A Néprajzi Múzeummal mutatkozik be hazánk a Velencei Építészeti Biennálén

2023. május 26. 10:59
A világ egyik legrangosabb építészeti seregszemléjén, a Velencei Építészeti Biennálén Magyarország a Néprajzi Múzeummal mutatkozik be, a magyar pavilon idei kiállítása pedig számos rendhagyó elemet vonultat fel.

Rétegek és összművészet – a Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállítása

Írta: Móré Levente

 

Egy tipikus európai történet

A 19. század a nemzetek, ezzel a reprezentáció, a propaganda és a marketing ébredése volt. A század második felére Európa átvészelte a forradalmi időszakokat, és bár háborúktól nem voltak mentesek ezen évtizedek sem, a polgári átalakulás, a városok fejlődése – ezzel pedig a polgári élet, a középosztály és a kultúra előtérbe helyeződése – életre hívta a művészetek üzleti szemlélete mellett a nemzeti reprezentációs igényeket is. Sorra nyíltak a nagyívű kiállítások, amelyek egy-egy ország technikai fejlettségét és nemzeti kultúráját igyekeztek bemutatni, tették ezt a maihoz hasonló kettős céllal.

Már ekkor is fontos szempont volt a turizmus támogatása, hiszen ekkoriban a polgári társadalmakban szokássá vált nyaralni, felfedezni különböző országok eltérő kultúráját, ezért is épültek nagy szállodák Európa minden szegletén. Természetes, hogy sokan és hamar meglátták a szórakozás formálódásában az anyagi lehetőségeket, számukra pedig az államok is igyekeztek központi támogatást nyújtani – akár egy kiállításon való részvétellel. A másik lényeges mozgató a kiállításoknál a gazdasági kapcsolatok erősítésének igénye volt, hiszen egy-egy vállalat új termékének bemutatásával, művészeti alkotások megjelenítésével és értékesítésével az országok vezetői egyszerre találtak hatásos propagandaeszközre és az országok gazdaságának erősítésére alkalmas diplomáciai sikerre.

Ebben a szellemben nyílt az első világkiállítás,

így szervezték Budapesten a millenniumi ünnepségeket, és ezért hozták létre 1895-ben Velence nemzetközi összművészeti rendezvényét,

a Velencei Nemzetközi Művészeti Kiállítást (Esposizione Internazionale d'Arte) is. Hamar olyan nagy sikerré vált ez és bővült széleskörűvé, hogy praktikusabb volt szekciónként elkülönítve, önálló tárlatokon megmutatni a világ kortárs alkotásait. Így vált ki a kiállításból a Velencei Építészeti Biennálé (Mostra Internazionale di Achitettura), a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica), a Zenei Fesztivál (Festival della Musica), a Táncfesztivál (Festival della Danza) és a Színházfesztivál (Festival del Teatro) is.

A magyar pavilon kiállításának megnyitása (fotó: MTI)

A magyar pavilon

A korai sikeres magyar részvétel elismeréseként 1907-ben felajánlották a magyar kormánynak, építse meg a Giardini telkén (Velence kiállításokra szánt területének központjában) saját nemzeti pavilonját, amelyet azóta is – természetesen – minden (tehát nem csak az építészeti) kiállítási alkalomra használnak. A rendezők kifejezett kérése volt, hogy Maróti Géza tervezze az épületet, aki nem sokkal korábban, az 1906-os milánói nemzetközi iparművészeti vásáron kivívta magyar csarnokával a szakma, sőt, a legmagasabb körök (köztük az olasz királyi pár) elismerését is.

Az olasz és a holland után harmadikként épült fel tehát 1909-ben a lechneri örökségként magyar motívumkincsekkel gazdagított szecessziós épület,

amely igen kedvező fogadtatásban részesült. Ehhez hozzájárultak a míves díszítőelemek is, amelyek körül az az oromzat Attila lakomáját ábrázoló ötrészes üvegablakát a kor jó nevű grafikusa, az Arts and Crafts mozgalom hazai képviselője, Nagy Sándor tervezte; a gödöllői művésztelep alapítója Körösfői Kriesch Aladár pedig a főhomlokzat két mozaikját mintázta meg: bal oldalon az Isten kardja (A HUNOK IVADÉKIT MÁIG SEGÍTETTE felirattal), míg a jobb oldalon az Aquileia ostromát megjelenítő alkotás kapott helyet.

A biennálé magyar kiállítása

 

Több sikeres kiállítás után, szükségből az I. világháború alatt hadikórházként használták az épületet, ekkor is jelentősen romlott az állapota, ám nem volt mérhető a második világháborús romboláshoz. Ezt ráadásul egy 1948-as, pusztító erejű szélvihar tetézte, amely az épület tetejét tönkretette, teljesen használhatatlanná téve azt. A lepusztult magyar pavilon újjáépítésére az olasz állam többször nyomatékosan felszólította a magyar államot, ahol már a lebontásán gondolkodtak. Végül 1957-ben Benkhard Ágost építész kapott megbízást a helyreállítási tervek elkészítésére. Ennek során a pavilon üvegablakait befalazták, magastetejét elbontották, és bár a kapu kerámiadíszítése megmaradt, minden egyéb sallang levágásával egyszerű, dísztelen épületté változtatták át. A rendszerváltás után, 1991-ben döntöttek a korszerűsítés és a (pár elemet érintő) rekonstrukció mellett. Az akkori terveket Csete György és Dulánszky Jenő jegyzi. Ekkor nyerte el mai formáját a pavilon, amelynek kivitelezési munkálatai során derült fény arra, hogy Benkhard Ágost nem teljesítette maradéktalanul az állami elvárásokat: a falkutatás során kiderült, hogy az eredeti mozaikok és díszítőfestések szinte mindegyike fennmaradt, elfalazásokkal, rávakolásokkal sikerült azokat megőrizni az utókornak.

A velencei magyar pavilon tehát viharos története ellenére

a magyar művészet nemzetközi bemutatásának, ismertté tételének kiemelt helyszíne maradhatott a kádári rendszerben is.

Az ezredforduló pedig a velencei kiállítások gyakoribbá válását, ezzel együtt ismertségének és jelentőségének újbóli fellendülését hozta el. Nagy öröm (és egy kis szerencse is) tehát, hogy a 18. Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításának is ez a nagy múltú épület adhat helyet.

Reziduum

Minden kiállításnak más látja el főkurátori feladatait. Idén a ghánai-skót származású építész, Lesley Lokko nyerte a tisztséget, aki „A jövő laboratóriuma” címet adta a központi kiállításnak. Fődíját, az Arany Oroszlánt Demas Nwoko, nigériai születésű művész, formatervező és építész kapta, aki egész életművében a helyi erőforrások felhasználását és a nemzeti kultúrák globalizmussal szembeni erősítését helyezte a középpontba. A megnyitón tartott sajtótájékoztatón az Építészfórum beszámolója szerint Lokko többek között arról beszélt, hogy a dekarbonizációs és dekolonizációs folyamatoknak párhuzamosan kell zajlania, hiszen az első kizsákmányolt energiaforrás a rabszolgasorba hajtott ember volt. Ugyanezzel a szemlélettel zsákmányolja ki jelenleg a föld erőforrásait az emberiség. Válaszul a kritikus hangokra, amelyek szerint túl kevés az építészeti tartalom a kiállításon, a főkurátor hangsúlyozta: nem az építészet kevés, hanem az építészetről való elképzelésünk túl szűk, jóval tágabb horizonton kellene a témáról gondolkodnunk.

Az idei magyar kiállítás REZIDUUM – The Frequency of Architecture címmel

az építészet, a fény és a zene kapcsolatát járja körül,

bemutatva a hazai építészet egyik legfrissebb, nagy nemzetközi visszhangot kapó alkotását, a Ferencz Marcel által tervezett Néprajzi Múzeumot. 2015 óta a Ludwig Múzeum szervezi a magyar kiállítást, amelynek idei kurátora Kondor-Szilágyi Mária az Építészfórumon az alkotókkal megjelent közös interjúban kiemelte: a „residuum” szónak többek között üledék is a jelentése, amely kiválóan kifejezi a kulturális rétegeket, amelyeket a kiállítás és a Néprajzi Múzeum (épületként és kiállítótérként is) megjelenít: a kapcsolatot a múlt, a mesterek és a mai fiatalok, ma élő emberek között. Ezek a rétegek pedig az idei kiállításon a zenén, a rezgéseken keresztül jutnak el az emberekhez.

Ferencz Marcel (fotó: Ficsor Márton)

Építészet – fény – zene

A továbbiakban az említett interjúra támaszkodva érdemes megismernünk az alkotók gondolatait. A koncepció egyik alapötlete Z. Halmágyi Judittól származik, aki a Ferencz Marcel által tervezett épület héjazatának fémrács-mintázatában, illetve az azon megjelenő pixelekben zenei jegyeket vélt felfedezni. Ennek kibontására, felfejtésére Mátrai Péter zeneszerző vállalkozott, aki elektronikus eszközökkel kottaképekké transzformálta és zenei szekvenciákká írta át, majd számítógéppel megszólaltatta a motívum-parafrázisokat. Annak érdekében, hogy a kiállításon a lehető legközvetlenebbül legyen megragadható ez az élmény, a folyamatot imitáló egyedi hangszereket is tervezett, amelyeket a kiállítás látogatói megszólaltathatnak.

Kiállítóterüket a következőképpen strukturálták:

a látogató a „csend tereibe" érkezik, ahol megismerheti a tárlat alapötletét, majd innen az „evilág tereibe” lép át,

ahol az említett hangszerek, az álló és fekvő „tekerőhangszerek” kortárs interpretációival találkozhat. Ezeket a rács-mátrixok lejátszására alkalmas hangszereket a látogató maga szólaltathatja meg, aki innen a „túlvilág tereibe” jut: az épület apszisában a Néprajzi Múzeum modelljével, két oldalán pedig a homlokzaton is megjelenő rácsokkal találkozhat, valamint hallhatja ezek zenei megszólaltatását. Az építészeti térelemek hangzások általi megjelenítése még hangsúlyosabbá válik Haász Ferenc munkájának köszönhetően, aki a kiállítás transzcendens élményéért felelős fénytervezőként szokatlan és karakteres tereket hozott létre.

 

Fotó: Földházi Árpád

 

„Teszünk egy merész kísérletet, amihez – mondta Haász Ferenc – nem láttam hasonlót: a természetes fényből belépünk egy, a természetben nem található fénykeltési módba, az pedig a lézer, amely nem csak monokromatikus és koherens, de nagyon speciális hatása van érzékelésünkre: látjuk, hogy az nem »valódi« fény, hanem valami más. Ha egy térben csak ilyen fény van, az azt jelenti, hogy a tér maga is esetlegessé, képzetessé válik. A látogató elbizonytalanodik: ez az egész fekete tér netán csak a kollektív tudatalattiban »képződik«? Vagy a buddhista szemlélet által bardónak nevezett szakaszra utal? Én arra vagyok kíváncsi, átadható-e, hogy ennek a térnek a tartalma nem tárgyában, formájában érdekes, hanem azon túl, ahol „mind egyek vagyunk”. Ez egy különösen izgalmas kísérlet.”

Amint az interjúban Z. Halmágyi Judittól megtudhattuk: korábban is volt már példa az építészet és a zene kapcsolatát kifejező projektekre, de mindig valamilyen épülethez írtak önálló zenét, mely az épületből kihangosítva szólt, itt viszont a zene az épületből és annak absztrakciójából árad. Ennek a kezdeményezésnek az a belső szépsége, hogy

ebből az esszenciából, amelyet mindenki ért, egy univerzális nyelven maga a homlokzat szólal meg.

Mátrai Péter bevezetett minket a készítés módjába is: „Marcel elküldte a kiviteli terv konszignációs rajzait, amelyek alapján a rácsok készültek. Elkezdtem tanulmányozni azokat és rögtön felfedeztem mindenféle sajátosságot; például azt, hogy tengelyesen szimmetrikusak, illetve hogy nagyon sajátos ritmusrendszerük van. Balról jobbra elkezdtem hát egy képzeletbeli kurzorral letapogatni a mintákat – nem módosítottam egyiket sem, ez nagyon fontos, pedig vannak rendkívül sűrű szakaszok is – és hűen lekövetni a Marcel-féle rendszert. A következő lépés a hangszerelés volt, hangszíneket rendelni ezekhez a szekvenciákhoz. A legizgalmasabb kihívás persze az volt, hogy ezt a zeneiséget a Velencei magyar pavilon térsorában kellett bemutatnunk. A két hangszerterv váratlanul született abból a vágyamból, hogy ne csak előre felvett hangzások szóljanak a térben, hanem a látogatók interaktív módon részesei lehessenek a hangok keletkezésének. A reggel elküldött skiccek alapján Marcel estére realizálta, s el is küldte a terveket 3D modellként, ilyen hamar ráéreztünk egymás gondolataira.”

„Az építőanyagok rendszerének van egy hierarchiája, ritmusossága – tette hozzá Ferencz Marcel –, amely az építészetnek történelmileg is része. Ezt a kortárs építészet ugyan próbálja oldani, de én már a ház tervezésénél is tudatosan törekedtem arra, hogy oda térjek vissza, ahol a hierarchia magától értetődősége megszakadt az első világháború után. Az embereknek igenis szükségük van erre a ritmusosságra, hiszen a szívünk verése és a légzésünk is ritmus, a napi életvitelünk ciklusai is mind ritmusra épülnek. Akkor fog tehát beágyazódni ez az épület a nagy építészettörténeti egységbe, ha ezt az egyetemes ritmust követi.”

„A cél az – összegezte a tervező –,

hogy aki látja Velencében a kiállítást, az annyira lelkesedjen, hogy eljöjjön Budapestre és nézze meg az épületet,

valamint a gyűjteményt a valóságban is. Fontos, hogy a Néprajzi Múzeum kulturális kincsére felhívjuk a figyelmet: a múzeumra, ahol közvetlenül a hagyományhoz tudnak kapcsolódni a látogatók. Különösen fontos ez azért is, hogy az élményből mai, kortárs közvetítéssel értékes jövőt tudjanak építeni. Ez egy misszió mindannyiunk számára, de a Velencei Biennálé magyar kiállításait megvalósító Ludwig Múzeum és a projektet minden erővel támogató Néprajzi Múzeum célja is ez.”

A múzeum

Tekintettel arra, hogy hatalmas megtiszteltetésként alkalmam nyílt a frissen nyílt kiállítás katalógusában az épületet bemutató tanulmány megírására, engedjék meg, hogy néhány abból kiragadott mondattal ismertessem az épületet, amiről sok szó esett korábban a Ferencz Marcellel e lap hasábjain megjelent interjúban, de már a megnyitó napján is megismerhették az első benyomásokat.

Néhány évvel ezelőtt kétezer autó parkolt azon a téren,

ahol ma az izgalmas, íves, a közepénél egészen a járdaszintig süllyesztett markáns épülettömeg feszül.

Átmeneti hely ez, ahol Ferencz Marcel épülete sajátos különállással sem a park, sem pedig a város immanens részévé nem válik, ám mindkettőhöz ezer szállal kapcsolódik1. Érdemes is talán ezen a ponton elidőzni egy percet, hiszen a Néprajzi Múzeum új épülete számos urbanisztikai problémát oldott meg.

Fotó: Földházi Árpád

 

A Ligetet a várostól élesen elválasztó Dózsa György utat politikai okból fejlesztették ilyen szélesre az egykori Aréna útból (a keresztirányú gyorsforgalmi úttal szó szerint kettévágták a historikus tengelyt); majd 1950 és ’53 között hatalmas felületet metszettek le a parkról az út mentén, így biztosítva teret a szocialista politikai megmozdulásokban és népnevelésben fontos szerepet játszó felvonulások számára. Ebbe a közegbe, a Felvonulási térre épült több évtizednyi szünet után, mintegy zárványként, az egykori Rondó közepét is kijelölő, 2006-ban átadott ’56-os emlékmű (az i-ypszilon alkotócsoport munkája, alkotói: Emődi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba, Papp Tamás), amely már egy új kort jelzett, ugyanakkor csak a parkolóként használt hatalmas terület egy szeletét sikerült általa rehabilitálni.

Talán az épület legnagyobb érdeme, hogy – tiszteletben tartva a Rondó eredeti funkcióját –

a Városliget fasor felől kapuként nyílik ki.

Miközben a Liget természeti látványát a sétány irányából nem befolyásolja, a Dózsa György útra kiérve a földből kiemelkedő, tektonikus lemezeket idéző épülettömeg új arcát mutatja: jelentősége megnő, hovatovább Louis I. Kahn-i értelemben „felkelti az örökkévalóság érzetét”, monumentálissá nemesedik.2

Az intenzív zöldtető elmossa az épület és a köztér közötti határvonalat, az ívébe beharapó bejárati- és teraszelemek pedig nemcsak szép ritmussal képzettek, de emlékezetünkbe idézik a környezetünk mesterséges, épített eredetét is. E ponton szót kell ejtenünk arról, hogy a Néprajzi Múzeum épületnek két legfontosabb identifikációs pontját a feszített vasbeton-szerkezet és az azt héjként körbeölelő, acélvázra illesztett pixel-árnyékoló adja. Szerkezeti sajátossága egészen speciális helyzetet teremt: az épület nagyobbik részét adó, földfelszín alatti tereinek vasbeton váza tartja a két konzolszerűen (de a szerkezeti sajátosságból fakadóan a tartószerkezet részét képező) észak-déli irányba kinyúló épülettestet, amely így szinte a föld fölött lebegve nyújt védett előteret az ívből metszett bejáratoknak; de ez a mozzanat adja bizonyos szögekből valószínűtlennek tetsző légiességét is. Az egymozdulatos „magabiztos gesztus”3 a maga háromszáz méteres hossza ellenére egyetlen egységként fogadható be, amelyet érdemben támogat a váz köré húzott, szerelt acélszerkezet is, amelyre a Néprajzi Múzeum gyűjteményét alapul vevő, azt azonban szabadon újraalkotó, ezzel a népművészet univerzalitását visszatükröző pixel-csipke került. Az acélhálóba illesztett pixelek sosem látott motívumai évezredes súlyt adnak a sávos elrendezés hatására évmilliós léptéket öltő épülettömegnek. Ez a mozzanat őskép-jellege és a környezetéhez való érzékeny – akár evidens – kapcsolódása miatt nem annyira a biomorf, sokkal inkább a klasszikus(ként megragadható) organikus építészethez köti a házat.

„A valóságban működő monumentális művek mindig a közösség erejét juttatják kifejezésre. (…) Kapcsok múlt és jövő között.”4 Bízom benne, hogy akár a kiállításon ismerik meg, akár élőben látják, velem együtt ennek találják majd Budapest legújabb múzeumát jövőbeli látogatói is.

A biennálé magyar kiállítása

 

***

 

1 HARTMANN Gergely: Egy monolit önazonosságáról. Az új Néprajzi Múzeum és Látogatóközont. In: Octogon Magazin, 2022/3. 66-81.

2 „A monumentalitást az építészetben úgy határozhatjuk meg, mint egy építményben rejlő szellemi minőséget, ami felkelti az örökkévalóság érzetét.” (Louis I. Kahn: Monumentalitás. In: Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin (szerk): Monumentalitás. Kritikai antológia. TERC, Budapest, 2006. 136.)

3 HARTMANN Gergely: Uo.

4 José Louis SERT – Fernand LÉGER – Sigfried GIEDION: Kilenc pont a monumentalitásról. In: MORAVÁNSZKY Ákos – M. GYÖNGY Katalin (szerk.): Monumentalitás. Kritikai antológia. TERC, Budapest, 2006. 128.

Összesen 4 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés