Feljelentették a Pride szervezőit a Szent Korona meggyalázása miatt

2020. június 19. 22:31
A rendezvény betiltását követelik.

Feljelentést tett a Szent Korona meggyalázásáért Vincze Erik, a Szent Korona Rádió munkatársa a borítóképen látható montázs közzététele miatt. A rádió weboldalán azt írják, az, hogy a Pride közzétette honlapján ezt a képet kimeríti a Btk. 334. paragrafusát, miszerint „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 A rádió mindenkit arra biztat, hogy tegyen feljelentést a Pride ellen. Segítségképpen mellékelték Vincze feljelentésének szövegét, ezt idézzük:

„Tisztelt Rendőrkapitányság!

Feljelentést szeretnék tenni a Szivárvány Misszió Alapítvány ellen nemzeti jelkép megsértése miatt. Emellett kérem, hogy a Budapest Pride nevű rendezvény megtartását tiltsa meg.

Indoklás

Btk. 334. § Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

https://budapestpride.hu/hirek/budapest-pride-augusztus-20-a-minden-magyar-unnepe weblapon a Szent Koronát szivárvány sávval ábrázolják.

Mivel a fent nevezett ábra az Interneten található, ezért nagy nyilvánosság előtt történik a bűncselekmény.

Ez véleményem szerint a Szent Korona meggyalázása.

Ezt az alábbiakkal támasztanám alá:

A Szent Korona az egyik legfőbb nemzeti jelkép, szakrális korona. 1001-1945 közt a legfőbb közjogi méltóság volt (a törvényeket a Szent Korona nevében szentesítették, az államigazgatási határozatokat s bírósági ítéleteket a Szent Korona nevében hozták, hivatalos esküket a Szent Koronára tették), megtestesítette s mai napig megtestesíti a magyar nemzet egységét.

A Szent Korona 2 részből áll. Az alsó, bizánci (ortodox) koronából, s a felső, római (katolikus) koronából. Ebből megállapítható, hogy a Szent Korona keresztény szakrális korona.

Alaptörvényünk preambulumában a következő szerepel: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”

Az Országgyűlés ezzel a kereszténységet quasi államvallássá tette. Azonban tényleges államvallásról nem beszélhetünk, ugyanis a magyar jog szerint vallását mindenki szabadon gyakorolhatja és az állam és egyház szétválasztása is megtörtént. Azonban a keresztény törvénykezés és a keresztény egyházak támogatása a kereszténységet de facto államvallássá teszi.

„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.”

Az Országgyűlés ezzel a Szent Korona-tant a magyar jog egyik de jure alapjává tette.

Azonban a Szent Korona-tan de facto alkalmazásáról egyelőre nem beszélhetünk, ugyanis a Szent Koronának nincs közjogi szerepe. Emellett a magyar jogrendszer de facto a római és a szocialista jogrendszer keveréke.

A kereszténység és Isten tanítása szerint a helyes kapcsolat egy férfi és nő közt jön létre. A keresztény szellemű magyar jog ugyanezt ismeri el.

Alaptörvényünk L cikke alapján Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

A feljelentés tárgyát képző esetben a szivárvány a homoszexuális, leszbikus, biszexuális, transzszexuális, queer s egyéb kóros szexuális irányzattal rendelkező személyek közösségének s a hermafroditák, mely testi betegség, közösségének jelképe.

A szakrális, keresztény Szent Koronát ezzel a jelképezni a Szent Korona súlyos meggyalázása.

Gyülekezési törvény 13. § 1) A gyülekezési hatóság a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható.

4) Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére irányul

Ez esetben sérelmet szenved a magyar nemzet s a vallási közösségek. Ezt a fent említett, részletesen kifejtett okok támasztják alá.

Emellett felmerül Szent István emlékének meggyalázása. A felvonulást Szent István király ünnepének közelében szervezik meg. Ez az ünnep az egész magyarság ünnepe. Az ünnephez erős szakralitás kapcsolódik. A rendezvény ezt a szakralitást súlyosan megsértené.

Eskü alatt tett nyilatkozatok

Én, Vincze Erik eskü alatt a következő nyilatkozatokat teszem:

1. Kérem a tisztelt Rendőrkapitányságot a megfelelő eljárások lefolytatására, a felelős felelősségre vonására a magyar nemzet és a kereszténység védelme érdekében.

2. A leírtak a valóságnak megfelelnek

3. A leírtaknál több információ nincs a birtokomban. Ezek alapján személyes meghallgatásom illetve tőlem kért feljelentés-kiegészítés nem járna többletinformációval, tehát kérem ezek mellőzését.

4. Kérem adataim zárt kezelését.

New York, 17-06-2020

Tisztelettel,

V. Erik

(Szent Korona Rádió)”

Összesen 333 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Mi a probléma azzal, ha a Mandiner a Facebookhoz hasonlóan saját hatáskörben eldönti, hogy valaki ide nem illó, lázító, felforgató. gusztustalan - nem kívánt törlendő - tartalmat közöl? Ha nem tetszik, odébb lehet állni.

Csínján kéne bánni a véleménynyilvánítás emlegetésével, mert ezt manapság éppen a balliberális oldal nem viseli el. Rögtön jön a rasszizmus, az ilyen, olyan fóbia - ami egyébként egy természetes dolog - a mások érzékenysége, ez utóbbi persze mindig csak egyik irányban értelmezve.

Nem azt mondtam, hogy a Facebook mit állít a szerkesztett tartalomról, leírtam én ezt a kifejezést? Nem írtam le, te beszélsz mellé, mert nem tudsz mit mondani arra, hogy a Mandiner éppen úgy törölhet saját hatáskörben, mint Facebook.

Liberális szokás, ha szarban vagy, mellébeszéléssel kell menekülni a témából.

Ha azt mondom, hogy "jól megszopatják a buzikat", az tulajdonképpen nekik is jó, nem?

Na jó, látom nem tudsz szabadulni a nevetséges mellébeszélésből. Akkor szólj, ha felfogtad, mit írtam 23:24-nél, és arra tudsz érdemben válaszolni.

Egy rétegproblémából, ami senkit nem érdekelne, közügyet csinálnak. Mesterségesen gyártják, majd állítják szembe a többségi társadalommal az identitásképzőnek szánt kisebbségeket. Azért, hogy kiélhessék rajtuk, a kommunizmusból örökölt mániákus felszabadító hajlamaikat. Ebből a felszabadításból jöhet később az elnyomás, ahogyan ezt mi itt, Európának ezen a részén a művelt nyugatnak is köszönhetően megtapasztalhattuk. Ez a mai liberalizmus nyomulásának a lényege.

Veled szemben bőven elég, ahogy elnézem ezt meglehetősen görcsösre sikerült választ. Hagyd, ne feleselj tovább, egyre nevetségesebb leszel.

A bírói csűrés-csavarás még nem jelenti azt, hogy amit nem látnak bizonyítva az nem igaz. Ezt még egy nagyondemokrata liberálistól tanultam, amikor azt mondta, egy megcáfolt hazugságra, hogy jó, jó, de megtörténhetett volna.

Egy köcsög jobb jelkép lenne.

Nehéz ezen a feljelentésen fogást találni.

Az addig rendben, van, hogy Noé és Isten szövetséget köt és erre a
szövetségre a szivárvány a pecsét. Ugyanakkor mi keresztények, egy
Új Szövetség keretei között szocializálódunk, ez a hitünk alapja.

Érdekes kérdés, hogy az Új Szövetség teológiailag fölül írja-e az Ó Szövetséget,
mert, ha igen, akkor a szivárvány a csak a zsidó vallás szimbóluma
csupán, a kereszténységé nem. Ha nem, akkor a szivárvány kifeszítése
a megfeszített (a Szentkorona keresztje) fölött, azt jelképezi, hogy az
Ó Szövetség uralma alá hajtja a kereszténységet.

Hazudsz!

A liberális szóhasználat fő jellemzője, hogy egy szó mögé, ami
konkrét fogalmat jelöl több jelentést sorakoztatnak föl és érvelés
közben a több jelentés közül mindig azt húzzák elő, amelyik éppen a
pillanatnyi érdeküket szolgálja. Ez a nyelv és vele együtt a
kommunikáció lerombolása, egy műbábel, hogy összezavarjon
minket, ha hagyjuk!

Kevés aljasabb dolog van a világon.

Nem a "keresztény" kormánynak kellett volna feljelentést tennie?

A magyarság napi, agresszív gyalázása, sértegetése folyik, csodálkozom, hogy hagyjátok, s hagyja a "keresztény" kormányotok. Tényleg fideszes birkák vagytok........

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés