Jászi igaza

2020. február 12. 14:57

Simon Zoltán
Népszava
Szakács érdeme, hogy felhívta rá a figyelmet: száz év alatt semmi nem változott.

„Egy bizonyos Szakács Árpád szerint Jászi Oszkár 1911-es szabadkőműves székfoglaló beszédében meghirdette a magyar kultúra és identitás megsemmisítésének programját. A Mi Hazánk Mozgalom szabadegyetemének előadója a Hír Tv Civil kör című műsorában – ahol ki is osztotta a beszédet – azt mondta, hogy a magyar történelemoktatás megváltoztatására itt – Jászi szövegében – történik először kísérlet: »pontosan ugyanezekkel az érvekkel tiltakoznak ma az új Nemzeti alaptanterv ellen a bolsevizmus szellemi örökösei, pl. a Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete«. Ezek ugyanazok! – tette hozzá.

És tényleg. Szakács érdeme, hogy felhívta a figyelmet Jászi beszédére, amely valóban aktuális: »(...) a progresszív eszméknek ma már egész más ereje és elánja volna Magyarországon, ha csupán a jelen osztályérdekeivel és nemzetiségi ellentéteivel állnánk szemben, nem pedig a történelmi érzelmek és tradíciók ama szövedékével, melyet állandóan hevít és erősít a meghamisított történelemírás és az oligarchia szolgálatában működő közoktatás. Vagyis azt gondolom, hogy az ország összes középkori hatalmaival: a hitbizományokkal és a holtkézzel, a gentry-vármegyével és az egész grófi-papi álkultúrával sokkal könnyebben és biztosabban vívhatnók meg a demokrácia harcát, ha magában a polgárságban és a népben nem élne egész sereg téveszme és célszerűtlen érzelem a múltat illetőleg (...) – Szóval, ha oly nemzedék nőne fel, mely világosan és előítéletek nélkül szemlélné az egyetemes európai történelemnek azt a darabját, mely Magyarországon játszódott le (...) mely nem ülne fel többé ama katedrai hamisításoknak vagy együgyűségeknek, melyek például azt tanítják, hogy Magyarországon nem volt hűbériség, hogy a magyar nemesség önként adta oda jogait nagyszerű áldozatkészségből, hogy a magyar a világ legliberálisabb és legtürelmesebb népe idegen vallásokkal és nemzetiségekkel szemben (...); egy ilyen nemzedék sokkal bátrabban és magában bízóbban tűzné ki az új Magyarország céljait (...).«

Valóban, száz év alatt semmi nem változott.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 60 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Jászi Oszkár, Kun Béla, Cserny József szellemi örökösei.

Jászi Oszkár:
Amikor pedig én a Huszadik Században egy széles körű körkérdést rendeztem ebben a tárgyban, látva a zsidóprobléma példátlan kiélesedését, a zsidó közvélemény terrorja oly nagy volt, hogy vezető politikusok (úgy konzervatívak, mint szocialisták) nem mertek nyilatkozni, s mikor a szemle zsidószáma megjelent, a zsidó felekezeti sajtó oly éktelen lármát és gyűlölködő kampányt indított ellenem, hogy rabbik kiprédikáltak a zsinagógákban és hajtóvadászatot indítottak a Huszadik Század és a Radikális Párt ellen.

Válaszok:
OberEnnsinnen | 2020. február 12. 15:34

Érdekes az idézett részlet. A "célszerűtlen érzelem a múltat illetőleg" kitétel emlékeztet a "múltat végképp eltörölni" bolsevik célkitűzésre. A "grófi-papi" álkultúra a bolsevik osztálymegkülönböztetés és antiklerikalizmus megfelelője. Az "egyetemes európai történelem" Magyarországon lejátszódó darabjai a merjünk kicsik lenni logikájának felel meg, amely mindent tagad, ami magyar, kivéve persze a bűnöket és vétkeket. Azok sosem az "egyetemes európai történelem Magyarországon lejátszódó darabjai", hanem a magyarság meg nem bocsátható bűnei, lásd Holokauszt. És persze illik támadni a "magyar a világ legliberálisabb és legtürelmesebb népe" ön- és énképet is, dacára a gyakran idézett Szent István intelmeknek és a történelmi példáknak a befogadásra (galíciai zsidók, lengyelországi menekültek vagy a délszláv háború elől menekülők, például).

Tényleg nem változott semmi 100 év alatt...

Jászit legalább kétféleképpen lehet értelmezni, Szakács itt talán nem volt megfelelően körültekintő.
És akkor a szövegösszefüggésről még nem is beszéltünk.
Szerintem, Jászinak ma nem lenne kifogása sem Nyírő József, sem Wass Albert ellen, de még Hóman Bálint ellen sem.

Válaszok:
Box Hill | 2020. február 12. 16:17

Megvan-e valakinek az a februári Polbeat PS YOUTUBE videó amelyikben Raffay Ernővel beszélgettek a Pestisrácok...?

Hová töltik fel újra?

Válaszok:
Berecskereki | 2020. február 12. 16:12
Berecskereki | 2020. február 12. 16:17

Jászi liberális volt és a hivatkozott beszédében sok minden megtalálható a napjaink liberálisainak a felfogásában.
1918 októberében, az őszirózsás forradalom előtt részt vett a Magyar Nemzeti Tanács megalakításában, majd a Károlyi-kormány nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli minisztere lett. Forrás wiki

Irányvonala pedig a nemzet további belső feldarabolása volt.

Talán a PestiSrácoktól kellene megkérdezni , hogy hol található meg. Szövegesen:
A szabadkőművesek ott vannak a Soros-hálózatban és a kormányellenes tüntetéseken – Raffay Ernő a Polbeatben (PS-videó!)
https://pestisracok.hu/dontsuk..

Jó lenne azt is tudni, hogy miért vették le, kinek az érdekét sértette.

Ami pedig a vakolókat illeti, Fejtő Ferenc elég:

"De tudni kell, hogy Trianon, az egy szabadkőműves klikknek a műve volt, akiket a cseh és a román vezetők befolyásoltak. A szerbek nem, mert azt kiderítettem az okmányokból is, hogy a szerbek nem akartak ilyen nagy közös délszláv államot, a szerbek nagy Szerbiát akartak. Jugoszláviát, vagy ahogyan akkor nevezték, a Szerb-Horvát-Szlovén királyságot a franciák, a csehek és az angolok kényszerítették rájuk."

Forrás: Szidiropulosz: Trianon utóélete, Kairosz, é.n., interjú Fejtő Ferenc történésszel, 289.old.

Életművet lehet értelmezni többféleképpen, egyetlen kijelentést nem.

Válaszok:
Berecskereki | 2020. február 12. 16:45

Megvan-e valakinek az a februári Polbeat PS YOUTUBE videó amelyikben Raffay Ernővel beszélgettek a Pestisrácok...?
...............

Lásd milyen jó vagyok hozzád, kedvedért megkerestem.
https://nemzeti.net/a-szabadko..

Szívesen.

Válaszok:
ÁrPi | 2020. február 12. 17:17

Ha valamelyik párthoz hasonlít Jászai politikai felfogása az a Momentum.
Nem véletlenül "keveredett" bele a Károlyi kormányba. Ahogy az SZDSZ sem a Horn kormányba, később a Medgyessy, Gyurcsány kormányba.

Életművet lehet részenként is értékelni és összességében is. A részben pedig az egy kijelentés is beletartozik. Főleg akkor, ha ez cselekedetben is megjelenik.

Válaszok:
OberEnnsinnen | 2020. február 12. 16:58
Box Hill | 2020. február 13. 19:16

Mindig ez az, ami számít, a cselekedet.

Válaszok:
Berecskereki | 2020. február 12. 17:02
Box Hill | 2020. február 13. 19:13

Engedelmeddel lerövidítem.
Ami számít, a cselekedet.

Köszönöm. (A PS meg bizonyára újjraépíti majd valahol a videótárát...)

hiszen abban III/III-as múltja miatt behozhatatlan előnye van.
........
A nyilvántartásban ez található:
Raffay Ernő MDF „Kocsis Lajos” 1980–1987 dossíé nincs kizárása azért történt, mert az „együttműködést megtagadta”, érdemi tevékenységére nincs adat

Semmi sem bizonyítja, hogy együttműködött.
Sőt az ellenkezőjére van bizonyíték a kartonon.

Köszönöm szépen az ajánlást, de az olvasmányaimat én válogatom ki. Koromnál fogva pedig még olyanokkal is tudtam beszélni akik megélték azt a történeteket, amit ezek az urak "kikutattak".

Ritka hülyeséget mondtál.
Ha elterjesztem csak a munkahelyeden, hogy pedofil vagy, az kevesebbet jelent, mint mondjuk letépni a kabátgombodat?

Főleg akkor, ha nem.
Kijelentik neked a bíróságon, hogy szabad vagy, de a teremből kilépve felkötnek.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában