A „Bűn és bűnhődés”-t ajánlom most, Dosztojevszkijtől

2020. október 27. 21:12

Korzenszky Richárd
Facebook
Az Isten-teremtette rendből való kiszakadás, ez a bűnnek, minden bűnnek a lényege.

„A »Bűn és bűnhődés«-t ajánlom most, Dosztojevszkijtől. Egy könyv, amelyet háromszor olvastam már. Bűn? Igen, van. Az Isten-teremtette rendből való kiszakadás, ez a bűnnek, minden bűnnek a lényege. Raszkolnyikov, egy egyetemista a főhős, aki úgy gondolja, hogy kívül áll a renden. Vagy fölötte. Ezért gyilkol, hogy maga előtt igazolja, hogy fölötte áll… Raszkol: szakadás. Raszkolnyikov: beszélő név, a kiszakadó. 

Rádöbbenti a bűnre Szonja, aki ugyancsak a »renden« kívüli. Ezt mondja:

»- Hogy mit csinálj? - A lány felugrott az ágyról, szeme, amelyet addig könny borított, most
villámlott. - Állj fel! - kiáltott rá, és megragadta a két vállát. Raszkolnyikov felállt, és ámultan
nézett rá. - Menj most mindjárt, ebben a percben, állj ki a keresztútra, hajolj le, és csókold
meg a földet, amelyet beszennyeztél, aztán hajtsd meg magad az egész világ előtt, a négy égtáj felé, és mondd fennhangon, mindenkinek: >Öltem!< Akkor az Isten új életet ád neked!
Megteszed? Megteszed?«

Az ember képes kiszakadni a rendből. De ha beismeri és megbánja a vétket, visszatagolódhat. Rendben lehet önmagával. A világgal. Az Istennel.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 44 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Az ember valóban képes kiszakadni a rendből: lásd pl. gender-őrület, karácsony-ünnep nyilvánosságának tiltása, bejegyzett élettársi kapcsolat stb. Az EREDETI rend ugyanis az abszolút lét / a Szentháromság / mint lét-forrás. Aki a földi, e világi tetteiben az eredeti lét mércéjéhez igazodik, az helyes e világi rendet alkot, illetve ahhoz járul hozzá. Ha valaki mégis eltér ettől, de bűnbánatot tart, az visszatagozódhat-visszatérhet az eredeti létlaphoz, s újból arra építheti a tetteit és az egész életét.

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek.....
Jn3,1-21

Richárd atya, bár csak egyszer olvastam el, ezt a remekművet, de napokig, hetekig a hatása alatt van az ember. Gondolkodásra, elmélkedésre késztet.
A bűnbánat és aztán a várva várt feloldozás.

Kertész Imrét lehet olvasni.
Figyelemre méltó, elgondolkodtató.

Badarság amit írsz: "számtalan eredeti rend" ontológiailag lehetetlen, mert a valóság az EGY. Amire te utalsz, az éppen az EGY-ből a történelem folyamán sokféleképenn értelmezett rend-felfogás. Fordítva ülsz a lovon...

A bencések nem valláskárosultak. A Tihanyi apátság volt perjele, egy rendkívül művelt bencés szerzetes.

Cáfolni semmit sem tudsz, hozzászólni a témához nem tudsz, csak ítélkezni és személyeskedni.
Ennyi a te tudományod.

Richárd atyának valóságos barátai vannak. Ahogy minden kereszténynek.
Mondom, hogy műveletlen vagy.
Credo
HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

A betegségem előtt ateista voltam. De... ez megváltozott. (...) Nem abban a szakállas istenben hiszek, akit Michelangelo megfestett, hanem abban, hogy van ebben a világban valami összerendező elv. Kell, hogy legyen egy Mindenható, aki felügyeli a dolgokat.

Czeizel Endre

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés