Létrehoztuk az Oktatói Hálózatot

2012. február 20. 18:01

Oktatói Hálózat

Követeljük, hogy a kormányzat vonja vissza az intézkedéseket.

Mi, magyar egyetemi és főiskolai oktatók, a mai napon létrehoztuk az Oktatói Hálózatot.

Kezdeményezésünket az új felsőoktatási törvény és a felsőoktatás működését érintő kormányzati intézkedések miatti aggodalom szülte.

Elutasítjuk a felsőoktatási intézmények autonómiájának csorbítását, az oktatás és kutatás szabadságának korlátozását.

Elutasítjuk a rögtönzésszerű, diktatórikus és végletesen centralizáló oktatásirányítást, amely az oktatás alsóbb fokozatain és a felsőoktatásban is súlyos károkat okoz.

Elutasítjuk azt a gyakorlatot, hogy a kormány a felsőoktatás egy sor fontos kérdését rendeleti úton és nem törvényi szinten szabályozza.

Követeljük, hogy a kormányzat vonja vissza az alapos elemzések, hosszú távú hatástanulmányok és érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül hozott intézkedéseket.

Támogatjuk a Hallgatói Hálózat törekvéseit és a Hallgatói Fórumon február 15-én elfogadott 10 pontot.

Követeljük, hogy a felsőoktatás átalakítása során kiemelt szempont legyen az esélyegyenlőség és a társadalmi igazságosság.

Elutasítjuk a keretszámok önkényes és szakmailag indokolatlan csökkentését és a forráskivonás egyéb átgondolatlan módjait, amelyek következtében lehetetlen helyzetbe kerültek a továbbtanulni vágyó fiatalok, és nagy múltú képzési területek jövője vált bizonytalanná.

Meggyőződésünk, hogy a magyar munkaerőpiac problémáira nem a hallgatók mozgásszabadságának szerződéses megkurtítása a jó válasz.

Fontosnak tartjuk, hogy a közszféra részeként működő állami felsőoktatási intézményekben az oktatók szabad légkörben és kiszámítható környezetben dolgozhassanak.

Várjuk a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók csatlakozását. Javasoljuk, hogy minél több felsőoktatási intézményben alakuljanak helyi oktatói hálózatok, amelyek az országos Oktatói Hálózat közvetítésével összehangolhatják fellépésüket.

2012. február 17.

Az Oktatói Hálózat alapítói:


Adamik Mária tudományos főmunkatárs, ELTE TáTK

Agárdi Péter, irodalomtörténész, egyetemi tanár, PTE FEEK
Almási Miklós, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ELTE BTK
Angyalosi Gergely, tanszékvezető egyetemi tanár, DE, Filozófia Intézet
Bacsó Béla, egyetemi tanár, ELTE BTK
Bajomi Iván, szociológus, ELTE TáTK
Bán Zsófia, docens, ELTE BTK
Bányai Emőke, adjunktus, ELTE TáTK
Bárány Tibor, ELTE BTK, BME
Barcy Magdolna, főiskolai tanár, intézetigazgató, ELTE TÁTK
Bárdos Judit, esztéta, ELTE BTK
Bátori Zsolt, tudományos főmunkatárs, BME GTK
Békés Vera, MTA BTK FI, tudományos főmunkatárs; docens, EKF, Eger
Bessenyei István, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem
Bodor Péter, docens ELTE TáTK
Braun Róbert, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Bugarszki Zsolt, tanársegéd, ELTE TáTK
Bujalos István, intézetigazgató, egyetemi docens, DE, Filozófia Intézet
Csákó Mihály, docens, WJLF / ELTE TáTK
Csongor Anna, tanár, ELTE TÁTK
Darvas Ágnes, docens, ELTE TáTK
Deczki Sarolta, tud. segédmunkatárs, MTA BTK ITI; ZSKF óraadó tanár
Dessewffy Tibor, docens, ELTE TáTK
Dragon Zoltán, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem
Éber Márk, tanársegéd, ELTE TáTK
Endrődi Gábor, tanársegéd, ELTE BTK
Eörsi Anna, docens, ELTE BTK
Erős Ferenc, egyetemi tanár, PTE BTK
Ferenczi Attila, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK
Ferge Zsuzsa, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ELTE TáTK
Fleck Zoltán, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE ÁJK
Fokasz Nikosz, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Földes Györgyi, tud. munkatárs, MTA BTK ITI; ELTE Eötvös Collegium
Forrai Gábor, egyetemi tanár, ME BTK
Fóti Péter, Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület
Gábor György, egyetemi tanár, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Gács Anna, docens, ELTE BTK
Gecser Ottó, adjunktus, ELTE TáTK
Gregor Anikó, tanársegéd, ELTE TáTK
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE TáTK
György Péter, egyetemi tanár, intézetigazgató, ELTE BTK
Háberman Zoltán, tanársegéd, ELTE TáTK
Halmai Gábor, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Hammer Ferenc, szociológus, ELTE BTK
Hegedüs József, magántanár, Corvinus
Heller Mária, docens, intézetigazgató, ELTE TáTK
Horn Dániel, tudományos munkatárs, ELTE TáTK
Imre Zoltán, adjunktus, ELTE BTK
K. Horváth Zsolt, társadalomtörténész, ELTE BTK
Kabai Péter egyetemi docens, SzIE, ÁOTK
Kálmán László, egyetemi docens, MTA/ELTE Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszék
Karády Viktor, az MTA külső tagja, Közép-európai Egyetem (CEU)
Kelemen János, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK
Kende Anna, adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK
Kis Ádám, címzetes docens, ELTE BTK
Klaniczay Gábor, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem (CEU)
Knausz Imre, egyetemi docens,Miskolci Egyetem
Konok Péter, PTA PTI tudományos munkatárs
Kovács Éva Judit, hab. docens, PTE BTK, ELTE TáTK; tud. főmunkatárs MTA TK SZI
Kovai Melinda adjunktus, KRE BTK
Kozmács István, nyelvész, SZTE
Krausz Tamás, egyetemi tanár, ELTE BTK
Kriza Borbála, szociológus
Krokovay Zsolt, fordító
Laki Ildikó, kutató, MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet, SZI
Lattmann Tamás, ELTE ÁJK és Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Lehmann Miklós, adjunktus, ELTE TÓK
Lendvai L. Ferenc, egyetemi tanár, ME BTK
Ludassy Mária, egyetemi tanár, ELTE BTK
Lukács Péter, egyetemi tanár, WJLF
Major Klára, adjunktus, ELTE TáTK
Máté András, docens, tanszékvezető ELTE BTK
Mekis Péter, adjunktus, ELTE BTK
Murányi István, egyetemi docens, DE, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Müllner András, docens, tanszékvezető, ELTE BTK
Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, WJLF
Nagy Zita Éva, tanársegéd, Debreceni Egyetem BTK
Neményi Mária, tudományos tanácsadó
Neumann Eszter, tudományos smts. Budapesti Corvinus Egyetem
Oblath Márton, szociológus, BCE
Orbán Katalin, adjunktus, ELTE BTK
Örkény Antal, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Pajkossy Gábor, egyetemi docens, ELTE BTK
Pál Eszter, adjunktus, ELTE TáTK
Pásztor Erzsébet, adjunktus, ELTE, TTK
Pellandini-Simányi Léna, adjunktus, ELTE BTK
Perecz László, egyetemi tanár, BME GTK
Pintér Tibor, adjunktus, ELTE BTK
Poszler György, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ELTE BTK
Radnóti Sándor, egyetemi tanár, ELTE BTK
Radó Péter, oktatáskutató
Rainer M. János, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola
Rényi Ágnes, docens, tanszékvezető, ELTE TáTK
Rényi András, intézetigazgató, ELTE BTK
Ropolyi László, tudományfilozófus, ELTE TTK
Ruzsa Ferenc, filozófus és indológus, docens, ELTE BTK
Schein Gábor docens, ELTE BTK
Schwendtner Tibor, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem BTK
Semjén András, közgazdász, docens, ELTE TáTK
Sik Dorka, egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK
Sik Endre, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Síklaki István, tanszékvezető, ELTE TáTK
Simonovits András, BME, Matematikai Intézet, félállású egyetemi tanár
Somlai Péter, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Somlyó Bálint, egyetemi decens, ELTE BTK
Szabari Vera, adjunktus, ELTE TáTK
Szabó Ildikó, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, BTK
Szász Gábor, főiskolai tanár, GDF
Szécsényi Endre, eszmetörténész, ELTE BTK
Szekeres-Varsa Vera, ny. lektorátusvezető, SZFE
Sziklai Péter, kandidátus, egyetemi docens, ELTE TTK
Szőke Annamária, docens, ELTE BTK
Szvák Gyula tszv. egyetemi tanár, ELTE BTK
Takács József ny. egyetemi docens, ELTE, BTK
Takács Judit, szociológus, MTA TK SzI
Tamás Pál, kutatóprofesszor, Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Tardos Róbert, szociológus, ELTE TáTK, Corvinus T-Kar
Teller Katalin, adjunktus, ELTE BTK
Tengelyi László, egyetemi tanár, Bergische Universität Wuppertal
Terestyéni Tamás, ny. tudományos főmunkatárs, MTA, ELTE egyetemi magántanár
Tibori Timea, címzetes egyetemi docens, tud. főmunkatárs, MTA TK SZI
Toronyai Gábor, docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Törő Krisztina Noémi, adjunktus. ELTE BTK
Trencsényi László, docens, ELTE PPK
Vadkerti Ildikó, ELTE TáTK
Vajda Júlia, tudományos főmunkatárs, ELTE TáTK
Vajda Zsuzsanna, egyetemi tanár, Corvinus
Valuch Tibor, docens, ELTE TáTK
Váradi András, tudományos tanácsadó, MTA
Váradi András, belgyógyász, kardiológus, ny. egyetemi adjunktus, SE ÁOK
Váradi Balázs, tudományos munkatárs, ELTE TáTK
Vásárhelyi Mária, tudományos főmunkatárs, MTA
Weiss János, egyetemi tanár, PTE BTK
Wessely Anna, docens, ELTE TáTK

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/33287