Az Alaptörvény Asztalának fokozatai

2011. szeptember 5. 18:56

Kerényi Imre
Népszava
A Magyar Közlöny különszáma az asztal közepén fekszik, a 28. oldalnál található felező mentén nemzetiszínű zsinórral átkötve, s a zsinór segítségével a bútorhoz rögzítve. Balkéz felől az asztalon áll egy váza, benne friss vízben egy szál virág. Vagy víz nélkül egy szál örökzöld.

„2011.05.23. (Kerényi Imre (...) kerenyi.imre@...hu)
Magyarország Alaptörvénye - a festőknek
A feladat az alkotmány népszerűsítése. E cél érdekében Magyarország Alaptörvénye három formátumban jelenik meg.

Alapfok - a Magyar Közlöny különszáma
A Magyar Közlöny Magyarország Alaptörvénye című különszáma, melyet a húsvéthétfői koncerteken osztogattak tíz városban, nobilis alkotás. Reformkori érzületet sugall. Méreténél fogva sziget a brosúrák tengerében, együtt tárolható a többi közlönnyel, de mutatja magát a sorban. Színes címer, nemzetiszínű keret a címlapon, vastag papír, jó tördelés, megfelelő betűtípus és betűméret, öregszeműek is látják. Terjedelme 52 oldal. Erre épül a középfok és a felsőfok. Más forma ne jelenjen meg. Az alapfokú kiadvány terjesztése interaktív "társasjáték" során történik.

Alapfok - AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA
A Magyar Közlöny különszáma, 2012.06.01.-től kezdődően kihelyezésre kerül minden önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján, minden körjegyzőségen és minden kormányablaknál. E naptól kezdődően az országban mintegy 2000 helyen látogatható AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA nevű intézmény. Ez mindenütt egy meglévő, e célra installált asztalt jelent, mely méltó helyen, a bejárat közelében áll. Az asztal felszínén, vagy az asztalon álló táblácskán, vagy az asztal fölött a falon nyomtatott nagy betűkkel szedve ez a kiírás látható: AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA. A Magyar Közlöny különszáma az asztal közepén fekszik, a 28. oldalnál található felező mentén nemzetiszínű zsinórral átkötve, s a zsinór segítségével a bútorhoz rögzítve. Balkéz felől az asztalon áll egy váza, benne friss vízben egy szál virág. Vagy víz nélkül egy szál örökzöld. Jobb kéz felől hever az asztalon egy írótoll, szintén nemzetiszínű zsinórral a bútorhoz rögzítve, s néhány űrlap. Az asztal előtt egy üres szék áll. Bárki odaülhet, s átlapozhatja a kiadványt. Az űrlapra ez a szöveg kerül:
Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke 105... Budapest Kossuth tér 1. Tisztelt Házelnök úr! Kérem, küldje el címemre Magyarország Alaptörvényének dedikált példányát.
Név...
Lakcím...
Dátum...
Aláírás...
(Kérjük a név és lakcímrovatot nyomtatott nagy betűkkel kitölteni.)
Minden ügyfélszolgálaton, körjegyzőségen és kormányablaknál egy kijelölt munkatárs létesíti és gondozza az Alaptörvény asztalát. Egy olyan munkatárs, akinek látószögébe esik az Alaptörvény asztala. Javaslat: a recepciós kollega legyen ez a munkatárs. Kéretik a meglévő eszközök használata.
Rogán úr ügyfélszolgálati irodáján 2011.05.25.-e szerdától megtekinthető és fényképezhető a berendezett modell. Valaki leül Rogán úr kerületében az Alaptörvény asztalához. Lapozgat. Aztán kitölti az űrlapot. Beírja a névrovatba: SCHŐNE KÁROLYNÉ. A címrovatba: 1052. BUDAPEST, SÜTŐ U. 2. A dátum rovatba: 2011.06.05. És aláírja a cetlit. A gondozó munkatárs csak nyomtatott nagybetűkkel kitöltött, olvasható és aláírt cetliket fogad el. Aztán számítógépen továbbítja a kérést a megfelelő helyre, a kitöltött cetliket dobozba gyűjti. A begyűlt cetlik alapján HAVONTA statisztikát készít. Az eredményt számítógépen továbbítja a megfelelő helyre. Sajtótéma. És hazafias verseny. Schőne Károlyné postafordultával kap egy ingyenes példányt a Magyar Közlöny különszámából. Ennek első oldalára egy munkatársnő kézzel, gyöngybetűkkel ezt írja:
Tisztelt Schőne Károlyné! Kérésére megküldöm Önnek Magyarország Alaptörvényét. Üdvözlettel: Itt Kövér doktor pecsétaláírása következik. Aztán megint a titkárnő, kézzel, gyöngybetűkkel: Budapest, 2011.06.15.
Ez a "társasjáték". Adj király katonát. Adok. Mégpedig személy szerint neked adok. Kézzel odaírom a példányra a nevedet és a nevemet. A számítógépes korban a papírokat perszonifikálni kell. S így a papírok emléktárggyá nemesülnek. Az ilyen papírt örökösödéskor nem dobják el. Ez mágia. Ne szavazza le a kormányülés a kézírással történő dedikálást. Így teljesülhet be a bibliai parancs: mondd el a fiaidnak. (AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA politikai és művészeti rendezvényeken, közterületeken is kihelyezésre kerülhet. Ez esetben a rendezőknek kell továbbítaniuk az adatokat.)

Alapfok - megrendelés
Az Alaptörvény asztalán 2011.12.14.-étől (szerda) másik űrlap is megjelenik. Ezen e szöveg áll:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
1085. Budapest,
Somogyi Béla u. 6.
Tisztelt Kiadó!
Kérem megjelenés után küldjék meg címemre utánvéttel a Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadás című albumot.
Név...
Lakcím...
Dátum...
Aláírás...
(Kérjük a név és lakcímrovatot nyomtatott nagy betűkkel kitölteni.)

Alapfok - könyvjelző-sorozat
2010.06.01. határidőre készül könyvjelző is, emléktárgy minőségű, nagy tömegben.
- Az előlapon díszes keret, címer,
- esetleg egy szép rajz,
- és hét mondat az Alaptörvényből.
- A hátlapon díszes keret, esetleg egy másik rajz,
- Kölcsey kézírása: "Isten, áldd meg a magyart!",
- és AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA című "társasjáték" ismertetése.
A könyvjelző további hét variációban is megjelenik úgy, hogy az előlapon az Alaptörvény idézett hét mondata helyett csak egy-egy mondat szerepel. A kieső területet hét különféle rajz tölti ki. Így a könyvjelzősorozat összesen nyolc tagból áll - gyermekeink gyűjthetik. A könyvjelző elő- és hátlapjának szövege a függelékben olvasható.

Középfok - díszkiadás, 28x39 cm
A Millennium egyik fontos kulturális hozadéka a magyar historikus festészet felvirágzása volt. Az akkori kormánybiztos a kor neves festőit arra buzdította, hogy ábrázolják a magyar történelem fényes és rettenetes korszakait. Az alkotásokat a Kosmos Irodalmi Intézet díszes tékában jelentette meg, ez 50 hártyapapírral borított "fénymetszetet" tartalmaz, zöldes, szürkés és barnás árnyalatban. A sorozat címe: Ősi erény. Néhány cím a sorozatból:
1. Than Mór: Attila lakomája (kb. 430)
1. Vágó Pál: A magyarok Kiev előtt
2. Kovács Mihály: Árpád pajzsra emeltetése
1. Munkácsi Mihály: A honfoglalás
2. Benczúr Gyula: Vajk megkereszteltetése
15. Orlay Soma: Zách Felicián
25. Madarász Viktor: Hunyadi László ravatala
29. Lotz Károly: Mátyás király kora
49. Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál
50. Pataky László: A király a szegedi árvíznél (1879)
Egy törvény-szöveg unalmas. Ámde itt van 50 reprodukció és mintegy 50 oldal az Alaptörvény szövege is - párosítsuk a kettőt. Baloldalt a kép, jobboldalt a szöveg. És kész az élmény! Igen ám! De bő ezer évről van művészi ábrázolás, az utolsó bő száz évről nincs. Folytassuk a sort. Adjunk megbízást az A 4-es arány szerint felnagyított, 113x80cm. méretű, álló formátumú táblaképek alkotására, s jelöljük meg a témát.
51. 1867-1914 A dualizmus kora (vagy: Tisza István kora)
52. 1914-1918 Az első világháború
53. 1919 A Tanácsköztársaság
54. 1919-1944 Horthy Miklós kora
55. 1938-1945 A második világháború
56. 1944 A holokauszt
A koalíciós korszak (?)
57. 1949-1953 Rákosi Mátyás kora
58. 1956 Forradalom és szabadságharc
59. 1956-1989 Kádár János kora
60. 1989 Nagy Imre újratemetése
61. 2006 Az őszi események (vagy: Lovasroham)
Vörös iszap
62. 2011 Új alkotmány születik
63. Magyarország jövője (gyermekrajz)
E tizenkét új alkotás fejezze be a történelmi képsort, a díszkiadás így előszóval, utószóval és függelékkel kb. 63 képet, és kb. 63 oldal szöveget tartalmaz. Az új alkotások eredeti példányai díszítsék a Parlament, vagy a Sándor-palota falait.

Középfok - a festők felkérése
A kiszemelt művészektől a miniszterelnöki megbízott skiccet kér. Ingyenmunka. Ha a megbízott a skiccet elfogadja, a festő szerződést kap. Ha a megbízott az elkészült alkotást is elfogadja, a festmény a kormányé, a festő járandósága pedig:
Baán László javaslata: ...
Kerényi javaslata: ...
Ha az alkotás nem elfogadható, a festmény a festőé, s a bánatpénz: 20%. (Ha a megbízott művészek nem teljesítenek, vagy alulteljesítenek, lehet meglévő műalkotásokat beemelni a sorba, vagy dokumentumfotókat használni. Számításba vehető a Himnusz soraira korábban készített textilképek anyaga is.)

Középfok - gyermekrajz pályázat
A 63. téma tárgyában országos gyermekrajz-pályázat kiírására kerül sor. A cím: Magyarország jövője. A pályaműveket A 3-as méretben és álló formátumban kell elkészíteni. A tíz legjobb díjat kap. 1. díj: ... 2. díj: ... 3. díj: ... 4. díj... 5.-6.- 7.-8.- 9.-10. díj: ... Vajon meg tudnák-e rajzolni a gyermekek a történelmi témákat is? Szülői, rajztanári segítséggel talán. Szakértők döntsék el: megkockáztatható-e kiírni számukra - lehetőségként - az 51-62. témát is. Gyermekrajz szakértő: Sipos Endre művészeti író, rajz-szakfelügyelő.

Középfok - a díszkiadás az alaptörvény asztalán
A középfokot jelentő díszkiadás egy-egy példánya megjelenés után (2012 február-március) kihelyeződik az önkormányzatok és a kormányablakok Alaptörvény-asztalára, az alapfokot jelentő Magyar Közlöny különszáma mellé. Lapozgatható, s a fentebb leírt űrlapon megrendelhető. Borsos áron. Kb. 10.000 ft. Ez a játék 2000-2500 darab középfokú díszkiadás elhasználódását jelenti. Ennek révén viszont jelentős számú eladás várható. A középfokú díszkiadás megvásárlása kizárólag AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA című "intézmény" keretén belül lehetséges.

Középfok - a díszkiadás érettségi ajándék
A középfokú díszkiadást ingyen megkapja minden magyar fiatal, aki sikeres érettségi vizsgát tesz. De az intézmény igazgatóját kötelezni kell, hogy a drága ajándékot perszonifikálja, tehát a belső oldalra kézzel az alábbi szöveget írja: "Polszter Dánielnek sikeres érettségi vizsgája emlékére - Moss László - az Eötvös Gimnázium igazgatója. Budapest, 2012.06.12"

Középfok - a díszkiadás protokoll ajándék
A középfokú díszkiadást ingyen kaphatják a kormány vendégei, kedvezményezettjei és a nagykövetek.

Középfok - a díszkiadás szerkezete
Kell előszó. Egyoldalas. Írja a miniszterelnök, vagy a házelnök. Kell utószó. Pároldalas. Írja... A függelékben, külön oldalon jön ez a szöveg:
A magyar alkotmány előképei
A Vérszerződés mondai idők
A pusztaszeri országgyűlés 896?
Szent István király Intelmei Corpus Juris Hungarici, 1027
II. András király alkotmánya Aranybulla,1222
Werbőczy István nádor alkotmánya Tripartitum, 1504
Mária Terézia királynő alkotmánya Pragmatica Sanctio, 1722
Az 1848-as forradalom alkotmánya az 1848. évi III. törvénycikk
Deák Ferenc alkotmánya Kiegyezés, 1867
A Tanácsköztársaság alkotmánya az 1919 évi XXVI. rendelet
Horthy Miklós kormányzó alkotmánya az 1920. évi I. törvénycikk
A koalíciós korszak alkotmánya az 1945. évi XI. törvénycikk
A szocialista alkotmány az 1949. évi XX. törvény
Az ideiglenes alkotmány az 1989. évi XXXI. törvény
Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.
A díszkiadást a Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó adja ki. Felelős kiadó: a Magyar Kormány. Szerkesztőbizottság: Schmitt Pál, Pálinkás József ... és Kerényi Imre.

Felsőfok - díszkiadás bőrbe kötve, 56x78 cm.
Ebből összesen három példány készül. Debreceni kötéssel. (?) Az első példány a parlamenti patkóban lakik, tervezett pulpituson, ott, ahol régen a Törvénytár állott. A kupolacsarnokban a korona regnál, az ülésteremben az Alaptörvény. A kiállított műtárgy a képviselői eskük és az Alaptörvényre való verbális hivatkozások során spiritualizálódik. Ez a példány mindig csukva van. Magas rangú vendégek látogatásakor lapozható.
A második példány a Sándor palotában lakik, tervezett pulpituson. Ez a példány mindig nyitva van, a naptár szerint aktuális oldalon. Augusztus 20.-án a nyitott könyv baloldalán Lotz Károly Szent István kora című alkotása látható, október 23.-án a pályázat egyik leendő győztesének 1956 című festménye, és így tovább.
A harmadik példány trezorba kerül.

Lectori salutem.
K.I.
2011.05.10.

FÜGGELÉK
A menetrend:
1. 2011.05.11., szerdáig - politikai döntés - megtörtént
2. 2011.05.18., szerda - vének tanácskozása - megtörtént
3. 2011.05.25., szerda - politikai döntés a végleges szövegről
4. 2011.06. 01., szerda - sajtótájékoztató
5. 2011.06.01., szerda - a pályázat kiírása
6. 2011.06.01., szerda - AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA mintegy 2000 munkahelyen, az önkormányzati ügyfélszolgálatokon, a körjegyzőségeken és a kormányabkakoknál a fent leírt rend szerint feláll
7. 2011.11.30., szerda - a gyermekrajz-pályaművekbeadásának határideje
8. 2011.12.21., szerda - a gyermekrajz-pályázat eredményének kihirdetése
9. 2012. 02-03. a középfokú díszkiadás megjelenik, és kihelyeződik az Alaptörvény asztalaira
10. 2012.04.25., szerda a felsőfokú díszkiadás példányai ünnepélyes keretek között elfoglalják helyüket az ülésteremben és a Sándor Palotában.
A könyvjelző előlapjának szövege:
Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)
Isten, áldd meg a magyart!
NEMZETI HITVALLÁS (részletek)
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. ... Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. ... A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. ... Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. ... Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. ... Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. ... Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és jövő magyarjai között.

A könyvjelző hátlapjának szövege:
AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA
Tisztelt honfitársunk! 2010.06.01.-től kezdődően kétezer helyen, az ország összes önkormányzati ügyfélszolgálatán, körjegyzőségén és a kormányablakoknál látogatható AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA. Ha Ön az asztalon elhelyezett űrlapot kitölti, dr. Kövér László a parlament elnöke postafordultával megküldi Önnek a Magyarország Alaptörvénye című kiadvány ingyenes, dedikált példányát. AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA 2012 tavaszán bemutatja majd Önnek a Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadás című albumot is, mely ajándéktárgy, 64 régi és új festmény reprodukcióját tartalmazza. E művek a magyar történelem jeles eseményeit ábrázolják Attila lakomájától napjainkig. Ára: 20.000 Ft. AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA segítségével a díszkiadás is megrendelhető.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 44 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Kerényi teljesen ártalmatlan és szórakoztató is néha; van, aki kormányzati jósdát nyit, más pedig festőket kérne fel a 2006-os lovasroham megörökítésére... Sokkal jobb ez, mintha késsel rátámadnának valakire.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában