Amerikai katolikusok kifogásolják a pápa állásfoglalását a halálbüntetésről

2018. augusztus 17. 10:25
A halálbüntetés eltörlését szorgalmazó állásfoglalása visszavonására szólították fel Ferenc pápát amerikai katolikusok.

A halálbüntetés eltörlését szorgalmazó állásfoglalása visszavonására szólították fel amerikai katolikus személyiségek a pápát csütörtökön. A nyílt levél a First Things című konzervatív lapban jelent meg. 

A 45 aláíró – filozófusok, történészek, teológusok, politológus professzorok, papok – közölték: Ferenc pápa a katolikus egyház katekizmusát változtatta meg, amikor azt állította, hogy a halálbüntetés elfogadhatatlan, mert támadás az ember méltósága és sérthetetlensége ellen. Ezt az álláspontot az egyházon belül és kívül is sokan úgy értelmezték, hogy a halálbüntetés lényegileg erkölcstelen, következésképpen mindig törvénybe ütköző – írták. 

Az aláírók azzal érvelnek: jóllehet, egyetlen katolikus hívőt sem kényszerítnek arra, hogy elfogadja a halálbüntetést, de ettől függetlenül azt állítani, hogy ez a büntetés „lényegileg és mindig ördögi”, ellentmond a Szentírásnak. „A halálbüntetés az igazságszolgáltatás jogszerű eszköze lehet” – írják a Genezisre és más bibliai textusokra hivatkozva, és leszögezik, hogy az egyház úgy tartja, a Szentírás nem taníthat erkölcstelenséget. Utaltak arra is, hogy a katolikus tanítás kétezer esztendőn keresztül jogszerűnek ismerte el a halálbüntetést. 

A felhívás súlyosan botrányosnak minősíti a halálbüntetés megszüntetéséről szóló állásfoglalást, mivel az aláírók megítélése szerint a bűnözőkre a társadalom rendjének megóvása érdekében igenis kiszabható halálbüntetés. 

A 45 katolikus személyiség Aquinói Szent Tamásra is hivatkozva hangsúlyozza: amikor a hit veszélyben van, akkor a hívők akár nyilvánosan is rendre utasíthatják főpapjukat. Ennek értelmében a római katolikus egyház érsekeit arra szólítják fel, hogy tanácsolják a pápának: vonja vissza a halálbüntetésre vonatkozó mondatait.

(MTI)

Összesen 25 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

mondjuk speciel a Ne olj eleg egyertelmunek tunik...
Amivel nem akarom ezt a papat vedeni, mert boven van miert ekezni, de az epp nem ez.

Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 24:19 És ha valaki sérelmet ejt a felebarátján, a mint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek.
Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 24:20 Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is.

Javaslom tanulmányozásra.
http://jesz.ajk.elte.hu/toth15..

Egy embernek nincs jog elvenni egy másik életét, legyen az akármekkora gazember is.
Rohadjon élete végéig a börtönben, de még az ő életét sincs joga elvenni senkinek.

A "fogat-fogért" elv pedig még az ószövetségi korból ered.
Azóta -remélem- fejlődtünk valamennyit, mint ahogy 2000 ezer év is hosszú idő...

DE. Rájuk is vonatkozik.
Ki mondott mást???

"A Mt 15,3-6 Jézus és a vallási vezetők egyik vitáját tartalmazza. Jézus idézi az Ószövetséget, azon belül többek között egy halálbüntetést előíró törvényt is, majd kérdőre vonja az elöljárókat, hogy miért tanítanak mást. Ezzel expressis verbis kiáll a halálbüntetés intézménye mellett. A Jn 19,10-11 Jézus és Pilátus beszélgetését tárja elénk. Pilátus utal a jogára, miszerint halálra ítélheti Jézust, mire az Úr azt feleli, hogy ez a joga felülről adatott neki. A felülről azt jelenti: Istentől, legalábbis az Újszövetség minden egyes előfordulási helyén – amennyiben nem helymeghatározás céljait szolgálja – ebben az értelemben áll előttünk ez a kifejezés. Jézus tehát itt is kiáll a halálbüntetés intézménye mellett. Most pedig lássuk az apostolokat! Az ApCsel 25,10-11 Pál beszédének egy részletét mutatja be. Ebben az apostol kifejti, hogy amennyiben halálra méltó bűnt követett el, nem vonakodik a haláltól, ugyanakkor a császárhoz fellebbez, mert tudja, hogy ilyen bűn nem terheli a lelkét. A Róm 13,4-ben ugyancsak Pál az államot Isten szolgájának nevezi, aki nem ok nélkül viseli a kardot. A kard a hatalomgyakorlás, inkluzíve a halálbüntetés jogát is magában foglaló jelkép. Szembetűnő, hogy Pál mindezt a római állammal összefüggésben mondja, ami sokszor önkényesen élt a halálbüntetés jogával. Az 1Pt 2,13-14 Péter álláspontját tárja elénk, aki kifejti, hogy a felsőség – mint például a királyok és a helytartók – feladatai közé tartozik a gonosztevők megbüntetése. A megbüntetés jelentése ezen a helyen: bosszúállás. Az egyén nem állhat bosszút – más kifejezéssel élve: nem szolgáltathat igazságot – önmaga ügyében, ez Isten joga, aki részben az államon mint másodlagos eszközön keresztül viszi véghez akaratát.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a Biblia halálbüntetést ír elő a gyilkosok számára, más súlyos erkölcsi vétségek esetén pedig az államra bízza annak eldöntését, milyen módon kívánja megbüntetni az elkövetőt: ha akarja, halálra ítélheti; ha akarja, börtönbe zárhatja; illetve egyéb szankciókat is alkalmazhat."
http://www.evangelikalcsoport...

"Gondolom disznót sem eszel..."

Igazad van. "németh szilárd cserkészcsapat" húsból nem ennék.

"Gondolom,...."

Mivel? Ami nincs azzal nem lehet.

Remélem ilyen soha nem lesz, de én nem vagyok sem bíró hogy ítélkezzek, sem Isten, hogy elvegyem más életét.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés