Válasz az Örülünk, Vincent? posztjára

2015. december 31. 15:31
Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola volt hallgatói
Facebook
Elek Gábor matematikus – az örülünk Vincent? blog szerzője – egy fiatal kolléga több éves kemény munkájáról, előmeneteléről, a bíráló kollegák és a doktori iskola presztízséről folyó diskurzusba szakmaiatlan, manipulatív és rossz szándékú adalékokat kever, miközben a történet tudományos része nyilvánosan és a sztenderdeknek megfelelően zajlott.

A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola volt hallgatóinak közös nyilatkozata

melyben állást foglalunk az Örülünk, Vincent? blogon megjelent, doktori iskolánk volt hallgatójának doktori disszertációjával kapcsolatos rossz ízű gúnyolódással kapcsolatban

 

1. A nevezett dolgozat Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájában került műhelyvitára majd védésre. A doktori iskola a kezdetektől fogva interdiszciplináris, tehát olyan területek kommunikációs témájú kutatóit is befogadja, akik nem kommunikációkutatók a szó szűkebb értelmében. A kommunikációs doktori iskolában és elődeiben számos kutatási terület képviselője szerzett doktori fokozatot kommunikációs témában, a teljesség igénye nélkül: művészettörténész, irodalmár, színháztudós, nyelvész, orvos, pszichológus, pszichoterapeuta, operatőr, közgazdász, szociológus, filozófus, vagy épp teológus. Mindez a területen teljesen szokásos, hiszen épp ezt jelenti az interdiszciplinaritás: különböző kutatási hagyományok azonos kutatási területét. Az egyes dolgozatokat a doktori iskola – ahogyan az a szabad tudomány eszméjéből adódik –elsősorban a vizsgálat fókusza és a módszertan alapján bíráltatja el az érintett diszciplínák magasan kvalifikált szakértőivel. Jelen dolgozat esetében mindkét feltétel teljesül, mint azt a nyilvános védés dokumentációját áttekintő olvasó maga is beláthatja. 

2. A dolgozatban bizonyos értelemben nagyon is száraz tudományos elemzés történik. Egyrészt egy eszmetörténeti elemzést, másrészt két, korpusznyelvészeti értelemben vett tematikus analízist tartalmaz. A történeti elemzés a szociológiai irodalom társadalomfogalmát elemzi előre rögzített szempontok alapján; az empirikus elemzés pedig egyfelől a koinonia és más rokon terminusok szótári elemzését adja, másfelől az A kategóriás nemzetközi társadalomtudományi folyóiratok tartalomelemzését prezentálja. Fontos megjegyezni, hogy mindhárom eljárás teljesen legitim módszer a társadalomtudományokban, a szerző pedig mindhárom módszert magas szinten műveli. A vele szemben felvethető módszertani kérdéseket az opponensek jelezték, és azokra a jelölt kölcsönösen elfogadható válaszokat adott, melyek szintén nyilvánosak. 

3. A konkrétan kiragadott szövegrészlet a dolgozat főrészének utolsó előtti (!) oldaláról kiragadott, a kontextus nélkül nyilvánvalóan megtévesztő módon citált mondat az eredeti összefüggésben pusztán arra utalt, hogy a koinonia (görögül: közösség) szótári elemzése megmutatta, hogy például emberek és angyalok, vagy emberek és bukott angyalok (például a sátán) közösségét is nevezték koinoniának az elemzett görög nyelvű szövegek. Emellett a dolgozatban prezentált rendkívül igényes analízis több mint 50 különféle koinonia-relációt mutat ki az elemzett korpuszból. Tehát sem a konkrét elemzésnek, sem a dolgozatnak nincs semmiféle köze sem a Sátánhoz, sem az angyalokkal folytatott kommunikációhoz, ezek mindössze említésre kerültek több tucat más, elemzett reláció mellett. 

4. A dolgozat a szerző több éves, kemény munkájának az eredménye, melyet több konferencia előadás, lektorált folyóiratcikk előzött meg a kutatási témában, valamint maga a dolgozat több mint ötszáz szakirodalmi tétel felhasználásával készült. A dolgozatot magasan kvalifikált egyetemi professzorok két körben is bírálták, a kétséges pontokat a szerzővel megvitatták, summa cum laude minősítéssel elfogadásra ajánlották. Kiragadott részletekkel a dolgozat lejáratásának kísérletét illetve ennek gondatlanságból (a nyilvános dolgozat el nem olvasásából) elkövetett elősegítését botrányosnak és szégyenletesnek találjuk. 

5. Botrányosnak és szégyenletesnek tartjuk hasonlóképp a Corvinus egyetemnek, ezen belül a doktori iskolának a befeketítését, lejáratásának a kísérletét egy minden alapot nélkülöző, felületesen kimunkált és nyilvánvalóan rossz szándékú odamondogatás formájában. A doktori iskola az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon működik, a doktori védések nyilvánosak és dokumentáltak. 

6. Botrányosnak és szégyenletesnek tartjuk továbbá különösképpen azon értelmiségiek és szakmabeliek megnyilvánulásait, akik a dolgozatot maguk sem olvasták, ennek ellenére osztoznak a gerjesztett felháborodásban, terjedéséhez hozzájárulnak mindenféle szakmai érv nélkül. 

7. Botrányosnak és szégyenletesnek tartjuk mindezeket pedig legfőképpen azért, mert Elek Gábor matematikus – az örülünk Vincent? blog szerzője - egy fiatal kolléga több éves kemény munkájáról, előmeneteléről, a bíráló kollegák és a doktori iskola presztízséről folyó diskurzusba szakmaiatlan, manipulatív és rossz szándékú adalékokat kever, miközben a történet tudományos része nyilvánosan és a sztenderdeknek megfelelően zajlott. A tudományos értékek tisztelete mindezzel teljes mértékben összeegyeztethetetlen.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 187 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Mi a probléma? Az UFO kérdéssel - a k_é_r_d_é_s_s_e_l - is lehet akadémikusi szinten foglalkozni.

Elek urat még mindig nem pofozta fel valaki for fun?

Ráférne.

Néhány észrevételem volna.

A hivatkozásként idézett források kategóriába sorolása (A, B, C) elég nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy a szakfolyóiratok figyelemmel kísérhetőek legyenek. Magyarul a legfontosabb publikációk ezekben az orgánumokban megjelennek és így nem kell 150-200 folyóiratot figyelemmel kísérni, ami hosszútávon nyilván képtelenség.
Nyilván tudományos rang ezekben megjelenni, de aránytévesztés azt kifogásolni, hogy egy hivatkozás nem ezekből származik. (Egy sokadrangú folyóiratban megjelenő publikáció akár részgondolata nem lehet eredeti ?) Éppen azt jelenti, hogy tágabb körben tájékozódik a szerző, ami nem elítélést, hanem elismerést kellene kiváltson. Ez így szimpla sznobizmusnak tűnik.

A másik probléma, hogy a fenti blog nem elösször próbál meg embereket - morálisan nagyonis megkérdőjelezhető módon - ellehetetleníteni. Belekezd ilyesmibe, majd zavaros körülmények között (névtelen feljelentés, stb.) egzisztenciális támadásba megy át a dolog. Ezután pedig mossa kezeit, hogy nem rajta múlt a dolog, holott DE IGEN. Ez pedig a nicknév mögötti ember minőségét jelzi.
Ha vitatkozni akar, akkor módjában lenne objektiv érveléssel elmondani gondolatait. Ehelyett azonban csak olcsó lejáratással él. Elég nyilvánvalóan egy idegen tudományterületen másra nem futja. Ebben az esetben viszont a személyes rosszindulaton és ártószándékon kívül más motiváció nincs.

Elegáns válasz. Csöndben is maradt a büdösbogár. :-)

Azt nem tudom, hogy ez az Elek milyen matematikus, mert nem értek hozzá. Ő azonban azt hiszi magáról, hogy mindenhez ért, főleg a társadalomtudományokhoz, miközben zöldségeket és blődségeket írogat. Ráadásul gúnyolódva és nagyképűen. Amikor pedig valaki a blogján hozzászólva leírja, hogy az állításai logikátlanok és butaságok, akkor egyszerűen kizárja az illetőt. Tehát cenzor is. Hozzá hasonló extrém gondolkozású és politikai elfogultságoktól frusztrált embereket vonz magához, akik az egekig magasztalják őt, s így jól elvannak egymás között. Előszeretettel foglalkoznak zsidósággal összefüggő témákkal, olyan felfogásban, hogy korrekt és tisztességes zsidó emberek azt kívánják, bár ne tennék, mert az ő megnyilvánulásaik biztos, hogy nem csökkentik az antiszemitizmust, épp ellenkezőleg.

Érzésem szerint egy kifejezetten rosszindulatú ember, olyan, aki, ha módja van rá, minden őt ért "sérelmet" nyilván tart és megbosszul.

Jól tettétek, hogy ezt az állásfoglalást megírtátok és nyilvánosságra hoztátok, de nyugalom gyerekek, ez az ember nem a ti szintetek. Erkölcsileg és szellemileg is annyira alattatok van, hogy nem érdemes belebonyolódni a vele való kakaskodásba. Ahogy mondani szokták, sas nem kapkod a legyek után.

"Szellemileg" nem matematikusként minősítettem. Az a probléma, hogy ő a társadalomtudományokban is akadémikusnak érzi magát, holott alapvető ismereteknek is híján van.

A pökhendiség és a vita elutasítása ezek szerint sajátos (liberális törzsi) erkölcs. Megnyugodtam, hogy nem akadémikusi.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés