Így vonult be Horthy Miklós Budapestre száz éve

2019. november 16. 13:13
Száz éve, 1919. november 16-án vonult be Horthy Miklós a fővárosba azon a bizonyos fehér lovon.

A Budapestre bevonuló Horthy Miklós beszéde 1919. november 16-án, most 100 éve.

*

„Polgármester Úr!

Szívből köszönöm szíves üdvözlő szavait. Mondhatom, nem vagyok abban a lelkiállapotban, hogy e percben megszokott frázisokat használjak, igazságérzetem azt parancsolja, hogy minden kertelés nélkül azt mondjam, amit e percben érzek. Mikor még távol voltunk innen, és csak a remény sugara pislogott lelkünkben, akkor — kimondom — gyűlöltük és átkoztuk Budapestet, mert nem azokat láttuk benne, akik szenvedtek, akik mártírok lettek, hanem az országnak itt összefolyt piszkát. Szerettük, becéztük ezt a várost, amely az elmúlt évben a nemzet megrontója lett. Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Ez a város börtönre vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait és egy év alatt elprédálta összes javainkat. De minél jobban közeledtünk, annál jobban leolvadt szívünkről a jég, és készek vagyunk megbocsátani. Megbocsátunk akkor, hogy ha ez a megtévelyedett város visszatér megint a hazájához, szívéből, lelkéből szeretni fogja a rögöt, amelyben őseink csontjai porladoznak, szeretni azt a rögöt, amelyet verítékes homlokkal munkálnak falusi testvéreink, szeretni a koronát, a dupla keresztet. Katonáim, miután földjeikről betakarították Isten áldását, fegyvert vettek a kezükbe, hogy rendet teremtsenek itt e hazában. Ezek a kezek nyitva állanak testvéri kézszorításra, de büntetni is tudnak, ha kell. Meg vagyok győződve róla, azaz úgy remélem, hogy erre nem fog sor kerülni, hanem ellenkezőleg, akik bűnösöknek érzik magukat, megtérnek, és hatványozott erõvel segítenek a nemzeti reményekben tündöklő Budapest felépítésében. A mártírokat, az itt sokat szenvedett véreinket meleg szeretettel öleljük szívünkhöz.”

Összesen 350 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

+Itt lenne az idő egy újabb bevonulásnak!"

Nem Szegedről, hanem Debrecenből. Dobrevék 133 napos bemutatót tartanak megint Pest-Budán. :(

"Budapestben nem azokat láttuk, akik szenvedtek, akik mártírok lettek, hanem az országnak itt összefolyt piszkát...ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Ez a város börtönre vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait és egy év alatt elprédálta összes javainkat."
És ezt Budapest megismételte még négy alkalommal.

- 1947-1963 ÁVH,
- 1978 eladósítás,
- 1998-99 spontán privatizáció, majd bokrosi privatizáció,
- 2002-2010 Magyarország teljes kifosztása, új eladósítás

MOST KÉSZÜL AZ ÖTÖDIK, VÉGLEGES, VISSZAFORDÍTHATATLAN KIRABLÁSA MAGYARORSZÁGNAK.
A RABLÓK UGYANAZOK, EZÚTTAL NYÍLT KÜLFÖLDI ÖSSZEJÁTSZÁSSAL,
A TERV FINANSZÍROZÓJA A GEORGE SOROS NEVŰ 1919 sorozatszámú PATKÁNY.

csak cca. 800-900 ezer ember halála szárad a lelkén.
Kezdetben Antant kiszolgálója, -a trianoni békeszerződést kormányzása alatt írták alá,- majd a nácik kollaboránsa.
Csonka M.o.-t kapott, csonka M.o-t hagyott hátra.
Sztálin megmentette, hogy háborús bűnösként végezze.

Válaszok:
Box Hill | 2019. november 16. 17:11

Kivel kellett volna kollaborálnia szerinted?

110 millió? Mondjuk több egy kicsivel:
A Szovjetunióbeli kommunisták áldozatai: 61,911,000 lélek. Forrás: R. J. Rummel: Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder since 1917 (Halálos politizálás, szovjet népírtás és tömeggyilkosság 1917 óta), Transaction Publishers, 1990. www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM

Népi Kína: 73,237,000 áldozat. Forrás: R. J. Rummel: China’s Bloody Century, Genocide and Mass Murder since 1900 (Kína véres évszázada, népírtás és tömeggyilkosság 1900 óta), Transaction Publishers, 1991. Továbbá Rummel korrekciója, 2005-ben. Forrás: www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM

A továbbiak forrása: Chris Banescu: The Communist Holocaust, www.orthodoxytoday.or./blog/

A koreai kommunisták áldozatai: 3,163,000 lélek.
A kambodzsai kommunisták áldozatai: 2,627,000 lélek.
Az afghanisztáni kommunisták áldozatai: 1,750,000 lélek.
A vietnámi kommunisták áldozatai: 1,670,000 lélek.
Az etióp kommunisták áldozatai: 1,343,610 lélek.
A jugoszláv kommunisták áldozatai: 1, 072,000 lélek.
A Mozambique-i kommunisták áldozatai: 700,000 lélek.
A román kommunisták áldozatai: 435,000 lélek.
A bolgár kommunisták áldozatai: 222,000 lélek.
Az angolai kommunisták áldozatai: 125,000 lélek.
További kilenc országban a kommunisták áldozatainak száma 100,000 vagy annál kevesebb.

Ez összesen 148,705,610 idő előtt, erőszakkal elpusztított élet.

Én a te képedet nem ismerem.
Te meg a történelmet nem.

Horthy vitathatatlan érdeme az, hogy sikerült stabilizálnia az országot és nem következtek be nálunk olyan zavargások, durva pártharcok, mint Bécsben és Németországban. Igaz, hogy közben meg kellett szegnie a Királynak tett esküjét, de Habsburg uralkodót az Antant amúgy sem ismert volna el, így alkalmazkodott a helyzethez.

Ez is igaz, de alig van olyan vezető, aki egész pályája során csak jó döntéseket hozott, ez van Horthyval is. Még Mátyás király is hibázott így utólag nézve, miután stabilizálta az oszmánok felé a határt, északra és nyugatra fordult és nem foglalkozott már a törökökkel.

Jákob vezeti a Mozgalom dobrevista tagozatát.

Miféle zsidótörvényről beszélsz?
Miféle más országok nem állítanak távol a hazától elesett katonák vezetőinek emléket?
Azért az agyhalált ne állítsd be hősi halálodnak.

A haza védelme a vörösök részéről?
Adalék a Tanácsköztársaság „honvédelméhez” Eytan Bentsur: Láng Európa szívében, Kun Béla hatalmának 133 napja, K. u. K. kiadó, 2010, című könyvéből:

(Kun Béla) ’A román hadsereget gúnyolva és lenézve bátorította katonáit: „Ezek igazság szerint nem is igazi katonák – mondta – hanem gyávák gyülekezete, akiket külső tényezők irányítanak. És ha a magyar szerveződő hadseregnek nincs lőszere, akkor majd üvölt; a bátor kommunistának nincs egy késnél többre szüksége ahhoz, hogy megvédje a proletárdiktatúrát.”’ (162.old.)

Böhm Vilmos hadseregparancsnok: „A Vörös Hadsereg harci értéke nulla” –mondta. „Tragikus a helyzet, katonáink félnek és engedetlenek, nem képesek megvédeni magukat. Budapestet kettős veszély fenyegeti – a román hadsereg és a csőcselékből álló magyar hadsereg...” (165.old.)

"Polnay Jenő, a Magyar Zsidók Országos Szövetsége elnöke bejelentette, hogy szervezete Horthy kormányzóságát támogatja, és hozzáfűzte, hogy a hazájukat szerető zsidók mindig is távol tartották magukat a radikális baloldali vagy más, opportunista politikai kísérletektől."
Forrás: Thomas Sakmyster: Admirális fehér lovon, Horthy Miklós 1918-1944, Helikon kiadó, 2001, 58.old.

Szóval a hazájukat nem szerető zsidók csinálták a véres fesztivált.

A "Horthy fasizmus" által befogadott idegen menekültek története Braham szerint:

Forrás: Randolph L. Braham: A magyar holocaust, első kötet, Gondolat, 1988, 88-89.old.

“A legelső (zsidó) menekültek (Magyarországra) Németországból érkeztek, nem sokkal azután, hogy a nürnbergi törvényeket 1935-ben elfogadták. Őket követték már jóval nagyobb számban osztrák zsidók az 1938-as Anschlusst követően, amely a Harmadik Birodalmat Magyarország tőszomszédjává tette. Egy évvel később a Németországhoz csatolt Cseh-Morva Protektorátusból menekültek a zsidók, majd Csehszlovákia feldarabolását követően a függetlennek nyilvánított szlovák bábállamból.

Ezek a német, osztrák és protektorátusbeli menekültek viszonylag jómódú emberek voltak, és vagy rokonaik éltek Magyarországon, vagy üzleti kapcsolatok fűzték őket Magyarországhoz. Így azután nemigen igényeltek anyagi támogatást a magyarországi zsidó szervezetektől.”

„Kisszámú lengyel zsidó menekült még a második világháború kitörése előtt Magyarországra. Főként Galíciából jöttek, hogy egyrészt jobb gazdasági körülmények közé kerüljenek, mint aminők közepette odahaza éltek, másrészt megelégelték a lengyelországi egyre elviselhetetlenebb antiszemita légkört. Nagyobb tömegben akkor érkeztek, amikor 1939 szeptemberében a nácik (és a szovjetek) szétzúzták Lengyelországot. Elsősorban náciellenes beállítottságú értelmiségiek érkeztek, azután a szétvert lengyel hadsereg Magyarországra menekülő katonái között is voltak zsidók. Körülbelül 140-150,000 lengyel katona keresett menedéket Magyarországon az összeomlás után, soraikban 5-15,000-en lehettek zsidók. ...

Mackensen nem szerelt le. Teljes fegyverzettel vonult vissza a Balkánról.
A Magyarországot is érintő tervekről már 1914-től undorító módon alkudoztak a nyugati hatalmak és Oroszország. (C. Jay Smith Jr., The Russian Struggle for Power, 1914-1917, Philosophical Library, 1956.)

A hazai egy főre jutó GDP az osztrák százalékában:
1870-ben 58,6%
1910-ben 60,8%
1938-ban 74,6% (Horthy rendszer utolsó békeéve)
1990-ben 38,2%
2010-ben 34,7%
(Hazafi Zsolt, Hetek, 2013. július 20.)
A kapitalista, horthysta idők határozott felzárkózási trendje után a kommunisták alatt határozott leszakadás

Mond valamit az a szó, hogy "Szlovák Tanácsköztársaság"? A vörös a nemzetközi bolsevizmusért küzdöttek, és simán belenyugodtak volna az ügy érdekében az ország földarabolásába. Ettől még az egyes katonák tisztességéhez általában nem fér kétség, csakhát a háborúk eredményeit nem az egyes katonák határozzák meg.

Namost egy pillanat. Horthy bevonult Budapestre. Merthogy előtte nem volt ott. Merthogy előtte a románok voltak ott. És éppen ezért Horthynak, aki legalább magyar haderőt hozott be, mintenki örült, lásd poszt.

A helyzet az, hogy elveszítettünk egy világháborút. Ha senki nem végzi el azt az antanttal egyeztetett magyar hadseregszervező munkát, amit Horthy elvégzett, akkor trianoni Magyarország sincs.

A Károlyi kormány legnagyobb bűnének (amúgy Hatos Pállal egyetértve) azt tartom, hogy nem ő bízta meg Horthyt vagy mást egy olyan tisztekből álló nemzeti hadsereg vezetésével, amely akkor még, 1918/19 telén minimum a fél mai Szlovákiát megtarthatta volna Magyarországnak, de a román határt is keletebbre tolhatta volna.

Horthy sokkal rosszabb pozícióból, magánszemélyként, összeesküvés-szerűen szervezkedett, és az eredmény a trianoni Magyarország lett. Ha ő sem szervezkedik, akkor "finis Hungariae".

Nagyon könnyű nekünk a tényleges történések ismeretében kioktatni az akkoriakat. A világ náci meghódítására tényleg nem volt esély, de arra, hogy ne Sztálinnal, hanem Hitlerrel álljon be a hidegháború, annál inkább. Hitler kézben tartotta azt a területet, amit mi most "Eudópai Unió" néven ismerünk, mínusz Anglia, dehát ugye...

Nem nagyon hiszek ezekben az automatizmusokban ("ugyanez történik"). Nézd meg a mai politikát! Már 9 éve egyértelmű politikai nyomás van az ellenzéken, hogy cserélje le a bukott politikusait, és fogjon valahogy össze. 2019-ben valami kevés elkezdett látszani ebből. Pedig a nyomás már nagyon régen érezhető. Nem drukkolok nekik (olyan nagyon a kormánynak sem, leginkább az országnak), ez csak egy példa. A politikai nyomás az egy dolog. Egy másik dolog, hogy fölbukkan-e a megfelelő ember.

Horthy azzal, hogy megszervezte a Nemzeti Hadsereget, történelmi tettet vitt végbe: legalább trianoni szinten megmentette Magyarországot. Ha ő nincs, benne volt a pakliban a trianoni országterület fölosztása.

Azt mondod, hogy 1938 után még jobb lett volna az összehasonlításunk Ausztriával? Bravó.

Talán hallott arról, hogy a Tanácsköztársaság hadserege augusztusra összeomlott. Horthy pedig novemberben vonult be Budapestre. A két időpont között úgy lényegileg nem létezett Magyarország. Budapest román megszállás alatt állt. Ez a helyzet simán válhatott volna tartóssá, ha nincs Horthy, aki nagyon gyorsan cselekedve összekapart egy hadsereg-félét a semmiből.

Ühüm, és mindezen kormányok alatt Budapesten román katonai megszállás volt.

Az új helyzetnek, amit még újabb és mindenféle helyzetek követtek volna, közöttük vastagon a pakliban a magyar államiság megsemmisülésének a helyzete.

De a történelem nem csak helyzetekről szól, hanem emberek meglévő, vagy hiányzó helyzetfölismerő képességéről is. Ahogy példálództam vele, nézd meg az ellenzéket! Már 9 éve az a helyzet, hogy generációváltásra van szükség, és fölsorakozásra egy politikai erőként. Most, 9 év után valami mintha elkezdett volna alakulni.

Automatikusan föltételezed, hogy lett volna magyar hatalom, ami bármit is aláírhatott volna, ha nincs Horthy. Pedig egyszer sem biztos.

"sztem dialektikus determinisztikus jelenség, a fogalom - Ön által amúgy vsz ismeretlen - komplex értelmezése szerint."

Na igen. Ezt a komcsi tolvajnyelvet valóban nem beszélem.

B+, 1920-ban azért voltak választások, mert volt ország(rész), amely nem állt román megszállás alatt.

Csak azért, mert téged körülvesz stabil keretként a trianoni Magyarország államkerete, nem látod, mennyire esetleges volt még ez is 1919 végén.

A darutollas bohócokat a győztes antant elfogadta tárgyalópartnernek. Másokat addig nem fogadott el. Ha ők nem lettek volna, senki nem lett volna.

Arra a baromságra építitek föl Horthy szidását, hogy ha a hadsereg nélkül, román katonai megszállás alatt nov. 16. előtt működő magyar kormány nem írja alá Trianont, jobb feltételeket érhetett volna el. Röviden: ez hülyeség.

" ő nem csinált semmit és nélküle is ugyanez történt volna": Ezt a - tőled idézett - baromságot mire alapozod? Mert azt pontosan értem, hogy ebből következik számodra Horthy szidása, csak ez egy hülyeség. A Károlyi kormány tehetetlenségéből Trianon következett. Ha Horthy és mindenki más folytatja a tehetetlenkedést, az biztosan más eredményhez vezetett volna, igaz? Csak mert egy lófaszt.

Ne fárassz már. Egészen pontosan azt tette, amit Károlyi megbízásából kellett volna tennie már 1918 decemberében, ha Károlyinak lett volna bármiféle államférfúi képessége: leszerelt tisztekből megszervezett egy hivatásos hadsereget.

Ha ezzel Károlyi bízza meg még időben, minimum a cseheket kiverjük a Felvidékről, de lehet, hogy Erdélyben is lett volna keresnivalónk. A Délvidék tényleg elveszett, mert azt a franciák szállták meg.

Így, hogy a franciákkal egyezkedve, magánkezdeményezésből szervezte a hadsereget, már csak a trianoni határokon belül menekült meg az ország. Ennyit számított az a félév.

Károlyi tárgyalt az antanttal, viszont nem szervezett hadsereget. A kommün hadsereget szervezett, viszont nem tárgyalt az antanttal. Horthy volt az első, aki mindkettőt megtette. Úgy tűnik, erre volt szükség.

Hogy a kommün mennyire nevezhető "hazának", arról mondjuk így, megoszlottak a kortárs vélemények.

Talán még azzal egészíteném ki, hogy Horthy volt az utolsó, aki ezt megtehette. 1919-ben még éppen lehetett egy pár ezres magyar vezényletű (magán)hadsereget szervezni. 1920-ban már késő lett volna.

Erről erősen javallanám Hatos Pál könyvét elolvasni. Károlyinak tettek olyan javaslatokat, hogy leszerelt tisztekből szervezzen hivatásos hadsereget, de félt attól, amit "ellenforradalomnak" nevezett.

Amivel ehelyett próbálkozott, valamiféle zsoldossereg munkásokból, azt meg a komcsik akadályozták teljesen tudatosan, mert ők saját sereget akartak.

Hatos ugyanakkor meggyőzően számol le olyan klisékkel, hogy együtt lehetett volna tartani a frontokról hazaözönlő egykori hadsereget, akkor aktuálisan katonatömeget. Relatíve még Lindert is megvédi: a fegyverrel hazaözönlő, ellátatlan katonák egyszerűen veszélyesek voltak.

Károlyiék egyetlen sikeresnek mondható projektje a vesztes hadsereg leszerelése volt 1918 decemberére. Na, ekkor kellett volna azonnal gondolkodni, hogy "jó, ez megvolt, de most mi legyen"?

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés