Mint szinte mindig, most is sikerült elferdíteni azt, amit írtam

2021. július 17. 10:23

Jurák Kata
Facebook
Az, amit olvastak, egyébként helytálló Isten igéjének ismeretében.

„Nos, nem kicsit lepődtem meg azon, hogy a »haladó liberális« gittegylet médiája ilyen érdeklődéssel követi a fb-oldalamon közzétett tartalmakat. Bár mint szinte mindig, most is sikerült elferdíteniük azt, amit írtam...azonban sem időm, sem kedvem sincs elmagyarázni, hogy az, amit olvastak, egyébként helytálló Isten igéjének ismeretében. A szövegértelmezési problémákkal és a bibliai tudás hiányával sem tudok mit kezdeni.

Viszont az igencsak elgondolkodtató, hogy rögtön ugranak, ha vállalom a hitemet, amit akkor is meg fogok tenni, ha nekik ez nem tetszik. És továbbra sem fogom eltűrni a vallásgyalázást és a keresztényüldözés semmilyen formáját és nem vagyok hajlandó megtagadni Istent. Még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, ha ezért kigúnyolnak. Viszont hívő emberként sem vagyok köteles mindent eltűrni, azokkal közösséget vállalni – nekik platformot biztosítani –, akik trágár, ocsmány módon kommentelnek az én oldalamon. Így azt a döntést hoztam, hogy letiltom a hozzászólás lehetőségét addig, amíg ki nem tombolták magukat.

A kommenteket olvasva egyébként az első kérdés, ami felvetődött bennem, hogy Önöknek, mint kívülállóknak, vajon mi a véleményük az intelligenciáról? A második pedig az, hogy Önök, mint haladó szellemiségű, elfogadó, a másság felé nyitott emberek vajon mit gondolnak arról, hogy létezhet saját, önálló, esetleg az Önökétől eltérő vélemény is? És milyen érzés úgy élni a mindennapjaikat, hogy ennyi gyűlölet, düh, keserűség van Önökben? Igazából most még jobban utálnak, amiért ilyen kérdéseket tettem fel, ugye? Többen már meg is akarnak ölni, bezáratni...De nem érdekel. És kérem, véssék jól magukba, amit most írok: mindenünket elvehetik, a vagyontárgyainkat, bármit...de a hitünket nem adjuk, a nemzetünket pedig megvédjük. Isten, haza, család. Nekünk ez az alap. És önöknek?”

Fotó: Jurák Kata hivatalos oldal, Facebook

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 300 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Nyilván több tahó dékás írogat a nickneveden. Ezzel most lenulláztátok magatokat
X
Mindenkit felhívok, törölni ezt a tahót!

Nem fogalmaznál úgy, hogy kislányod is, ha van, elolvashassa?

….Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában űl vala, és a mint meglátá őket Lót, felkele eléjök, és arczczal a földre borúla. (1Móz 18,16.17) 2És monda: Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok útatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utczán hálunk meg. (1Móz 43,24; Bir 19,21) 3De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nékik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének. (Zsid 13,2) 4Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. 5És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. 6És kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót. 7És monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot. 8Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. 9Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót. 10De kinyújták azok a férfiak kezeiket, és bevonák Lótot magokhoz a házba és bezárák az ajtót. 11Az embereket pedig, kik a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfáradának az ajtó keresésében. 12És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, a mi a tied a városban, vidd ki e helyből. 13Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. 14Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna. 15És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne veszsz a városnak bűne miatt. (2Pét 2,6.7) 16Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül. 17És lőn mikor kivivék őket, monda az egyik: Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne veszsz. 18És monda Lót nékik: Ne oh Uram! 19Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta: de én nem menekűlhetek a hegyre, nehogy utólérjen a veszedelem, és meghaljak. 20Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd menekűljek kérlek oda, lám kicsiny az; és én életben maradok. 21Monda azért néki: Ím tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, a melyről szólottál. 22Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Czóárnak. 23A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére. 24És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. (Luk 17,29.2Pét;2,6.8; Júd 1,7; Ezék 16,48; Jer 50,40; Ésa 13,19) 25És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. 26És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálványnyá lőn. (Luk 17,31.32) 27Ábrahám pedig reggel arra a helyre indúla, a hol az Úr színe előtt állott vala. (1Móz 18,22.23) 28És tekinte Sodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé; és látá, és ímé felszálla a földnek füstje, mint a kemencze füstje. 29És lőn mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsűlyeszté a városokat…..

Van valami fertelmes varázsa, amikor ateistaként itt igét hirdetsz és gyűlölködsz.
Hagyd a Szentírást az Egyházra, a csúsztatásaid kilógnak.
Jurák éppen rólad írt: düh, gyűlölet, keserűség, utálat.

Valamilyen jelentése van annak, ami Németországban, és beneluxéknál történt.
De ezt megfejteni csak spekuláció lenne, ezért ne is próbáljuk.
Ami a "ne higgyük, hogy az áldozatok bűnösebbek voltak nálunk."
Ezt valóban ne higgyük.
De az viszont tény, hogy MÁSKÉNT VOLTAK BŰNÖSÖK, MINT MI.
Mindenekelőtt azzal, hogy engedik a kereszténység gyalázását.
Azért itt mi, Magyarországon, már úgy értve, a nemzeti oldal, még nem tartunk.
Bár a tébolyult gyűlöletkoalíció Magyarországon is végzi a mocskos dolgát, amivel a nyugattal jár egy úton.

Az érdekes az egészben az, hogy megtalálták a sivatagban a városok romjait.

A tisztán látás kedvéért.

Bár mindenki ilyen lelki nagysággal rendelkezne, mint Te! A világ sokkal szebb hely lenne.

Kedves Kata, tévedsz! Azt kell mondanom hogy nem helytálló, amit írtál.
"Az, amit olvastak, egyébként helytálló Isten igéjének ismeretében."

Nem olvastad az Újszövetséget? Nem olvastad Jézus tanítását?

Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” Lk13,1-5

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés