Új kollaboráns

2020. augusztus 27. 7:52

Beck Tamás
Népszava
Hogyan válhatott a hazai kormánypártok kommunikációjában Németh Sándor eklézsiája „extrém szektából” nagy hirtelen „bevett egyházzá”?

„Az Orbán-kabinet és a Hit Gyülekezete között nemrégiben létrejött finanszírozási megállapodás sokakban értetlenséget váltott ki. A Fidesz-KDNP és a szóban forgó felekezet több évtizednyi háborúskodást zárt le ezzel a »konkordátummal«. Az érintett felek nem csupán elásták a csatabárdot, egyenesen szövetségkötésről beszélhetünk. Hack Péter szánalmas magyarázkodása ellenére indokolt marad a kérdés: hogyan válhatott a hazai kormánypártok kommunikációjában Németh Sándor eklézsiája »extrém szektából« nagy hirtelen »bevett egyházzá«? Az emberi és polgári szabadságjogokat védelmező, illetve a vallási pluralizmust és a szekularizációt preferáló Hit Gyülekezete vajon miféle folyamat betetőzéseként vált egy autokratikus rezsim csatlósává?

Az eredetileg római katolikus Németh Sándor fiatalkorában egyik elindítója volt a Katolikus Karizmatikus Megújulásnak, melynek tevékenységében tinédzserként e sorok írója is részt vett. A hazai áldozópapok és püspökök többsége még ma is idegenkedve tekint e lelkiségi mozgalomra, mely a hívek körében fejti ki tevékenységét. Nem véletlenül. A Magyar Katolikus Egyház kétezer éves tradíciót követ, amikor a fárasztó, költséges és gyakran eredménytelen térítő munka helyett inkább az államhatalomba próbál beépülni, hogy törvények útján kényszeríthesse a társadalomra saját értékrendjét, tanításait.

A jelek szerint ezt az erkölcstelen gyakorlatot időközben skrupulusok nélkül átvette a Hit Gyülekezete is, hiszen a rendszerváltozás óta eltelt harminc esztendőben úgyszólván a magyar politikai élet valamennyi formációjával megpróbált már szövetségre lépni. A »fülkeforradalom« sikere aztán megérlelhette Németh Sándorban a meggyőződést, miszerint Orbán Viktor belátható ideig leválthatatlan az ország éléről. Láthatta azt is, a magyar autokrata mennyire bőkezűen hálálja meg a hazai történelmi egyházaknak az iránta tanúsított lojalitásukat. A Hit Gyülekezete vezető lelkészét valószínűleg elszédítették a rivális klérusnak az állami költségvetésből juttatott milliárdok, s a nem kevésbé fontos privilégiumok. Úgy tűnik, ekkora bizniszből ő sem akar kimaradni.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 67 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Beck Tamás a Népszava hagyományát megőrizve kever-kavar és ködösít.

A más vélemény még nem zárja ki, hogy a törvény által előírtakat nem kell figyelembe venni. Jelen esetben ez a lényeg és nem Beck Tamás agymenése.

Az első megállapodást 2006 évben a Gyurcsány kormány kötötte, amely hatályos az ezt követő kormányokra is, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik.
Így a megállapodás csak aktualizálva lett, kibővítve a szervezetben végbement változással.
Mindezt bizonyítja a megállapodás 1. cikke.

1. Cikkely

(1) Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) és a HIT Gyülekezete (a továbbiakban: Egyház), mint bevett egyház, (a továbbiakban együttesen: Felek) azzal a szándékkal, hogy rögzítsék azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek közötti együttműködést meghatározzák, továbbá mivel az Egyház köz- és felsőoktatási közszolgálati tevékenységének támogatása tárgyában 2006. április 19-én köttetett megállapodás óta az Egyház közfeladat- ellátó, valamint társadalmi és közéleti tevékenysége tovább bővült, az Egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről a Felek - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 9. paragrafus (2) bekezdése szerinti - szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek.

(2) A Magyar Állam az Egyházat 1989. évben a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. tc. 7. paragrafusa és 8. paragrafusa alapján törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította, majd a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján a bíróság egyházként nyilvántartásba vette, az Ehtv. alapján bevett egyháznak minősül.

(3) A Kormány elismeri és értékeli az Egyház erkölcsi, szellemi értékhordozó és közösségteremtő tevékenységét, továbbá a nemzet erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit.
Forrás: https://www.hit.hu/hirek/korma..

Semjén: "...és kiderült..." Lehet, hogy akkor mégiscsak valamiféle véleményváltozásra utal Semjén, csak neked nem megy a szövegértés?

Nem, te érted bele önkényesen az "egymásról" szót. Akkor volna igazad, ha Semjén ezt mondta volna: "mindegyikünk azt mondja EGYMÁSRÓL, amit mindig is mondott, és kiderült..."

Csakhogy Semjén értékekről és felfogásról beszélt (lásd folytatás). Mindegyikünk mond mindenféléket a világról, a magadfajtáról, stb, és mostanra kiderült, hogy kb. ugyanazt mondják.

Utánanéztem, és arra válaszoltam. Szemben a hazugsággal kapcsolatos vádaskodásoddal, az "...és kiderült..." string igenis véleményváltozásra utal Semjén részéről.

Vallott mindenféle dolgokat és értékeket a világról, és 2006-ban úgy tűnt számára, ebbe a Hit Gyüli nem fér bele. "És kiderült" 2020-ra, hogy mégis.

Hogy ez kommunikációs zavar volt-e a felek között, 2006-ban, vagy a Hit Gyüli ma tényleg mást mond, mint akkor, arról nem Semjénnek kell nyilatkoznia. Számára az derült ki, hogy a 2020-as Hit Gyüli vállalható. Mint ahogy az SzDSz árvák számára meg az derült ki, hogy vállalhatatlan. Van az úgy.

Ja, bocs. Azt hittem, szöveget értelmezünk. Politikai hitvallásokról valóban nem lehet értelmes vitát folytatni.

Sőt, még a szerzőtől is képes vagyok elvonatkoztatni. Neked meg nem megy. Ha Semjén, akkor vörös köd. Nem mondom, hogy egyáltalán nem értem, de ez itt világos beszéd, és nem az, ami a vörös köd mögül látszik számodra.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés