Czuth Zoltán László: Keszthely lassan másfél évtizede hanyatlik

2019. október 10. 20:10
,,Közösségünk a reményeink szerint a legkésőbb 2022-ben bekövetkező országos rendszerváltásig meghatározó szereplője lesz a város közéletének” – mondja a keszthelyi ellenzék polgármesterjelöltje. Czuth Zoltán László mögött Keszthelyen a teljes ellenzéki összefogás megvalósult a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) kereteiben: a DK, a Momentum, a Jobbik, az MSZP és az LMP is a lista mögé állt.

A KÉVE égisze alatt összeállt a keszthelyi ellenzék, egy az egy ellen lesz a választás. Ha ez a formula sem tud győzni, akkor mi marad a Fidesz ellen?

Vereségben nem gondolkodunk, azonban bármi is lesz a keszthelyi választás kimenetele, összeállt egy olyan értékes, cselekvőképes közösség, amely a reményeink szerint a legkésőbb 2022-ben bekövetkező országos rendszerváltásig mindenképpen meghatározó szereplője lesz a város közéletének. Igenis fel kell vállalni a küzdelmet, meg kell mutatni, hogy a király meztelen, vagyis hogy teljesítmény nélküli, mások akaratát végrehajtó gombnyomogatók és megélhetési politikusok

asszisztálnak immár 13 éve Keszthely hanyatlásához, lepusztulásához.

Mi volt a kampánystratégiájuk, és sikeresnek értékelik-e a kampányukat?

A Fidesz által elfoglalt helyi médiatérben elsődleges célunk az volt, hogy minden keszthelyi polgárhoz eljussunk a közösségi médián és postaládákon keresztül, valamint a lehető legtöbb emberrel beszéljünk személyesen, azaz kint legyünk az utcákon. Ezek a beszélgetések mind a kitelepüléseken, mind a „door to door” kampányban nagyon eredményesek és tanulságosak voltak. Kampányunk sikerességét október 13-án este fogjuk meglátni, de eddigi tapasztalataink alapján joggal bizakodhatunk abban, hogy Keszthely lakói új utat választanak városuknak, és ezen mi vezethetjük őket.

Milyen üzenetekre hegyezték ki a kampányukat?

Legfőbb üzenetünk az, hogy csak szakmaisággal és emberséggel lehet Keszthelyt újból olyan élhető, nyugat-európai várossá tenni, amely joggal viseli a Balaton fővárosa címet. Fontos üzenet még jelöltjeink hitelessége, alkalmassága, valamint az a sokszínűség, melyet egyéniségeikkel és különböző politikai családjaikkal jelenítenek meg. Ugyanakkor minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy

a város fejlesztésének, újbóli életre keltésének nincsen és nem is lehet politikai színezete,

hiszen itt közel 20 ezer ember közös érdekéről van szó. Programunk – melynek legtöbb elemét a Fidesz is átvette – a legfontosabb megoldandó problémákra ad válaszokat, főbb programpontjainkat és értéknyilatkozatunkat pedig széles körben ismertettük. Azt a tudást és valós munkatapasztalatot, amit eddig megszereztem, a keszthelyiek boldogulásának szolgálatába kívánom állítani.

Aki követte a keszthelyi csatározásokat a országos média ingerküszöbét is elérte , egy kemény, néhol durva kampányt láthatott. Ki lépte át többször a lovagias küzdelem határait?

A közösségi médiában hamis profilok, azaz trollok bevetésével kísérelték meg befolyásolni már a nyár folyamán a közvéleményt a Fidesz jelölje érdekében. Egy arctalan troll oldal folyamatosan a KÉVE jelöltjeit mocskolja, olyan mondatokat adva a szájukba, melyek el sem hangzottak, és a legtöbbször valótlan dolgokat állítanak rólunk. A Fidesz bizonyos helyi jelöltjei ezeket a bejegyzéseket kedvelik, sőt meg is osztják. A KÉVE elnöke, dr. Weller-Jakus Tamás halálos fenyegetést is kapott. A helyi médiát gyakorlatilag teljesen leuralta a Fidesz, fél éve kis túlzással már a csapból is Nagy Bálint folyik. A Balatoni Krónika nevű önkormányzati újságban az ellenzéki szereplőkről egészen szeptember végéig semmilyen hír nem jelent meg. A városi televízióban sem egyenlő feltételek mellett történt a jelöltek bemutatkozása, majd amikor kértük, hogy az addigi gyakorlatnak megfelelően jelenjen meg a Keszthely Televízió honlapján is a felvétel vagy legalább adják át nekünk annak másolatát, ezt helyben megtagadta az ügyvezető. Ezek után

lovagiasságról nemigen beszélhetünk a Fidesz részéről.

Ezzel szemben a mi legkeményebb – és tapasztalatokkal bőségesen alátámasztott – állításunk az volt, hogy Nagy Bálint nem önálló politikai karakter, hanem Manninger Jenő országgyűlési képviselő kreatúrája, vagy erősebb kifejezést használva: bábja. Önéletrajzát titkolja,5 éves politikán kívüli munkatapasztalatáról nincsen publikus adat.  A demokratikus politikai küzdelembe szerintem abszolút belefér, hogy a saját víziónk felmutatása mellett kritizáljuk az előző vezetés teljesítményét, illetve megkérdőjelezzük a rivális szakmai alkalmasságát. Erre érvekkel, konkrét cselekedetekre való hivatkozással és legfőképpen eredményekkel lehetne felelni, de vitakészségnek nyomát sem láttuk a fideszes térfélen.

Czuth Zoltán László, a keszthelyi egyesült ellenzék polgármesterjelöltje

A kormánypártok azzal vádolják több városban is az ellenzéki kampányokat, hogy egyrészt központilag irányítottak, másrészt szándékosan csatatérré teszik az önkormányzati versengést. Mi a reakciója a vádakra?

A KÉVE által megjelenített ellenzéki összefogás helyben jött létre, a pártközpontok bábáskodása nélkül. A hangsúly az alkalmas és a közéleti szerepet bátran felvállaló egyéniségeken van, nem a pártokon. Arculatunk és a legtöbb kampányeszközünk egyedi. Egyenlőtlen médiatérben és gyakorlatilag kisajátított hirdetési felületek, közösségi terek mellett pedig

az ellenzék kommunikációja szükségszerűen radikális és konfrontatív,

de ez soha nem mehet a szakmaiság rovására. Azt valljuk, hogy helyi ügyek helyben dőlnek el!

Lehetne, lehetett volna nyilvános vita a két polgármester között a víziók ütköztetésére? Min múlik, hogy nem lesz?

Három alkalommal hívtam, hívtuk ki Nagy Bálintot nyílt levélben vitára, egy alkalommal pedig személyesen tettem meg egy kitelepülés során, ahol néhány szót módomban állt váltani vele. Én készen álltam a vitára, amelyet ő hallgatásával elutasított, vélhetően nem állt készen, vagy egyszerűen megtiltották neki. Ez is azt bizonyítja számunkra, hogy nem önálló akarattal bíró politikai szereplő, hanem utasításokat hajt végre. Egy esetleges vitában lehetősége lett volna megmutatnia karakterét, felkészültségét és a lózungokon túlmutató városfejlesztési elképzeléseit, de nem élt, talán nem is élhetett ezzel a lehetőséggel.

Önök úgy látják, hogy Keszthely az elmúlt években nem használta ki kellően adottságait, az idegenforgalomban rejlő potenciálját, nem fejlesztette kellőképpen szolgáltatásait. Milyen terveik vannak a fejlesztésekre?

Sajnos Keszthely a KSH és a helyi turisztikai iroda adatai alapján egyre rosszabbul teljesít, különösen a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák és a fizetőképes, elsősorban nyugat-európai vendégek idelátogatása terén. Ennek legfőbb oka a megfelelő, kiemelten Balaton-parti szállodakapacitás hiánya, mely felveti a 13 éve regnáló fideszes városvezetés felelősségét is, hiszen ők hunytak szemet afelett, hogy a Balaton-parti szállodák már évek óta zárva vannak, és állapotuk is erősen leromlott. Ezek rendeltetésszerű működtetését és felújítását a rendelkezésünkre álló szabályozási eszközökkel ki fogjuk kényszeríteni, mert nem veszíthet el a város további vendégeket, adóbevételeket és munkahelyeket. Terveink közt szerepel a Balaton-part és a Belváros életre keltése megfelelő kulturális programkínálattal, mely alkalmas a jelenleg nagyjából két hónapos szezon meghosszabbítására.

Fontos, hogy a nyugat-balatoni térséget egységes turisztikai desztinációként kezeljük,

melynek különböző attrakciói két napnál tovább is itt tartsák a vendéget. A leromlott infrastruktúra komoly gátja az idegenforgalomnak, itt főleg az utak állapotát, közterek elhanyagoltságát, tisztaságát értem, amin mindenképpen javítani kell.

Mi fog történni a Balaton-parttal, ha önök irányítják a várost?

Lesz tehát Balaton-parti szálláskapacitás, és ilyen egységek létesítését ösztönözzük is, ugyanakkor nem engedélyezzük további lakóingatlanok létesítését a vasút és a part közötti területen. A jelenlegi elhanyagolt labdarúgópálya helyén fesztiválparkot és egész évben működő közösségi sportlétesítményt kívánunk létrehozni. A nagy zajhatással járó szabadtéri zenés rendezvényeket csak 23 óráig engedélyezzük. A Balaton-part ökológiai állapotára is tekintettel kell lennünk, minden jövőbeni fejlesztést ezzel hozunk összhangba, hiszen Keszthelynek a Balaton az egyik legfőbb értéke, és ebben a kérdésben nem ismerek kompromisszumot.

A keszthelyi régió öregedő térség, sok idős ember telepszik itt le, és sok fiatal megy el. Mit kívánnak tenni a fiatalok visszacsábítására?

A fiatalok megtelepedését és családalapítását leginkább a lakhatási lehetőségek, valamint az egész éves munkalehetőségek befolyásolják. Keszthely önkormányzati bérlakásállománya viszonylag jelentős, de a bérlemények egy része lakhatatlan állapotban van, és ezért üresen áll. Ezen és az önkormányzati bérlakásokhoz való hozzájutás rendszerén mindenképpen javítani, változtatni kell. A munkahelyteremtésnek pedig az egyik legjárhatóbb útja a környezeti terheléssel nem járó könnyűipar újbóli betelepítése a városba, a régóta ígért ipari park megvalósításával. Emellett olyan, magasabb képzettséget igénylő, elsősorban informatikai alapú munkahelyek is létesülhetnek, amik jelenleg csak nagyvárosokban vannak, viszont ott a magasabb megélhetési költségek miatt eleve nagyobb fizetési igénnyel rendelkező munkavállalókat tudnak alkalmazni.

Itt jöhet a képbe Keszthely kisvárosias, élhető miliője,

amely otthont adhat a technológiai cégek kihelyezett irodáinak, shared service centereinek és fejlesztési központjainak. Az egyetemmel való együttműködés kiszélesítése, tudásközpont létrehozása is a fiatal korosztály itteni megtelepedését segíti elő.

Ön is a régióból származik, de Budapestre ment élni. Államigazgatási tapasztalatokkal tért vissza, politikai ambíciókkal. Miért érezte úgy, hogy beáldozza esetleges karriercéljait a politizálásért? Illetve: sok éves távollét után mennyire ismeri Keszthely napi ügyeit?

Nem érzem áldozatnak azt, amit szülővárosomért teszek, és szerénytelenség nélkül mondom: van olyan szakmai tapasztalatom, hírnevem, referenciám, melynek birtokában bármikor el tudnék helyezkedni a versenyszférában vagy az államigazgatásban. Azonban Keszthely lassan másfél évtizedes hanyatlását látva olyan megtiszteltetés és kihívás volt számomra a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület felkérése a jelöltségre, amit nem tudtam visszautasítani. A polgármesterség természetesen egy választott, tehát politikai tisztség, amit azonban menedzser szemlélettel, eddigi 20 éves államigazgatási és versenyszférában töltött felsővezetői tapasztalataimra támaszkodva kívánok ellátni, amennyiben a keszthelyi polgárok közössége bizalmat szavaz nekem. A keszthelyi közélet kérdéseit pedig 2011-ben történt visszaköltözésem óta – melyet közigazgatási és nemzetközi feladatom megszakított, és hosszú évekig ingázásra kényszerített – folyamatosan figyelem. Az utóbbi évben pedig napi szinten foglalkozom a város megoldandó problémáival. Ebben nagy segítségemre van a KÉVE felkészült és elkötelezett csapata, akik mindent megtesznek azért, hogy október 13-án a számunkra – és hisszük, hogy Keszthely számára is – a legjobb eredmény szülessen.

Összesen 19 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A polgármester jelölt úr elképzeléseiben semmi új nincs, ami ne lenne benne a 2015-2020 Keszthely gazdasági fejlesztési programjában, illetve területfejlesztési stratégiájában.
https://www.keszthely.hu/webim..
https://www.keszthely.hu/webim..
A polgármester jelölt úr elképzelése mögül azonban hiányoznak a források megjelölése, a régióban lévő települések együttműködése, különös tekintettel Hévíz.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés