alkotmányellenesség

2021. október 1. 10:40
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen eddig négy ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg élet és állam elleni bűncselekmények miatt.
2017. április 5. 14:36
Az Országgyűlés április 4-én elfogadta a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/14686. számú törvényjavaslatot. A Bibó István Szakkollégium közösségének szakmai álláspontja szerint az elfogadott törvény az alább felvázolt pontokon ellentétes Magyarország Alaptörvényével. Kérjük ezért Elnök Urat, hogy az Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdése értelmében emeljen alkotmányossági vétót és küldje meg az elfogadott törvényt az Alkotmánybíróságnak
Mandiner.jog
2017. április 4. 20:34
Ha egy felsőoktatási intézmény megfelel a törvényi előírásoknak, annak létét nem lehet a kormányzati úri kegyhez kötni. Vagyis lehet, de az minden esetben alaptörvény-ellenes lesz.
Mandiner.jog
Alkotmánybíróság
2017. január 13. 12:04
Az Alkotmánybíróság döntése szerint alkotmányellenes a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény közigazgatási felsőbíróságra vonatkozó rendelkezései. A testület kimondta: a támadott rendelkezések sértik a jogbiztonságot, mivel azokat nem egyszerű, hanem kétharmados többséggel kellett volna elfogadnia az Országgyűlésnek.
2016. március 29. 19:50
Az Alkotmánybíróság tájékoztatása szerint várhatóan csütörtökön döntenek a köztársasági elnök indítványáról, amelyben Áder János előzetes normakontrollt kért az MNB-törvény és a posta-törvény módosításáról. Ha az Alkotmánybíróság alkotmányellenességet állapít meg, a jogszabályt újra kell tárgyalni, azonban ha elutasítják Áder indítványát, akkor a köztársasági elnöknek haladéktalanul alá kell írnia a törvényeket.
2015. április 3. 12:59
A sepsiszentgyörgyi bíróság ítélete alapján alapján a Magyar Polgári Pártnak nem kell kifizetnie a decemberben kirótt bírságot, amit az akkori prefektus a magyar himnusz éneklése miatt szabott ki. A bírságolás alapjául szolgáló kormányhatározatot nem találta törvénytelennek a bíróság.
2015. március 3. 12:05
Törvénybe, alkotmányba és nemzetközi szerződésbe is ütközik a paksi iratok titkosítása az LMP szerint, ezért a párt a köztársasági elnökhöz, az ombudsmanhoz és az Alkotmánybírósághoz fordul. Az Együtt is alkotmányellenesnek tartja a megszavazott törvényt, ezért arra kérik Ádert, hogy bocsássa a törvényt előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz.
Mandiner.jog
Alkotmányellenes
2014. január 22. 13:36
Felállt az a munkacsoport, amelynek feladata, hogy a Vajdaság statútumát összehangolja a szerb alkotmánnyal. A munkacsoport elnökét a jobboldali Szerbiai Demokrata Párt delegálta a testületbe, amely korábban a statútumot alkotmánybíróságon megtámadta.
Mandiner.jog
2014. január 21. 16:23
Az Eötvös Károly Intézet és a Helsinki Bizottság beadvánnyal fordul az alapjogi biztoshoz, melyben azt kérik: kezdeményezze az előzetes letartóztatás felső korlátját megszüntető törvénymódosítás normakontrollját az Alkotmánybíróságon.
Mandiner.jog
2013. október 31. 15:03
Az egyedi ügyre reagáló jogalkotói lépéssel a parlament mind a saját, mind az igazságszolgáltatás tekintélyét tovább rombolná.