egyedülálló a magyar politikai palettán. Először is: Mi vagyunk az egyetlen történelmi párt a parlamentben - hacsak a szocialisták nem tekintik magukat annak… A mi pártunkat '44-ben a nácik ellen alapították, '45-ben folytatták a küzdelmüket a vörös diktatúra ellen, '47-ben Barankoviccsal megnyerték a választást és ez volt az egyetlen párt, amelynek tagjai egytől-egyig börtönbe kerültek vagy az emigrációt választották, de egyikük sem lett kollaboráns. 1990-ben Antall József kormányában rendszerváltoztató kormánypárt lettünk. Mi maradtunk. Hol vannak a történelmi pártok? A szocdemek, a kisgazdák? Vagy a nagy rendszerváltoztató pártok? Az SZDSZ? Az MDF? Nekünk parlamenti frakciónk van, a főispánoktól a polgármesterekig az ország egész területén jelen vagyunk. Úgy, hogy minden programpontunkat megvalósítottuk. A családi adózástól kezdve a nemzet közjogi egyesítésén át. Az utolsót, a családok csődvédelmét most nyújtjuk be és idén meglesz az is. 

Minden programpontot megvalósítottak? Abortusz?

Beleírtuk az alkotmányba, hogy a magzati élet fogantatásától védett, de a konkrét törvényi szabályozás csak olyan lehet, amit az adott társadalom el tud fogadni. Elértünk mindent, amire lehetőségünk volt, a többi párt közben vagy nem tudta megvalósítani a programpontjait, vagy ma már egészen mást mond, mint a kezdetekkor.

A Fideszről beszél!

Ott üdvös fejlődést láthatunk. A KDNP mindig ugyanazt mondta, és meg is cselekedtük. 

Csak éppen választáson nem mérették meg magukat, inkább bekúsztak a Fidesz hátán.

Hogyhogy bekúsztunk? Az emberek a Fidesz-KDNP szövetségre szavaztak. Hat választást nyertünk egymás után. Ez a pártszövetség a magyar, sőt, az európai politikatörténet legsikeresebb politikai konstrukciója. Logikailag két lehetőség van: vagy az van, hogy a KDNP fantasztikus értéket képvisel, amelyet a Fidesz felismert; vagy az, hogy én hoztam össze valamilyen zseniális megállapodást. Utóbbit a kötelező szerénység okán is kizárhatjuk.

A katolikus egyházzal való jó viszonyt hozzák a Fidesznek, ugye?

Az sem magától van. Különben életem fő műve, hogy szerepem lehetett Szent István bizánci szentté avatásában, amellyel az 1054-es egyházszakadás óta az első közös szentje lett Keletnek és Nyugatnak. Más egyházpolitikai munkám is maradandónak bizonyult az ingatlanrendezéstől a történelmi egyházakkal kötött szerződésekig. A Fidesz mindenesetre bölcsen felismerte a KDNP értékét, az események pedig igazolták ezt a döntést. 

Önök viszont elvileg különböznek a Fidesztől, azért van saját pártjuk. 

Minden keresztény párt alapproblémája, hogy ha konzekvensen ragaszkodunk az egyház tanítása szerinti politizáláshoz, az gyakran nem találkozik a közízléssel. Támogatottság híján pedig fennáll a veszély, hogy hitbuzgalmi egylet leszünk, nem pedig a társadalmat valóban alakítani képes politikai erő. A másik lehetőség, hogy nem ragaszkodunk annyira az egyházias dolgokhoz, akkor viszont egy idő után a kiüresedés veszélye leselkedik ránk. Én egyikben sem vagyok partner. Nem akarok hitbuzgalmi egylet elnöke lenni, de olyan néppárté sem, amely nem mer kiállni az egyházias keresztény értékek mellett. Mi semmit sem kényszerülünk feladni és mégis minden célunkat elértük. A Fidesz-KDNP szövetség az igazság-többség problémájára a megoldás. A KDNP ugyanakkor nem egyértelműen jobboldali párt, még akkor sem, ha általában csak egy jobb-bal koordináta-rendszert szokás használni. A nemzet, a család, az egyház értékeinek képviselete miatt mi markánsan jobboldalinak számítunk; a néhai SZDSZ ilyen értelemben szélsőbaloldali párt volt, amely anarchonihilista módon tagadta ezeket az értékeket.

Öt éve nincsenek a parlamentben.

Jó, csak az évtizedes harc belém ivódott… A lényeg, hogy van egy másik koordináta-rendszer is, a munkáé és a tőkéé. Keresztény pártként mi azt mondjuk, hogy a munka az elsődleges, s a tőkének mindig van társadalmi vetülete. Ebben a koordinátarendszerben mi tehát mérsékelt baloldaliak vagyunk, a néhai SZDSZ pedig szélsőjobboldali volt, hiszen a tőke primátusát, ráadásul a multinacionális tőke primátusát képviselte.

„Nekünk minden magyar egyaránt fontos”

Ha már tőke és primátus. Amikor Erdő Péter prímás is Tarsoly Csabával üzletelt, lehet hitelesen tőkeellenesnek lenni?

Aki életében bármilyen kapcsolatban volt Tarsoly Csabával, az összefüggésbe kerül a Quaestor tisztességtelen ügyeivel is? Az Esztergomi Főegyházmegyének a prímási bor termék miatt volt köze a Quaestorhoz. Nagyon nem korrekt, amikor fotókat mutogatnak és azt sugallják általuk, mintha az egyház benne lett volna valami tisztességtelen ügyben. Én soha életemben nem találkoztam Tarsoly Csabával, de politikában élő emberként én is rengeteg emberrel találkozom. Amíg nincs tudomásom arról, hogy az adott illető erkölcsileg vállalhatatlant művelt, miért ne találkoznék az illetővel?

Sokakkal kell? Orbánt mintha sokkal inkább Lázár János helyettesítené, nem ön, a hivatalos miniszterelnök-helyettes.

Lázár János a kancellária jellegű ügyeket viszi a Miniszterelnökségen, ami nem ütközik az én feladataimmal. Már csak azért sem, mert az én portfólióm körülbelül: Goethe és a világegyetem. A nemzetpolitika persze nagyon hangsúlyos benne. Életcélom, hogy a ciklus végére meglegyen az egymillió új magyar állampolgár. Érzelmileg, személyesen is az. Anyám erdélyi: én tudom, milyen az, amikor valakit egy életen át bozgoroznak. A honosítással nekik szolgáltatunk igazságot.

Az RMDSZ-szel való fideszes-kormányzati kiegyezés az ön sikere?

Az RMDSZ-szel való kiegyezést szorgalmaztam. Elfogadom természetesen, hogy egy nagy szövetségben, amilyen a Fidesz-KDNP, mindenkinek megvan a maga baráti köre, amely politikai hatásokkal is járhat. Ez egyébként helyes. Annál erősebb a magyarság szövete. A személyes kapcsolatok  viszont nem egyenlőek egy kormány politikájával. Azt kell látni, hogy ha az RMDSZ nem jutna be a bukaresti parlamentbe, akkor oda nem egy másik magyar párt fog kerülni, hanem csak román pártok, és akkor a magyar politizáló értelmiség ideológiai alapon előbb-utóbb beolvadna a román pártokba és vége lenne a magyar képviseletnek. Egyúttal az RMDSZ-t arra kell buzdítani, hogy visszatérjen a szövetségi jelleghez és integrálja azokat, akiket lehet. Kelemen Hunorral mindenesetre történelmi lépést tettünk meg, kölcsönös bizalom van az RMDSZ és a magyar kormány között. Ennek eredményeként a honosításban immár az RMDSZ is részt vesz. 

Akik húsz éve Bukarestben vannak, azok a románokkal való bizniszelésben lehetnek érdekeltek, nem?

Ez kétségkívül probléma, mégis: ha nem lett volna magyar képviselet Bukarestben, akkor mi lenne ma?

Lehet, hogy autonómia.

Nem mondja komolyan. A románok még ennyit sem adtak volna. Nem akarom laudálni az RMDSZ eredményeit, nyilván el lehetett volna érni többet is, de negligálni sem helyes. 

A Híd-Most szlovákiai tevékenységével is ilyen megengedő?

Az más történet. Az RMDSZ-szel lehetett rengeteg vitánk, de például Markó Béla azt sosem vonta kétségbe, hogy az RMDSZ etnikai alapú magyar párt. Bugár Béla és a Most-Híd nem ilyen. A Délvidéken látszott, milyen veszélyt jelent ez a politika. Ott a Demokrata Pártban lévő magyarok is megszavazták azt a jogfosztást, hogy mint „a megszállók leszármazottai”, a magyarok ne részesülhessenek kárpótlásban. Ezt aztán megoldottuk, mert elmentem Szabadkára és elmondtam, hogy ha így, akkor mi megvétózzuk az EU-s csatlakozási tárgyalásokat. A szerbek visszavonták a jogfosztást, de a veszély jól látható. Amit a Híd-Most művel, az az asszimiláció irányába hat, mert először jön a vegyes párt, utána egy szlovák pártban a magyar tagozat, végül a szlovák pártban pár magyar. Mindemellett az lenne helyes, ha a Magyar Közösség Pártja, ahol csak lehet, megállapodna velük. Beláthatatlan veszteséget okozna a felvidéki magyarságnak, ha nem lenne magyar párt a pozsonyi parlamentben. Ezért mondom, hogy nekünk minden magyar egyaránt fontos.

***

Fotók: Földházi Árpád.

Összesen 209 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Szerbiai létedre arról azért ugye hallottál, hogy "nyugaton" a legtöbb üzlet nyitva van vasárnap?

"Az emberek a Fidesz-KDNP szövetségre szavaztak." (Semjén)
Bevallom, hogy én "csak" a Fideszre szavaztam. Sőt, OV-ra!

Amikor kötelezettségről vagy korlátozásról van szó, sokakból előbújik a liberális.

A szeretetről sajnos sokkal többen beszélnek, mint ahányan gyakorolják.
No és persze hogy ki mit ért alatta az is roppant különböző.
Én minden esetre nem beszélek szertő szívű emberről akkor, ha hiányzik -vagy alig van benne- empátia, vagyis képtelen a másik ember nézőpontjának megértésére. Így arra is, hogy azokat elfogadja a magáéval azonos értékűnek -a másságuk ellenére.
Így aztán ha teheti erőszakot tesz másokon, és rájuk kényszeríti a saját értékrendje (vagy akár csak érdeke) szerinti igazságot.
Vasárnapi zárva tartás esetén ez történt.
Akinek kedvezőbb volt vasárnap menni vásárolni (akár csak esetenként) az most nem mehet.
Szemben azzal, hogy nem volt kötelező vasárnap vásárolni járni.
És ez a lényeg.
Gondolhatod és gyakorolhatod másképp, ha más a véleményed, vagy rád kényszerítem az akaratom, az én igazságom.
Ami soha nem lehet abszolút igazság, mert az igazság annyi, ahány a nézőpont.

Te mi a faszt keresel itt?
Miért nem mész a picsába?!

"Támadnak, tehát jó úton járok." - mondta a Whiskys Rabló, majd sorszámot tépett a körúti OTP-ben.

Stumpf enyhén rosszindulatú kérdéseire Semjén talpraesetten megfelelt.

Tömjén Zsolti, a hit lándzsája :))
Köztudottan azért kapta a kinevezését, mert mikor Orbánnak hónapokig derogált bejárni a Parlamentbe, ő ott állt a "vártán" és minden hozzászólásával Gyurcsányt igyekezett "leamortizálni".

Amikor még volt valódi kereszténydemokrata párt, akkor Zsolti legfeljebb a telefont kapkodta fel és kávét főzött a vezetőségnek.

Ha van undorító, mihaszna léhűtője a magyar politikai életnek, akkor ez az élősködő az.

Egy ilyen birka népségnek, mint ami itt lakozik, a rendeleti kormányzás felel meg. Ferenc József, Horthy, Rákosi, Kádár példája után Orbán is ezt bizonyítja.
Félév múlva a birkanép majd szépen beletörődik, hogy vasárnap mit kell csinálnia és hova kell mennie.

Undorító volt a javaslat, a bevezetés, de ezt érdemli az ország. Fognak még más szart is legyömöszölni a jónép torkán, meglátjátok!

Tán a hatalomban való örökkévalóságnak Semjén úr, tán inkább annak,de a hogy a kereszténynek...,hát, ebbe azért az Ön helyében nem élném bele magam túl nagy komolysággal.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés