„Lehet, hogy hibáztam” – Hörcher Ferenc a brit tudósok bojkottjáról

2017. február 23. 12:17
„Nincs világ-összeesküvés. Traumatizált hazai társadalom, az van, amelyet a politika és a történelem taccsra tett” – mondja Hörcher Ferenc, az MTA Filozófiai Intézetének vezetője a Mandinernek. A konzervatív értékrendjét büszkén vállaló Hörchert azért kerestük meg, mert elmarad és a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA) közösen megrendezni kívánt Művészet, igazság és tudás című konferenciájuk: a brit meghívottak ugyanis Fekete Györgyék miatt bojkottot hirdettek. A Soros-féle CEU felől érkező sugalmazásra. Interjúnk első része.

Dühös?

Intézetvezetőként nem szoktam dühös lenni. Sőt.

Sőt? Örül netán, hogy megfúrták a konferenciát, amelyet egy éve kezdett szervezni?

Az ön által használt kifejezés elég pontos, ezért talán költői túlzás lenne úgy fogalmazni, hogy örülök, de tanulságosnak tartom a történteket. A politika, a társadalom és a kultúra működését elemző filozófusnak, számos – alapvetően tudományetikai - kérdést vet fel, amelyeket közpénzből eltartott kutatóként kötelességem is végiggondolni. Hankiss Elemér egykori sikerkönyvének címét kölcsönözve, a társadalmi csapdák működésére irányítja a figyelmet.

Merthogy ön hibázott?

Lehet. Nem vagyok hibátlan. 

Az volt a hiba, hogy bevonta a szervezésbe az MMA-t, Fekete Györgyöt?

Ha hibáztam, akkor nyilván ez volt a hiba. Az érdekesebb kérdés az, hogy is lehet egy ilyen típusú vélelmezett hibát a jövőben elkerülni?

Nem azok hibáztak, akik itthonról rossz hírét keltették az MMA-nak, leveleket írtak a brit tudósoknak, hogy ne jöjjenek?

Nem lenne szép, ha újságon keresztül üzengetnék bárkinek a konkrét ügyről. De általánosságban megfogalmazható: személyes meggyőződésem, egyben az MTA küldetése is, hogy a politikát nem szabad beengedni a tudományba. Ezt az országot a politikusaink fölszabdalták. Nézzük meg, milyen a kulturális vagy a hétköznapi életünk. Lövészárkok mindenütt. A tudományos életet ettől jó lenne megóvni. Nem lehet kétféle orvostudomány, jobbos és balos. A humán tudományokra is igaz ez. Nevetséges lenne, ha politikai szempontjaink lennének, hiszen a tudományos életben mégiscsak a tudományos teljesítmény az egyetlen legitim szempont. 

A politikai filozófia, amelyet művel, már hogy lehetne politikamentes? Ön például tudottan konzervatív.

Van politikai meggyőződésem, van politikai filozófiám is, de ezeknek semmi köze az itt zajló kutatóintézeti munkához. Nem világnézet vagy az alapján választunk például munkatársakat, hogy ki hova szavaz vagy kinek mi a politikai filozófiai meggyőződése. Eddig a társzervezőket sem e szerint válogattuk. Nem szeretném, ha a politikusok politikai meccseit beengednénk a tudományba.

Már értjük, mit hibázott! Az MMA önmagában politikai szimbólum, a közösködéssel tehát a saját elvét szegte meg.

Felteszem, többen így gondolják. De ha ezt elfogadjuk, akkor a kiélezett magyar politikai életben politikai szimbólum a CEU és az NKE is, sőt a Corvinus vagy a Pázmány is, akikkel szintén együtt dolgozunk. Én úgy látom, hogy tudományos együttműködés egy mindenki által elismert szakmai rendezvény létrehozására nem szabadna, hogy politikai kérdés legyen. Ezért nem láttam előre, hogy milyen ellenérzéseket szülhet a döntésem, amit sajnálok. Másfelől azért is érdekes helyzet állt elő, mert most amiatt támadták az MMA-t, amit egyébként kritikusai elvárnak tőle. Hogy ugyanis: tessék nemzetközi szintű szakmai rendezvényeket szervezni a kortárs tudományosság színvonalán. Az MMA most éppen ebben segédkezett volna, ezért kicsit furcsa nekem, hogy ebben megakadályozták.

Egyáltalán miért kellett az MMA segítségét kérnie? Az MTA-val egyenrangú köztestület. Önöknek nincs elég pénzük konferenciát szervezni egyedül?

Kicsit szégyenkezve vallom be: nincs. Az MMA-s támogatás nagyjából egymillió forint lett volna, ami szállást, helyszínt, étkezést és utóbb idegen nyelvű szövegkiadás előkészítését is magába foglalta volna. A saját intézetem saját forrásból sajnos nem tudja biztosítani ezeket a feltételeket, bár a BTK és személyes Lovász elnök úr is segítőleg áll a filozófiához, egyszer külön el is látogatott az intézetünkbe. Humán területen nem könnyű a tudományfinanszírozás, főleg, ha figyelembe veszik, hogy mi évente tucatjával szervezünk nemzetközi rendezvényeket. 

Úgy van vele a Tudományos Akadémia vezetése, hogy bölcsészeknek elég a papír meg a toll?

Nem tisztem az MTA vezetői nevében nyilatkozni, ők, tudom, mindent megtesznek a maguk részéről. Az viszont biztos, hogy a tudomány nem áll meg az országhatárnál, minőségi munkához pedig a lehető legjobb tudósokat kell megnyerni. Ez most majdnem sikerült is nekünk, sőt, a britek készek voltak fizetni a saját útjukat is, érdemesnek találtak minket az együttműködésre. Illőnek gondoltam, hogy a költségeik egy részét mi, a vendéglátók álljuk, ebben is, meg a szövegkiadásban is partner lett volna a Művészeti Akadémia, s a Vigadó egyik helyiségét is biztosította volna számunkra, ami egy esztétikai konferenciánál szintén nem hátrány. 

Ön is kritizálta az MMA-t a létrehozásakor eleget. Mostanra kibékültek „a jobbosok”? Összenő, ami összetartozik?

Ennek a hangsúlyozottan politikai olvasatnak végképp semmi értelme. A Műcsarnokot vezető Gulyás Gábor eltávolítása idején aláírást adtam a döntés ellenében, beszélgettem utána erről Fekete Györggyel is. Azt hiszem, sem ő, sem senki más nem gondolja, hogy hasonló lenne a világképünk. De hol állhatunk meg a lejtőn, ha a tudományos partnereket elkezdjük politikai rokonszenveink szerint válogatni? És főleg: kinél van a tévedhetetlen zsinórmérce, hogy megmondja kivel, mikor, meddig szabad együttműködni? 

Új épületben ücsörgünk épp. Ha az MMA-val baja volt a briteknek, miért nem tette át a helyszínt egyszerűen a Vigadóból ide?

Költözködtünk épp, s ez az épület – nem a mi hibánkból - még most sincs bebútorozva, ettől függetlenül megpróbáltam ezt is, kár, hogy a vendégeinket már ettől is elijesztették. 

Le tudja fordítani jó szalagcímre a sztoriját kormányszempontból?

Nem. Amikor ebben az intézményvezetői székben ülök, nem foglalkozom politikai publicisztikával. 

Akkor segítünk. „Soros megfúrta ezt is”. CEU-s doktorandusz, Kajtár László szólt a briteknek ugyanis, hogy az MMA csúnya hely, ne közösködjenek vele.

Szerintem nem Kajtár kollégán kellene elverni a port. Őt nagyra becsülöm, hiszen névvel együtt kiállt a véleményével mindenki elé. Ráadásul képes volt sajnálatának is hangot adni, ha cselekvésének nem kívánt következménye támadt. Másoknak is ezt kellene tenni. Én például most ezt teszem: kiállok, válaszolok a kérdéseire és egyben sajnálkozásomat is kifejezem, ha hibáztam. Csak az egyenes beszéd visz előre. A sorosozásnak meg semmi értelme velünk kapcsolatban. Már csak azért sem, mert múlt héten oxfordi, kanadai professzor részvételével, a CEU-val együtt rendeztünk az elmaradthoz hasonló, csak még nagyobb volumenű konferenciát a migránsválság filozófiai vonatkozásainak témakörében. Próbálunk aktuálisak maradni, miközben a filozófia nagy hagyományát is feladatunk ápolni, de ehhez legtöbbször partnert is kell találnunk.

Nyugodtan panaszkodhatna most a liberális világ-összeesküvésről, amely még egy magyar konferenciát sem engedélyez, ha ahhoz jobbos alapítású köztestületnek is köze van. Nincs hozzá kedve?

Viccnek is rossz lenne. Ki kell ábrándítanom: nincs világ-összeesküvés. Traumatizált hazai társadalom, az van, amelyet a politika és a történelem taccsra tett. És van politikailag meghurcolt bölcsészértelmiség is. Mindkettő: társadalom és értelmisége is úgy működik, a politika legnagyobb örömére, hogy a törésvonalakat transzponálja a saját világába. Miközben a civil társadalomnak, s így a tudománynak, művészetnek, kultúrának is együttes érdeke épp az lenne, hogy ne érvényesüljön a divide et impera elve. 

Egykori fideszes énjét ezek szerint maga mögött hagyta?

Nem voltam fideszes.

Dehogynem. 2010 előtt a Heti Válaszban írt publicisztikái arról tanúskodnak. 

Konzervatív voltam és az is maradtam. A publicisztikáim reményeim szerint arról szólnak, hogy csak határozott értékrenddel szabad politikát csinálni, de a politikára reflektálni is. Vagyis igyekeztem megtartani a kritikai distanciát. A politikára irányuló reflexiónak legalább két síkja van. Az egyik az újságírói, publicisztikai szint. De már ezen a szinten sem szabad „fideszesnek” lenni – lehet viszont az újságírónak mondjuk konzervatív értékrendje. Akkor jár el helyesen, ha ebből a nézőpontból kritizálja a kormányt, legyen bár az fideszes vagy baloldali, amikor az szembe megy ezekkel az értékekkel. Én mindenesetre akkor jöttem el a Heti Választól, amikor a Fidesz hatalomra került. Pedig akkor még azt hittük, hogy a Fidesz konzervatív. A második szint, amikor filozófusként dolgozom. Evidencia, hogy nem lehetek politikai filozófusként „fideszes”. Végül a legszigorúbb feltétel, ha egy intézményért felel az ember. Ilyenkor végképp ajtón kívül kell hagyni a politikai meggyőződéseket. Ami azt illeti, négy éve vagyok a posztomon, s aki ismeri tevékenységemet, az eddig politikai elfogultsággal még nem vádolt, s ez azért megnyugtató számomra. A héten voltam például egy Lukács-iskoláról tartott rendezvényen és ott sem érzékeltem azt a fajta politika feszültséget velem szemben, amit az ügyről írt újságcikkek sugalltak. 

Lukács nagy emberünk?

A magyar filozófia egyik legismertebb szerzője. Ez nem azt jelenti, hogy szeretni kell, de tény.

Azért nyugtasson meg, hogy nem lett lukácsista!

Nyugi, nem lettem. '87-ben, amikor elvégeztem az egyetemet, megfogadtam, hogy – mivel annyira telítődtem vele korábban – húsz évig nem olvasok marxista, s különösképpen nem sztálinista szöveget vagy szovjet propagandát, beleértve a fordulat utáni Lukácsot is. Ez 2007-ben lejárt, de akkor megfejeltem a moratóriumot újabb 20 évvel. Ettől függetlenül ifjú kutatói állást tervezünk kiírni az intézetben Lukács tanulmányozására. Számomra a legfontosabb, hogy a Filozófiai Intézetet, amely a nemzeti közvagyonnak tekintendő Bölcsészettudományi Központ része, minél magasabb szintű tudományos tevékenység fémjelezze, s ehhez a fiatal és a középgeneráció helyzetbehozása is szükséges. Másfelől a Lukács Archívum páratlan kutatói kincsesbánya, amit – ahogy azt egy, a honlapunkon is olvasható szakmai anyagban már részletesen kifejtettem - az eredeti helyén meg kellene tartani. Ehhez próbálunk szakmai segítséget nyújtani.

TGM elnyerheti az állást?

Az ifjú kutatói ösztöndíjat? Bingó. Nem. 35 év alattiak pályázhatnak, ez a fiatalok számára kínált lehetőség. Nem TGM, nem is az ön nemzedéke, hanem a még fiatalabbak, a gyerekeim generációja számára.

A Momentum-nemzedék számára.

Pontosan. Fontos, hogy a fiataloknak ne külföldön kelljen érvényesülniük, hogy hazahívjuk a külföldi doktoranduszokat, kutatókat. Hogy a saját elfuserált huszadik századunkat ők próbálják meg feldolgozni, ami ennek a traumatizált társadalomnak, nekünk is nagyon fontos.

Lát jövőt a Momentumban?

Ez egy másik beszélgetés lenne már. Intézményvezetői székben ülve nem formálok politikai véleményt. 

De hisz' Horkay Hörcher Ferenc publicisztikákban szokta megírni a véleményét!

Ön viszont Hörcher Ferenc intézményvezetővel beszél.

Mondjuk ha lemegyünk az utcára, akkor kérdezhetjük Horkay Hörchert politikáról? 

Úgy igen. Az MTA épületén belül viszont nincs politizálás. És ebben a cikkben sem, abból is ki kell sétálnunk, ha politikáról akarunk beszélgetni. 

Akkor induljunk lefele és kifelé is, jó?

Rendben.

***

Interjúnk második részét, amelyben a belpolitikát tárgyaljuk ki az utcán ácsorogva, itt olvashatják.

Összesen 91 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Válaszok:
Antigoné | 2017. február 23. 15:57

Valahogy nem érdekel.

"Traumatizált hazai társadalom, az van, amelyet a politika és a történelem taccsra tett"

Hörcher Ferencnek küldöm szeretettel a Belga "De szar itt élni" című számát, és mindenkinek, aki szereti!

Hagy már ezt a lejárt szöveget. Mára a liberalizmus hirdetői mindent relativizáltak, mindennek kiforgatták, kétértelművé tették a jelentését. Többek között a szabadságét is. Már eljutottak a nemiséghez, dolgoznak rajta, hogy az is relatív legyen: biológiai és társadalmi.

Várom, hogy mikor kötnek bele a gravitációba. A mai liberalizmus az eredeti eszme túlpörgött, kiforgatott változata, de úgy kezelik, mintha ez lenne az eredeti. Militáns módon terjesztik, megkövetelik, ha nem fogadod el, kirekesztenek. Mindezt a toleranciának, a másság elfogadásának a hirdetésével egy lapon.

Tehát ne a liberalizmus valódi jelentését kérd számon, azt mindenki ismeri, hanem a mai liberalizmus terjesztőinek működését.

Momentán tényleg az utcára vonultatok aztán belpolitikázni, András? :-D

"Nyugodtan panaszkodhatna most a liberális világ-összeesküvésről, amely még egy magyar konferenciát sem engedélyez, ha ahhoz jobbos alapítású köztestületnek is köze van. Nincs hozzá kedve?"

"Ki kell ábrándítanom: nincs világ-összeesküvés."

A kérdés helyesen:
"Panaszkodhatna most a Balfour-alapú világ-összeesküvésről,"...
A válasz helyesen:
"Nem tudom kiábrándítani: valóban, a Balfour-alapú világösszeesküvés életünk valósága. Bár száz év alatt annyira mindennapjaink része lett, hogy fel sem tűnik."...

"Érdekes, kizárólag akkor traumatizált a magyar közélet,... "

Mikor CEU-s propagandát kell terjeszteni, akkor nem traumatizált itt semmi:

"A sorosozásnak meg semmi értelme velünk kapcsolatban. Már csak azért sem, mert múlt héten oxfordi, kanadai professzor részvételével,

a CEU-val együtt rendeztünk az elmaradthoz hasonló, csak még nagyobb volumenű konferenciát

a migránsválság filozófiai vonatkozásainak témakörében."

Horkay büszke lehet magára, ha Soros úgy érezte, ezt a rendezvényt meg kell fúrni.
Egyébként lehet sorosozni?

" ... Az MTA épületén belül viszont nincs politizálás. "

"Kimondható politizálás. De aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére!"

Nem a rétest nem kapja, hanem a (Kajtár-CEU-)felvilágosított brit tudósok fölemelő részvételét szalasztja el!

:-D ( Nyugat-e??? Ugyeugye __Momentán_ Helsinki az olyan Észak-Kelet.)

https://www.youtube.com/watch?..

( kétfélkevert )

Ez kitűnő!

Nem tudom miért vagyok mégis szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a "trauma" túloldalán szenvelgők átveszik egyszer Hörcher attitűdjét és szerepfelfogását.

Ti még léteztek, ütődött kommunisták?

Csak a párt vezető szerepe szenderült álomba, és már nem vitethetitek el a Hörcher-féléket a Hortobágyra, a magamfajtákat meg Recskre. Milyen kár, igaz?

Nem toleráns, nem érzékeli a társadalmi valóságot, leegyszerűsítő módon mindenkit a mélybe ránt.

Úgy hírlik, a BBC csak elvileg és többnyire gyakorlatilag is három független forrás által megerősített hírt ad közre. Ezeknek a brit tudósoknak elegendő volt egyetlen 'forrás' is a visszalépéshez? Szép és mitől 'független' testület?

Hihetetlenül röhejes ez az egész. Ha az angolok nem jönnek, akkor meghívok amerikai filozófusokat, lehetőleg külön szekciót szervezve Lukácsnak az 50-es évek magyar kultúrpolitikában játszott szerepéről.

Én az ön ostoba hozzászólása előtt sem "értekeztem", csak kétségemet fejeztem ki, hogy a politikai furkálódások "traumájától" szenvedő tudósok valaha is követik Hörcher elfogulatlan tudósi és tudományos intézményvezetői attitűdjét, illetve a tudósi, szervezet-vezetői, publicista és közéleti-politikaelemzői személyes szerepeit következetesen elválasztó magatartását. Mondjuk Max Wéberi értelmezés szerint - ha olvasott ön valaha Marxon és Lukácson kívül mást is.

Nem "olvasási attitűdről" beszéltem, már csak azért sem, mert ennek semmi értelme. De megjegyzem, Hörcher nem azt mondta, hogy nem olvasott Lukácsot, hanem azt, hogy - az önök jóvoltából - az egyetemen "telítődött" vele és úgy általában a nyavalyás marxizmusukkal.

Ráismerek, ilyen ostobák voltak önök a múlt rendszerben is, csak akkor hatalmuk is volt hozzá. Visszaigazolta, hogy nem olvasott Max Webert, mert fogalma sincs mire utaltam. Pedig azokat a könyveket, tanulmányokat először akkor adták ki magyarul.

Ó, hát persze, nem erőszakoltak akkoriban ránk semmit. A filozófus és bölcsészhallgatókra Marxot és Lukácsot? Ugyan már! Hírből sem hallottak róluk!

Kedves Hozzászólók,
köszönöm megjegyzéseiket. Sokat okultam belőle.
Üdv,
HHF

Kedves Erre, ismerjük egymást? :)
A politizálásra majd a következő cikk szolgálna, egyelőre annyit, hogy anyukámat bő két hete vittem a Jánosba, amikor rosszul volt.

Kedves Erre, képzelje, válaszolunk, főleg, ha valóban érvelő kommentre lelünk, amely nem "anyázni" akar.

Válaszok:
Horkay Hörcher Ferenc | 2017. február 23. 23:17

Ha igen, akkor nyugodtan írja le saját névvel a véleményét, ahogy én teszem, én nem fogom továbbadni.
S akkor legalább valóban kiderülhet, hogy tegeződünk-e?
:)

Kedves Pinter68,

köszönöm megértését, érdeklődését, de azért azt mondanám, sepregessen mindenki a maga házatáján.
Én most ugye megkritizáltam a jobbosnak mondott kormányt.
Öntől is ezt várjuk a baloldali erőkkel szemben. Van ott mit fejleszteni, hisz talán a legnagyobb felelősséget épp az ő bűnüs politikájuk játszotta abban, hogy kialakulhatott az úgynevezett centrális erőtér.
Tehát mndenki tegye meg, ami tőle telik, a saját oldaláN! :)
Üdv,
HF

Kedves 74bro,
tehát már csak a mi eltűnésünk hiányzik az egyszerű világ megszületéséhez? :)
HHF

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés