Alföldi Róbert a szeretettel zsarolja a kereszténységet

2021. március 2. 14:38

Köntös László
Facebook
A trükk egyszerű. Vedd a szeretet fogalmát mai, köznapi értelmében, tágítsd ki határtalanná, s vetítsd ki a kereszténységre.

„Az ismert színész-rendező megejtően hangzatos kérdéssel fordul a »mélyen hívő, igazi« keresztényekhez: vajon rendben van-e az, hogy a családokért felelős tárca nélküli miniszter dönti el, hogy mi a szeretet? A keresztényekhez pedig nyilván azért fordul, mert a kereszténység ugyebár a »szeretet vallása«. A tárca nélküli miniszter pedig úgy kerül képbe, hogy megjelent a Kormány 94/2021 sz. Kormányrendelete, amelynek egyik sarkalatos pontja, hogy az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságának gyámhivatali megállapításához a családpolitikáért felelős miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.

Ebből Alföldi azt a következtetést vonja le, hogy a rendelet szerint a miniszter dönti el, hogy mi a szeretet és ki alkalmas arra, hogy szeressen. A cél nyilván annak bizonyítása, hogy a „szeretet vallásának” a kormánya valójában mennyire keresztényietlen. A kérdés pedig a »mélyen hívő, igazi« keresztényekhez azért fondorlatos, mert a keresztényeket zsarolja a közelebbről ki nem fejtett »szeretet« nevében. A lélektani nyomásnak nyilván az a célja, hogy a keresztények lássák be: ez a kormány nem korlátozhatja az örökbefogadást, mert akkor a szeretetnek szab határt, az pedig ugyebár ellentmond a kereszténységnek.

A trükk egyszerű. Vedd a szeretet fogalmát mai, köznapi értelmében, tágítsd ki határtalanná, s vetítsd ki a kereszténységre, sőt vetítsd vissza az egész zsidó-keresztyén hagyományra. Magyarán, kreálj egy szeretetfogalmat, amely köszönőviszonyban sincs a bibliai szeretetnek a férfira, a nőre, a családra vonatkozó fogalmával, s ezzel a módszerrel átírható az Írások értelmezésének évezredes hagyománya. A szeretet bibliai tartalma ugyanis nem önkényes emberi döntésen alapul, hanem azon a megismerésen, amelynek birtokába az ember Isten önközlése nyomán jut, s ahogyan erről az Ó-és Újszövetség beszámol. Nem véletlenül a legfőbb parancsolat: »Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!« Nos, a bibliai beszámoló olyan Istenről tud, aki férfit és nőt teremtett, hogy ketten alkossák az embert. Azt az Istent kell tehát szeretni, akinek az akaratából van férfi és nő. Ennek a ténynek az átírása a keresztény szeretet nevében egész egyszerűen a zsidó-keresztény civilizáció egyik alaptételének a meghamisítása.

Ettől még természetesen óriási kihívás a nem hagyományos szexuális identitású emberekhez való szeretetteljes viszony, ideértve a család és az örökbefogadás kérdését is. De üdvös lenne, ha az Alföldi által is előadott liberalizmus nem a zsidó-keresztény hagyomány kisajátításával akarná vélt igazságát képviselni.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 51 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Intelligens írás. Tömören és találóan fogalmazza meg a liberális trükk lényegét: sajátítsad ki az ellenfél fogalmi készletét, értelmezd át a saját szájíz szerint, s utána csinálj úgy, mintha nem értelmeztél volna át semmit...

Jézus és a samariai asszony példabeszédéből idéztél egy mondatot a szövegkörnyezetből kivéve.
Nézd meg, hogy mi volt a beszélgetésük témája, amikor azt mondta Jézus: mert az üdvösség a zsidóktól ered.
Ezzel a mondattal Jézus tompítani akarta a samariaiakban a zsidók felé megnyilvánuló ellenszenvét.
Az asszony kérdezett, méghozzá egy fontos kérdést tett fel Jézusnak. A samariaiak legfontosabb vallási kérdésével fordult Jézushoz.
Gondolom, hogy tudod, hogy kik voltak a samariaiak.
Azt is tudod, hogy hol imádták Istent?
Na erre kérdez rá az asszony, hogy Jeruzsálemben kell, ahogy a zsidók állítják, vagy Garizim hegyen, ahol a samaritánusok külön templomot is építettek maguknak. Ekkor már másfél évszázada nem volt templom a Garizim hegyen, de megmaradt szent helynek.
Jézustól várja el, hogy döntse el a zsidók és a samaritánusok évszázadokra visszanyúló vitakérdését. Végül is azt kérdezte, hogy melyik az igazi vallás.
A zsidók előnye a samaritánusokkal szemben nem a szent hely, hanem az a kijelentés, amely által az élő Isten megismerhető.
A samaritánusok ettől szakadtak el ezért vannak hátrányban a zsidókkal szemben.
Az üdvtörténet vonalát a júdeaiak vitték tovább.
A szabadítás, a megváltás a zsidók közül indult ki.
Ez tény akkor is, ha történetesen Izrael hitetlenül elutasította és végül keresztre adta az egyetlen igaz izraelitát, Jézust.

A szövegkörnyezetből kiemelés nem Jézusra vonatkozik, mert Ő meg is magyarázza, hogy mit miért és merre hány méter.
Az emberre vonatkozik.
Amikor a szövegkörnyezetből kivetted azt az egy mondatot, akkor meg kellett volna magyaráznod, hogy Jézus miért mondta ezt. Kinek és miért. Ahogy Jézus is megmagyarázta a samariai asszonynak.

Jézus számtalanszor hivatkozik a Törvényekre, Írásokra, prófétákra.
Ha már nagyböjt van.
Csak az első mondatot idézem, mert mindhárom kísértésnél ezt mondja az Úr Jézus.

Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.”
Ezért mondjuk, hogy a Szentírást az ördög is ismeri.

Ezt a részt, amit írtál mind a három szinoptikus hozza. A szadduceusok is a Törvényre hivatkoznak.
„Mester, Mózes úgy rendelkezett,..."
Ezért válaszol nekik Jézus szintén a a Tórából, Kiv 3,6.15.mivel csak Mózes 5 könyvét fogadták el isteni eredetű mértékadó iratnak, azzal érvelnek, hogy Mózes nem beszél róla.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés