Orvosolni kell a jelenlegi bizonytalanságot

2019. február 9. 07:32
Lendület-pályázatnyertesek
Lendület-pályázatnyertesek

Függesszék fel a kutatás és innováció finanszírozásának rohamléptekben történő és nem kellően átgondolt átalakítási folyamatát.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az elmúlt években méltán rangossá és nemzetközi szinten is elismertté vált „Lendület” program nyerteseiként fordulunk Önhöz. Ez a támogatás segített minket fiatal kutatókként abban, hogy külföldről hazatérve, vagy a programnak köszönhetően itthon maradva megszerzett tudásunkat hazánkban kamatoztassuk, és csoportjainkban dolgozó munkatársainknak is lehetőséget adjunk arra, hogy Magyarországon folytathassák tudományos karrierjüket.

Aggodalommal és megdöbbenéssel figyeljük az Innovációs és Technológiai Minisztérium lépéseit, amelyek gyökeresen átalakítanák a Magyar Tudományos Akadémia intézményrendszerének finanszírozását és magát a tudományos életet.

Az akadémiai kutatóintézet-hálózat hosszú évtizedek során nyerte el mostani formáját. Az MTA szakmai szempontok alapján, saját hatáskörben végigvitt átalakításai nyomán jött létre a jelenlegi struktúra. Amint azt a Lendület program sikeressége is bizonyítja, ez a folyamat eredményes volt.

A Lendület-csoportok vezetőiként arra kérjük, szólítsa fel miniszterét, hogy a magyar tudományosságot érintő alapvető átalakításokat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével együttműködésben folytassa. A jelenleg zajló, érdemi tárgyalások nélküli átalakítási folyamat és az általa keltett bizonytalanság hosszú távon éppen azt rombolja le, amire az innovációs potenciál épül.

Az intézményhálózat tervezett feldarabolása és az alapfinanszírozás megszüntetése az átalakításokat szorgalmazó minisztériumi munkaanyag megállapításaival és a hivatkozott külföldi finanszírozási modellekkel is ellentétes, az utóbbiakból ugyanis éppen az derül ki, hogy az innovációs hatékonyság növeléséhez további források bevonása lenne szükséges. A tervezett forráselvonások alapvető nemzeti értékeket képviselő nagy múltú műhelyek megszűnését kockáztatják, különösen a humán és társadalomtudományok terén.

Véleményünk szerint az innovációs potenciál fejlesztésének kulcsa az alapkutatási támogatások szélesítésében és kiszámíthatóságában, valamint a magyar tudományosság itthon tartó erejének növelésében rejlik. Minél többen maradnak itthon legtehetségesebb kutató honfitársaink közül, annál hatékonyabban szolgálja a magyar tudományos kutatás az innovációt. Az alapkutatás az a termékeny talaj, amelyből a magyar szabadalmak és start-up-ok szárba szökhetnek, és amelyben a hazai innováció mély és tartós gyökereket ereszthet, hiszen az alapkutatás termeli ki azt a szakembergárdát és azokat a felfedezéseket, amelyekre bármilyen fejlődés és innováció épülhet.

A leghatározottabb kérésünk, hogy függesszék fel a kutatás és innováció finanszírozásának rohamléptekben történő és nem kellően átgondolt átalakítási folyamatát. Csak így orvosolható a jelenlegi bizonytalanság, amely egyre többünket kényszerít annak megfontolására, hogy hazánkat hátrahagyva munkánkat máshol folytassuk.

Budapest, 2019. február 7.

Aláírta a Lendület pályázat nyertesei közül (február 8, 19h-ig):

 Abért Miklós, MTA Rényi Intézet, Lendület Csoportok és Gráfok Kutatócsoport (2012)
 Ablonczy Balázs, MTA BTK, Lendület-Trianon Kutatócsoport 100 (2016)
 Adamik Béla, MTA Nyelvtudományi Intézet, Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai
Kutatócsoport (2015)
 Andics Attila, MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport (2017)
 Bajnok Zoltán, MTA Wigner FK, Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet
Kutatócsoport (2012)
 Báldi András, MTA ÖK, Lendület Ökoszisztéma-Szolgáltatás Kutatócsoport (2011)
 Bárth Dániel, MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (2018)
 Batáry Péter, MTA ÖK, Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport
(2018)
 Beke-Somfai Tamás, MTA TTK, Lendület Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoport
(2016)
 Benczúr András, MTA SZTAKI, Lendület Big Data Lendület Kutatócsoport (2012)
 Bíró Anikó, MTA KRTK KTI, Lendület Egészség és Társadalom Kutatócsoport (2018)
 Biró Péter, MTA KRTK KTI, Lendület Mechanizmustervezés Kutatócsoport (2016)
 Csanády László, MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport (2017)
 Csonka Szabolcs, BME, MTA-BME Lendület Nanoelektronika Kutatócsoport (2017)
 Csörsz Rumen István, MTA BTK ITI, Lendület Nyugat-magyarországi Irodalom 1770–
1820 Kutatócsoport (2017)
 Dalos Anna, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei
Archívum és Kutatócsoport (2012)
 Demeter Tamás, MTA BTK, Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport (2017)
 Dénes Ádám, MTA KOKI, Lendület Neuroimmunológia Kutatócsoport (2016)
 Dóra Balázs, MTA-BME Lendület Topológia és Korreláció Kutatócsoport (2018)
 Dosztányi Zsuzsanna MTA-ELTE Lendület Bioinfomatika Kutatócsoport (2014)
 Enyedi Balázs, Lendület Szöveti Sérülés Kutatócsoport (2018)
 Erdélyi Gabriella, MTA BTK, Lendület Családtörténeti Kutatócsoport (2017)
 Földváry Miklós István, MTA-ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport (2018)
 Fuxreiter Mónika, MTA-DE Lendület Fehérjedinamikai Kutatócsoport (2012)
 Geiszt Miklós, Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport (2011)
 Hájos Norbert, MTA KOKI, Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (2012)
 Hangya Balázs, MTA KOKI, Lendület Rendszer-Neurobiológia Kutatócsoport (2015)
 Harcos Gergely, MTA Rényi Intézet, Lendület Automorf Kutatócsoport (2017)
 Homolya László, MTA TTK, Lendület Molekuláris Sejtbiológia Kutatócsoport (2012)
 Horváth Péter, MTA SZBK, Lendület-BIOMAG Kutatócsoport (2018)
 Jakus Zoltán, Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport (2014)

 Józsi Mihály, MTA-ELTE Lendület Komplement Kutatócsoport (2012)
 Kállay Mihály, MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport (2013)
 Katona István, MTA KOKI, Lendület Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (2013)
 Katz Sándor, MTA-ELTE Lendület Rácstérelmélet Kutatócsoport (2012)
 Kele Péter MTA-TTK, Lendület Kémiai Biológia Kutatócsoport (2013)
 Kern Zoltán, MTA CSFK, Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport (2012)
 Kézsmárki István, MTA-BME Lendület Magneto-Optikai Spektroszkópia Kutatócsoport
(2014)
 Király Ildikó, MTA-ELTE Lendület Társas Elmék Kutatócsoport (2017)
 Kiss Farkas Gábor, MTA-ELTE Lendület HECE Kutatócsoport (2014)
 Kiss László, MTA CSFK, Lendület Csillagszerkezet és Exobolygók Kutatócsoport (2009)
 Kiss Viktória, MTA BTK Régészeti Intézet, Lendület Mobilitás Kutatócsoport (2015)
 Kóczy Á. László, MTA-KRTK, Lendület Játékelméleti Kutatócsoport (2010)
 Kóspál Ágnes, MTA CSFK Lendület Korong Kutatócsoport (2014)
 Kovács Tamás György, MTA Atomki, Lendület Rács Kvantum-színdinamika
Kutatócsoport (2011)
 Legeza Örs, MTA Wigner FK, Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport
(2012)
 Lengyel Balázs, MTA KRTK KTI, Lendület Agglomeráció és Társadalmi
Kapcsolathálózatok Kutatócsoport (2017)
 London Gábor, MTA TTK, Funkcionális Szerves Anyagok Kutatócsoport (2018)
 Lugaro Maria, MTA CSFK Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor
Kutatócsoport (2014)
 Lukács Ágnes, MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport (2018)
 Makara Judit, MTA KOKI, Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport (2011)
 Markó Alexandra, MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport (2016)
 Maurovich-Horvát Pál, MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport
(2013)
 Mócsai Attila, Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport (2013)
 Mosonyi Milán, Lendület Kvantum-Információelmélet Kutatócsoport (2018)
 Muraközy Balázs, MTA KRTK KTI, Lendület Vállalati Stratégia és Versenyképesség
Kutatócsoport (2013)
 Nagy László, MTA SZBK, Lendület Gomba Genomika és Evolúció Kutatócsoport (2014)
 Nagy László, Debreceni Egyetem, Lendület Immungenomikai Kutatócsoport (2012)
 Nusser Zoltán, MTA KOKI, Lendület Celluláris Idegélettani Kutatócsoport (2012)
 Orbán Gergő, MTA Wigner FK, Lendület Komputációs Rendszerszintű Idegtudományi
Kutatócsoport (2012)
 Ősi Attila, MTA-ELTE, Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport (2011)
 Pál András, MTA CSFK KTM CSI, Lendület Légyszem-kamera Kutatócsoport (2012)

 Pál Csaba, MTA SZBK, Lendület Szintetikus és Rendszerbiológiai Kutatócsoport (2012)
 Pálffy Géza MTA BTK TTI, Lendület Szent Korona Kutatócsoport (2012)
 Pálvölgyi Dömötör, MTA-ELTE Lendület Kombinatorikus Geometria Kutatócsoport
(2017)
 Papp Balázs, MTA SZBK, Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport
(2009)
 Pásztor Gabriella, MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport
(2015)
 Reményi Attila, MTA TTK, Lendület Fehérje Kölcsönhatás Kutatócsoport (2013)
 Simon Ferenc, MTA-BME Lendület PROSPIN Kutatócsoport (2015)
 Stipsicz András, MTA Rényi Intézet, Lendület Alacsony Dimenziós Topológia
Kutatócsoport (2010)
 Surányi Balázs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport,
(2011)
 Szabadics János, MTA KOKI, Lendület Celluláris Neurofarmakológia (2009)
 Szakács Gergely, MTA TTK EI, Lendület Membrán Fehérje Kutatócsoport, (2010)
 Szegedy Balázs, MTA Rényi Intézet, Lendület Struktúrák Limeszei Kutatócsoport (2013)
 Székvölgyi Lóránt, Debreceni Egyetem, MTA-DE Lendület Genomszerkezet és
Rekombináció Kutatócsoport (2015)
 Szilágyi Róbert, MTA-ELTE Lendület Kémiai Szerkezet/Reaktivitás Kutatócsoport
(2015)
 Szöllősi Gergely János, MTA-ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport (2016)
 Szüts Dávid, MTA TTK Enzimológiai Intézet, Lendület Genomstabilitás Kutatócsoport
(2011)
 Takács Gábor, MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport (2012)
 Takács Károly, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport (2012)
 Tapolcai János, Jövő Internet Kutatócsoport (2012)
 Tarczay György, MTA-ELTE Lendület Laboratóriumi Asztrokémia Kutatócsoport (2018)
 Tardos Gábor, MTA Rényi Intézet, Lendület Kriptográfia Kutatócsoport (2009)
 Timinszky Gyula, MTA SZBK, DNS Károsodás és Sejtmagi Dinamika Kutatócsoport
(2017)
 Tóth Szilvia Zita, MTA SZBK, Lendület Molekuláris Fotobioenergetikai Kutatócsoport
(2014)
 Tóth Zsombor, MTA BTK Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500--1800)
Kutatócsoport, (2018)
 Török Péter, MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport
(2017)
 Vankó György, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Lendület Femtoszekundumos
Spektroszkópiai Kutatócsoport (2013)

 Varga Dezső, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Lendület Innovatív Detektorfejlesztő
Kutatócsoport (2013)
 Varju Márton, MTA TK, Lendület-HPOPs Kutatócsoport (2013)
 Virág Bálint, MTA Rényi Intézet, Véletlen Spektrumok Kutatócsoport (2016)
 Weisz Boglárka MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport
(2015)
 Werner Norbert, MTA-ELTE Lendület Forró Univerzum Kutatócsoport (2016)
Az aláírók közül ERC grantet is nyert kollégák: Abért Miklós (2014, Consolidator grant),
Dénes Ádám (2016 Consolidator grant), Hangya Balázs (2016 Starting grant), Kállay Mihály
(2007 Starting grant), Katona István (2009 Starting grant), Katz Sándor (2007 Starting), Kóspál
Ágnes (2016 Starting grant), Makara Judit (2017 Consolidator grant), Mócsai Attila (2007 Starting
grant), Nagy László (2017 Starting grant), Nusser Zoltán (2011 Advanced grant, 2018 Advanced
grant), Pál Csaba (2007 Starting grant, 2014 Consolidator grant), Simon Ferenc (2010 Starting
grant), Stipsicz András (2011 Advanced grant), Szabadics János (2017 Consolidator grant),
Szakács Gergely (2010 Starting grant), Szegedy Balázs (2013 Consolidator grant), Szöllősi
Gergely (2016 Starting grant), Takács Károly (2014 Consolidator grant), Vankó György (2010
Starting grant).

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/142918

Ajánljuk még a témában