„A börtönök az eddiginél is zártabbá váltak” – élet a rácsok mögött járvány idején

2020. április 23. 12:25
Fokozódhat a feszültség a börtönökben, ezért minden eddiginél fontosabbak a reintegrációs tevékenységek a falaik között. Milyen intézkedéseket kell megtennie a börtönöknek a karantén idején? Vannak-e szigorítások? Hogyan zajlanak a látogatások ebben a rendkívüli időszakban? Mi a protokoll az újonnan érkezők esetében, és kihez fordulhatnak a fogvatartottak, ha lelki segélyre, támaszra van szükségük? A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát és Vizvári Fanni kriminológust kérdeztük. Riportunk a börtönhelyzetről!

A vírus zárt intézményekben és közösségekben sokkal könnyebben terjed, így hazánk fogházai, börtönei és fegyházai kiemelt odafigyelést igényelnek. Felkerestük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BvOP), akik megerősítették lapunknak, hogy a büntetés-végrehajtási (továbbiakban bv.) szervezet a járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve, az összes szükséges intézkedést megtette és megteszi a munkatársai és a fogvatartottak egészségi állapotának megóvása, valamint a fertőzésveszély megelőzésének érdekében. Riportunk!

***

Higiéniai előírások és karanténkötelezettség

A bv. szervezet teljes személyi állománya és a fogvatartottak rendszeresen tájékoztatást kapnak a koronavírus miatt kialakult helyzetben követendő higiénés eljárásról. „Az intézetekben folyamatos a felület- és eszközfertőtlenítés. Az egészségügyi személyzet védőruházattal és a szükséges orvostechnikai eszközökkel történő ellátása megtörtént” – számol be a BvOP.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az újonnan érkezettekre vonatkozik-e bármiféle karanténkötelezettség vagy elkülönítés. Az Országos Parancsnokság elmondása alapján a jelenlegi protokoll szerint a büntetés-végrehajtási intézetekbe újonnan befogadott fogvatartottak, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közegészségügyi és járványügyi vizsgálaton esnek át, és

közösségbe helyezésük kizárólag 14 nap elkülönítést követően történik meg.

Az egészségügyi ellátást végző személyi állományunk a vizsgálatok során fokozott figyelmet fordít a láz, illetve az esetleges felső légúti panaszok feltárására. Indokolt esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus fertőzéssel kapcsolatban kiadott szakmai eljárásrendjének megfelelő intézkedéseket léptetünk életbe, illetve minden intézetben kijelöltük az elkülönítő helyiségeket” – tájékoztatnak.

Szintén az érkezőkre vonatkozik, hogy a jelenlegi szabályozás szerint – amennyiben az újonnan befogadott fogvatartott személyazonossága másképp is megállapítható – el lehet tekinteni az ujj- és tenyérnyomat levételétől. „Természetesen ezen intézkedés is a járvány terjedésének csökkentését szolgálja, hiszen ujj- és tenyérnyomat levétele közben elkerülhetetlen olyan szoros kontaktus kialakítása, amely nagyobb kockázatot jelenthet a koronavírus terjedése szempontjából” – magyarázza lapunknak a BvOP.

Kiengednek rabokat?

Azt is megkérdeztük, vajon kell-e számítanunk olyan lépésre Magyarországon, amire külföldön már láthattunk példát, hogy a kevésbé súlyos bűncselekményekért büntetésüket töltők egy részét, illetve a betegségük miatt veszélyeztetettebb csoportba sorolt fogvatartottakat kedvezménnyel vagy ideiglenesen kiengedték a börtönből.

Magyarországon nem indokolt a fogvatartottak büntetésük letöltése előtti szabadon bocsátása, a büntetés-végrehajtási szervezet a járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve, az összes szükséges intézkedést megteszi a munkatársai és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvása és a fertőzésveszély megelőzése érdekében” – szögezi le a BvOP.

A betegségük miatt veszélyeztetett csoportba tartozó fogvatartottak ellátása pedig eddig és ezután is biztosítva lesz

a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában, valamint a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai telephelyén működő krónikus utókezelő részlegen.

Forrás: bv.gov.hu

Intézkedések az intézmény elhagyására és a látogatásra

A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs döntése alapján a büntetés-végrehajtási szervezet felfüggesztette az ideiglenes intézetelhagyások (kimaradás, eltávozás) engedélyezését a fogvatartottak számára, beleértve a korábban engedélyezett – de még meg nem kezdett – ügyek végrehajtását” – írják a bv.gov.hu oldalon.

A Magyarországon 2020. március 28-tól élő kijárási korlátozások céljáról a hazai börtönök reintegrációs tisztjei csoportos foglalkozások keretében tájékoztatták a fogvatartottakat. Ez alapján a fogvatartottak is arra kérték a hozzátartozóikat telefonon, hogy a kijárási korlátozás rendelkezéseit betartva, annak érvényben maradásáig ne látogassák őket,

inkább éljenek a börtönök által biztosított skype vagy telefonos kapcsolattartás lehetőségével.

A kapcsolattartás zökkenőmentessége érdekében Skype felhasználási útmutató is készült a fogvatartottak hozzátartozói részére. Valamennyi intézet kialakított egy speciális helyiséget, ahol a fogvatartottak előzetes kérelem alapján engedélyezett kapcsolattartóikkal 15-60 perc között Skype-kapcsolaton keresztül tudnak beszélni, ezzel kiváltva a személyes találkozást.

Forrás: bv.gov.hu

Az Országos Parancsnokság elmondása alapján az eddigi tapasztalataik pozitívak. A fogvatartottak és a családtagjaik is megértették, hogy csak együttes erővel tudnak fellépni a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében.

Minden egyes látogatás veszélyforrás mind a börtönben ülő szeretteikre, mind magukra nézve is. A Skype alkalmazása kapcsán a fogvatartottak visszajelzése pozitív, ezzel az alternatív kapcsolattartási formával összefüggésben többen úgy nyilatkoztak, hogy olyan, mintha otthon lennének, hiszen kapcsolattartóikat a megszokott, otthoni környezetben láthatják” – emelik ki.

A gyors és pontos tájékoztatást szolgálják a közelmúltban minden börtönben bevezetett járványügyi call centerek is. Ezen az új kommunikációs csatornán a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

folyamatos telefonos tájékoztatást biztosít a fogvatartottak hozzátartozóinak,

akik a járványügyi helyzetből fakadó korlátozó intézkedésekről érdeklődnek. „Úgy véljük, a fogvatartottak és hozzátartozóik – a folyamatos tájékoztatás eredményeként – megértették, hogy közös érdekünk a fertőzés terjedésének megelőzése” – foglalja össze a BvOP.

Forrás: bv.gov.hu

Lélektan

Két dolgot érdemes kiemelni, hogy megértsük miért nehéz a vírus okozta helyzet a büntetés-végrehajtás szereplői számára. „Egyrészt adott a környezet, ami olyan szociálisan zárt közeg, ahol az élet összes eseménye egy téren belül zajlik, saját normarendszerrel rendelkezik, amihez mindenkinek igazodni kell. Az alkalmazkodás akkor is nehézséget jelenthet, amikor nincs veszélyhelyzet, most azonban az egészségügyi szempontok miatt a börtönök még az eddiginél is zártabbá váltak például a látogatófogadás korlátozásával, és az ideiglenes intézetelhagyások felfüggesztésével” – mondja lapunknak Vizvári Fanni kriminológus.

A büntetés-végrehajtási intézetek dolgozóinak most a higiéniai szempontokra is fokozottan oda kell figyelniük, így a személyi állomány és a fogvatartottak feltehetően

feszültebb környezetben töltik mindennapjaikat.

A zárt intézetből adódó környezeti tényezők mellett a fogvatartottak személyiség- és viselkedésjegyei is meghatározóak. Az egyik hazai intézetben – nem reprezentatív mintán – lefolytatott  pilot-kutatásunk eredményei azt jelzik, hogy a fogvatartottak általában hajlamosabbak a manipulációra, egocentrizmusra és a szociálisan rosszindulatú viselkedési tendenciákra, antiszociális vonásokra, továbbá a destruktív magatartási formákra, azaz a pszichopátiás megnyilvánulásokra” – világít rá a kriminológus.

A szakértő arról is beszél: „További hazai és nemzetközi kutatások is azt mutatják, hogy a bűnelkövetőkre kevéssé jellemző a felelősségtudat és együttműködés, illetve nehézséget jelent számukra az érzelmi kielégülés elhalasztása, késleltetése, ami jelen helyzetben könnyen kiéleződhet”. Vizvári szerint fontos megjegyezni, hogy a büntetés-végrehajtás egyik alapelve a normalizáció, ami azt jelenti, hogy a szabadságvesztés-büntetés során a szabadság elvonása maga a büntetés, nem lehet cél annak fokozása. A börtön jellegéből adódóan így is jelen vannak bizonyos börtönártalmak, amelyek hatást gyakorolnak a fogvatartottak személyiségére, ezek enyhítése pedig a büntetés-végrehajtás feladata.

Mindezek miatt most különösen felértékelődik a reintegrációs tevékenységek szükségessége a börtönökben.

Forrás: bv.gov.hu

A reintegrációs tiszt, a pszichológus és a börtönlelkész a különböző programok, egyéni és kiscsoportos foglalkozások során lehetőséget nyújthat a fokozott feszültség megfelelő keretek között történő, hatékony levezetésére. A kriminológus kiemeli: az ilyen ingerszegény környezetben ugyanis az is számít, ha a fogvatartott akár rövidebb időt a megszokott zárkaközösségen kívül tölthet,

hiszen a változatos, pozitív impulzusok hatására kisebb eséllyel alakulnak ki és fokozódnak a konfliktusok.

Mivel a személyi állomány számára a kötelezően elvégzendő feladatok mellett többletmunkával jár az aktuális összetűzések feloldása, úgy gondolom, a börtön minden szereplőjének az a legjövedelmezőbb, ha az esetleges vitahelyzetek ily módon történő megelőzésére is hangsúlyt fektetnek.”

Segítség: maszkok varrása

Néhány intézményben a fogvatartottak maszkok varrásában is segítenek. Az Operatív Törzs feladat-meghatározása alapján a büntetés-végrehajtási szervezet napi 24 órában gyártja az egészségügyi védőmaszkokat. Eddig nyolc tonnányi alapanyag érkezett Törökországból, amely közel hétmillió darab szájmaszk előállítására elegendő. A gyártási kapacitás jelenleg napi 33 ezer darab védőmaszk.

Az elítéltek munkáltatása a fogvatartottak reintegrációjának, vagyis

a társadalomba történő visszavezetésüknek rendkívül fontos eszköze.

Jelenleg a magyarországi börtönökben minden munkaképes fogvatartott dolgozik, a jogerősen elítélt és munkaképes fogvatartottakat törvény kötelezi a munkavégzésre. A bv. intézetekben büntetésüket töltők számára a munkavégzés lehetőség az idő hasznos eltöltésére, de az érte járó munkadíj is komoly motivációs erőt jelent nekik” – magyarázza a BvOP.

Forrás: bv.gov.hu

Az érettségihez közeledve azt is megkérdeztük, hogy a vizsgát tenni készülő fogvatartottakra is ugyanazok az új érettségi szabályok érvényesek-e most, mint más érettségizőkre. Az Országos Parancsnokság szerint a hazai börtönökben fontos szerepet kap az oktatás, ugyanis

ez a társadalomba történő visszailleszkedés egyik legfontosabb eszköze.

A fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedésének esélye az alapfokú oktatás biztosításával, a szak- és betanított képzések elérhetővé tételével jelentős mértékben növekszik.

Szinte az összes büntetés-végrehajtási intézetben folyik általános iskolai és középiskolai oktatás vagy szakmaképzés, amelynek eredményeként évente átlagosan mintegy 2500-an szereznek valamilyen iskolai végzettséget, szakképzettséget a hazai börtönökben. Az idei évi érettségi a börtönökben is a Kormány 119/2020. (IV.16.) számú rendelete alapján fog lezajlani.

Nyitókép: bv.gov.hu

Összesen 13 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Nana!
A parkettásluxusbörtönre ez nem vonatkozik!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés