A holokauszt nem egy hirtelen lecsapó természeti katasztrófa volt

2021. január 27. 7:26

Donáth Anna
Facebook
Világunk eljutott a jogfosztástól a népirtásig.

„Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója. Ezt a felszabadulást azonban már nem élhette meg közel hatszázezer honfitársunk.

A holokauszt nem egy hirtelen lecsapó természeti katasztrófa volt, hanem a közösségi morál hosszan erjedő, lépésről-lépésre megsemmisülő végső állomása. A numerus clausus, amikor egyetemek kapuit zárták be diákok előtt származásuk okán, a zsidótörvények, amelyek foglalkozástól, tulajdontól, alapvető jogoktól fosztottak meg magyar polgárokat – ezek is mind-mind egy lépést jelentettek a végső borzalom felé. Az antiszemita propaganda őrjöngése, az országot háborúba vezető politika sodródása, végül teljes önfeladása és egyesek készséges asszisztálása mind előkészítették a szörnyű véget. Világunk eljutott a jogfosztástól a népirtásig.

A mi felelősségünk, hogy örökké emlékezzünk arra, ami történt. A múlt tragédiáit csak így tudjuk a jövőnktől távol tartani”.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 114 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Te vagy egy test, egy lélek
- az Apró-unoka Dobrevvel,
- a pár éve még szakmányban hollókosztozó, holokamuzó, Duna-parti cipőkbe köpdöső stb. stb. párttal és annak zsidókat listázó, tetűcsúszdázó stb. stb. prominenseivel.

Bámulatra méltó önkritika Donáthtól, remélem, nem tiltja ki a Párt miatta.
A származás, bőrszín alapján történő különbségtétel, a központi propaganda, az úgynevezett értelmiségiek és művészek készséges asszisztálása mind-mind olyan dolog, amivel mindennap találkozhatunk.

A holokauszt nem egy hirtelen lecsapó természeti katasztrófa volt.
Bizony, NEM.
ZSIDÓ ÚJSÁGOK 30 ÉVVEL KORÁBBAN - 1910-21-AS ÉVEK! - MEGÍRTÁK:
EURÓPÁBAN A KÖVETKEZŐ IDŐKBEN HATMILLIÓ ZSIDÓÁLDOZAT LESZ...
Akik ezt előrevetítették, meg is tettek mindent, hogy bekövetkezzen.
És bekövetkezett, ahogy előre mondták, kitervelték...

Az alapkérdést kikerülik mindig.
Ha nincs német megszállás van-e magyar holokauszt?

"A numerus clausus, amikor egyetemek kapuit zárták be diákok előtt származásuk okán..."

Üdv a kvóták világában. Nyugaton épp errefele haladnak, ez egy progresszív intézmény.

A numerus clausus, magyarul keretszámot jelent. A 1920. évi XXV. törvénycikk felső, maximált keretszámot jelentett. A törvény szövegében sehol sem található a zsidó szó.

1920. évi XXV. törvénycikk
a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról
1. § A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható.
Az egyes karokra (szakosztályokra) felvehető hallgatók számát az illetékes kar (a műegyetemen a tanács) javaslata alapján a vallás és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.
Rendkívüli hallgatók csak abban az esetben vehetők fel, ha a hallgatóknak az előző bekezdésben foglaltak szerint megállapított létszáma rendes hallgatókkal nem telt volna be és csak a megállapított létszám-kereten belül.
Ez az intézkedés a jog- és államtudományi karokon (jogakadémiákon) az államszámviteltanra beiratkozókra nem vonatkozik, a vallás- és közoktatásügyi miniszter azonban az illetékes karok meghallgatása után a pénzügyminiszterrel egyetértőleg ezeknek a rendkívüli hallgatóknak a létszámát is megállapíthatja.
2. § Az 1. § rendelkezései az előző tanévekben már beiratkozva volt rendes hallgatók, valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-, nyelv- és történettudományi és mennyiségtan-természettudományi), továbbá az orvostudományi karokra középiskolai érettségi bizonyítvány birtokában beiratkozva volt rendkívüli hallgatók további beiratkozási jogát nem érintik, amennyiben nemzethűségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók.
3. § Az 1. § intézkedései szerint beiratkozónak az illetékes karhoz (műegyetemen a tanácshoz) benyújtott folyamodással kell a beiratkozásra engedélyt kérnie.
A beiratkozási engedélynek az 1. § rendelkezései szerint megállapított létszám-kereten belül való megadása, vagy megtagadása felett az illetékes kar tanárainak (műegyetemen a tanácsnak) teljes ülése végérvényesen határoz.
Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét.
Hasonlóképen csak az illetékes kar (műegyetemen a tanács) teljes ülésén megadott engedéllyel iratkozhatnak be a 2. § alapján beiratkozni kívánók is. Ezeknek beiratkozására vonatkozó szabályokat a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletileg állapítja meg.
4. § Ezt a törvényt, amely kihirdetése napján lép hatályba, a vallás- és közoktatásügyi miniszter hajtja végre.

Mindebből az következik, hogy Donáth Anna tájékozatlan, vagy tudatosan hazudik.

Donáth Anna állítását a statisztikai adatok sem igazolják.

,,1920-ban 10,4%-os volt a zsidók aránya a felsőoktatásban. A törvény gyakorlati életbelépésének évében, 1921-ben pedig 11,6%.
Az 1920-tól országosan 6%-os zsidóság számára az alsó korlátokról rendelkező törvény 15,4%-os felső korlátot jelentett.
A következő években előbb 12%-ra emelkedett, majd ismét csökkent (1936–37-re 7,4% alá került) az izraelita vallású hallgatók aránya. Egyfelől a zsidók száma 1910 és 1930 között 30 ezerrel csökkent, illetve az izraeliták között a születési ráta 10%-kal visszaesett. 1930-ban már csak a lakosság 5,1% volt izraelita vallású.,,

Forrás: Wiki
https://hu.wikipedia.org/wiki/..

Ezt is írta George Friedmann : „Magyarország napjainkban nagyon más helyzetben van, de a körülmények hasonlóságot mutatnak a Horthy-korszakéval. Az országban működik egy nem hivatalosan antiszemita jobboldali párt, a Jobbik, mely a legutóbbi választásokon a szavazatok 20 százalékát nyerte el. (…) Orbán ellenségei szerint a kormányfő a Jobbikot politikai helyzetének erősítésére használja. Holott a valóságban csak féken tartja a pártot”
http://heti-valasz.hu/vilag/am..

Mára már kiderült, hogy kik állnak a Jobbik mögött.

Mindenki figyelmébe ajánlom a következő linken megjelenő írást.
https://www.uni-halle.de/ortsn..

Valóban nem.
A zsidók már 1933. március 23-án hadat üzentek Németországnak.
"The Israeli people around the world declare economic and financial war against Germany. Fourteen million Jews stand together as one man, to declare war against Germany. The Jewish wholesaler will forsake his firm, the banker his stock exchange, the merchant his commerce and the pauper his pitiful shed in order to join together in a holy war against Hitler's people."
(Daily Express, March 24, 1933.)

Az első két mondat is elég: Izrael népe az egész világon gazdasági és pénzügyi hadat üzen Németországnak. Tizennégy millió zsidó egy emberként üzen hadat Németországnak.

A numerus clausus hatásáról szólván, Csonka-Magyarország zsidó lakosságának aránya 5.9% volt 1920-ban, ezzel szemben a zsidó hallgatók százaléka az 1923/24-es tanévben az orvosi karokon a következő:
Budapesten: 4.3%
Szegeden: 17.2%
Debrecenben: 12.4%
Pécsett: 59.0%

Az összes egyetemi hallgatók arányszámát tekintve az 1920/21-1924/25 tanévekre: 12.7%
Forrás: N. Szegvári Katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon, Akadémia kiadó, 1988, 138-139.old.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés