Az iszlám és a baloldal: az európai tradíció ellenségei

2017. október 17. 14:28

Szalma György
Mandiner
A klasszikus antiszemitizmus teljesen a peremre került, azonban Európa jelentős utánpótlást kapott zsidógyűlöletből. Az expanzióra hajlamos muzulmán világ és a tradícióellenes progresszió egymásra találása nem sok jót ígér Európának és Izraelnek.

A modern antiszemitizmus két, egymással rokon formában jelenik meg napjainkban: az Izrael-ellenességben és a muzulmán világ zsidógyűlöletében.

A nyugati világban jól láthatóan elkoptak az antiszemita panelek, azok a vádak, amelyek a zsidókat évszázadokon keresztül érték, a nagy többség számára kiüresedtek. Ma már aligha elképzelhető egy olyan diskurzus a zsidóságról, ami a '30-as években jelen volt Európában. A rágalmak lelepleződtek, illetve a holokauszt miatti szégyenérzet éppen elegendő ahhoz, az európai keresztény közegből végérvényesen száműzzék az antiszemitizmust.

Megszokhattuk, hogy a magyar kormányt is megvádolják antiszemitizmussal a Soros-kampány kapcsán, azonban ezt is csak izzadtságos munkával sikerül rávetíteni. Soros zsidó háttere valójában egyáltalán nem fontos,

szegény Soros annyira számít zsidónak, mint Sztálin ortodox kereszténynek.

Soros gazdag amerikai milliárdosként, világmegjavító tervek megvalósításával kívánja biztosítani a saját lelki nyugalmát, illetve evilági emlékezetét. Feltételezésem szerint a pénzügyi életben elkövetett machinációit kívánja ellentételezni embermentő programjával, persze mindezt úgy, hogy a számlát mással fizettesse meg.

Ma az európai jobboldal meghatározó pártjai, egészen a szélsőjobbig Izrael-pártiak, mondhatni filoszemiták. Persze a harmincas évek antiszemitizmusa nem szűnt meg teljesen, csak olyan mértékben zsugorodott össze, hogy szinte láthatatlanná vált.

Az információk könnyű elérhetősége lehetővé tette, hogy megértsük a világban zajló folyamatokat, így ma már nehéz tömegekkel elhitetni, hogy a kenyér árának emelkedésétől kezdve a napi politikai történésekig minden a nemzetközi zsidóság ármánykodásának az eredménye. Talán az Oscar-díjak kapcsán lehet még élcelődni ezen a témán.

A klasszikus antiszemitizmus teljesen a peremre került, azonban Európa jelentős utánpótlást kapott zsidógyűlöletből.

Tömegével érkeztek és érkeznek Európába olyan néptömegek, akik a legszelídebb megfogalmazás szerint is ellenségesen tekintenek a zsidóságra. Ezek a negatív érzelmek pedig itt, Európában sem hamvadnak el: vallásos, politikai motivációjuk miatt napirenden tartják azokat. 

A zsidók elleni verbális vagy fizikális erőszak elkövetői túlnyomó részben muzulmánok, ma már rendre értesülhetünk valamilyen agresszióról, amit zsidó emberek ellen követnek el Európa nyugati felében. A londoni pasa, Sadiq Khan pedig kijelentette, hogy a terror a nagyvárosi élet velejárója, ezt meg kell szokni.

 A kereszténység kivéreztetése már évtizedek óta folyik, ellenállás alig érezhető a keresztény közösségek részéről. Mintha belenyugodtak volna abba, hogy az idejük lejárt Európában. A keresztet, a megváltás jelképét lesatírozzák a templomok tetejéről, hogy ne sértsék a más vallásúak érzékenységét.

A kereszténység háttérbe szorulása jelentette Európa immunrendszerének a meggyengülését, ehhez jobbról, balról hozzájárultak a XX. század folyamán. Az emberi jogok betartására kényes Nyugat, a világi állam nem védi meg kellő eréllyel a hitük miatt bántalmazottakat. A nyugati baloldal ellenben szinte egy emberként szajkózza az elnyomó Izrael és az ártatlan palesztinok narratíváját, miközben ügyet sem vet a keresztények európai vagy közel-keleti félreállítására.

Nem unják meg ünnepelni a multikulturalizmust, miközben ennek az önfeledt ünnepnek az árát a zsidó-keresztény Európa fizeti meg. A sokszínűség jelszavával teszik egész Európát unalmasan egyszínűvé és gyökértelenné. 

Az európai baloldal és a muszlim fanatikusok párhuzamosan harcolnak a keresztény Európa és a zsidó jelenlét ellen, tovább bontva az európai hagyományt.

A progresszív világnézet ugyanis gyűlöl mindent, ami tradicionális, ami nemzeti, ami vallásos. Az európai kereszténység háttérbe szorítása után elérkezett az idő, hogy kifejezze ellenszenvét a zsidó állammal, illetve a vallásos zsidósággal szemben is. Izrael és a vallásos zsidóság mindent megjelenít, ami ellen felesküdtek: hagyomány, közösség, öntudat, identitás, vallás, hit. 

Izrael egy botránykő a progresszívek szemében. Az expanzióra hajlamos muzulmán világ és a tradícióellenes progresszió egymásra találása nem sok jót ígér Európának és Izraelnek.

Összesen 122 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"A progresszív világnézet ugyanis gyűlöl mindent, ami tradicionális, ami nemzeti, ami vallásos."

Egyetértek. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy ez a "progresszív világnézet" a migráció pártolásával éppen egy olyan muszlim tömeget hív Európára, amely alapvetően tradicionális és vallásos értékek alapján szerveződik.

Mert hát a progresszió említett gyűlöleti elemeit is felül tudják írni a vélt gazdasági érdekei ugyanennek a progressziónak. amelyre természetesen előszeretettel húzzák rá a multikulturalizmus, a filantrópia és a humanista kötelességek álorcáját.

Válaszok:
hhonor | 2017. október 18. 4:16

Tehát a Soros plakátok (amelyekkel én nem értek egyet) antiszemiták, csak azért, mert történetesen egy zsidó származású amerikai szerepel rajtuk, ugyanakkor az Izrael-ellenesség nem antiszemitizmus, sőt, comme il faut, annak ellenére, hogy történetesen a zsidó állam zsidók által megválasztott kormánya elleni állásfoglalásról van szó?

Az milyen amikor egy román liberális támadja a magyarokat és lepaktál a 23 millió románozóval?

Figyelemre méltó, amit írsz. Tényleg szembeötlő az együttműködés a Vatikán, Berlin és a szerző által említett "progresszió" között.

Ez annak fényében még figyelemre méltóbb, hogy a jelenlegi pápa előtt volt egy másik, aki viszont "lemondott".

Mindezek mellett a "progresszió" "érdemei" elvitathatatlanok: lásd Wilkommenskultur, Refugees welcome, még előtte álprobléma, magfizikusok, satöbbi.

Egyetértünk. Éppen ezért nem tartom őket az ízlésemnek megfelelőnek.

Tőled várom a választ, nem a szerzőtől, mivel te vagy az érintett.
Mi van? Szégyenled, hogy a szövetséges a 23 millió román közé sorolt?

Sokan nem veszik észre, hogy az antiszemita vád Európában manapság nem más, mint politikai fogás. Az a pár , jobbára idős, zsidó származású ember, aki beáll a ballib mellé és megpróbálja hitelessé tenni a vádat, szinte kivétel nélkül megélhetési napraforgó.
Manapság eljutott odáig az európai gyalog, hogy tettei és jelleme alapján tesz különbséget emberek között, rasszra való tekintet nélkül. Ennek hangoztatása nem érdeke a rasszizmus fogalma mögé bújó valódi rasszistáknak, akik gyűlölködése egyre nyilvánvalóbb minden olyan népcsoport ellen, akik nem hívei a felforgatásnak, nyugalomra, békére vágynak.

Válaszok:
Berecskereki | 2017. október 17. 15:59

"A Soros-plakátok semmiképp nem antiszemiták, legfeljebb (kicsit erőltetetten nézve) antiszemita indulatokat gerjeszthetnek."

Ismered? "Rossz, aki rosszra gondol."

Erre mondják, hogy a magyar nép nem antiszemita, csak igény lenne rá.

Izraelt a Balfour-elismervény hozta létre.
Európa tekintetében semmiféle elismervényről nincs tudás.
Akkor?
Milyen alapon lehet összehozni a kettőt?
Mi az a legkisebb közös többszörös, avagy a legnagyobb közös osztó, amely relevánsan érvényes mindkettőre?
Sem-mi... SEM-MI... ILYEN NEM LÉTEZIK.
Ja, még annyi: Európa nem szabadított migránsmilliókat Izraelre, Izrael viszont USA nevű szolgája révén, az arab tavaszokkal igencsak bőkezűen bánt.
A termést már érezzük, és tesznek róla, hogy egyre erősebben érezzük.
Akkor mi is a közös köztük és közöttünk?
Annyi, hogy ellenségünkké tették az ő halálos ellenségüket, a muszlimokat, hogy ne legyenek egyedül.
És belerángassák Európát saját érdekük védelmébe.
Eny-nyi, eny-nyi-ke, eny-nyi-kécs-ke..., és ezzel tönkreteszik Európát, mert az hagyja magát, elvégte a Soros úgy jár Brüsszelbe, mintha otthon lenne.
Eny-nyi, eny-nyi-ke, eny-nyi-kécs-ke...,

Hasztalan. Az ő Krisztusuk egy a Szíriuszról származó egyiptomi pártuskirály, és a Kárpátmedencében fogant az idők kezdetén.

Ennek a tébolyodott szektásnak aztán beszélhetsz.

Sztálin szellemi utódai.

Afrikában milliók ébrednek, üldöztetések közepette is. Csodák tömegei történnek, mert Jézus az Úr, keresztények tömegei élő hit mellett követik Istent és Jézus megnyilvánul általuk is, a mindennapokban is.
Krisztus ott van a követőkben, akik nap mint nap válaszolnak Jézusnak, Krisztust helyezik életük centrumába, aki eszközként használja és kegyelmekkel árasztja el őket.

Megelevenedik a Szentírás.

"Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot."

"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!"

"Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak."

"Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. Emlékeztek, hogy amikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak benneteket ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé. Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át."

https://www.youtube.com/watch?v=8kxAaEimGdU

Európában is ezt kell tenniük a keresztényeknek. Válaszolni Krisztusnak, Ő az igazi formáló, mások irányába is, ezért ezen út nem megspórolható, nem helyettesíthető.

Erre legjobb példád az apostolok, vagy Szent Pál ugye?
Jézusról hallottál már? Őt nem Keresztelő Szent János keresztelte meg? Csak úgy halkan kérdem?

Normáliséknál úgy van!
Azt meg el kell ismerni, hogy nem normális akad minden rasszban szép számmal.

" A Népszövetség 1919. június 28-án született meg, 44 alapító állam képviselőinek aláírásával. "

"Balfour-nyilatkozat (1917)

Az 1917-es Balfour-nyilatkozat, amelyet 1917. november 2-án adtak ki, a brit kormánynak egy bizalmasan kezelt állami jelentése volt az Oszmán Birodalom szétosztásában, miután az első világháború véget ér.

A levél a brit kabinet 1917. október 31-ei álláspontját mutatja, melyben a britek támogatják a cionistákat egy zsidó "nemzeti otthon" létrehozásában Palesztinában, azzal a kikötéssel, hogy ez nem jár együtt a területen élő más népek önrendelkezési jogainak csorbulásával.

A Balfour-nyilatkozatot később bejegyezték a Törökországgal kötött párizsi békeszerződésbe és a palesztinai brit mandátumot létrehozó dokumentumba. A nyilatkozatot levél formájában juttatta el gróf Arthur James Balfour külügyminiszter Walter Rothschild bárónak, a brit zsidóság egyik vezetőjének, hogy közvetítse azt az Egyesült Királyság Cionista Szövetsége felé. A dokumentum a Brit Nemzeti Könyvtárban található."

Ha itt egyetlen utalás is van a Népszövetségre, azt jól elrejtették.
Mint a fejedben a tudást.

Európa prímán megvan Izrael nélkül.
Akkor?...

4. Nem érv - de gazdasága többet termel, mint Dánia, Finnország, egy főre eső termelése meghaladta a franciaországiét, innovativitásban elhagyta az összes európai államot,
Mennyi segélyt kap - HIVATALOSAN, BEVALLOTTAN ÉVENTE A SZOLGÁJÁVÁ TETT ORSZÁGTÓL, USA-TÓL?
Évente?
+ mennyit innovációt visznek át barátilag - lopnak ki az - USA-ból?
Évente?

2017. október 18. 14:20

@OberEnnsinnen

Tudásban meg csak azzal mérkőzöm, aki esetleg le tud győzni engem, akitől esetleg tanulhatnék.

2017. október 18. 14:38

@OberEnnsinnen

Persze, mindenki meglenne mindenki más nélkül, ha tehetné.

2017. október 18. 14:20 2017. október 18. 14:38
Mi történhetett ebben a 18 percben, hogy mégis vitatkozni kezdtél?

Ja, hogy ráakaszkodni a kiszemeltre, és szívni a vitálját, az nálad alap.
Elárulok egy titkot:
Európa megvan Izrael nélkül, kiválóan.
Capisce?
Persze, ha tavaszos migránsok teremnek hirtelen a határán, úgy nehezebb, ez is tény.
De ez legyen a ti gondotok, meg az elődeiteké.
Elvégre - szólhattak volna Balfournak, gondolhatna erre is, nem igaz?
Elvégre egy szuperintelligens fajzatnál: ez alap, ahogy írod:
Mégis, tény, hogy ezek ma - és még rengeteg más - izraeli alkotások.

Na, ezt még nem hallottam.

Ezt a hülyeséget találta mondani, II. János Pál pápáról?

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés