Széljegyzetek a világi megváltás kiáltványához

2017. február 20. 9:43

Gerő András
Reflektor
A kommunisták hatalmi helyzetben is képtelenek voltak megvalósítani a Kommunista Kiáltvány egymásból logikailag következő intencióit.

„Karl Marx és Friedrich Engels írt egy szöveget, amelynek A kommunista kiáltvány címet adták.

A kiáltvány azért született, mert 1847 novemberében a Kommunisták Szövetsége nevű titkos szervezet Londonban kongresszust tartott, és megbízta a fent említett két személyt, hogy foglalják össze azt az elméleti és gyakorlati pártprogramot, amit a kommunisták a nyilvánosságnak szánnak.

A szerzők munkához láttak, és 1848. februárjának második felében németül közreadták A kommunista kiáltványt. A kiáltvány viszonylag kis példányszámban jelent meg – akkoriban nem váltott ki nagy érdeklődést; egy volt a napvilágot látott nagy számú politikai megnyilatkozások sorában.

Nem így a későbbiekben. Előbb-utóbb nagyon sok nyelven kiadták, és a kommunisták számára rövid, alig több mint 2 ív terjedelmű világi Bibliává vált.Ez olyannyira így lett, hogy akkor, amikor a XX. században a kommunizmus nevében több államban uralomra kerültek az adott párt hívei, a kiáltvány egyfajta napi használatra tett szert. Nem biztos, hogy el is olvasták, de hivatkoztak rá.  Utolsó mondatát, miszerint „Világ proletárjai, egyesüljetek!” jelszóként használták, a különböző nemzeti nyelveken megjelenő kommunista pártlapok jelmondatává vált – minden lapszám elején ott virított a szöveg.

Mindebből le lehet vonni azt a következtetést – anélkül, hogy számszerűsítenénk a jelenséget –, hogy A kommunista kiáltvány a világ legnagyobb karriert befutott röpiratává vált, noha ezt a karriert nagyban segítették azok a diktatúrák, ahol a kommunizmus „államvallássá” lett.

Ehhez képest talán meglepő, hogy mindaz, ami a röpiratban van, a legkevésbé sem valósult meg.

Tehát amíg a röpirat sikertörténet, addig a röpirat tartalma kudarctörténet.

Lehet ezt elhamarkodott kijelentésnek tartani, hiszen megfogalmazása óta még csak alig 170 év telt el, s aki örökérvényű igazságnak tartja az ott leírtakat, az bátran mondhatja: nem jelent semmit ez a majd’ 170 év, mert előbb-utóbb majdcsak igazolódnak a világi próféták szavai.

Ebben az okoskodásban valószínűleg lenne igazság, ha nem próbálták volna ki azoknak az eszméknek az érvényesítését, amelyek a kiáltványban vannak. De kipróbálták őket, és minél inkább kipróbálták őket, annál kudarcosabbaknak bizonyultak.

Ma már a mutatóba megmaradt, magukat kommunistának mondó államok is csak részlegesen követik A kommunista kiáltvány útmutatásait. Amiből az következik, hogy a kommunisták hatalmi helyzetben is képtelenek voltak megvalósítani a kiáltvány egymásból logikailag következő intencióit.”

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 13 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"megfogalmazzák saját szerepüket, amely nem más, mint a tudományosan felismert egyetlen igazság politikai aktivitásba való átültetése. Lényegében ezzel megteremtik azt, amit később követőik a „haladó értelmiség” kategóriájaként fogalmaznak meg. A „haladó értelmiségi” birtokában van a felismert tudományos igazságnak, és az a dolga, hogy ezt minden körülmények között képviselje – akkor is, ha a tényleges gyakorlat ezt nem igazolja vissza."

Ez történik mind a mai napig (ld. pl. Bitó-szalon).

Ha az egymásból Logikailag következő intenciók a gyakorlatban nem megvalósíthatók, akkor valószínűsíthető, hogy az egész kommunista logikai miskulancia hamis premisszá(k)ra épül.

Vagy a valóság egyszerűen nem hajlandó tudomást venni a kommunista logikáról. Bár ez inkább fordítva szokott történni...

Eduard von Müller-Tellering Marx folyóiratában a Neue Rheinische Zeitungban 1848. szeptember 17-én:

„Ez a zsidóság mindazonáltal még tízszerte alávalóbb, mint a nyugat-európai burzsoázia, mivel a népeket megtéveszti a demokrácia színlelt, tőzsdebélyeget viselő álarca mögé rejtőzve, holott célja a kufárdespota alá hajtani őket.

Mindenütt, ahol a demokrácia alapja a butaság, a zsidó kufárkodás és pozícióhajhászás szemtelensége még sokra fogja vinni.”

EZT írja Gerő András történész:

"A kiáltvány azért született, mert 1847 novemberében a Kommunisták Szövetsége nevű titkos szervezet Londonban kongresszust tartott, és megbízta a fent említett két személyt, hogy foglalják össze azt az elméleti és gyakorlati pártprogramot, amit a kommunisták a nyilvánosságnak szánnak."

Korábban született a megbízás, és ugyanazon megbízók még 1842-ben más nevet hordoztak ("Igazak Szövetsége")

EMEZT pedig Drábik János szabadkőművesség-kutató írja:

""Amit a marxista-leninista egyetemeken nem tanítottak az az, hogy a Kommunista Kiáltványban szereplő valamennyi tételt Dr. Adam Weishaupt, az Ingolstadti Jezsuita Egyetem fiatal professzora dolgozta ki műveiben. Adam Weishaupt 1748-ban született és már 20 éves korában az okkultizmus szakértőjének számított. 1771-ben a frankfurti gazdag bankárok ösztönzésére és pénzügyi támogatásával elhatározta, hogy titkos társaságot hoz létre az emberiség átalakítására.""

( Most is bizonyára elég ennyit bekommentelni az Illuminati alapításáról )

"" A kommunista szó, és a "Bund der Kommunisten" a Kommunista Kiáltvány révén vált ismerté.

A "Bund der Kommunisten", amit tévesen az első nemzetközi forradalmi szervezetnek tekintettek, formálisan 1847-ben jött létre az Igazak Szövetségéből. Az Igazak Szövetsége, amely titkos illuminátus társaság volt, még 1842-ben felkérte/megbízta Marx-ot, hogy az Illuminátus Titkos Rend megalapítójának, Adam Weishauptnak a művei alapján írja meg kommunista pártjuk kiáltványát, azt az elméleti és gyakorlati pártprogramot, amit a kommunisták a nyilvánosságnak szánnak.
A Kommunista Kiáltványt Marx munkatársával és barátjával Engels-szel 1844-ben kezdte írni. A világhírű pamflet 1848 elején jelent meg. 1842.-t a megbízást követő időben az Igazak Szövetsége megváltoztatta a nevét a Kommunisták Szövetségévé, de tagjai ugyanazok az illuminátusok voltak, mint korábban.""

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés