Mit kezdjünk az éhes betörővel? − Migráció és mi XX.

2015. szeptember 9. 7:43

Mike Károly
Mandiner
Az illegális migráns esetében a helyes példázat a szükséghelyzetben lévő törvénysértőé. Az erkölcsi ítéletalkotás kiindulópontja csak a két elem – a szükséghelyzet és a törvénysértés – együttes figyelembe vétele lehet.

Migráció és mi címmel körkérdést és cikksorozatot indít a Mandiner: vezető magyar véleményformálókat kérdezünk meg arról, mit gondolnak az egyre forróbb témává váló migrációról és a kapcsolódó jelenségekről. Az eddig megjelent írások ezen a linken keresztül olvashatók.

*

Mit kezdjünk az éhes betörővel?

Mike Károly közgazdász, egyetemi oktató írása

Nincs biztosabb jele a valódi társadalmi válságnak, minthogy hirtelen mindenki a társadalom alapértékeiről kezd el vitatkozni. Ez egészséges reakció, hiszen minél nagyobb a megrázkódtatás, annál fontosabb tisztázni, mik az együttélésünk biztos alapjai. A gyakorlati nehézségek útvesztőjébe csak világos etikai elvekkel felvértezve léphetünk be. Európában a vallási és politikai vezetők, véleményformálók meglepő összhangban találtak rá a keresztény könyörületesség elvére, mint ami világosan kijelöli a helyes cselekvés útját a migránsok kiváltotta krízisben. Az irgalmas szamaritánus, de legalábbis a betlehemi szállásadó példáját kell úgymond követnünk, minden más megfontolás előtt. Természetesen igyekezni kell felszámolni a menekülés okait is, de amíg zörgetnek, addig ajtót is kell nyitnunk.

Bármennyire egybe esik is erkölcsi indulatainkkal, az „irgalmat” minden más elé helyező érvelés sántít. A felhozott erkölcsi példázatok nem adják kielégítő leírását jelenlegi magyarországi helyzetnek, de talán tágabban az európainak sem. A valóságnak nem megfelelő erkölcsi érvelésen pedig nem alapulhat helyes cselekvés, csak tévelygés és zűrzavar.

A Közel-Keletről hozzánk érkezők nagy többsége illegális határátlépő. Tudatosan megszegi az ország törvényeit. Nem kér bebocsátást, menedéket, hanem erőszakkal próbálja azt megszerezni magának. Nem ahhoz hasonlít, aki valakinek az ajtaján zörget és menedéket kér, hanem ahhoz, aki a kerítésen át ugrik be a kertbe és fittyet hány a tulajdonosra. Világos, hogy az utóbbi teljesen más erkölcsi és ebből fakadó jogi megítélés alá esik. József és Mária nem betörtek a betlehemi házba, hanem bebocsátást kértek.

Természetesen a törvénysértésre is létezhet mentség. A ma sokat emlegetett keresztény erkölcs valóban hagyományosan azt tanítja, hogy ha valaki közvetlen életveszélyben van, joga van elvenni a másét. Azonban egyik legfőbb tekintélye, Aquinói Szent Tamás azt is hozzáteszi, hogy például az éhség vagy ruhátlanság még nem feltétlenül életveszély. Akinek van feleslege, annak ilyen esetben (és máskor is) erkölcsi kötelessége segíteni a szorult, nyomorúságos helyzetben lévőt, de az utóbbinak nincs joga a tulajdonát erővel elvenni. Ha az utóbbit teszi, büntetést érdemel. Nem csak azért, mert aláássa a társadalom rendjét, hanem mert a „ne lopj!” erkölcsi parancsát is megszegi.

Az illegális migráns esetében a helyes példázat tehát a szükséghelyzetben lévő törvénysértőé. Az erkölcsi ítéletalkotás kiindulópontja csak a két elem – a szükséghelyzet és a törvénysértés – együttes figyelembe vétele lehet. Ha csak a törvénysértést vesszük észre, a szükséghelyzetet nem, akkor könnyen véthetünk a segítségnyújtás erkölcsi parancsa, esetleg a másik ember élethez való joga ellen. Ha pedig eltagadjuk, bagatellizáljuk a törvénysértést, és csak a szükséghelyzetre koncentrálunk, akkor semmibe vesszük a törvényt betartók erőfeszítéseit, „biankó csekket” adunk a törvényt megsérteni szándékozóknak, és felszítjuk az ezt rossz szemmel nézők indulatait.

A „szükséghelyzetben lévő törvénysértő” megközelítése világossá teszi, hogy valódi erkölcsi dilemmával van dolgunk, amelynek megoldása árnyalt gyakorlati bölcsességet kíván meg. Ez lehetőséget kínál arra, hogy az értelmes párbeszéd medrébe terelje a „naiv liberálisok” és az „idegengyűlölők” erkölcsi indulatait. A „szamaritánus” retorika az utóbbiakat egyszerűen elítéli és szalonképtelennek nyilvánítja, tagadva a törvénytisztelet sérelme miatti aggodalom jogosságát. Az értelmesen meg nem vitatható, elnyomott indulatok azután rendszerint radikalizálódva törnek fel a mélyből.

A menekültügyben folytatandó értelmes vitához fontos lenne még egy további körülményt tényként közösen elfogadni. A magyar határ illegális átlépésére gyakorlatilag senkit sem a közvetlen életveszély késztet. A legális belépésre kényszerítés, de még a belépés erőteljes korlátozása sem okozna életveszélyt vagy direkt módon vészhelyzetet. Más szóval, van valódi mozgástér a törvénytisztelet kikényszerítésére humanitárius áldozat nélkül. Hozzátéve, hogy az utóbbi elkerülésében a menekülteknek és más országoknak is nagy felelősségük van.

Böjte Csaba még a válság kezdetén éleslátóan azt mondta, hogy kell kerítés és kell rá kapu is. Ha véget vetünk a törvénysértésnek, és a migránsok valóban menedékkérőkként jelennek meg, a „jó szamaritánus” egyoldalú logikája életbe léphet. Akkor sem lesz könnyű megvalósítani, és aligha lesz azonos egyszerűen a „befogadással”. Ám előbb el kell oda jutnunk, humánusan, de gyorsan és határozottan.

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 67 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

" József és Mária nem betörtek a názáreti házba, hanem bebocsátást kértek. "

- és kaptak.

Olyat amilyet, de nem utasították el a segítséget.


Nagyszerű írás!

Kár hogy az agymosottakhoz nem fog eljutni, mert a médiaterror irányítóinak nem fúződik az igazsághoz érdeke...

A Közel-Keletről hozzánk érkezők nagy többsége illegális határátlépő. Tudatosan megszegi az ország törvényeit.

Anyukájuk nem tanította meg őket az erkölcsös, törvénytisztelő viselkedésre.

Arcátlanságuk hasonlít arra, mint amikor valaki küszöbödre szarik és utána még bekopogtat papírért.

1.)
ITT A LÉNYEG:
"A Közel-Keletről hozzánk érkezők
nagy többsége illegális határátlépő.

Tudatosan megszegi az ország törvényeit.

Nem kér bebocsátást, menedéket, hanem erőszakkal próbálja azt megszerezni magának.

Nem ahhoz hasonlít, aki valakinek az ajtaján zörget és menedéket kér, hanem ahhoz, aki a kerítésen át ugrik be a kertbe és fittyet hány a tulajdonosra."


2.)
ITT MEG EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS:
NEMCSAK
a Közel-Keletről érkezők,
HANEM a máshonnan érkezők nagy többsége is illegális határátlépő.

MERTHOGY
jönnek
- Közép-Keletről (Afganisztán, Pakisztán, Bangladesh) és
- Afrikából (Eritrea, Mali) is.

Válaszok:
Berecskereki | 2015. szeptember 9. 11:18

Most már nemcsak hogy nem kérnek bebocsátást, hanem egyenesen követelőznek a "menekültek".
Ott tartunk, hogy egy csoportjuk Németországból is tovább akar menni Dániába és Svédországba, s még az élelmet se, fogadják el, míg nem teljesítik a "kérésüket".
Nem lesz ennek jó vége.

Válaszok:
Schollander | 2015. szeptember 9. 8:43
Kvasztics Fedor | 2015. szeptember 9. 9:52

Mit lehet tenni,
már csak ilyenek a
"jól képzett orvosok, fogorvosok, mérnökök és szorgos CNC esztergályosok"...

Nem tudok rokonszenvezni a gyermekét pajzsként maga előtt tartva a rendőrkordonnak rohanó emberszabású lénnyel. Persze, ha otthon megteheti, akkor miféle menekült?

ha ennyire nem komfortos itt nekik európában akkor talán vissza is lehet ám menni!

aztán elmesélni a "szörnyű" állapotokat az otthonikanak

bizony

Talán azért, mert őket Dániába és Svédországba küldték terrorista megbízóik.Azon azért el kéne gondolkodni, hogy valakiknek miért kevés Angela Merkel szívélyes meghívása is.

Nagyon árnyaltan mondja a szerző , amit Orbán már a kezdetekkor velősen megfogalmazott : előbb a határzár-önvédelem , s utána a SZUVERÉN cselekvés , illetve , bármiről lehet beszélgetni / segély , kérelem-elbírálás stb / . Más szóval : először rend és utána szolidaritás / migráns közvetlen életveszély nincs / , s nem erőszak-káosz .

És azért is rossz az analógia, mert ezer éve közös történelemmel, a befogadó ország lakosságával azonos kulturális gyökerekkel rendelkező emberek voltak az '56-osok.

Tetszett a cikk, és lényegében egyetértek vele, talán attól eltekintve, hogy nem Názáret, hanem Betlehem. Nem lehetne ezt a posztban javítani? Sima korrektori feladat...

Viszont a társalgás kedvéért bedobom egy ismerős pap sztoriját. Fogott egy besurranó tolvajt. Valamilyen gyűlés volt a plébánián, az emberek letették a kabátjaikat a folyosón, a derék tolvaj pedig lelkesen kotorászott a kabátokban, amikor tetten érték. Fölkiáltott, hogy "jajj a szívem", a szívéhez kapott, rosszul lett, és elájult. Előbb a mentőt kellett hívni, a rendőrt csak a kórházba.

"a törvénysértésre is létezhet mentség." állítás nem felel meg az erkölcsiségnek és erre a Biblia sem tartalmaz utalást. Ezért nem adhat feloldozást a bűncselekmény alól a "megélhetési bűnözés" fogalma.

Jelen témakörbe ez szóba sem jöhet, csak akkor ha a téma középpontjába egyoldalúan a morális tényezőket csoportosítjuk és ezt is csak egyoldalasan. Bizonyos értelemben a szerző is ezt teszi.
Még akkor is, ha megjegyzi: " A magyar határ illegális átlépésére gyakorlatilag senkit sem a közvetlen életveszély késztet. A legális belépésre kényszerítés, de még a belépés erőteljes korlátozása sem okozna életveszélyt vagy direkt módon vészhelyzetet."

A megoldás csak az lehetne, ha minden uniós ország, és felvételét kérő ország betartaná, betartatná az 1951. évi Genfi Egyezmény 2. cikkében foglaltakat: "Minden menekültnek kötelezettségei vannak azzal az országgal szemben, ahol tartózkodik, különösképpen az, hogy magát az ország törvényeinek és szabályainak, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek alávesse."

Amelyik migráns ezt nem tartja be azonnal ki kellene toloncolni.

Ausztria, Németország ezt megsértette és ezzel veszélyeztetik az európai polgárok vagyonát, életét.

Ezt bírtad leírni:
"A genfi egyezmény ezt a dilemmát tökéletesen feloldja. Ugyanis kimondja, hogy aki háború övezetből menekül, az nem követ el törvénysértést, annak ellenére sem, hogy a hagyományos jog szerint illegálisan lépi át a határt."

Az ÁLLÍTÁSOD HAMIS.
Érted? HAMIS.

2.)
Bizonyítás:

"1989. évi 15. törvényerejű rendelet
a menekültek helyzetére vonatkozó
1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény
valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről
...
31. Cikk
A menedéket nyújtó ország területén jogtalanul tartózkodó menekültek

1. A Szerződő Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt

nem sújtják büntetéssel azokat a menekülteket,
akik

KÖZVETLENÜL olyan területről érkeztek,

ahol
életük, vagy szabadságuk az 1. Cikkben foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak
ott,

FELTÉVE,

hogy
haladéktalanul JELENTKEZNEK a hatóságoknál
és
kellőképpen MEGINDOKOLJÁK JOGELLENES BELÉPÉSÜKET,
illetőleg jelenlétüket."

2.)
Ezek a Magyarországra, az zöldhatáron át beözönlő idegenek
- NEM KÖZVETLENÜL olyan területekről érkeznek, ahol életük veszélyeztetve volt,
- NEM JELENTKEZNEK MAGUKTÓL a hatóságoknál és
- NEM TUDJÁK kellőképpen INDOKOLNI JOGELLENES BELÉPÉSÜKET.
(Az a gyönge balos hadova is felejtős, hogy "iratokhiányábanaszerbeknemengednékkiőket",
hiszen a kerítés mentén, ami - ugye ezzel is operál a baloldal - már magyar terület, el lehet menni a magyar határátkelőig, minden szerb engedély nélkül.)

Szóval,
nem kell a hazudozni,
ezek bizony, illegális határátlépők.

Az általad idézett szöveggel és a hozzáfűzéseddel az a probléma, hogy nem igazolható.
A migránsok többségéről minden kétséget kizáróan nem lehet megállapítani, hogy az általuk elmondottak valóságosak, vagy valótlanok. Papirjaik nincsenek, a többsége nem hajlandó a regisztrációra, az ellenőrzés végrehajtására.
Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban 64 ezer személy tekintetében meg kellett szüntetni az eljárást, mert "eltűntek". A mostani kitörések is ezzel kapcsolatosak.
Ezzel a magatartásukkal pedig a migránsok megsértik az 1951, évi Genfi Egyezményben foglaltakat - amelyet később te is idézel - melynek figyelembevételével kitoloncolhatók lennének. Ezzel kapcsolatban szegte meg a jogi előírásokat Ausztria és Németország.

Válaszok:
Schollander | 2015. szeptember 9. 11:34

"kimondja, hogy aki háború övezetből menekül, az nem követ el törvénysértést, annak ellenére sem, hogy a hagyományos jog szerint illegálisan lépi át a határt."

Melyik hatart? A vilagon az osszeset, barmelyiket? Ha otthon lonek az vizum Szingapurba, USA-ba, barhova? Vagy esetleg csak a sajat orszagaet es egy olyan szomszedet ahol mar nem lonek?

Iratok nélkül az valóban nem igazolható,
hogy az illető (ahogy mondja) tényleg Afganisztánból,Pakisztánból, Bangladeshből, Eritreából, vagy Maliból jött,
DE
mégis jobban kell kételkedni azokban,
akik magukat Szíriából menekülőnek mondják.

Az előbbiek ugyanis "kapásból" lepöckölhetők - lennének, ha a hatóság nem lenne hülye.

Válaszok:
Berecskereki | 2015. szeptember 9. 12:00

Az első fele a hsz.-nak azt támasztja alá amit megfogalmaztam. Ebben úgy látszik egyetértünk.

"Az előbbiek ugyanis "kapásból" lepöckölhetők - lennének, ha a hatóság nem lenne hülye." - amely egy homályos, általános megfogalmazás és a "hülye" minősítés vitaható.

Nem hatóságról van szó, hanem konkrétan megnevezhető kormányokról, szervezetről.
Elsődlegesen Ausztria, Németország, Franciaország, Anglia. Szervezetként pedig az Európai Uniói vezetői és parlamentje.

Ma már Merkel is elismeri, hogy a Dublin III. nincs összhangban a gyakorlattal. Szerintem nemcsak a gyakorlattal nincs összhangban, hanem az 1951. évi Genfi egyezménnyel sincs összhangba. Ez pedig azt jelenti, hogy már 2014-ben módosításra szorult és nem 2016-ban kellene róla tárgyalni, módosítani, hanem azonnal.

Kíváncsi leszek, hogy Németország miképpen fogja végrehajtani a kitoloncolást azokban a több ezer, tízezer személyt érintően, akik jelenleg Németországban vannak és nem illeti meg őket a menekültstátusz.

Ilyenek az éhes emberek?

Le­ta­pos­sák, le­ta­rol­ják a ker­te­ket a tö­me­gé­vel vo­nuló mig­rán­sok
Le­ta­pos­sák, le­ta­rol­ják a ker­te­ket a tö­me­gé­vel vo­nuló mig­rán­sok
Min­de­nen át­gá­zol­nak az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők Rösz­ké­nél, tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a te­le­pü­lés kör­nyé­kén.
http://ripost.hu/cikk-letaposs..

Ez nem menekültáradat, hanem sáskajárás.

1.)
"Ha jól értem, a te megközelítésed az, hogy mivel hozzánk nem közvetlenül érkeznek, ezért nem tekinthetőek menekültnek."

Jól érted.
EZ az én (nem megközelítésem, hanem) törvényerejű rendelettel bizonyított állításom.

2.)
"A kérdésem csak az, hogy ezek szerint a dolgot elintéznéd annyival, hogy mindenki maradjon ott, ahová a saját országából közvetlenül menekült? Nem számít, hogy ott milyen körülmények között élnek, mit bír el az adott ország a lényeg, hogy minket egyáltalán ne zavarjanak?"

A válaszom meg csak az,
hogy
- mindenki maradjon ott, ahová a saját országából KÖZVETLENÜL menekült,
- OTT reklamáljon, ha a körülményeket illető kifogása van,
ÉS AMI A LÉNYEG:
- ONNAN KÉRELMEZZE befogadását valamely más országba
- A SEGÍTENI AKARÓ más országok pedig ODA küldjék hivatalos értesítésüket, hogy milyen időközönként HÁNY és MILYEN végzettségű embert hajlandók befogadni,
- ONNAN MEG CSAK AKKOR induljon el bárki, ha már megvan, hogy éppen őt(!) melyik ország hajlandó befogadni.

3.)
"Ez is egy álláspont. Csak éppen végtelenül embertelen.
Főleg egy olyan ország polgáraitól, akiknek százezernyi honfitársa keresett már menedéket a világban a történelem során."

Ebben is nagyon TÁJÉKOZATLAN VAGY.
A párhuzamba állításod HAMIS.

A más országokban menedéket kereső magyarok,
(például az 56-os menekültek, vagy a későbbi "disszidensek")
- Ausztriába, Olaszországba érve NEM GÁZOLTAK ÁT az országon, meg további országokon,
- NEM DOBÁLTÁK EL az személyazonosításukat szolgáló irataikat,
- NEM hagytak maguk után iszonyú szeméthegyeket,
- NEM TAGADTÁK MEG, hogy alávessék magukat a hatósági eljárásnak,
- NEM LÉPTEK LE máshová az eljárás lezárta előtt,
- NEM KELLETT miattuk időnként leállítani a közlekedést az ország fontos útvonalain.

DE
azok a magyarok nem is tehették volna meg,
mert abban az országban,
ahol a kérelmüket benyújtották,
- OTT zárt táborokban tartották őket,
- OTT kellett megvárniok, amíg valamely szabad ország által felajánlott, és nekik megfelelő átvételi kvótába őket besorolták.

Na,
mit szólsz,
ilyen "végtelenül embertelen" módon kezelték a magyarokat. És ők hálásak voltak.

Válaszok:
Csomorkany | 2015. szeptember 9. 12:32

Nagyjából stimmel, mondjuk a "zárt tábor"-ról nem vagyok meggyőződve 1956-ban. A nagy tömeg táborokban kapott ellátást, és ha messzire elkóborolt volna, éhen maradt volna. De akinek rokonsági vagy szakmai alapon voltak kapcsolatai nyugaton, az eleve elkerülte a táborokat.

Ami engem illet, azt mondanám, hogy konkrétan meg kellene nézni, hogyan folyt az ügyintézés akkoriban, Ausztriában, és azt kellene lekoppintani.

Mindenféle, nemzetközi HP-ák nyilatkoznak jobbra-balra, anélkül, hogy aggyal felfognák: Minden akkor működik jól, ha az alapja tiszta és világos.
Elfogadhatatlan az a felfogás, hogy bárki, aki eldobálja a papírjait, azonosítás nélkül végigszáguldjon egy egész kontinensen.
Mitől nincs annak ellátása, aki eldobálja a vizes-palackokat és a kukába dobja a szendvicset, akinek nem megfelelő Németország sem?

Telitalálat!
Kiegészíteném: Az összes nemzetközi szervezetnek is el kell küldeni a számlát.

Az '56 magyar menekültek sem kérdezték meg az osztrák vagy jugo határőrt, hogy bemehetnek el. Szükség törvényt bont.

Az 56-os menekültekhez, vagy a későbbi "disszidensekhez" való hasonlítás
egyszerűen HAMIS.

Azok a magyarok
ugyanis
- Ausztriába, Olaszországba érve NEM GÁZOLTAK ÁT az országon, meg további országokon,
- NEM DOBÁLTÁK EL a személyazonosításukat szolgáló irataikat,
- NEM hagytak maguk után iszonyú szeméthegyeket,
- NEM TAGADTÁK MEG, hogy alávessék magukat a hatósági eljárásnak,
- NEM LÉPTEK LE máshová az eljárás lezárta előtt,
- NEM KELLETT miattuk időnként leállítani a közlekedést az ország fontos útvonalain.

DE
azok a magyarok nem is tehették volna meg,
mert abban az országban,
ahol a kérelmüket benyújtották,
- OTT táborokban tartották őket (hacsak nem voltak őket befogadó "nyugati" rokonaik)
- OTT kellett megvárniok, amíg valamely szabad ország által felajánlott, és nekik megfelelő átvételi kvótába őket besorolták.
Na, akkor utazhattak abba az országba és
NEM akkor, amikor ők akarták.

ÉS
nem kell a rossz hadova az idetóduló idegenek "szörnyű" utazási nehézségeiről.
Aki Bangladeshből, vagy Maliból képes eltaláni Ásotthalomra, annak Röszkéről is el kell találnia Debrecenbe, vagy Bicskére.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés