Miről is szól valójában az EP legfrissebb „magyarozós” határozata?

2022. szeptember 23. 7:06
Mire törekszik a Spinelli-csoport? Egy befolyásos föderalista hálózat ügyét mozdíthatja előre az Európai Parlament minap elfogadott, Magyarországról szóló újabb határozata.

Szeptember 14-én, szerdán adta elő Gwendoline Delbos-Corfield jelentését az Európai Parlamentnek, amelynek lényege, hogy „Magyarország nem demokrácia”, és az európai értékek érvényesülésének rendszerszintű fenyegetettsége valósul meg hazánkban. A jelentés alapján a testület másnap határozatot fogadott el azonos tartalommal. 

„Sargentini light”

Határozott, kemény megállapítások ezek, ugyanakkor a határozat jogi természetéből adódóan leginkább a hazánkkal kapcsolatos politikai narratíva építésére alkalmas. A Delbos-Corfield-jelentés tartalma és hangulata ismerős lehet – nagyjából négy éve fogadták el Judith Sargentini jelentését is.

Ez utóbbi annyiban tér el, Delbos-Corfieldétől, hogy valódi joghatás is fűződött hozzá:

ennek alapján indult meg az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárás. 

Az elmúlt négy év során az Európai Unió Tanácsa többször is tanácskozott a jogállamiság magyarországi helyzetéről. 2019 szeptemberében, ugyanezen év decemberében és 2021 júniusában. Legutóbb idén május végén ültek össze az Európai Unió tagállami miniszterei, hogy a témát megtárgyalják. A tanácskozás szakmai szinten zajlik azóta is, ahol a magyar delegáció tagjai kötelesek válaszolni az összes feltett kérdésre. Az eljárás azóta is tart,

az Európai Parlament politikai megfontolásokból született „Sargentini-határozata” továbbra is lebeg a levegőben.

Kézenfekvőnek tűnik, hogy az ebből adódó frusztráció szülte Gwendoline Delbos-Corfield idei jelentését is, amelynek plenáris vitáján a Magyarország elmarasztalásában érdekelt politikusok alig győztek panaszkodni a látszólagos tétlenség miatt.

Delbos-Corfield több helyen is csúsztat

A Sargentini-jelentés egyik legnagyobb hibája az volt, hogy olyan területekre is kiterjedt, amelyek szabályozására az Európai Uniónak nincs hatásköre. Ezt a hibát a jelentéstevő csúsztatásoktól és pontatlanságoktól hemzsegő politikai narratívaépítéssel próbálta palástolni.

Ezzel az eszköztárral persze a Delbos-Corfield-jelentés is él. 

A jelentéstevő a Magyarországgal szemben az Európai Bizottság által megindított kötelezettségszegési eljárásokra például úgy hivatkozik, mintha azok önmagukban bizonyítanák a jogállamisági problémák fennállását. A valóság ezzel szemben az, hogy ezekben

az egyedi ügyekben egyedül az Európai Bíróság ítélete lehet irányadó, amelyek végrehajtása folyamatos. 

Továbbá, a 31 oldalas jelentés indokolásának jelentős hányadát teszi ki az, hogy a jelentéstevő az Emberi Jogok Európai Bíróságának végre nem hajtott ítéletei miatt vádaskodik. Ezek az állítások kontextus nélkül azt sejtetik, mintha Magyarországon jogon kívüli állapot uralkodna ezeknek a döntéseknek a vonatkozásában. A jelentés alapján most az Európai Parlament azt követeli, hogy Magyarország hajtsa végre ezeket az ítéleteket.

Valójában az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteinek végrehajtását az EU-tól függetlenül működő Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ellenőrzi. Azt, hogy melyik ítéletet hajtották végre, és melyik végrehajtásával késlekednek, nem az Európai Parlament, hanem ez a szerv dönti el. 

Ahogy arra félmondatok szintjén a jelentéstevő is utal, a végrehajtás ellenőrzése ezekben az ügyekben még nem zárult le, ezek az ügyek máig folyamatban vannak az Miniszteri Bizottság előtt. Rögzítendő az is, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 46. cikke lehetőséget teremt arra, hogy a Miniszteri Bizottság értelmezési, illetve jogsértési eljárást indítson a végrehajtási hibák orvoslása céljából. 

Értelmezési, illetve jogsértési eljárást Magyarországgal szemben azonban nem indítottak. 

Ehelyett Magyarország és az Európa Tanács között folyamatos az egyeztetés az ítéletek végrehajtása kapcsán. 

A hatásvadászat sem áll messze a jelentéstől

A Delbos-Corfield jelentéssel tehát a Sargentini-dokumentumával kapcsolatos problémák megismétlődnek, ha lehet, még inkább szembe tűnően. Az idei dokumentumban ilyen és ehhez hasonló fordulatokat olvashatunk: 

Magyarország (…) az újságírókkal szemben egyre szigorúbb drákói törvényeket alkalmazó országok között szerepel.” A jelentéstevő a Riporterek Határok Nélkül (RSF) 2022. évi sajtószabadság-indexére hivatkozik. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy habár az RSF-re általában független és tárgyilagos jelentéseket készítő szervezetként hivatkoznak,

méréseik objektivitása és érvényessége még a tudományos életben is elismert Britannica szerint is megkérdőjelezhető.

Olvasható továbbá, hogy „(…)  Magyarországon a migránsok jogaival foglalkozó civil társadalmi szervezetek számos akadályba ütköznek törvényes és fontos munkájuk elvégzése során a jogszabály-módosítások, pénzügyi korlátozások és az illetékes hatóságok által hozott egyéb operatív és gyakorlati intézkedések következtében.

A magyar kormány álláspontja a kontinensen átívelő gazdasági migrációval és azzal kapcsolatban, hogy mit tekint „biztonságos harmadik országnak”, ismert. A dán deportációs elképzelésekről, miszerint az Afrikából érkező migránsokat Ruandába kellene kitelepíteni, itt olvashat

A jelentéstevő viszont nem foglalkozik azzal, hogy az orosz-ukrán háború miatt 2022 júniusi állás szerint 1.312.550 fő érkezett menekültként Magyarországra. Ez a nyári időpont most csak azért lényeges, mert ekkor tette közzé az ENSZ menekültügyi főbiztosa gyorsjelentését, amelyben többek között leírta:

A nemzeti hatóságok továbbra is azon dolgoznak, hogy úgy a határátkelőkön, mint a regisztrációs pontokon kielégítsék az országba érkezők azonnali igényeit, ideértve az oktatás, az átmeneti szállás és a szükséges eszközök biztosítását is. (…) A helyi hatóságok és a humanitárius aktorok jelen vannak a határátkelőknél és [különböző] városi helyszíneken egyaránt és szorosan együttműködnek a segítségnyújtásban (…).

A „bűnlajstromban" áll azt is, hogy „a Közép-európai Egyetemnek el kellett hagynia Budapestet.” Ez tényszerűen annyiban igaz, hogy

a CEU székhelye Bécsbe költözött, de az oktatás és a kutatás Budapesten jelenleg is zajlik

Szó esett a jelentésben a Labrisz által kiadott „Meseország mindenkié” című gyermekeknek szóló progresszív szellemiségben íródott mesekönyvről is. Ez a mesekönyv a megszokottól eltérő felvilágosítási formákat tartalmaz és azért került terítékre az Európai Bizottságnál, mert a fogyasztóvédelmi hatóság szerint a mesekönyv kiadásáért felelős Labrisz Leszbikus Egyesület tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a forgalmazáskor. 

A hivatal indoklása szerint az egyesület elmulasztotta feltüntetni a könyvön, hogy a vásárló ezúttal nem szokványos mesekönyvet tart a kezében, hanem olyat, amelyben egyes történetek például a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedési mintákat jelenítenek meg.

A fogyasztóvédelem álláspontja ezzel kapcsolatban az volt, hogy a mesekönyvet megvásárolva a fogyasztók „tudtukon kívül a mesék szokott tartalmán túlmutató tartalommal találkozhatnak, és a könyv megvásárlásáról félrevezető információk alapján dönthetnek”. A döntés bővebb elemzése, és a döntést övező kommunikációs háború kritikája itt olvasható. A jelek szerint azonban Gwendoline Delbos-Corfield nem olvasta el.

Bemutatkozik a Soros Györgynek hálás Spinelli-csoport

A fejlemények elemzése szempontjából nemcsak maga a jelentés, de a jelentéstevő személye is érdekes. Gwendoline Delbos-Corfield francia nemzetiségű politikus, 2019 óta képviselő az Európai Parlamentben, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjában. Cseh Katalin momentumos európai parlamenti képviselő kollégájaként szintén az Európai Parlamentben működő Spinelli-csoport tagja.

A Daniel Freund által vezetett Spinelli-csoportnak

olyan politikusok a tagjai, akik abban érdekeltek, hogy az Európai Uniót föderális állammá változtassák

(ez a tagállami szuverenitás jelentős csorbulásával járna). A csoport nevét Altiero Spinelliről kapta, aki már az 1980-as évek elején is az alapító szerződések e célt szolgáló módosításával foglalkozott. 

A Spinelli-csoport 2018-ban adta közzé legfrissebb erről szóló kiáltványát (Kiáltvány Európa jövőjéről: egy közös sors), amelynek utolsó előtti mondata így szól:

A Spinelli-csoport hálás Soros György úrnak politikai reformra vonatkozó pénzügyi hozzájárulásáért [Fund for Policy Reform] és az Európai Föderalisták Uniójának támogatásáért.

Soros befolyása nemcsak a Spinelli-csoport működése kapcsán merül fel. 2019-ben az European Council on Foreign Relations nevű kutatóintézet közzétett egy publicisztikát, amelyet négy európai főváros, Zdeněk Hřib (Prága), Rafał Trzaskowski (Varsó), Matúš Vallo (Pozsony) és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere írt. ECFR-t az Open Society Foundations is támogatja

A „Hogyan gyógyíthatja meg Közép-Európát az alulról szerveződő demokrácia” („How grassroots democracy can cure the ills of central Europe”) című cikkben a politikusok a Szabad Városok Szövetségét mutatják be. Ez egy progresszív kezdeményezés, a baloldali főpolgármesterek pedig

azért lobbiznak, hogy a tagállami kormányzatok helyett inkább a városok férhessenek hozzá az uniós támogatásokhoz. 

A lobbi Gwendoline Delbos-Corfield jelentése útján komoly részeredményt könyvelhet el: az Európai Parlament által szeptember közepén elfogadott határozatban már ez áll:

[Az Európai Parlament] felhívja a Bizottságot, hogy találjon módot az uniós források helyi önkormányzatokon és nem kormányzati szervezeteken keresztül történő elosztására, amennyiben az érintett kormány nem működik együtt a jogállamiság érvényesülésének hiányosságaival kapcsolatban.” 

Kép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Összesen 131 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Itáliában most jelent meg Moises Naim, "Il tempo dei tirrani" című könyve. A szerző - megjegyzem kontraszelektíven, baloldaliként - a populista, kegyetlen, hazug politikusokat - Putyin, Erdogan és társaik - mutatja be. Azt, hogy miként szerzik meg, vagy veszítik el a hatalmat, a megszerzéséhez milyen trükköket, módszereket használnak, miként fenyegetik a demokráciát.
A hatalom megszerzésének amerikai gyakorlatáról persze mélyen hallgat, ott minden demokratikus. S a demokrácia kapcsán kap fénytörést Leyen beszéde is, amit a Princeton Egyetemen tartott három nappal az olasz választások előtt.
"Amennyiben a dolgok rossz irányba mennek - erről beszéltem Magyarország és Lengyelország esetében - megvannak a szükséges eszközeink......." Független elemzők szerint Leyen átlépett egy határt, ez már nem üzenet, hanem túltengő figyelmeztetés.
Akkor most ki is a diktátor, csak Putyin és mások élnek antidemokratikus módszerekkel a hatalom megszerzése, megőrzése érdekében, vagy mások is ugyanezt teszik, de nagyobb, potensebb médiával a hátuk mögött, s ez utóbbiak definiálják a demokrácia fogalmát?
A kérdést nem a Teleki téri buta zsidónak - prométheusz - tettem fel, hanem a gondolkodóknak, a tájékozottaknak, uram bocsá azoknak is, akik hozzám hasonlóan hosszabb ideig éltek/élnek nyugaton is.

Az EP, a brüsszeli adminisztráció napi példája a gazdasági érdekcsoportok, pénzügyi vektorok diktatúrájának, s melléjük helyezhetjük Erdogant és a többieket. Kik tesznek többet hazájukért, népeikért....hát persze, hogy az EU, miként a Vall Street Journal is lehozta.......az energiaválság egyik legnagyobb nyertese az USA, Európa tartósan sérülékeny marad. Köszönjük brüsszeli zsoldosok. Az aláírás hosszú lenne, francia, olasz és sok más vállalatok tulajdonosai és alkalmazottai......

Puzsér a Sipirt FM műsorában magyarázta el, hogy az a DK, az a a baloldal, amely Moszkvát lecserélte Brüsszelre, teljesen alkalmatlan a kormányváltásra. A Spirit FM a gondolkodó fővárosi zsidóság fóruma, prométheusz nem tartozik közéjük.

A gond ott van, hogy mint sok más téren, itt is az államok, a kormányok hatáskörét szűkítenék. Atomizálnák egy ország működését. Az említett Szabad Városok Szövetsége már erre utal. De akkor ezek a szabad városok álljanak meg a saját lábukon. Az ukrán háborúval kapcsolatos legújabb jelszó, hogy a szabadságnak ára van, legyen érvényes rájuk.

Ki nem szarja le az egyre nagyobb hatalomra törő EP félművelt képviselőinek jelentéseit a LIBE bizottsággal együtt? Aki végig nézte annak idején a Magyarországról szóló szeánszok bugyuta, önigazoló hozzászólásait, az csak röhögött és legyintett.

Az EP komoly kérdésekben hallgat, nincs semmi felelőssége, ezért jól el van a saját ideológiai homokozójában. Hülye kis gömböcként felfalná az EP-t, sőt talán a tagállamok, és ezen keresztül az EU működtetéséért felelős ET-t, az állam- és kormányfők tanácsát is. Megy a nyavalygás, hogy terjed az illiberalizmus, miközben az ellenvélemények, a másképp gondolkodás egyre nyíltabb, merev elutasítása, szankcionálása az, ami elgondolkodtatja a társadalmakat. A mostani gazdasági problémák erre még rá fognak tenni egy lapáttal.

Déja vu érzés jön elő, a SZU működése is ilyen volt, de a bomlása is így indult.

Nem tudom, hogy az 1990-es Magyarországot demokráciának tartod-e? Előbb ezt tisztázd magadban. Akkor fogadták el konszenzussal a 2/3-os törvényeket, amelyek azóta változatlanok. A FIDESZ ezekkel a törvény adta jogosítványokkal él. Azt nincs előírva, hogy ha egy párt szerez 2/3-ot, akkor nem élhet vele. Nem lehet ilyent előírni, mert képviselők kétharmadáról van szó pártok említése nélkül. Ráadásul egy ilyen kikötés szembe menne a választás eredményével.

A cikk ismerteti EP jelentéséhez fűzött kifogásokat. Te viszont minden érvelés nélkül a feltétlen elfogadást, szervilizmust erőltetnéd. Mire fel? Az utóbbi 12 év rávilágított arra, hogy az EU összefércelt szabályai csupa bólogató, nem gondolkodó, saját érdekeinek érvényesítéséről lemondó államot feltételezett. Ezeket a szabályokat az EU bürokrácia kiforgatva, a szuverenitás területét is megsértve, konkrét paragrafusok híján ilyen-olyan szervezetek véleményére alapozva próbálja alkalmazni. Miközben vádaskodni csak határozott egyértelmű paragrafusok, és nem vélemények alapján lehet. Ahol ezt nem így teszik, az nem szövetség, hanem birodalmi diktatúra.

"Értjük, vazze? "Fennáll a kockázata."

Itt van a lényeg. Ha nincsenek konkrétan alkalmazható paragrafusok, akkor vélemények alapján vádaskodnak. Ami jogilag nonszensz, de ők vagdalkoznak a paragrafusokkal szintén alá nem támasztott jogállamisággal.

".....Kósa valamiért nem fogott gyanút, az ügyvédje még közös céget is alapított az asszonnyal, négyszer is találkoztak Svájcban . Az ügyben előkerült egy közjegyzői dokumentum, ami Kósa anyja nevére utaltatott volna 800 millió forintot P. Máriától."

Ezt még Karácsony sem mondja.

Jól választottál nevet, névadóid ugyanígy gondolkodnak. Birodalmi diktátumok szerint.

Ez az a zöld nő, aki abból a gyönyörű francia kisfaluból a Chartreuse-hegységben él párjával és négy gyermekével.
Onnan osztja az észt és írja a hazug jelentéseit Magyarországról.
Belekeverve olyan dolgokat, amik nemzeti hatáskörbe tartoznak, amik már le lettek kismilliószor tárgyalva, amit Szargentíniről másolt, ill. amik szemenszedett hazugságok.
Egy szégyen ez a nő!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés