A másik Trianon

2020. június 4.

Leimeiszter Barnabás írása a Mandiner hetilapban.

Nem csak a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója esik lapunk megjelenésének napjára. Ma százéves a fejünkben élő Trianon is, ez pedig egészen más, mint a történetírás dokumentumaiból kiolvasható, dátumok egymásutánjához köthető, száraz statisztikákra bontható tragédia. A történelmi Trianont, Trianont a maga visszavonhatatlan konkrétságában nem olyan nehéz értelmezni, talán már bizonyos távolságot is tudunk tartani tőle. A másik Trianon viszont, a mentális Trianon, az, ahogyan Trianon sokkja magyarok milliónak elméjében, nyelvi, kulturális, ideologikus szinten, szokása­inkban, indulatainkban, érzéseinkben és ellenérzéseink­ben leképződött, velünk maradt, továbbra is bennünk él – és nem puszta évfordulós lózung ez.

Hiszen az már csak természetes pszichológiai reakció volt, hogy a Horthy-korszakbéli, poszttraumás Magyarország és az elszakított területek magyarjai az elfogadhatatlan, megemészthetetlen tényekre rávetítették a maguk fantom-Trianonját – ki-ki a magáét, ilyen-olyan elfogultságok szerint színezve.Ösztönösen létrehozták azt a „Trianont”, ami formát kölcsönöz a kétségbeesésnek, ami segít megélni a gyászt és a haragot, ami feladatokat ad, ami képessé tesz a reményre. „Trianont” mint mesét, „Trianont” mint interpretációt kellett előcsalni a realitások szorításából. Trianont tehetetlenül kellett tudomásul vennünk, „Trianont” viszont uralta az elbeszélője. Trianon rettenetes sebet ejtett a magyarságon, „Trianon” viszont megmentette őt: segített neki a talpra állásban, az újrakezdésben. S ez a „Trianon” nőtt tovább számtalan irányban, ennek ürügyén pingpongoznak máig az érvek, igazságok, feltételezések, gyanúsítgatások és hiedelmek.

„A Trianon 100 antológia a modern magyar közgondolkozás áramlatairól, egymásnak élesen ellentmondó narratíváiról alkot képet”

(Trianon 100 – Vérző Magyarország; Emlékező Magyarország 1–2., Osiris Kiadó, 2020)

Címlapkép: Mandiner Archív

Ez a cikk csak előfizetéssel rendelkező olvasóink számára elérhető. Ha van érvényes előfizetése, jelentkezzen be!

Bejelentkezés