Hetvenöt éve kezdődött el a nürnbergi per

2020. november 20. 17:33
A törvényszék 1945. október 18. és 1946. október 1. között 218 tárgyalási napon, 407 ülést tartott, mely alatt kihallgattak 236 tanút és 300 000 esküvel hitelesített írásbeli vallomást tanulmányoztak át.

1945. november 20-án vette kezdetét a nürnbergi per, mely során a – Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió és az Egyesült Államok által létrehozott – Nemzetközi Katonai Törvényszék a legyőzött náci Németország 24 prominens katonai, politikai és gazdasági vezetőjének felelősségét vizsgálta a második világháború rémtetteiben – számolt be a Rubicon.

A törvényszék 218 tárgyalási napon, 407 ülést tartott, mely alatt kihallgattak 236 tanút és 300 000 esküvel hitelesített írásbeli vallomást tanulmányoztak át. A vádlók 2630, a védők 2700 dokumentumot nyújtottak be. A jegyzőkönyvek – 16 000 oldalon – 4 milliónál is több szót tartalmaztak. Összesen több mint 200 tonna papírt használtak fel, valamint 27 000 méter szalagot és 7000 lemezt a hangok rögzítésére. 7000 fényképfelvétel készült. Az összes dokumentumot 22 vaskos kötetben 14 638 oldalon tették közzé az úgynevezett „Kék kötetekben”.

A nürnbergi per precedensteremtő volt a nemzetközi jog történetében is, hisz korábban a hasonló bűntettekért az adott országok törvényei adta keretek között szolgáltattak igazságot.

A náci Németország háborús bűnösei esetében többdszörösen is problematikus volt a felelősségre vonás 1945 őszén. A szövetségesek a jogi akadályok elhárítása végett 1945 augusztusában kiadták a Londoni Chartát, mely a büntetendő cselekményeket négy kategóriába sorolta: béke elleni, emberiesség elleni, háborús bűntettek, valamint az előző három elkövetésére irányuló összeesküvés. Az eljárás ezen vádakra épülve indult meg, bár aránylag kevés személyt sikerült vád alá helyezni, hisz ekkora a legtöbb náci vezető (köztük a per egyik elítéltje, Martin Bormann) már vagy halott volt, vagy elmenekült Dél-Amerikába. 

A „nürnbergi elvek" alapján a második világháborút követően még egy pert rendeztek. A Tokióban létrehozott Távol-keleti Nemzetközi Katonai Törvényszék 1946. május 3. és 1948. november 12. között huszonnyolc magas rangú és rendfokozatú japán politikus és katona felett ítélkezett. A perekben hét halálos ítéletet hoztak, és nem mentettek fel senkit, így a nürnbergi per ennél jóval „enyhébbnek” számított.

Összesen 160 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Mindenképp kellett egy nemzetközi bíróság, a háborúban sajnos, a teljes embertelenség vált jellemzővé.
Az elembertelenedés kezdőpontja:
Katyn, 1940. március 5.
A katyńi vérengzés[1] néven ismert tömeggyilkosságot a ÖK(b)P Központi Bizottságának Politikai Bizottsága 1940. március 5-én hozott döntését végrehajtva követték el a Belügyi Népbiztosság (NKVD) egységei a Szovjetunió területén lévő hadifogolytáborokban raboskodó lengyel (részben tartalékos) tisztek és főtisztek ellen. Az áldozatok számát a különböző becslések 22 és 23 ezer fő közé teszik.
Minden Katynnal kezdődött, ami valóságos, megtörtént,de minden Auschwitz-cel végződött, ami szintén valóságos és megtörtént.
Kivéve, hogy nagyjából 200 vagon extra minőségű fekete szenet kellett elégetniük naponta, a holokauszt-"tétel" szerint.
No, erről ítélkezett Nürnberg, soha senki által nem látott 200 vagon/nap "szénről", Katynról szó nem volt.

Churchill azt mondta, ha ők győznek ,akkor mi ülünk ott...

A legjobb az, hogy Katynt megpróbálták ráverni a németekre, de amikor nem sikerült hirtelen meg nem történtté tették és ejtették a mészárlást.

A szovjet kommunisták halálteljesítménye a következő korszakok végére, göngyölve:

A polgárháború idején 1922 végére: 3,284,000
A NEP korszak 1928 végére: 5,484,000
A kolhozosítás, éhhalál 1935 végére: 16,924,000
A Nagy Terrorral 1938 végére: 21,269,000
A sztálini foglalással 1941 közepéig: 26,373,000
A világháborúval, 1945 közepéig: 39,426,000
A háború után 1953 végéig: 55,039,000
A poszt-sztálinista kor 1987 végéig: 61,911,000

Forrás: R. J. Rummel: Soviet Genocide and Mass Murder since 1917 (Szovjet népirtás és tömeggyilkosság 1917 óta), Transaction Publisher, 1990.

Innen látszik, hogy például Hitler hatalomra jutásakor a szovjet halálteljesítmény körülbelül 12,000,000 erőszakosan, idő előtt elpusztított embernél tartott, míg hadba lépésünkkor már 26,373,000-nél.

A németek az általuk lakott területek visszaszerzésére törekedtek. A zsidók sokkal többre:
Noam Chomsky szerint: "Az izraeli miniszterelnök, Ben Gurion írta, hogy a zsidó állam csak egy fontos és döntő lépés a cionizmus megvalósításában, de csupán egy lépés: az állam határai nem lesznek örökidőkre rögzítve, hanem növekedni fognak vagy az arabokkal való megegyezés útján, vagy egyéb módon, ha meg lesz az erőnk hozzá a zsidó államban.
Jövőképébe tartozott Jordánia és azon is túl, valamint Izrael földje a Nílustól egészen az Eufráteszig."
(Noam Chomsky: Afterward. Marching forward, in Murphy ed. For Palestine, 1993, 236.old.)

Winston Churchill vezércikket írt Cionizmus kontra bolsevizmus címmel, amely az Illustrated Sunday Herald-ban jelent meg (1920. február 8). Ebben az írásban, amely nyomatékosította, hogy a cionizmus és a bolsevizmus „harcban áll a zsidó nép lelkéért”, felszólította a zsidókat, hogy tagadják meg a „bolsevik konspirációt” és tegyék világossá, hogy „a bolsevik mozgalom nem zsidó mozgalom”.
Ugyanakkor kifejtette:
„(A bolsevizmus) a zsidók között semmi esetre sem új. Már Spartacus-Weishaupt-tól kezdve, Karl Marx-on át egészen Trockíjig (Oroszország), Kun Béláig (Magyarország), Rosa Luxemburgig (Németország), Emma Goldmanig (USA), ez a világraszóló összeesküvés a civilizáció megdöntésére és a társadalom átépítésére, a korlátozott fejlődés, a rosszindulatú irigység és a lehetetlen egyenlőség alapján, folyamatosan nő.”

A BBC a velejéig korrupt háborús bűnöket takargató szervezet volt:
A Brit Propagandaminisztérium körlevele a BBC-nek és az Anglikán Egyháznak 1944. február 29-én:

"Tudjuk hogyan viselkedett a Vörös Hadsereg Lengyelországban 1920-ban és hogyan viselkedett Finnországban, Észtországban, Lettországban, Galíciában és Besszarábiában a közelmúltban.

Ezért számításba kell vennünk, hogyan fog a Vörös Hadsereg bizonyára viselkedni, amikor lerohanja Közép-Európát.

Tapasztalatok mutatják, hogy a legjobb figyelemelterelés az atrocitás propaganda, amivel az ellenséget támadjuk. Sajnos a nyilvánosság már nem olyan fogékony, mint azokban az időkben, amikor (az első világháborúban) "hullagyárakról", "megcsonkított belga babákról" és "keresztre feszített kanadaiakról" beszéltünk.

Ebből következően erősen kérjük együttműködésüket a nyilvánosság figyelmének elterelésére a Vörös Hadsereg tetteiről azáltal, hogy teljes szívükből támogatják a németek és japánok elleni vádjainkat, amelyek mint a múltban, ezután is nyilvánosságra kerülnek a minisztériumból."

Forrás? Kiadás, oldalszám?
Amíg keresed:
A Wehrmacht tele volt zsidó és részben zsidó katonákkal. Erről írt Bryan Mark Rigg: Hitler zsidó katonái című könyvében (University Press of Kansas, 2002)

A legmagasabb rangú közülük Erhard Milch Feldmarschall (tábornagy) volt, Göring helyettese a légierőnél. A félzsidó Helmut Wilberg például szintén a Luftwaffe-nél volt tábornok.

A szerző témában második kötete (Hitler zsidó katonáinak életrajzaiból) fülszövegében azt írja: „Százötvenezerre tehető azoknak a zsidó és részben zsidó katonáknak a száma, akik a második világháború során a német véderőnél szolgáltak.”

Mivel a "győztesek" nem szolgáltattak igazságot,,a tényeknek kell.
„A szövetséges nagyhatalmak együttesen és külön-külön is meg fogják bánni azt a tényt, hogy nem tudtak tenni több elhatározott és több együttes akciót a bolsevista veszély megsemmisítésére, mielőtt az túl erőssé nőtt.” (Winston Churchill, 1920. február 14.)

Hol volt ekkor Hitler?

A vegyesházasság olyan, mint a holokauszt
Mandíner, 2019. július 10.
Az észak-amerikai zsidók életmódjára tett megjegyzést Rafi Peretz.

Logikád szerint valakinek háborút kéne végre indítani. Vagy tényleg hülyeségeket beszélsz.

Aki állított valamit, az igazolja forrással. Melyik részét nem érted ennek?

Hát persze. A bolsevik Szovjetunió mióta gyilkolta az embereket? Mikor is kezdődött a vörös terror?
Abba bele se megyünk, hogy a gyarmatosító Szövetségesek milyen pedigrével rendelkeztek már a második világháború előttről.

Pont nem igaz ez sem. Miért nem nézel utána? Vagy direkt akarsz hazudni a szemünkbe?

A Transfer (átutalási) Egyezményt, három hónapos tárgyalássorozat után, 1933. augusztus 25-én írta alá a Németországi Cionista Szövetség, a náci Németország gazdasági hatósága és az Anglo-Palesztin Bank (a Zsidó Ügynökség utasításai szerint). Az egyezmény célja az volt, hogy segítse a német zsidók kivándorlását Palesztínába. Mialatt ez segítette a zsidók kivándorlását, arra kényszerítette őket, hogy lemondjanak javaik többségéről Németország javára mielőtt elmennének. Ezeket a vagyonokat később megkapták a Palesztínába való átutalásuk által, mint német export.

Sztálin Hitlert is megelőzte az etnikai alapú tömeggyilkosságokkal
KOLOZSI ÁDÁM, INDEX, 2017.08.11.

A Nürnbergi-per teljesen koncepciózus volt. Írtam itt már, hogy miután Katyn nem ragadt a németekre, a szovjetek tovább bíráskodhattak, miután már csak ők lehettek az elkövetők.
Akik pedig a bíróság előtt bizonyítottan hamis tanúk voltak nem lettek hamis tanúzásért megbüntetve. Mi ez, ha nem bohócper?

A „védekező” szovjet erők 1941. június 22-én és a „támadó” német erők:

Hadosztályok: 303 ellen 135
Személyzet: 5,373,000 ellen 3,750,000
Tank és rohamlöveg: 18,680 ellen 3,350
Löveg és aknavető: 91,400 ellen 7,000
Repülőgép: 15,599 ellen 2,000

Forrás: Steven D. Mercatante: Why Germany nearly Won (Amiért Németország majdnem nyert), Praeger, 2012, 64.old.

Ha a kivitelezés vitatható - mint elismered - akkor az koncepciós.

Ezt megtorolták Nürnbergben?
Sztálin 1941. november 17-i, 0428 számú parancsa.

"A Legfelsőbb Főparancsnok megparancsolja:
1. Minden település, amelyekben német csapatok tartózkodnak, a főarcvonaltól 40-60 km mélységben és az utaktól 20-30 kilométerre jobbra és balra rombolandók és felgyújtandók. A megadott rádiuszban a megsemmisítéshez a légierők bevonandók, a tüzérségi- és gránátvető tüzet szélesen alkalmazni, ugyanígy be kell vetni a felderítés különítményeit, a sífutókat és a partizán csoportokat, amelyek benzines palackokkal vannak felszerelve.
A vadászkülönítmények túlnyomórészt a német hadseregtől zsákmányolt egyenruhákba legyenek öltöztetve, és így hajtsák végre a megsemmisítő akcióikat. Ez szítja a fasiszta megszállók elleni gyűlöletet, és megkönnyíti a fasiszták mögötti területeken a partizánok toborzását. Ügyelni kell arra, hogy túlélők maradjanak vissza, akik a németek rémtetteiről tudósítani tudnak.

2. Ebből a célból minden ezredben 20-30 fős vadászkülönítményt kell létrehozni, abból a célból, hogy a robbantásokat és a gyújtogatásokat (lángba borításokat) a településeken végrehajtsák. A települések megsemmisítésére, ezen akciók végrehajtásához bátor embereket kell kiválasztani. Különösen azokat, akik az ellenség egyenruhájában a német vonalak mögött településeket semmisítenek meg, kitüntetésekre kell előterjeszteni. A lakosság körében elterjesztendő, hogy a falvakat és településeket a németek azért gyújtották fel, hogy a partizánokat büntessék."
Forrás: Szakály Sándor: Egy sztálini parancs - kommentár nélkül, Szivárvány magazin, Chicago, 1997/3.

Amit neked a számok mutatnak.

A zsidók kiirtását is Sztálin kezdte:
„A Nagy Terror idején (1936-1938) Sztálin agitátorai felkavarták az antiszemita előitéleteket és tetőpontra hozták. Érdekes módon, míg a világ a náci Németország háború előtti zsidóellenes törvénykezésére és a zsidóüldözésekre koncentrált, Sztálin valójában megsemmisített 500,000-600,000 zsidót, a tisztogatások tízmilliós áldozatmennyisége között, a Szovjetunió nemzetiségi arányainál valószínűleg jóval többet.

A népirtás végig folytatódott a 40-es évek alatt, tekintet nélkül arra, hogy a zsidók valójában hithű kommunisták, cionisták vagy teljesen politikamentesek voltak-e.
‘A cionisták egész generációja pusztult el a szovjet börtönökben, táborokban és száműzetésben’ – írta Dr Julius Margolin, akit különböző koncentrációs táborokban tartottak fogva a Balti és Fehér-tenger régióban 1940-től. Ő mondta továbbá, hogy a külvilágból senki, még a cionista társak sem siettek megmentésükre.”
Forrás: Louis Rapoport, Stalin's War against the Jews, the Doctors’ Plot and the Soviet Solution, (Sztálin háborúja a zsidók ellen, az orvosok összeesküvése és a szovjet megoldás), The Free Press, 1990, 54.old.

Akit csak koncepciósan tudnak elítélni, az eleve nem elítélhető eset.
Bűnös ellen a valódi eljárás is elegendő.

Ha így van, Churchill szerint járt el, a többi nagyhatalom meg a bolsevisták bűnsegédi bűnrészesei:
„A szövetséges nagyhatalmak együttesen és külön-külön is meg fogják bánni azt a tényt, hogy nem tudtak tenni több elhatározott és több együttes akciót a bolsevista veszély megsemmisítésére, mielőtt az túl erőssé nőtt.” (Winston Churchill, 1920. február 14.)

Hermann Göring 1939. január 24-én parancsot adott a Zsidó Emigráció Birodalmi Irodájának felállítására a Belügyminisztériumon belül. Az intézményt felhatalmazta, hogy pénzügyi és diplomáciai lépésekkel gyorsítsa fel a zsidók kivándorlását. Négy hónapon belül, az iroda 34,040 zsidó kivándorlását intézte el magából a német birodalomból és további 34,320-at Ausztriából.

Ha csak tehetem nem fogok neked valótlan számokkal érvelni.
Sztálin tudta, hogy rengeteg hadianyagot veszít az első hetekben, mert a határhoz közel raktározta őket.
Így Sztálin már 1941. júliusában!!! Hopkins amerikai küldöttnek kiteregette, hogy miket kér azonnal: légelhárító ágyúkat, géppuskákat, magas oktánszámú légierő üzemanyagot és több mint egymillió puskát.
Szeptember 4-én pedig Majszkíj szovjet nagykövet már azt a kérést hozta Sztálintól Churchillnek, hogy havonta minimum 400 harci repülőgépet és 500 páncélost kér.
Erre válaszolta Churchill a követnek: „Emlékezzen arra, hogy négy hónappal ezelőtt mi ezen a szigeten nem tudtuk, hogy önök nem támadnak-e meg bennünket a németek oldalán."
Forrás: Andrew Nagorski: The Greatest Battle (A legnagyobb ütközet), 2007, 155. és 160.old.

A vasfüggöny mögötti üldözötteknek hány év állt rendelkezésükre, hogy vagyonukkal együtt távozhassanak?

Már csak emberiességi okokból is jogos minden népnek védekeznie az szovjet-orosz terjeszkedés ellen.

Ott maradtam.
1. A nagy kérdés, hogy mit választ az ember az őt üldöző rendszerek túlélésére.
Szolgál a Wehrmachtban vagy kihasznál egy több mint hat évig nyitott lehetőség ablakát?
2. Miért az ül a bírói székben Nürnbergben, akinek a rendszere vasfüggönnyel és Berlini falakkal akadályozza a távozást, azok fölött akik egyenesen támogatják?

Te hoztad be a beszélgetésbe, hogy mily szörnyű volt már a cári Oroszország is. Az, hogy terjeszkedő birodalomról van szó, az magától értetődő.

Még ébren se válaszolsz egyszerű kérdéseimre, neked van inkább pihenésre szükséged.

Ó a munkásmozgalom az más kérdés. Egyik említett gazembernek se volt segítőszándékú köze hozzá.
Lássuk az elsőt:
„Következésképpen, a rabszolga kereskedelem előtt, a gyarmatok igen kevés terméküket küldték az Óvilágba, és nem változtatták meg a világot észrevehetően. Ezért a rabszolgaság egy kimagasló fontosságú kereskedelmi kategória. A rabszolgaság nélkül Észak-Amerika, a leghaladóbb ország, csak egy tekintélyelvű ország lenne. Ha Észak-Amerikát letöröljük a térképről csak anarchiát kapunk, valamint a kereskedelem és a modern civilizáció teljes elhalását.
Viszont a rabszolgaság eltörlésével magát Amerikát törölnénk le a térképről.”
(Marx levele Pável Vasziljevics Annenkovnak 1846. december 28-án.)

Sajnos, sok hasonló per lehetett volna azóta a világban.
Csak azok az államok még nem voltak vesztesek.
Nem egy USA elnök ülhetne pl. a vádlottak padján.

"A kiengesztelhetetlen gyűlölet a nép ellenségeivel szemben az, ami az egyik legfontosabb elve a kommunista erkölcsnek." - mondta Visinszkíj 1938-ban. Akkor vérbíró volt. A háború utáni nürnbergi perben pedig a Szovjetunió részéről kiküldött főbíró.
(Richard Overy: The Dictators, Hitler's Germany, Stalin's Russia, W.W. Norton and Co., 2004, 302.old.)

A Szovjetunióban a munkásmozgalom az életben hagyottakból alakult ki:
Lenin elvtárs eligazítása a szükségtelennek ítélt lakosság meghalasztásáról az élelemelosztás állami monopóliuma révén:

„Csupán az szükséges, hogy az állami élelmiszer-készletekből azokat az alkalmazottakat lássuk el, akikre valóban szükség van a munka maximális termelékenysége szempontjából. Az élelmiszer fejadagokat úgy kell elosztani, hogy az egész eljárás a politika eszköze legyen, azon módon, hogy csökkentsük azok számát, akikre nincs abszolút szükség és ösztökéljük vele azokat, akikre valóban van.”

Forrás: R. J. Rummel: Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder since 1917 (Halálos politizálás, szovjet népírtás és tömeggyilkosság 1917 óta), Transaction Publishers, 1990, 42.old.)

Ez világos. Angolszász területen kezdődtek a szakszervezeti mozgalmak. Én is ott voltam szakszervezetis.

Ez a vége annak, hogy nincs igazad. Jön az "ad hominem" támadás. Kibújt az ÁVH-s szög a zsákból. Reméltem ugyan, hogy veled nem ez lesz, de ez lett.

Szóval Soros édesapját is lenácizod?
"Amikor a zsidók rendszerszerű üldözése elkezdődött, azt nem a németek, nem a magyar kiszolgálóik hajtották végre, hanem - a legmeglepőbben - maguk a zsidók."
(Tivadar Soros: Masquerade, Arcade Publishing, 2001, 16, old.)
Az apa emlékirataiból.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés