Szentgyörgyvölgyi Péter: Karácsonyék gyakran az itt élők feje fölött döntenek a Belvárosról

2021. április 20. 7:00
Az V. kerület polgármestere sajnálja, hogy a főváros még mindig nem nyitotta meg a Városháza parkot, sőt még parkolóként sem használhatják a területet a belvárosiak, holott ezt megígérte a főpolgármester a kampányában. A belvárosi önkormányzat költségvetése is megsínyli a járványt, de takarékos gazdálkodással sikerült elérniük, hogy folytathassák a beruházásaikat, és a lakók sem látják a kárát, hogy kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk. Kérdéseinkre írásban válaszolt Szentgyörgyvölgyi Péter.

Korábban fideszes vezetésű önkormányzatok vették körbe Belváros-Lipótvárost, amelyekkel jól együtt tudtak működni a például a parkolási, idegenforgalmi, a lakosság nyugalmát védő kérdésekben. Most minden kerületet ellenzékiek irányítanak. Milyen a kapcsolatuk velük? Vannak-e közös akcióik, projektjeik?

Minden kerületnek megvannak a maga sajátosságai, amelyek a frekventáltságukból, lakóközösségük összetételéből és számtalan egyéb tényezőből adódnak, és amelyektől egyedi lesz minden kerület, továbbá annak mindennapi feladatai, kihívásai, városüzemeltetési teendői. A korábbi években jól bevált az a gyakorlat, hogy a kerületek független egészként működtek, és amennyiben összefogásra, egyeztetésre, tapasztalatcserére volt szükség, akkor megvalósult az együttműködés. A szomszédos kerületek új vezetői az elmúlt másfél évben nem kezdeményeztek semmiféle kommunikációt a Belvárossal.

Milyen a viszonyuk az ellenzéki vezetésű fővárossal? Bevonják-e önöket az V. kerületet érintő döntéseikbe?

Sajnos azt kell mondjam, hogy az együttműködés és az egyeztetés leginkább csak hangoztatott, semmint megvalósított cél a Fővárosi Önkormányzat részéről. Sok esetben csak a médiából, a Facebookról értesülünk a Belvárost, az itt élőket érintő döntésekről. A fővárosi intézkedések gyakran a belvárosiak feje felett születnek, amit ellentmondásosnak tartok, mivel a főpolgármesteri kampányban még konzultációkról, részvételiségről volt szó. A Fővárosi Önkormányzat úgy tervez az V. kerületet érintő beruházásokat, hogy azokat egyáltalán nem egyezteti velünk, így azok nincsenek összehangolva a kerületi fejlesztésekkel.

Városüzemeltetési szempontból teljességgel szakmaiatlan, a lakossággal szemben pedig tisztességtelen hozzáállás ez,

hiszen a beruházások szükségszerűen kellemetlenségekkel járnak, és ha még ráadásul átgondolatlan ütemezés szerint zajlik a megvalósítás, akkor az túlmutathat az itt élők mindennapi tűréshatárán, káros hatással lehet a kerület működőképességére. Gondoljunk csak a hétköznapi békés együttélés íratlan szabályaira: nem kezdünk a társasházunkban fúrni, faragni anélkül, hogy a lakóközösség tagjaival nem egyeztetnénk! Ez így normális.

Mondana néhány példát?

Előzetes egyeztetés nélkül, a médián keresztül értesültünk arról, hogy a budapesti hulladékgyűjtők jelentős többségének üzemeltetéséért felelős Fővárosi Közterület-fenntartó számos kukát leszerel a Belvárosban. Ezáltal nemcsak, hogy rengeteg hulladékgyűjtőt vesznek el a kerületiektől, hanem egyszerűen áttolják a köztisztasági feladatot a Belvárosi Önkormányzatra, amelynek bár nem feladata a hulladékgyűjtők üzemeltetése, mégis az itt lakók iránt érzett felelősségből elvégzi azt. Amit pedig a főváros megspórol azzal, hogy nem látja el a feladatot, ami a kötelessége lenne, azt a kerületiek fizetik meg, tehát nemcsak a feladatot, hanem a költséget is a kerületekre hárítja a főváros.

Más. Idestova több mint fél éve várom a választ a Fővárosi Önkormányzattól arra a levelemre, amelyben a nem megfelelő színvonalú üzemeltetés miatt azt kezdeményeztem, hogy a Hild téri játszótér és az V. kerület által megújított Podmaniczky és Vörösmarty tér kezelése Belváros Önkormányzatához kerüljön. A szükséges nyilvános illemhelyek ügyében pedig már számtalan alkalommal tettünk eleget a Fővárosi Önkormányzat felmérési, adatgyűjtési, szakmai állásfoglalásért folyamodó kéréseinek, ennek ellenére továbbra is zárva vannak azok a felszín alatti WC-k, amelyek megnyitását kitartóan szorgalmazzuk. Összefoglalva: egészen más hozzáállással találkozunk a Fővárosi Önkormányzat részéről, mint ami mellett én és a munkatársaim a Belváros üzemeltetése kapcsán elkötelezettek vagyunk.

A munkát el kell végezni, nem elég csak beszélni róla.

Vallom, hogy a polgármesterek a városüzemeltetésért felelősek, nem pedig a nagypolitizálás a feladatuk, mi arra szegődtünk, hogy a kerület lakóiért dolgozzunk a legjobb tudásunk szerint.

Hogy áll a Gerlóczy utcai hajléktalanszálló ügye, s lesz-e valaha park a Károly körúton a Városháza parkolójából?

A magát demokratikusnak mondó és folyamatosan a társadalmi részvételiség fontosságát hangsúlyozó főpolgármester az 5. kerületben élők véleményének teljes figyelmen kívül hagyásával kezdeményezte hajléktalanszálló megvalósítását a Városházán. Lakossági kezdeményezés nyomán

több mint 4800 tiltakozó aláírás gyűlt össze Karácsony Gergely önhatalmú döntése ellen

a belvárosi hajléktalanszálló ügyében. A petíciót elküldték főpolgármesternek, aki azonban a mai napig nem tisztelte meg válaszával az aláírókat. Karácsony nemhogy „csak” a lakosság véleményét hagyta teljes mértékben figyelmen kívül önhatalmú döntésekor, hanem fittyet hányt a Városházának helyet adó kerület szabályaira is, hiszen a hajléktalanszálló megvalósításától az sem tántorította el, hogy az illegális, mivel a kerületi építési szabályzatban a Városháza épülete és telke olyan övezetbe tartozik, amelyen nem lehet szállást létesíteni.

A Városháza park sorsa is meglehetősen érdekes. „Nem volt egy olyan főpolgármester, aki fontosnak érezte világossá tenni minden polgár számára, hogy a hivatal dolgozóinak és a helyi politikusok autóinál fontosabbak ők" – mondta Karácsony Gergely a kampányában a zászlóshajóprojektként emlegetett udvar megnyitása kapcsán. Másfél év eltelt a főpolgármesteri ciklusból, de a Városháza még mindig nem közpark, sőt parkolóként sem használhatják a belvárosiak, a kapui minden polgár előtt zárva vannak. A Belvárosban elkötelezettek vagyunk a zöldfejlesztések mellett, az elmúlt öt-hat évben több mint 300 fát ültettünk, minden közterület-fejlesztésünknél növeltük a zöldfelület arányát, a Podmaniczky téren 82 új fával városi viszonylatban jóformán erdőt hoztunk létre, még a buszmegállókat is zöldítjük. Nem kérdés, ezzel a szemlélettel csak üdvözölni tudjuk a Városháza park zöld pihenőparkként való megnyitását. Hangsúlyoznám: fákra, növényekre van itt szükség, egy igazi pihenőhelyre, nem pedig rendezvény- vagy vendéglátóhelyszín kialakítására. A Budapest 2027 Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezésekor javasoltam azt is, hogy a parkfunkció megtartása mellett a mélygarázs-funkció lehetőségét is vizsgálják meg. Mindazonáltal, ahogy az előző kérdés kapcsán is említettem, mivel a beruházás az V. kerületben jönne létre, bízom benne, hogy a Főváros Önkormányzata velünk egyeztetve képzeli el a megvalósítást.

A polgármester büszke arra, hogy az elmúlt öt-hat évben több mint 300 fát ültettek, minden közterület-fejlesztésüknél növelték a zöldfelület arányát

A legutóbbi „békeévhez”, 2019-hez képest idén a költségvetésük szerint a működési bevételük hatmilliárddal csökken, 14,5 milliárd, míg a kiadásuk gyakorlatilag nem változott, maradt csaknem 20 milliárd forint. Milyen tételekből áll a csökkenés és hogyan tudják betömni ezt a csaknem 5,5 milliárdos lyukat?

A költségvetés azért ennél összetettebb kérdés… Az önkormányzatoknak úgy kell működniük, hogy mindig, minden körülmények között számíthassanak rájuk az ott élők, ezért a biztos, szilárd, kiszámítható működést kell fenntartani. A biztos működés alapja pedig a stabil, felelős gazdálkodás. Egy felelősen gazdálkodó önkormányzatnak szükséges előre gondolkodnia és tartalékokat képeznie „békeidőben” is. Belváros Önkormányzata mindig is erre törekedett, ezért lehetséges, hogy most ki tudjuk gazdálkodni a költségvetésünkből azt, hogy

az itt lakók jóformán semmit se érezzenek a pandémia okozta bevételkiesésünkből.

Természetesen a veszélyhelyzet idején az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítunk a takarékoskodásra: a működési feladatoknál tételesen áttekintettük az önkormányzat és cégei, valamint intézményei kiadásait, és a feladatok legtakarékosabb megvalósítását tűztük ki célul azzal, hogy Belváros lakóinak nyújtott támogatásokat ez ne érintse és ne okozzon visszaesést az önkormányzati szolgáltatások megszokott magas minőségében.

A belvárosiak számára ezáltal tudjuk garantálni, hogy minden lehetséges segítséget biztosítunk a járvány elleni védekezéshez (például ingyenes maszkokat adunk), és változatlanul megőrizzük a már jól bevált és népszerű támogatásainkat, szolgáltatásainkat, mint az akár havi 16 ezer 800 forint összegű fűtéstámogatás nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, vagy a százezer forint összegű Belvárosi Útravaló támogatás, továbbá a tanulók és kismamák ingyenes tömegközlekedési bérlete.

Egyetért azzal, hogy a járvány elleni védekezés miatt az iparűzési adóból sokkal kevesebb jut az önkormányzatoknak, mint eddig?

Természetesen nem örülünk annak, hogy kevesebb pénzből kell gazdálkodnunk, de ebben a kérdésben is azt gondolom, hogy a polgármester feladata megtalálni a megoldást, ahelyett hogy másra mutogat vagy áldozatként tetszeleg. Mint az előbb már elmondtam, Belvárosban olyan megtakarításokat vezettünk be, amelyek nem érintik hátrányosan az itt élőket. Továbbá fontosnak tartom, hogy a sopánkodás helyett arról is beszéljünk, hogy egészségügyi fejlesztésre a fővárosi kerületek kormányzati forrásból 10 milliárd forintból részesültek az Egészséges Budapest Program keretében, továbbá például Belváros sikeresen képviselve a parkkialakítási, közterület-fejlesztési, zöldítési céljait, ezek megvalósításához szintén jelentős összeget nyert el. Sőt, az V. kerületi pesti alsó rakpart is megújulhat azáltal, hogy erre a kormány a Főváros Önkormányzatának 787 millió forintot folyósított.                                                         

Beruházásra, felújításra is 6,5 milliárddal kevesebb jut az V. kerületben, mint 2 éve. Milyen korábban tervbe vett munkálatok maradnak el emiatt?

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a munkálatok a tervek szerint megvalósuljanak, bár a rendkívüli járványügyi helyzet mindannyiunkat számos kihívás elé állítja. Polgármesterként mindent megteszek a belvárosiak biztonsága, egészsége védelmében. Emellett azt is elengedhetetlennek vélem, hogy a Belvárosban ugyanolyan színvonalas körülményeket tartsak fenn, amilyeneket már megszokhattak.

A fejlesztéseinket, zöld intézkedéseinket rendületlenül folytatjuk, a közbiztonságra, köztisztaságra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk,

ezzel garantálva, hogy az V. kerület továbbra is olyan hely maradjon, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Idén például megnyitjuk a saját termálvízzel üzemelő Belvárosi Sportközpontot.

Mi van még hátra a beruházásból?

Már csak arra várunk, hogy a járványügyi helyzet lehetővé tegye az ehhez szükséges próbaüzem elvégzését. Az új létesítmény négypályás 25 méteres medencével, tanmedencével, termálvizes medencével és jakuzzival, wellness részleggel, szaunákkal (finn, infra, bio), gőzkabinnal, röplabda-, kosárlabda-, tollaslabdapályával, teqball asztalokkal, mászófallal és fitneszteremmel, továbbá jóga, aerobik és funkcionális edzésstúdiókkal várja majd a belvárosiakat. Hét helyszínen folytatjuk zöld buszmegállók kialakítását a József nádor téri minta alapján. Dolgozunk a Bástya utcai park kialakításán, a Veres Pálné utca megújításán és rövidesen megkezdjük az Arany János utca Duna felőli szakaszának megújítását, zöldítését, valamint tervezési szakaszban van az Arany János utca Bajcsy-Zsilinszky útig tartó szakaszának, a déli Váci utcának és a Garibaldi köznek a megújítása, zöldítése is.

Ezek szerint nem kell elhagyniuk beruházásokat, de hogyan érinti az önkormányzatot az ingyenes parkolás bevételi, illetve forgalomszervezési szempontból?

Tavaly november közepén indítványoztam, hogy a kerületi polgármestereknek legyen lehetősége kizárólagos használatú lakossági parkolóhelyeket kijelölni, tehát a kerületben élők számára polgármesterként gondoskodhassak olyan parkolóhelyekről, ahova 0-24 órában csak és kizárólag a lakóink állhatnak. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés rendelete határozza meg a közterületi várakozási díjakat és a parkolásüzemeltetők – tehát az egyes kerületek – csak javaslatot tehetnek ez ügyben, így a kidolgozott javaslatot Karácsony Gergely főpolgármesterhez juttattam el, azonban nem talált együttműködésre az indítványom.

Mindazonáltal Belváros az innovatív parkolási koncepciók kidolgozásában élen jár, több olyan megoldást is sikerült megvalósítanunk, amelyek mérséklik az V. kerület felszíni, közterületi parkolási terhelését, forgalmát és a továbbiakban is rendületlenül dolgozunk ennek érdekében. 2018 óta teremtettük meg a lehetőségét annak, hogy a kerületi várakozási engedély kiváltására jogosult belvárosi polgárok számára ehelyett mélygarázsbeli elhelyezést biztosítsunk, jelenleg már több mint 280 autó elhelyezéséről gondoskodtunk ilyen módon. Emellett a kerület saját fejlesztésű, ingyenesen letölthető, Parker elnevezésű applikációjával támogatjuk a célirányos parkolást,

ami akár 30 százalékos forgalomcsökkenést eredményez, valamint mérsékeli a zaj- és légszennyezést és üzemanyagot spórol az autósoknak.

Továbbá 2014 óta közel 200 parkolóhelyet alakítottunk ki az útburkolati felfestések módosításával. Tavaly az utolsó negyedévben került sor az Apáczai Csere János utca forgalomtechnikai átalakítására, melynek eredményeképpen 28 új lakossági parkolóhelyet (ebből 2 mozgáskorlátozott) sikerült kialakítani. Az egészségügyi intézmények közvetlen megközelíthetőségét elősegítve a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat előtt két, az Akadémia utcai gyermekorvosi rendelőnél három parkolóhelyet kizárólag az intézménybe ellátásra érkezők számára jelöltünk ki.

Mindezen felül kezdeményeztem, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel Karácsony Gergely engedje át a Városháza parkolóját mindazoknak, akiknek az otthonuk az V. kerület. Ennek nyomán alig több mint két hétre a 1051 és 1052 irányítószámú lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők lehetőséget kaptak a parkolásra, majd hiába kértem levélben főpolgármester urat, hogy hosszabbítsa meg és tegye elérhetővé minden kerületi számára a Városháza udvarán történő parkolást, válasz nélkül ismét bezárta a kapukat a lakosság előtt. 

A lakosság hogyan viseli a járvánnyal járó megpróbáltatásokat, miként tud segíteni az önkormányzat nekik?

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben mindent megteszek a belvárosiak biztonsága és egészsége védelmében: gondoskodunk a 65 év felettiek ebédellátásáról, élelmiszercsomag beszerzéséről és a szükséges gyógyszereik kiváltásáról, minden belvárosinak ingyenes maszkot biztosítunk, külön a gyermekeknek megfelelő méretben, vidám, színes mintázattal. Oltóhelyeket alakítottunk ki, hogy a leginkább megfelelő körülményeket teremtsük meg a koronavírus elleni vakcinák beadásához, elkerüljük a háziorvosi rendelők zsúfoltságát és biztosítsuk a rendelés zavartalanságát. A háziorvosokat az oltással kapcsolatos adminisztrációs és szervezési teendőinkben az önkormányzat köztisztviselői segítik. A családok számára a Belvárosi Közösségi Tér szolgáltatásai – egyéni konzultáció segítő szakemberekkel, cikkek, könyv- és programajánlók szülőknek, mesés, játékos videók gyerekeknek – jelenleg online formában érhetőek el. Azonban megkezdtük a szülők körében az igényfelmérést, hogy az óvodák és iskolák április 19-i nyitásához csatlakozzon-e az intézmény – természetesen a legszigorúbb járványügyi óvintézkedések betartása mellett. A kutyafuttatókat 0-24 órában továbbra is használhatják a kutyatulajdonosok,

parkjaink pedig meghosszabbított nyitvatartással továbbra is várják a kerületieket.

A rendszeres tavaszi akcióinkat az aktuális járványügyi előírásokhoz igazodva tartjuk meg. Almaosztás helyett a gyümölcsöt préselt formában, háromliteres kiszerelésű almaléként biztosítottuk, amelyet a 65 év felettieknek házhoz vittünk, ahogy a húsvéti sonkát vagy tavaly karácsonykor a fenyőfát is. Készülünk a májusi muskátliosztás biztonságos, járványügyi előírásoknak megfelelő megvalósítására is.

Hogyan érinti a kerületet, hogy a szakrendelőjük kórházi felügyelet alá került?

A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat az ország egyik legmodernebb rendelőintézete, technikai felszereltsége nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, 2018-ban Budapestért-díjjal is elismerték. A kórházi felügyelet kizárólag az oltás kapcsán megvalósuló szakmai felügyelet, amely mindösszesen két hónapra szól és az itteni magas színvonalú egészségügyi szolgáltatást nem befolyásolja. A veszélyhelyzet idején is változatlanul egyedülállóan kiemelkedő egészségügyi szolgáltatásokat biztosítunk a belvárosiak számára. Büszkék vagyunk rá, hogy 2019-ben a legkorszerűbb MR- és CT-berendezéseket hoztuk az V. kerületbe, amelyeket a belvárosiak ingyenesen, soron kívül vehetnek igénybe. Továbbra is átvállaljuk a gyermekek ajánlott védőoltásainak, a HPV elleni vakcinának és az időskori tüdőgyulladás elleni oltásnak a költségeit. Mindezen felül további közel 600 millió forintot fordítunk a BLESZ és a háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati rendelők fejlesztésére, valamint orvostechnikai műszerek beszerzésére.

Nyitókép: Szentgyörgyvölgyi Péter szerint az önkormányzat minden szükséges segítséget megad a járvány idején az itt élőknek, a veszélyhelyzet idején is kiemelt egészségügyi ellátást tudnak biztosítani. Fotó: V. kerületi önkormányzat

 

 

Összesen 56 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Mindent le kell írni, pontokba szedve regisztrálni és akár csak egy A/4-esen elküldeni minden kerületi lakosnak.
A kormánynak ugyanezt kell tennie, ám ott A/4-esek sorozatára van szükség.
Nem kell álszerénynek lenni: az aljaballib szemétség ellen a tények szikár tömege az egyetlen ellenszer.
De ezek CSAK AKKOR VÁLNAK "VALÓSÁGOSAN" TÉNYEKKÉ:
HA AZ EMBEREK MEGISMERIK ŐKET.

Mondjuk itt a Fidesz tulajdonolta Mandineren biztos nem fogunk olvasni a fideszes vezetés által sz.rért-h.gyért eladott ingatlanokról. Pedig azok is tények...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés