Családos papok és lelkészek: van-e hiány a protestánsoknál és a görögkatolikusoknál?

2018. szeptember 28. 11:00
Nem könnyű összehangolni a családot a lelkészi munkával – mondja Fabiny Tamás evangélikus püspök a Mandinernek. A magyarországi paphiányról szóló cikksorozatunk harmadik részében a protestáns felekezeteket és a görögkatolikusokat kérdeztük: van-e náluk lelkész- és paphiány, illetve hogy a házasság lehetősége enyhít-e ezen.

Van-e vagy nincs paphiány a katolikus egyházban? Ha van, mi lehet az oka, hogyan lehetne megoldani, és mindenekelőtt: hogyan élnek a sok falut ellátó papok?

Erről szóló riportsorozatunkban megkerestek a görögkatolikus, a református és az evangélikus egyházat is. Korábban több katolikus papot meglátogattunk, azt kutatva, van-e paphiány, és hogy élnek a sokfalus papok, majd a 28 falut ellátó Porpáczy Attila atyáról közültünk portrécikket

Nincs lelkészhiány a református egyházban, a rendszerváltás óta elindult egy trend, ami a lelkészi pálya iránti érdeklődés növekedését mutatta – mondja a Mandinernek Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese.

Volt egy nagyon nagy hullám közvetlen a rendszerváltás után, nyitottak két teológiát Sárospatakon és Pápán Budapest és Debrecen mellé, így most négy helyen képeznek lelkészeket. Révkomáromban is van magyar nyelvű református teológia. Akkor negyvenes évfolyamok voltak, most húsz körül van Debrecenen és Budapesten egy évfolyam létszáma, Sárospatakon és Pápán 8-10 fős a nagyobb, 5 fő körüli egy kisebb évfolyam. Összességében Pápán 50-60 hallgató van, Budapesten és Debrecenben viszont 100 felett van a számuk. Volt egy idő, amikor kiemelkedő mennyiségű hallgatójuk volt, akkor a lányok a felét adták ki a diákságnak, most azért kevesebb az arányuk, több a férfi jelentkező. Ma 30-35 főből választják ki a húsz felvettet az első évfolyamon.

Zsengellér elmondja: nem minden végzős megy el ugyanakkor gyülekezeti lelkésznek. Nem jellemző az sem, hogy betöltetlen lelkészi állások lennének. Viszont vannak olyan települések, ahol volt régen önálló lelkészi állás, most nem tudják eltartani, és egy lelkész több települést lát el. Nem központi fizetés van, hanem a gyülekezet látja el a lelkészeket.

Ha viszont az egyházi vezetés úgy látja, van egy településben potenciál, akkor megtámogatja a lelkészt addig anyagilag is, amíg a közösség fel nem gyarapszik. Zsengellér József szerint abban, hogy nincs lelkészhiány a református egyházban,

központi szerepe van annak, hogy a lelkészek házasodhatnak és alapíthatnak családot.

Evangélikusok: nem könnyű összehangolni a családi életet a lelkészi munkával

Van lelkészhiány az evangélikus egyházban, mivel egy kisebb felívelés után a nyolcvanas évek szintjére esett vissza a lelkészek száma – mondja a Mandinernek Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

Mint kifejti: a rendszerváltás után volt egy felívelés, ugyanis 1988-ban húszan, 1989-ben majdnem ötvenen jelentkeztek lelkésznek, azelőtt viszont évente csak hat-heten. Most viszont már többen mennek nyugdíjba, mint amennyien szolgálatban állnak. A püspök lapunknak elmondja:

nyugatra is sok lelkész távozik,

főleg Németországba és Svájcba, jó esetben persze csak egy-két évre, s aztán visszajönnek; de van, aki kint ragad. 

Ezzel együtt mindig vannak, akiknél hitbeli vagy magánéleti probléma merül fel, ami miatt vannak pályaelhagyók. Épp ezért most indítanak el egy lelkészi életpályamodellt, aminek része lesz egy segítő-szupervíziós rendszert, egy kötelező továbbképzési rendszer, és a fizetéseket is rendezni fogják. Az evangélikusoknál ugyanis, akárcsak a reformátusoknál, nincs központi fizetés, a gyülekezetek adják össze a lelkészek fizetését, ugyanakkor egyes esetekben az egyház kiegészíti ezt. A lelkészek ellátásába beletartozik a rekreációs lehetőség, kétévente az ingyenes, egyház által állt orvosi vizsgálat, és igyekeznek a régóta egy helyen szolgáló lelkészeket egy rövidebb időszakra külföldre küldeni.

A lelkészhiány mértékéről szólva Fabiny Tamás elmondta: háromszáz egyházközség van, s mindegyik be van töltve, de az esetek 10 százalékában a lelkészek két gyülekezetet látnak el. A 300 feletti létszámú evangélikus iskolákban az egyházszabályzat szerint kötelező lelkészt alkalmazni, s ennek is eleget tudnak tenni.

Az evangélikusok

sokáig vettek át Erdélyből lelkészeket, de már ott is lelkészhiány van,

így ennek vége – teszi hozzá a püspök. 

Fabiny Tamás szerint a lelkészhiány oka az lehet, hogy világossá vált: ez komplex és veszélyeztetett hivatás. Menedzsermunka is tartozik hozzá, és sok a lelki teher. Valamint – jegyzi meg – nem könnyű összehangolni a családi életet a lelkészi munkával, hiszen a legtöbb egyházi alkalom hétvégén van. 

Ezért aztán – fejti ki a Mandinernek az evangélikus elnök-püspök – már az egyetemen folyik a felkészítés a problémákra, nehézségekre. Ezzel együtt most indítanak másoddiplomás, esti lelkészképzést, hiszen eddig csak nappali képzés volt. Ez azt jelenti, hogy bármilyen BA-diploma birtokában jelentkezhetnek az érdeklődők, s tanulhatnak lelkésznek hét féléven keresztül estin vagy levelezőn. Őket nevezik „kései elhívásoknak”. Aki ily módon végez, akár részmunkaidőben is lelkészkedhet majd. 

Görögkatolikusok: a személyes példák vonzzák a hivatásokat

Az ország egyetlen, Nyíregyházán működő görögkatolikus szemináriumában 31-en tanulnak, átlagosan 4-6 fővel egy évfolyamon, de ha hozzávesszük a külföldön tartózkodó növendékeiket és a tanulmányaikat végzett, ám még fel nem szentelt kispapokat, akik szeretnének szentelés előtt megházasodni (utána már nem lehet), akkor 52 kispappal számolhatunk – mondja Polgári Bence görögkatolikus pap, a szeminárium tanulmányi prefektusa a Mandinernek. A görögkatolikus szeminárium ugyanakkor nem pusztán a három görögkatolikus egyházmegyét látja el, hanem az egész országot, s jelentkezőket is fogadnak mindenhonnan.

A Nyíregyházi Egyházmegye részéről a következő tájékoztatást kaptuk: „Bár mai világunkban a lelki segítségnyújtás, a krisztusi út hirdetése egyre több és több feladatot ró a lelkipásztorokra, egyházmegyénk jelenlegi munkáját és rövidtávú jövőképét figyelembe véve megfelelő létszámú papnövendékkel és áldozópappal rendelkezünk”.

Változik körülöttünk a világ. A katolikus egyháznak is egyre több olyan intézménye van, amely állandó papi jelenlétet igényelne, mint a kórházak, iskolák, gyermekvédelmi intézmények, idősotthonok, fogyatékkal élők gondozását végző intézmények, és így tovább – mondja a Mandinernek Kruppa Tamás görögkatolikus pap, a papnevelés felelőse a Hajdúdorogi Metropólia Papnevelő Intézetében. Hozzáteszi: ebben a tekintetben a görögkatolikusoknál is van paphiány, hiszen nem jut minden intézménybe pap, ahová kellene. 

Annyival nincs kevesebb pap ma sem a görögkatolikus egyházban, hogy veszélybe sodródna a parókiák ellátása, ugyanakkor nagy 
erőfeszítések árán tudnak csak a területükön lévő kórházakba, iskoláinkba, óvodáinkba teljes állású papi jelenlétet biztosítani. Az oktatási intézmények és szociális intézmények egy részének lelki ellátása is gyakran a helyi parókusra van bízva, bár minden évben szaporodnak az üdítő kivételek. Sok kollégának tudnának még feladatot adni, de a parókiáink ellátása alapvetően biztosított – mondja a szakember.

Kruppa szerint

a hivatások válsága társadalmi jelenség is,

az elköteleződés minden területen kitolódik. Amikor komoly döntéseket kell hozni, sokan megriadnak és halogatják azt. Vannak kései, érettebb hivatások, diplomások, felnőttek, akiknek ez már könnyebben megy. 

A görögkatolikusoknál szentelés előtt házasodhatnak a kispapok, ám a papi munka speciális teherbírást igényel. Gyakran papcsaládokból származnak a papfeleségek, mivel ők tudják, mindez mivel jár: munka hétvégén, esténként, gyakori áthelyezések.

Kruppa kifejti azt is: az egyházak kísértése és gyakori hibája, hogy versenyre kelnek a világgal és közben hasonlóvá válnak hozzá. Ezt hívjuk szekularizációnak. Könnyen elveszíthetik ebben a versengésben a identitásukat. Viszont a fordítottja is megfigyelhető időnként a magyar társadalomban, amikor egyházi feladatokat a politika vagy a társadalom akar ellátni. Hatékonyabb volna minden területen, ha mindenki maradna a saját szerepében. A keresztény közösség gyengesége, ha nem fogannak meg és nem nőnek föl benne papi hivatások, annak ellenére, hogy a papi hivatás mindig Isten hívására adott válasz.

A példaképek tudnak igazán vonzani,

akiknek életét látva a fiatalok előtt láthatóvá válik egy életpálya örömteli megélésének lehetősége. Természetesen a közösség is formálja és neveli saját vezetőit.

„Azt tapasztalom, hogy a közösségben is a személyesen, hitelesen megélt életek vonzzák a hivatásokat, mert ők hordozzák és sugározzák azt az isteni hívó és megmozdító erőt, amiben egy hivatás érzékelhetővé válik. Ezért a világ minden változása ellenére, továbbra is a hiteles megélt keresztény élet marad az első számú feladatunk” – mondja Kruppa Tamás.

A következő részben azt kutatjuk, vajon miért virágoznak a katolikus egyházban a régimódi, tradicionalista közösségek, és miért jelenik meg körükben oly sok papi hivatás.

Összesen 270 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A papi hivatás - nőtlenül vagy nem nőtlenül - egész embert kíván, teljes odaadottságot. A személyes Krisztus-közelség az egyetlen valódi megtartó erő. Lehet nőtlenül boldogan lelkipásztorkodni, és házasként is boldogtalanul paposkodni.

"nem könnyű összehangolni a családi életet a lelkészi munkával"

Szörnyű lehet, nagyon sajnálom őket. Egy családos mentős, bányász vagy tanár mit sem tudhat az élet igazi nehézségeiről.

A szerzeteseknél nem törölheti el a cölibátust a pápa, csak a papoknál.

A keresztény egyházak kevesebbet foglalkoznak társadalmi problémákkal, mint Jézus a saját koráéval.

Mondjuk az "ősrobbanás" elképzelését történetesen egy katolikus pap dolgozta ki a harmincas években. Más hülyeség?

Mondjukaz "ősrobbanás" elképzelését történetesen egy katolikus pap dolgozta ki a harmincas években. Más hülyeség?

Azért nem szívesen lennék evangélikus. Teljes hitegységben lenni Stockholm vállaltan leszbikus püspöknőjével... Hát, inkább egy homokos katolikus püspök. Az legalább titkolja.

Mondjuk úgy, hogy ő a leghíresebb, ezért név szerint én is egyedül róla tudok, de az esete világosan bizonyítja, hogy arrafelé nem gond az ilyesmi.

Aki titkolja, annak az egyháza legalább úgy véli, hogy ez nincs rendben. Ahol nyíltan vállalja és püspökké választják, ott azt gondolják, hogy ez rendben van. Ízlés kérdése, de utóbbit nagyobb bajnak vélem.

Ja, Amerikában meg verik a négereket. Vannak ilyen kínos tények a világban, de attól még nem szeretnék hitegységben lenni sem egy leszbikusságát nyíltan vállaló püspöknővel, sem egy olyan lelkészi testülettel, amely ennek a tudatában választotta meg őt.

Hodász András atya is civil életet élt a papi hivatás választása előtt, mégsem élt nemi életet. Ezt sokszor megkérdezték tőle és az előadásain válaszolt is a témában. De nem ő az egyetlen.

Olyanok is vannak, akik otthagytak a papi hivatásért, lakást, kocsit, jól menő állást, barátnőt.

Liszt Ferenc, nem "szegődött el papnak" :)
Harmadrendi ferences szerzetes lett. Az azt jelenti, hogy világban élő. De ezen felül Liszt Ferencet a ferencesek konfrátereként, vagyis tiszteletbeli tagjaként tartották számon.
Ez nincs összefüggésben a korával, vagy a nemi állapotával.
A pesti ferencesek templomában, az első sorban egy kis réztábla jelzi, hogy onnan hallgatta a szentmisét.

Az evangélikusoknál is van lelkészhiány és nincs cölibátus.

A reformátusok kevesen vannak és nők is lehetnek lelkészek.

Ferenc pápa életéről készült egy film. Buenos Airestől a Vatikánig.
Ebben az van, hogy szerelmes volt egy nagyon szép nőbe, de a papi hivatást választotta, pedig elvehette volna.

Csak zárójelbe jegyezném meg, hogy Vona Gábor már javában járt a feleségével, amikor bevonult a budai ferencesekhez tanulni, és a papi hivatást akarta választani.

Nem kell szűznek lenni, ha valaki szerzetes, vagy pap akar lenni a szentelés előtt.
De te azt írtad Ferenc pápáról, hogy "Biztos nem ismeretlen számára a nemi élet."
Van neked fogalmad arról, hogy hány 22 éves srác nem élt még nemi életet? Hány srác csömörlött meg a nyomuló és minden kapcsolatot a szexel indító lányoktól?

Liszt Ferencről, ha ezzel kapcsolatban forrást keresel, legjobb, ha a ferenceseknél teszed.

Nem tudom, hogy a papok felvételénél hány év a korhatár, azért számolj 7 kemény tanulást előtte, valamint ógörög, latin, héber, és német, olasz, leginkább nyelvtanulást. Azért nem az angolt, mert ezekbe az országokba küldik a kiválóságokat és a tudományos írások is ezen a két nyelven jelennek meg leginkább. Angolul, meg amúgy is tanul mindenki.

A cölibátus, azt jelenti elsősorban, hogy nem házasodhat, ha "nőzik" az ugyanakkora bűn, mintha egy házas megcsalja a feleségét.

Tévedsz! Ferenc pápa ellenezte és nem támogatta a felszabadítási teológiát.

A szerzeteseknél van korhatár rendje válogatja, mert 40 éves kor felett, már nem megy úgy az engedelmesség és nálunk nincs demokrácia.
Oblátu, obláta, vagyis világban élő szerzetes bármilyen korú lehet és házas is.
Nem csak Liszt Ferenc, hanem Árpádházi Szent Erzsébet is harmadrendi ferences szerzetes volt.

Az oblátusok, illetve obláták olyan laikusok vagy klerikusok, akik világi életet élnek és nem tesznek örök fogadalmat sem, de egyénileg kapcsolódnak például egy kolostorhoz vagy egy szerzetesrend imaközösségéhez. Egy hivatalos magánfogadalmat tesznek (egy évre, de lehet egy életre is), amelyben kötelezik magukat az előírt imádságokra, és/vagy arra, hogy egyéni körülményeik között (otthonaikban) valósítják meg a szerzetesrendhez kötődő életvitelt (pl. Bencés Obláció, Ciszterci Obláció).[14]

Így van. Vagyis üres kézzel megy fel az Úrhoz. Nincs benne semmi.
A kettő együtt ér valamit, mert hiába tevékeny, ha kihagyja az életéből Istent, az imát.
Különbözőek vagyunk
Vannak tanító rendek, szemlélődő rendek. Mindenki a habitusa szerint választhat. Sőt a trapisták is. A lényeg, hogy Istennek tetsző életet éljünk.
Nem mindenki mehet ápolónak és nem mindenki lehet teológus.

Kedves duzur! Minden gondolatoddal, mondatoddal természetesen egyetértek, és ugye tudod, hogy ez nem ritkaság.
Valóban nagyon fontos magunkat is elfogadni, nem csak elfogadtatni.
A lelki béke, lelki egyensúly nyerő páros! :)

Másodiknak második, de a reformátusok aránya, mert ezt írtad, épp, hogy meghaladja a 10%-ot. Háromszor annyi a katolikus.
Ha nem fogadjuk el a legutóbbi népszámlálási adatokat, akkor is.

Természetesen tudom, hogy az evangélikusok is szentelnek nőket, - de nem papokat, hanem lelkészeket.
Nagyjából 2000 éve van cölibátus!
Jézus férfiakat választott ki tanítványainak és nem nőket.
Nem azért, mintha a nők nem tudnának beszélni, feladatokat ellátni.

Mit lehet ezen nem érteni?

A leszbikus püspöknőt megválasztó testület egésze, tehát az összes (!) stockholmi lelkész úgy ajánlja nekem a leszbikus házasságot, hogy ez teljesen OK.

A homokosságát vagy akár pedofíliáját titokló katolikus pap nem ajánlja nekem a homokosságot és a pedofíliát, hanem titkolja előlem, mert tudja rólam, hogy szankciókat követelnék.

Te teljesen hülye vagy. X

Köszi! Emlékszel még? Tök jó volt!
Ma nem "vadultam" más zenét hallgattam.
Ma van Lisieux-i Kis Szent Teréz emléknapja.
Egy tavalyi képet mutatok erről a szép ünnepségről, amin ma részt vettem. Teréz megzenésített verseiben gyönyörködtem.
Jó lett volna, ha ott tudtál volna lenni és az utána levő szentmisén. Biztos, hogy feltöltődtél volna és megerősített volna az igazadban.
Elmondta a szerzetes atya, hogy nem rekeszthetjük ki a másik embert Isten szeretetéből, közösségéből azzal, hogy olyanokat mondd a másiknak, hogy biztos, hogy nem fog üdvözülni, magát persze a mennybe képzelve és ide, vagy oda küldi, nyilván nem a mennyországba. Ne ilyen szemellenzősen nézzünk, tágítsuk ki a látásmódunkat. stb.

https://www.magyarkurir.hu/hir..['g81375']/0/

A szentmiséken és előadásokon az atyák, a hívek vagyis a katolikusok, nem foglalkoznak más vallásokkal, más vallásúakkal.
Se a zsidókkal se a protestánsokkal. Az Evangélium a téma, és ahhoz viszonyítva a mi feladatunk otthon a családban és a világban. A magunk hibáinak gyomlálása, nem a másik emberé.

Ezzel szemben ez a református rektorhelyettes nézd mivel indít!
"Zsengellér József szerint abban, hogy nincs lelkészhiány a református egyházban, központi szerepe van annak, hogy a lelkészek házasodhatnak és alapíthatnak családot."

Vagyis nem Jézusnak, nem a hitnek, nem az elkötelezettségnek, hűségnek van központi szerepe náluk.
Hallottam már ilyen kerekasztali beszélgetést, ahol a református lelkész, azzal indított, hogy náluk bezzeg van válás, nem úgy, mint a katolikusoknál.
Vagy az a lelkész, (Bogárdi Szabó István) akit történetesen még bírok is, egyszer a tv-ben halottak napján azt találta mondani, hogy a gyertyagyújtás a temetőben, az egy babonaság és sajnos a reformátusok is kezdik átvenni a katolikusoktól ezt a buta rossz szokást.
Legalább halottak napján ne sértegetné a gyászoló katolikus embereket és végül is a saját híveit.

Na nálunk katolikusoknál ez nem fordul elő. Nem ezt tanuljuk, nem ezt tanítjuk.

Egy test, egy lélek, egy influenza. Jobbulást kívánok nektek! Gyógyuljatok meg! Akkor most egymásnak főzitek a fincsi meleg teákat?

Amit egyszer írtál nekem, nem mondva ki a nevét, az olyan szép volt, olyan jólesett, hogy felírtam magamnak.
Veled mindig szerettem beszélgetni. Okos vagy és bölcs.

Még annyit, hogy ahol én lakom, ott nincs konfliktus a katolikus papok és a protestáns lelkészek között. Sőt, minden hónapban összejönnek, beszélgetni egymással.
Protestáns hívek is járnak hozzánk imádkozni, mert a protestáns templomok csak egyes alkalmakkor vannak nyitva.

Ellenségeskedés, csak itt van a mandin, persze itt is, csak némely gyűlölködővel.

Senki ne gondolja, hogy a tisztaság, csak a katolikus papokra vonatkozik, a hívekre is felekezeti különbség nélkül. Ezek katolikus tanúságtételek.

Imaest a tisztaságért – Isten tervét keresve
2018. SZEPTEMBER 23.

Minden évben az Örökimádás templomban a Nyolc Boldogság Közösség szervezésében

https://www.magyarkurir.hu/haz..

https://777blog.hu/2016/10/13/..

Hodász András atyával

https://www.youtube.com/watch?..

A mindennapi életben való eligazodáshoz, szükségünk van a bölcsességre.

Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok!
Mt 10,16

Duci vagy? Vagy kövér?

Azt nem te döntöd el, hogy ki kerül oda és ki nem. Ne gondold, hogy ítélkezhet az, aki maga is ítélet alá kerül!

Tévedsz! Nem minden duci, vagy kövér töltött galamb.
Vannak körte alakúak is. Tudod, azok a nők, akik csípőben, combban vastagok. Nekik kis mellük van.

Én úgy értettem, ahogyan írtad.
Tudod némely sportban is súlycsoportok szerint edzenek, versenyeznek a sportolók.

Fantáziáljon rólad a kutyád! Nem, nem szeretném, ha kövér lennél,
még ránézni is rossz egy kövér nőre. De ez legyen a te gondod.

Tippelni azért tudunk ugye? :) Vagy dobjak össze neked egy gyors jellemrajzot?
Rengeteget ír, olvas, videózik, vagyis sokat ül, keveset mozog.
Úgy vélem, nagyfenekű, idősebb, kutyasétálgatós nyugger.
Sivár, szeretetlen gyerekkor sok csalódás az életében. Elvált egy felnőtt gyerek.
És ami a lényeg, csak ő van a mennyországban ketten Istennel, és persze ő dönti el, hogy ki ne kerüljön be.
Kárhozatra ítéli felebarátait és ez nem vall keresztényi gondolkodásra.
Az ilyen vágyait színezgetni is szokta, elképzeli részletesen, aprólékosan hogyan fog az örökkévalóságban gyötrődni a másik ember. Vagyis irgalmatlan!

"Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nékem, Uram, Uram."

Pont ezt teszik azok is, akik egyik hozzászólásukban a keresztények legfőbb bírálói és igékkel ostorozzák azokat, majd egy másikban útszéli hangnemben és közönséges trágársággal röhögnek többgyermekes édesanyákon.

Folyamatosan Istenről beszélek, nem tűnt fel?
Látod Palika 1950-nek igen, mert folyton belémköt, ha olvas valamit Jézusról, mert annyira zavarja ez a "mesehős".
Te tudod, hogy kiket zavar.

Te NEM Istenről kérdeztél már a csuda tudja, hogy hanyadszor, hanem a megtérésem körülményeire vagy, voltál kíváncsi folyamatosan nyomulva, hiába mondtam, hogy ez nem tartozik rád, ez magánügy. Csak nem képzeled, hogy pont neked fogom elmesélni, egy ilyen megátalkodott gonosznak? Többször értésedre adtam, hogy engem ezzel ne zaklass. Nem szeretem az erőszakos gátlástalan embereket.

Szeretnéd, ha valaki fantáziálna rólad? :) Ó te szegény, már egy nő is megfelelne, csak legyen már valaki? Írtam az előbb, hogy fantáziáljon rólad a kutyád.
Fúj!!! De undorító vagy.

Arra nem tudsz valami jó kis bibliai igét, amikor az egyik olvtársad asszonyrugdosást említett, te pedig gyorsan elé tartottál egy többgyermekes édesanyáról készült fotót?
Az biztos, hogy álszentnek nem vagy nevezhető.

Savbonarola társadalmi problémákkal foglalkozott. Most az egyház mártírnak tekinti és felmerült szentté avatása is.

Válaszok:
Senye Péter | 2018. október 1. 23:24

A véleményemet mondtam el róla, ahogyan ő is a véleményét mondta el: "Zsengellér József szerint abban, hogy nincs lelkészhiány a református egyházban,

központi szerepe van annak, hogy a lelkészek házasodhatnak és alapíthatnak családot."

Tehát nem annak van központi szerepe, hogy Isten Országáért lemondanak erről, úgy, mint a katolikusok.
Úgy látszik hogy nem tudod értelmezni a szövegét, annak mondanivalóját. Dehát ezt mindig is tudtuk rólad.

"majd egy nálad fiatalabb és bohóbb protestáns lányról fantáziálsz."
Te most annamannáról beszélsz? :) Aki se nem fiatalabb, se nem lány. Nem gyűlölöm nagyon tévedsz, nem ismerem ezt az érzést, veled ellentétben.
Arról az annamannáról beszélsz, akit itt aláztál tíz commentben egy másik cikknél? Akinek szintén azt írtad, hogy semmi köze Istenhez.
Mit is írtál neki? Mondd, nincs benned semmi szégyenérzet?


Oxford 2018. szeptember 18. 15:50
@annamanna
Te nagyon buta vagy! Nem te szabod meg ki mikor és hol tér meg.

Oxford 2018. szeptember 18. 15:59
@annamanna
Neked semmi közöd Istenhez, az biztos.

Oxford 2018. szeptember 18. 17:07
10
@annamanna
Nem vettem észre hogy közöd lenne a Szentháromsághoz. Mondani mindent lehet.

Oxford 2018. szeptember 19. 12:30
@annamanna
Eltorzult elméjű szerencsétlen gyűlölködő ateista . Te büszke vagy arra amit más szégyell. Fújod a rasszista szöveget, és nem veszed észre milyen szánalmas vagy vele.

Oxford 2018. szeptember 19. 13:22

@annamanna
Te tényleg beteg vagy.

Oxford 2018. szeptember 19. 20:12
@annamanna
A Kuruczinfo neked hitleles forrás? Most már értem miért vagy rasszista ateista.

Oxford 2018. szeptember 19. 20:58
@annamanna
Te tényleg nem vagy normális. Mint ahogy a rasszizmus sem az.

Oxford 2018. szeptember 20. 20:41
@annamanna
Tévedsz. Neked szól és mindenki egyetért vele.

Oxford 2018. szeptember 20. 19:43
@annamanna
Bolond lukból bolond szél fúj.

Oxford 2018. szeptember 20. 10:41
@annamanna
Túl sok vuduvideot nézel és kurucinfot.

Na látom önkritikát gyakoroltál. Ezek a te " összefüggéstelen kommentjeid". Bár amikor írtad biztos értelmesnek és igaznak gondoltad. Mi változott meg azóta? Te biztos, hogy nem.
Ismerlek évek óta.

"Ne ollóz össze összefüggéstelen kommenteket !"

Ezt most magadnak címezted ugye, hullócsillag?

Mert bizony igazad van akkor. Megőrzi a mandi.
Nézzük, miket is írtál, te "Alattomos, képmutató ember" annamannának! "rasszista, ateista"

Kiscsillag 2018. szeptember 20. 12:26
@annamanna
Jobban és jobban belezavarodsz. Sajnállak.

Hol írja a Biblia hogy az afrikai katolikus papok kutyák? Ja, te találtad ki, színtiszta gyűlöletből.

Mégis mit képzelsz magadról, hogy megítéld Istent mert Orbán Gáspárt Ugandában egy élőhitű ketesztény gyülekezetében hívta el?

A Mo.i hagyományos gyülekezetek nem szólítják meg az embereket. Aki nem született bele dögunalomnak tartja a felszínes, olykor képmutató prédikációkat. A választ a protestáns karizmatikus gyülekezetek adják (a Hitgyülit nem merném idesorolni) amelyeknek nyugaton nagy szerepe van és most már itt is.Van akiknek ez idegen, a fiatalokat viszont ez vonzza. Lásd Felház.

Kiscsillag 2018. szeptember 20. 01:24
@annamanna
Nagyon meg vagy zavarodva. Idézem azt amit írtál, bár ezentúl el sem olvasom mert veszélyes amiket írsz. Már elnézést de csak beteg elme tud így fogalmazni:

"A Biblia nem ír szimbolikusan, amikor kutyákról ír, hanem abszolút konkrétan. Léteznek kutyaszellemek, láttam, hallottam. És a Biblia azt állítja, hogy ezek a kutyák a LUSTA PÁSZTOROK. "

Elég nyilvánvaló, hogy a hazugság szelleme megkötözött.
És a gyűlöleté, a rasszizmus miatt.
Kutyaszellem nincs, Orbán Gáspárt pedig csodálatosan elhívta, megaldja és felhasználja az Úr.

Kiscsillag 2018. szeptember 19. 13:46
@annamanna
Bagoly mondja verébnek...
Kereszténység és rasszizmus összeegyeztethetetlen, ergo te nem is vagy az.

Kiscsillag 2018. szeptember 18. 19:08
@annamanna
"Most nem erről van szó, hanem a nigger papokról."

Hagyd már abba a niggerezést! Nem kiváncsi senki egy uszító rasszistára.

Kiscsillag 2018. szeptember 18. 18:59
39
@annamanna
"Sosem fogom elhinni Orbán Gazsinak, hogy ő nem találta meg Krisztust Magyarországon, csak Ugandában. "

Lényegtelen hogy te mint ateista mit hiszel. Orbán Gáspár és Felház a legjobb ami Magyarországgal hosszú évek óta történt. Ja, és az édesapja is ebbe a kategóriába tartozik. Mint hívő és Miniszterelnök.

Kiscsillag 2018. szeptember 18. 18:52
@annamanna
A Bibliát mindenki tudja idézni, attól még nem vagy keresztény.
Ha megélnéd az Igét, nem tévesztenének össze egy ateistával.

Na, meg vagy elégedve magaddal?

Nem tetszik az, amit a tükör mutat? :)
Pedig ez vagy!
Na jól van meguntalak. Évek óta ezt a szöveget nyomod, na húzzál a fenébe.

De ez a Palika az. Gusztáv 11,12,13,14 greyhound1,2....korában is.
Mindig azt kérdezgette, hogy hány éves vagyok. Úgy tippelte, hogy gimnazista és akár 30-40 is. Legutóbb 35-40, de voltam már 32 is és ahhoz gratulált.
Amióta palika bácsizom, azóta öregít és egyre szemetebb.
Nem bírja elviselni, hogy azt írtam neki, hogy "ki vagy rúgva!"
Látod, mindig írogat nekem. Olyan, mint egy elhagyott férj. :)

Szóval foton a megmondhatója, hogy hányszor nyaggatott az e-mail címemért. Foton amikor már megunta, felvilágosította, hogy mit képzel majd ki fogom írni a mandira?
Akkor azzal nyaggatott, hogy hadd kérje el attól, akinek megadtam, pl. zsoltcomtól.

Azért az vicces nem, hogy egy öreg nővel találkozni akar, mert el akart hívni bennünket, Deniával, tevepupuval, szóval, akik még emberszámba vették és szóba álltak vele, egy Duna-parti sörözőbe is.

Te szerencsétlen, egy Isten tagadó, a Bibliát mesekönyvnek tituláló, Orbán gyűlölőnek magyarázol! :)))

Még mindig utálod a jobbikot? Palika bácsi rajong értük. :)

Most panaszkodsz, vagy dicsekszel?
Mit érdekel engem, hogy mivel töltöd a vasárnapjaidat!

Tehozzád meg ki szólt? Még hogy nem érdekellek benneteket?
Magad cáfolod saját magatokat!
Ti vagytok azok, akik folyamatosan írogattok nekünk.
Ismerünk benneteket, mint a rossz pénzt!

Egyébként egy Orbán gyűlölőt védtél be éppen! Csak, hogy tudd!
Egy olyan embert, aki már számtalan nicknevével alázott benneteket. :))

Ó, te kis hazudós, vagy csak egyszerűen amnéziás vagy kisanyám?
Akkor nem te commentelgetsz nekem ugye?
Akkor ezt nem te írtad ugye Orbánról?
Szóval nem foglalkozol Orbánnal?
Jót nevettünk vidéki versenyzőnkön! :)))

Oxford 2018. július 30. 12:04

Be vannak ijedve nyugaton. Orbán egy zseni és Európa legmeghatározóbb politikusa. Immáron nem csak Magyarország hanem
több száz millió európai keresztény érdekét védi.

Oxford 2018. július 30. 00:33

@Óbor Dezső
Többet ér Orbán Magyarországnak mint az angol gyarmatok amiből világbirodalmat csináltak, többet mint a dél amerikai kifosztott aranykincse amiből a spanyolok és portugálok profitáltak. Az a kincs ami ebben az emberben van 500 évenként jön a felszínre. Kossuth és Széchényi után a harmadik legnagyobb magyar.

Lökött vagy!
Először is nem meséltem semmit, másodszor meg talált süllyed! :)

Nem is mondtad eddig, hogy alkohol és drogfüggő vagy!
Akkor ezért nem találsz feleséget a nők között. Kiklopfoltad?

Azért nem írtam, baromarc, mert nem ezt írtad. Nem a Fideszt írtad, Orbánt írtál. Na, ehhez mit szólsz? Nem hiszel magadnak sem? Ha nem érdekellek, minek írsz nekem?

"Nem foglalkozom se Orbánnal se veled."

Te részeg vagy, vagy ittál?
Egyébként csodálatos, hogy a saját szavaidat (vagy értelmüket) sem ismered fel. Már megint mit írtál, te szerencsétlen lúzer.

A helyzet az, hogy folyamatosan gyalázod és sértegeted azt, akivel éppen "vitatkozol". Nagyon riasztó látni ezt a kényszert.

Ne csodálkozz, hogy visszakapod.

Ha érvelnél, vitatkoznék veled. Így csak szemléllek. Látok egy szellemi folyamatot, ahogyan meggyőzöd magad emberek értéktelenségéről. Hitler kb. ugyanígy kezdte.

Nem az asszony a sodrófával?

Ismerjük őket, ezek az protestáns csipet csapat.
Mindig megjelennek

A Katolikus Egyházat, a katolikusokat szidalmazni.
A kedvenc egyszókincsük a gyűlölködtök szó.

A finnugor oldalon olvashattad mennyire békesség szerető emberek.

Lerázhatatlanok.

Sose mondták meg, szégyenlik. Valami szekta.

Rém unalmas, ez a kényszeres visszaválaszolgatás. Ha negyed annyi energiát fordítanál észrevételeim interiorizálására, mint a motorikus off-topic gépelgetésre, máris okosabb ember lehetnél. Az elszalasztott lehetőségek embere vagy, mondjuk ki.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés