Tiltakozunk az NKFIH döntése ellen

2020. szeptember 11. 19:52
Lendület- és ERC-nyertes kutatók
Nyílt levél
Az Alaptörvénnyel, valamint a hazai és a nemzetközi tudományos közösség normáival is ellentétes döntést vissza kell vonni.

„NYILATKOZAT

Alulírott Lendület- és ERC-nyertes kutatók tiltakozunk az NKFIH döntése ellen, amely az OTKA alapkutatási pályázatok esetében a szakértői testületek által felállított sorrendet a szakértőkkel való egyeztetés nélkül megváltoztatta.

„(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.” Magyarország Alaptörvénye X. cikk

A tiltakozással csatlakozunk a sajtóban megjelent hivatalos levelekhez – többek között az OTKA két legutóbbi elnöke, az NKFIH legutóbbi elnöke és az ERC volt alelnöke által írt levélhez –, amelyek részletesen kifejtik, miért elfogadhatatlan és hibás egy ilyen lépés.

Magyarország elemi érdeke, hogy a nemzetközileg is versenyképes, kiváló magyar kutatók következő generációja itthon képzelje el a jövőjét. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a tudományos kutatások értékelése pártatlanul, tudományos alapon, a szakma szabályai szerint történjen.

Meggyőződésünk, hogy az Alaptörvénnyel, valamint a hazai és a nemzetközi tudományos közösség normáival is ellentétes döntést vissza kell vonni.

 

Aláírók 2020. szeptember 11, 12 óráig:

Abért Miklós, ERC Consolidator Grant 2015, Lendület Csoportok és Gráfok Kutatócsoport
Acsády László, ERC Advanced Grant 2017
Adamik Béla, Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport
Andics Attila, ERC Starting Grant 2020, Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport
Antal Miklós, Lendület Új Vízió Kutatócsoport
Babai Dániel, Lendület Etnoökológia Kutatócsoport
Bajnok Zoltán, Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoport
Báldi András, Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport
Bárány Imre, ERC Advanced Grant 2011
Barta Zoltán, Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport
Batáry Péter, Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport
Beke-Somfai Tamás, Lendület Biomolekuláris Önrendeződés csoport
Benczúr András, Lendület Big Data Kutatócsoport
Bíró Anikó, Lendület Egészség és Társadalom Kutatócsoport
Biró Péter, Lendület Mechanizmustervezés Kutatócsoport
Csanády László, Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport
Csibra Gergely, ERC Advanced Grant 2009, Advanced Grant 2016
Csikvári Péter, Lendület Leszámlálás Ritka Gráfokban Kutatócsoport
Csonka Szabolcs, ERC Starting Grant 2010, Lendület Nanoelektronika Kutatócsoport
Csörsz Rumen István, Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport
Dalos Anna, Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport
Dénes Ádám, ERC Consolidator Grant 2017, Lendület Neuroimmunológia Kutatócsoport

Derényi Imre, Lendület Biofizikai Kutatócsoport
Domokos Péter, Lendület Kvantummérés Kutatócsoport
Dóra Balázs, Lendület Topológia és Korreláció Kutatócsoport
Dosztányi Zsuzsanna, Lendület Bioinformatika Kutatócsoport
Egry Gábor, ERC Consolidator Grant 2017
Enyedi Balázs, Lendület Szöveti Sérülés Kutatócsoport
Erdélyi Gabriella, Lendület Családtörténeti Kutatócsoport
Gácser Attila, Lendület Mikobiom Kutatócsoport
Gali Ádám, Lendület Félvezető Nanoszerkezetek Kutatócsoport
Geiszt Miklós, Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport
Geml József, Lendület Környezeti Mikrobiom Kutatócsoport
Gyurcsányi E. Róbert, Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport
Gyürky György, ERC Starting Grant 2008
Hájos Norbert, Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport
Hangya Balázs, ERC Starting Grant 2016, Lendület Rendszer-neurobiológia Kutatócsoport
Harcos Gergely, Lendület Automorf Kutatócsoport
Hartmann Bálint, Lendület FASTER Kutatócsoport
Hegyi Péter, Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport
Hettyey Attila, Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport
Homolya László, Lendület Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport
Horváth Péter, Lendület BIOMAG Kutatócsoport
Jakus Zoltán, Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport
Jeney Viktória, Lendület Vaszkuláris Pathofiziológiai Kutatócsoport
Józsi Mihály, Lendület Komplement Kutatócsoport
Kállay Mihály, ERC Starting Grant 2007, Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport
Katona István, ERC Starting Grant 2009, Lendület Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport
Katz Sándor, ERC Starting Grant 2007, Lendület Rácstérelmélet Kutatócsoport
Kele Péter, Lendület Kémiai Biológia Kutatócsoport (2013)
Kern Zoltán, Lendület 2ka Paleoklíma Kutatócsoport
Kézsmárki István, Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport
Király Ildikó, Lendület Társas Elmék Kutatócsoport
Kiss Farkas Gábor, Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport
Kiss Viktória, Lendület Mobilitás Kutatócsoport
Kocsis Bence, ERC Starting Grant 2014
Kondorosi Éva, ERC Advanced Grant 2010
Koren Miklós, ERC Starting Grant 2012
Kóspál Ágnes, ERC Starting Grant 2016, Lendület Korong Kutatócsoport
Kovács Ágnes Melinda, ERC Starting grant, 2012
Kovács Mihály, Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport
Kovács Tamás György, Lendület Rács Kvantum-színdinamika Kutatócsoport
Kubinyi Enikő, ERC Starting Grant 2015
Legeza Örs, Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport
Lengyel Balázs, Lendület Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Kutatócsoport
Lengyel Máté, ERC Consolidator Grant 2016

Lipinszki Zoltán, Lendület Sejtciklus Szabályozás Kutatócsoport
London Gábor, Lendület Funkcionális Szerves Anyagok Kutatócsoport
Lovász László, ERC Advanced Grant 2008, Synergy Grant 2018
Lugaro Maria, ERC Consolidator Grant 2017, Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor
Kutatócsoport
Lukács Ágnes, Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport
Makara Judit, ERC Consolidator Grant 2017, Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport
Markó Alexandra, Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
Mócsai Attila, ERC Starting Grant 2008, Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport
Mosonyi Milán, Lendület Kvantum-információelmélet Kutatócsoport
Muraközy Balázs, Lendület Vállalati Stratégia és Versenyképesség Kutatócsoport
Nagy László, ERC Starting Grant 2018, Lendület Gomba Genomika es Evolucio Kutatócsoport
Nagy László, Lendület Immungenomikai Kutatócsoport
Nagy Máté, Lendület Csoportos Viselkedés Kutatócsoport
Nemes-Incze Péter, Lendület Topológia Nanoszerkezetekben Kutatócsoport
Novák Zoltán, Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport
Nusser Zoltan, ERC Advanced Grant 2012 es 2018, Lendület Cellularis Idegelettan Kutatocsoport
Orbán Gergő, Lendület Komptációs Rendszerszintű Idegtudományi Kutatócsoport
Ősi Attila, Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
Pach Péter Pál, Lendület Aritmetikai Kombinatorika Kutatócsoport
Pach János, ERC Advanced Grant 2020
Pál Csaba, ERC Starting Grant 2007, Consolidator Grant 2014, Lendület Kísérleti Evolúcióbiológiai
Kutatócsoport
Pálffy Géza, Lendület Szent Korona Kutatócsoport
Pálvölgyi Dömötör, Lendület Kombinatorikus Geometria Kutatócsoport
Papp Balázs, Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport
Pásztor Gabriella, Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport
Pete Gábor, ERC Consolidator Grant 2017
Pintz János, ERC Advanced Grant 2008
Pócs Éva, ERC Advanced Grant 2013
Pozsgai Balázs, Lendület Integrálható Kvantumdinamika Kutatócsoport
Pyber László, ERC Advanced Grant 2016
Rásonyi Miklós, Lendület Pénzügyi Matematika Kutatócsoport
Stipsicz András, ERC Advanced Grant 2012, Lendület Alacsony dimenziós topológia Kutatócsoport
Surányi Balázs, Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport
Szabadics János, ERC Consolidator Grant 2017, Lendület Celluláris Neurofarmakológia Kutatócsoport
Szakács Gergely, ERC Starting Grant 2012, Lendület Membránbiológiai Kutatócsoport
Szegedy Balazs, ERC 2014-2019, Lendület Diszkrét Struktúrák Limeszei Kutatócsoport
Szeidl Ádám, ERC Consolidator Grant 2017
Szöllősi Gergely János, ERC Starting Grant 2017, Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport
Takács Gábor, Lendület Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport
Takács Károly, ERC Consolidator Grant 2015, Lendület RECENS Kutatócsoport
Tapasztó Levente, ERC Starting Grant 2015, Lendület 2D Nanoelektronika Kutatócsoport
Tapolcai János, Lendület Jövő Internet Kutatócsoport

Tarczay György, Lendület Laboratóriumi Asztrokémia Kutatócsoport
Tardos Gábor, Lendület Kriptográfia Csoport
Téglás Ernő, ERC Starting Grant 2015
Tijana Krstic, ERC Consolidator Grant 2014
Tory Kálmán, Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport
Tóth Zsombor, MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában (1500–1800) Kutatócsoport
Török Péter, Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport
Vankó György, ERC Starting Grant 2010, Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport
Varró Dániel, Lendület Kiberfizikai Rendszerek Kutatócsoport
Vicsek Tamás, ERC Advanced Grant, 2008
Virág Bálint, Lendület Spectra Kutatócsoport
Werner Norbert, Lendület Forró Univerzum Kutatócsoport”

A nyilatkozat forrása

Összesen 75 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Palkovics nem fog az égig érni, inkább véget...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés