Bűnbakkeresés helyett önvizsgálatot

2020. július 12. 16:05
Pók Attila
Népszava
Történészként jól ismerjük Károlyi emberi és politikai tévedéseit, de a tragédiának, amelyben szerephez jutott, csak az egyik szereplője volt. Interjú.

„Az elmúlt két évtizedben írt tanulmányainak visszatérő témája a modern bűnbakkeresés. Hosszan sorolhatnánk a híres magyar bűnbakokat a »magyar Júdástól«, Görgey Artúrtól egészen Soros Györgyig, akinek az arcával évek óta tele van plakátolva az ország. Miért ennyire népszerű az irracionális bűnbakképzésre építő politika?

A mindenkori balsikerek, kudarcok értelmezésének, magyarázatának gyakori, meghatározó eleme a bűnbakkeresés és ez alól a XXI. századi magyar valóságunk sem kivétel. A bűnbak számos formát ölthet: lehet egyén és csoport, politikai és /vagy társadalmi intézmény, eszme, gondolat vagy ideológia. Kijelölésének formája lehet terjedelmes, tudományos eszközrendszert alkalmazó analízis vagy odavetett, csak néhány ecsetvonással felvázolt esszéstílusú érvelés, esetleg kiélezett vitában odavetett megjegyzés - társadalmi hatása független a kidolgozottság formájától és szintjétől. A bűnbakkeresés persze korántsem a közép- és kelet-európai politikai gondolkodás és gyakorlat privilégiuma. A jelenség minden társadalom életében megfigyelhető, önmagában nem deviancia, nem szüntethető meg, de befolyásolható, kezelhető. Ha azonban elfogadjuk a feltételezést, hogy a bűnbakkeresés elsősorban válsághelyzetek és kudarcok eredménye, nem alaptalan összefüggést keresni a közép-kelet-európai térség XX-XXI. századi súlyos megpróbáltatásai és politikai gondolkodásának a bűnbakkeresést előtérbe állító jellege között. A bűnbakkeresés a rendszerbe foglalt gyűlöletkeltés egyik formája, amely gyakran vezet agresszióhoz. Az agresszió gyökereit kereső történész számára igen hasznos lehet ez a fogalom: a kutatásaimat meghatározóan inspiráló Peter Gay szerint a modern kori európai eszme- és politikatörténet bemutatható úgy is, mint az agressziók kitörését megfékezni kívánó kísérletek sorozata. A tömegek kiábrándultsága a nagy világmagyarázó ideológiákból a XX. század végére nyilvánvalóvá vált, ám a bűnbakképzés az ember elemi lelki igényeit elégíti ki és még mindig egyfajta működőképes ideológiapótlék lehet a politika kezében.

Trianonért is előszeretettel hibáztatnak olyan bűnbakokat, mint Clemenceau magyar menye, aki a legenda szerint magára haragította apósát, de a Michnay Idát ért gyalázkodások sehol sincsenek a Károlyi Mihályt ért rágalmakhoz képest, akinek a szobrát 2012-ben el is távolították a Kossuth térről. A diplomáciatörténészek már alaposan dokumentálták, hogy az 1918–1919-es forradalmak alig befolyásolták a trianoni békeszerződés súlyosságát, mégse csökkennek a Károlyival szembeni indulatok. Mi teszi őt ideális bűnbakká?

Károlyi jelenleg a jobboldal számára XX. századi történelmünk első számú történelmi bűnbakja, egy igazi politikai állatorvosi ló. A „régi jó világ” hívei szerint ő volt az, aki szétvert egy jól működő rendszert, úgymond vele kezdődött el a hanyatlás kora. Ideális bűnbak, hiszen a gyűlölet leginkább azok ellen irányul, akik közénk tartoztak, de elhagytak minket. Márpedig ő arisztokrataként lett a vörös gróf, saját osztályának árulója. A bűn, amit felrónak neki, a lehető legnagyobb, a történeti Magyarország elvesztése. De a helyzet – amelyben Károlyi látszólag döntési pozícióban politizált – cselekvési lehetőségeit korlátozó hatalmas nemzeti és szociális problémákkal volt terhes. A »bűnbakolók« bonyolult problémákra egyszerű válaszokat keresnek, negatív üzeneteik erősebbek a pozitívaknál, a gyűlöletplatform pedig a kohéziót erősít, összetartja a »bűnbakolókat« híveikkel. Történészként jól ismerjük Károlyi emberi és politikai tévedéseit, de a tragédiának, amelyben szerephez jutott, csak az egyik szereplője volt. A bűnbakkeresés folyamatában másra vagy másokra ruházzuk a felelősséget egyéni, csoport- vagy nemzeti tragédiáinkért. Nem ritka az ellenkező véglet, az önpusztító önmarcangolás sem. Szerencsés az a társadalom, ahol a végletek helyett a múltat a jövő lehetőségeihez kapcsoló felelős önvizsgálat nyerhet teret.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 47 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Szerzőnk hülyéket beszél.
Még Trianon mértékét is a kommunistáknak köszönhetjük.
Az oroszországi polgárháborúban 1918-tól, azok a nyugati demokráciák (Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Egyesült Államok) és kelet-európai csatlósaik (Románia, Szerbia , Csehszlovákia), akik egyfelől döntöttek a határainkról, másfelől a határhúzogatás haszonélvezői voltak, mind a bolsevisták ellen küzdők táborát támogatták. Ezt hívták Intervenciónak. Amíg az első világháború tartott az Intervenció oka az volt, hogy az orosz hadsereget benntartsák a háborúban a németek és az osztrák-magyar monarchia ellen. A háború befejezése után ez az indok már nem állta meg a helyét, viszont nyilvánvalóvá vált a kommunisták vörös terrorja, a proletárdiktatúra, és a rendszer elterjesztésének, exportjának szándéka.
Ebben az időszakban került hatalomra, 1919. március 21-én, Magyarországon a Tanácsköztársaságnak nevezett bolsevik diktatúra, mint első, és akkor még egyetlen bizonyítéka a rendszer exportálhatóságnak. Ezzel bizonyítva látszott a nyugati kapitalista, demokratikus és győztes országok számára a kommunizmus társadalmi veszélyessége.

Részlet Tormay Cécile Bujdosó könyvéből Károlyi Mihályról és földosztásáról:

A földosztás délibábját vetítették a nép közé, és Károlyi, aki egy nagy banktól már megelőzőleg sokmilliós kölcsönt vett fel debrői birtokára, hangos kísérettel különvonaton kivonult Debrőre, és mozgóképfelvételek keretében az adósságokkal túlterhelt földre, mely tulajdonképpen már is volt az övé, fölvette a földigénylők nevét. Egy öreg parasztot szemeltek ki, mint első jelentkezőt: a Károlyi uradalmak egy régi cselédjét. Károlyi hangzatos beszédben ünnepelte magát. Az öreg paraszt felelt. De nem a magáét mondta, betanították, és mint ahogy a hír széthordta, így esett meg, hogy beszédjébe egy kis hiba csúszott: – Én – szavalta szegény öreg – én, aki már a harmadik károlyi degenerációt szolgálom…
(Internet keresésből)

Így van, csak az egyik felelős volt. Azért még leköphetem?

1918. őszén egy igaz magyar politikusnak egy lehetősége volt: fegyverrel védeni az országot. Károlyi ezt meg sem próbálta.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés