Patchwork

2023. január 25. 21:47

Népdalok vadvizein

 | Győrffy Ákos |

Fotó: Fonó Records

Juhász Réka több irányból is képes érzékenyen közelíteni a népművészethez. Mert azon túl, hogy kiváló énekes, ruhákat is tervez, amelyekhez szintén a népművészetből meríti a formai és tartalmi elemeket. Gyönyörű ruhákat készít, érdemes böngészni az oldalán, amelyet Juhász Réka Ruhák néven találhatunk meg a legnépszerűbb közösségi oldalon. De most nem a ruhákról lesz szó (bár azokról is érdemes lenne külön szót ejteni), hanem egy lemezről, amely néhány hónapja jelent meg. A Széles vizek című album már a címében is kijelöli a tematikát. A víz motívuma járja át a lemezen szereplő dalokat, a Kárpát-medence álló- és folyóvizei a szováti tótól az Ipolyig, a Kerkától a Nyárádig. A Széles vizeken elhangzó népdalok a vadvizek csillogó szalagjára lettek felfűzve. De nem a sok esetben elszennyezett és megmérgezett vadvizekére, hanem a lélekben kanyargó, örökké tiszta folyókra és patakokra. Az elképesztően gazdag magyar népdalkincs igencsak bővelkedik olyan darabokban, amelyek a vizekhez kötődnek. Ezekből válogatott Juhász Réka. A víz persze ezekben a népdalokban is legtöbbször szimbolikus formában jelenik meg. Az élet forrásaként, az öröm és a bánat hordozójaként. A víz örökké változik, közben mégis ugyanaz marad. A patak a zúgásával beszél, a hegyi tavak és a nagy folyók a csendjükkel szólnak hozzánk. Mindez költői szépséggel és elemi erővel jelenik meg a népdalokban. A lemez kísérőfüzetében Juhász Réka így ír erről: „A víz az emberiség egyetemes jelképvilágában az egyik legmélyebb, legösszetettebb jelentésű elem. A magyar népművészetben is nagyon gazdagon és színesen szerepel ez a szimbolika. A víz a világ teremtése előtt már létezett. A felette lebegő Isteni Lélek teremtette a rendet, adott törvényt a létezéseknek, és rendezte a vizeket is. Ezért ha kútba tekintünk, vagy ha tavak, tengerek partján állunk, átláthatunk a másik világba. Az élet vize a világ mozgatója, ezért kútjainkat, forrásainkat megszenteljük, és áldásként tekintünk az esőre. Az élet nagy átváltozásai, az idő múlása, a régitől való búcsúzás, az új eljövetele, bánat és vigasz, mind kifejeződnek a folyók, patakok, források üzenetén keresztül. Az ember útját végigkísérik a vízzel kapcsolatos szertartások, képek, jelek.” A Széles vizek az emberélet útját járja végig, annak minden árnyalatával együtt. Az énekes mögötti zenekar érzékenyen és a pontosan teremti meg azt az atmoszférát, amelynek segítségével a hallgató is a részesévé válik ennek a külvilágban a Kárpátoktól a Dunántúlig, a lélekben pedig a születéstől a halálig tartó utazásnak.

(Juhász Réka: Széles vizek. Fonó Records, 2022)

Ez a cikk csak előfizetéssel rendelkező olvasóink számára elérhető. Ha van érvényes előfizetése, jelentkezzen be!

Bejelentkezés