Együtt a közjóért, a józan ész védelmében

2021. június 3.

Karolina Pawlowska
Közép-Európában új, civilekből álló nemzetközi hálózat kezdi meg a működését hamarosan. A cél közös nevezőre juttatni mindazokat, akik úgy vélik, a keresztény örökség és a természetjogban gyökerező emberi jogok képezik civilizációnk alapkövét.

Tarthatatlan a régóta fennálló állapot, hogy a nemzetközi szervezeteket olyan baloldali körök tartják befolyásuk és ellenőrzésük alatt, amelyek a civil társadalom szószólóiként mutatják be magukat. Az új civil szövetséget a magyar Alapjogokért Központ, a lengyel Ordo Iuris jogi kutatóintézet, a cseh Szövetség a Családért (Aliance pro rodinu), a szlovák Emberjogi és Családpolitikai Intézet (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku) és az olasz A Jövő Nemzete (Nazione Futura) abból a célból hozzák létre, hogy szükséges és régóta várt alternatívát kínáljanak a közbeszédben az ideológiailag túlfűtött nyelvezettel szemben.

Az alapító szervezetek képviselői egy új, varsói székhelyű egyetem, a Colle­gium Intermarium alapító konferenciáját megelőzően találkoztak. Az intézmény egy nagyszabású tudományos projekt, amely régiónk valamennyi nemzetéből várja olyan fiatalok jelentkezését, akik kiváló képzésre vágynak, és szeretnék tökéletesíteni tudásukat. A Collegium Intermarium elsődleges célja, hogy visszatérjen az egyetem intézményének klasszikus alapjaihoz – olyan közösséget hoz létre, amelynek alapját képezi mindaz, ami igaz, jó és szép, ami a görög filozófiára, a római jogra és a keresztény kultúrára támaszkodik. Az egyetem nem csak a legmagasabb tudományos szinten nyújt képzést: túl azon, hogy nemzetközileg elismert oktatók törekednek majd a fiatal elmék pallérozására, teret enged a szabad kutatásnak és más akadémiai kezdeményezéseknek, amelyek hozzájárulhatnak tudományos ismereteink bővítéséhez, és egységes platformot biztosíthatnak a régió tudományos élete számára. Teszi mindezt ideológiáktól mentes módon, az empirikus tudást alapul véve.

A nemzetközi intézmények ma azért beszélik a politikai baloldal nyelvét, mert annak képviselői évtizedeken keresztül ellenállás nélkül terjeszthették nézeteiket a falakon belül. Miután tudatosult bennük, hogy az a priori, gyakran a valóságtól teljesen elrugaszkodott nézeteik nem találnak megértésre a szélesebb értelemben vett társadalomban, úgy döntöttek, tevékenységük jelentős részét a nemzetközi intézményekben és felsőoktatási létesítményekben fejtik ki. Ezen alapokra támaszkodva igyekeznek ráerőltetni minden országra saját világnézetüket, amelyből hiányoznak a hagyományos értékek és normák, valamint az azokban gyökerező kultúra.

A kulturális baloldal azon törekvése, hogy keresztülvigye a létező legáthatóbb társadalommérnökösködést, hatással van a nemzetközi intézmények működésére. Ahelyett, hogy ezek az intézmények kiállnának az alapvető értékek mellett, és tiszteletben tartanák az EU tagállamainak szuverenitását, folyamatosan hatásköreik kiszélesítésén munkálkodnak, ami szembemegy az európai integráció alapító atyáinak elképzeléseivel és a nemzetközi szervezetek előírásaival.

Sőt, kiváló szervezőképességük és számos, egymás tevékenységi körét fedő, egymást támogató szervezetük miatt úgy tűnhet, mintha a baloldal képviselné a civil társadalom többségét, pedig mi sem lehetne távolabb a valóságtól. A nemzetközi szervezetekben lejátszódó folyamatokhoz hasonló trend volt megfigyelhető a felsőoktatás világában is, s több országban mára megszűnt a szabad tudományos vita.

Ez a cikk csak előfizetéssel rendelkező olvasóink számára elérhető. Ha van érvényes előfizetése, jelentkezzen be!

Bejelentkezés