Hol van a patrióta baloldalunk?

2021. június 7. 7:32

Constantinovits Milán
Mandiner
Juszt László megnyilvánulása légmentesen beleilleszkedik abba a baloldali kánonba, amely legszívesebben elfelejtené Trianont, globalista alapon meg akarja haladni a nemzetben való gondolkodást, és bármikor lelkesen köti össze egyenes vonallal a jelen országirányítást a történelmi katasztrófáinkkal.

Juszt László, aki lankadatlan gyűlölséggel ontja jobboldal- és nemzetkritikus gondolatait közösségi oldalán, most a trianoni békediktátum évfordulóján gázolt bele sokak fájdalmába. Éppen június 4-e kapcsán értekezett arról, hogy tulajdonképpen a Monarchia alig 20%-a volt csupán magyar, és az ország vezetését tökéletes vakság uralta.

Elmélkedését azzal a felhördüléssel nyitja, hogy „Már megint Trianonra emlékeznek!”, és oda futtatja ki, hogy a mai elit ugyanolyan politikát folytat, mint ősei, és bizony ez vezetett Mohácshoz, Világoshoz és Voronyezshez. Azon most lépjünk is túl, hogy

a teljesen különböző történelmi konstellációkat hogyan mossa össze Juszt, épp elég tanulságos az 1920-hoz való hozzáállása is.

Érzékelhetően zavarja, hogy Trianon még mindig (már megint) a közbeszéd témája, sőt, évfordulója 2010 óta a nemzeti összetartozás napjává emelkedett. És nem, nem azért, mert jóleső érzés volna a trianoni traumában újra és újra megmerítkezni, vagy mert folyamatos ihletforrás lenne a jelen minden tökéletlenségének magyarázatára. Nem. Trianon az a történelmi realitás, amely a múltban tanulságot, a jövőben megválaszolandó kihívásokat jelent. Relevanciája és hatóköre pedig egészen addig eleven, ameddig el nem végezzük száz év ránk rótt feladatát.

Trianon széttartó fejlődési utakra kárhoztatta a Kárpát-medence népeit, és mondjuk ki, a magyarságot hozta a legnehezebb helyzetbe. Európában egyedülálló módon többmilliós, őshonos kisebbségként létezünk több országba szabdalva. A kisebbségi lét, egy közösség széttöredezettsége velünk élő valóság. Amíg nem ismerjük fel a történelmi sorsközösség fontosságát, amíg a magyarság nyelvhasználati vagy oktatáshoz való jogai a szélrózsa minden irányában sérül, addig nem tudunk és nem akarhatunk továbblépni Trianonon. Addig Juszt Lászlónak is el kell viselnie 1920 tematizációs erejét, a magyar nemzetpolitikának pedig feladata a folyamatos és kérlelhetetlen érdekérvényesítés.

Juszt szót ejt arról is, hogy Horvátország az egykor volt Magyar Királyság részeként mindössze négyszázaléknyi magyar lakossággal bírt, aminek éppenséggel sok relevanciája nincs Trianon kapcsán. Egyrészt

egy egészséges gondolkodású magyarnak egyetlen külhonba szakadt magyar sorsa is fontos,

másrészt a horvátországi magyarság helyzete rendezett, a maroknyi közösség megbecsültségben élhet. Nem ejt szót ugyanakkor Kárpátalja napjainkban is egy sovén államberendezkedéstől szenvedő magyarságáról vagy arról a demográfiai tragédiáról, ahogy lassan kiüresednek a Vajdaság városai.

Juszt László megnyilvánulása légmentesen beleilleszkedik abba a baloldali kánonba, amely legszívesebben elfelejtené Trianont, globalista alapon meg akarja haladni a nemzetben való gondolkodást, és bármikor lelkesen köti össze egyenes vonallal a jelen országirányítást a történelmi katasztrófáinkkal. Amíg ez a narratíva el nem tűnik az ellenzék soraiból, hiába várunk a nemzeti minimumra, egy patrióta baloldali erő megjelenésére. Addig nincs és nem is lehet nemzeti minimum vagy pártokon átívelő társadalmi konszenzus.

Összesen 128 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Ez kemény. Hirtelen azt hittem, ez valami 1950-es bolsevik propagandaszöveg. Az utolsó mondat zökkentett ki az "élményből".

Természetesen tételesen lehet cáfolni az összes elemet, a "vesztestől" az etnikai arányokig

A szlovákok is ugyebár.

Meg hát az egész ott kezdődött, hogy Románia egyoldalúan kapitulált az első világháborúban, ezzel pedig érvényét vesztette a titkos szerződés Románia terúleti igényeivel...
Ahogy mondod: nem ezek a szempontok döntöttek (és nem is az etnikai arányok... LOL, ez az idióta magyarellenes felböfögi, hogy mennyi volt a nemzetiségiek aránya az elcsatolt területeken, de egyetlen szóval sem jelzi, hogy vica versa is ez lett, sőt sok esetben durvább arányban kerültek nem cseh(-szlovák), nem román, nem délszláv lakosok az új államokba.

A Kárpát medencét évszázadok alatt a magyarság szervezte politikai, gazdasági egységbe. Ezt a természeti adottságok teljes mértékben alátámasztották. Hallgasd végig, vagy olvasd el Apponyi beszédét. Elmondja, hogy a gazdaságilag egységbe szervezett állam feldarabolásával senki nem jár jól.
Hazugság volt a nemzeti kérdés felemlítése, mert az elszakított magyarok rosszabb helyzetbe kerültek, mint amilyen helyzetben a Nagy Magyarország nemzetiségei voltak.

Magyarország középhatalmi szerepet vihetett volna, mint Lengyelország, ezt a nyugat szét akarta verni. Mai vitáink a nyugattal pont olyanok, mint Trianon idején voltak. Akkor sem hallgatták meg érveinket, a béketárgyalásokra csak a végén hívtak meg, a küldöttséget elszigetelték, hogy ne lobbizhasson más küldöttségeknél. Apponyi későn elmondott beszéde elgondolkodtatta az olaszokat és a briteket, de akkor már késő volt.

A mai vitákat látva sok a hasonlóság.

Veled is tele a tököm, de végül is bohócnak megfelelsz.

És miért? És milyen bíró szabta ki?

Bizony kell az ismeret:
"Full Responsibility for the First World War, lies squarely on the shoulders of the International Jewish Bankers. They are responsible for Millions of dead and dying."
(US. Congress-Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)

"Az első világháborúért a teljes felelősség a nemzetközi zsidó bankárok vállán nyugszik. Felelősek milliók haláláért és haldoklásáért."

Mint Alaszka az oroszoké. Időben eladták.

Egy világháború azzal kezdődhet csak ha világhatalom eszkalálja a helyi konfliktust:
Az oroszok már 1914. július 24-én bevezették a "részleges"-nek hívott mobilizációjukat. Persze mindenki tudhatta, hogy részleges mobilizáció nem létezik, csak teljes. És a mobilizációt az akkori körülmények között visszacsinálni nem lehet, annak a mobilizáltak bevetésében kell végződnie.

Az egész pedig az orosz birodalmi tekintély miatt, mert annyira elkötelezték magukat, hogy ki se tudtak szállni a saját csapdájukból:

"Ha ennél a kritikus pontnál a szerbeket a sorsukra hagynánk, az orosz presztizs teljesen összeomlana." (Szazonov orosz külügyminiszter a Birodalmi Minisztertanács előtt, 1914. július 24-én.)

"igazságos és jogos büntetés volt"
Bullshit:
Valamikor 1989-ben Melbourne-ben történt, hogy a Victoriai Magyar Emberjogi Alap alelnökeként, kihallgatáson vettem részt az ausztrál ellenzék vezérének helyettesénél, Mr Neil Brown-nál.
Ő sokat segített például akkor, amikor tüntetéseket szerveztünk a román diktator falurombolási programja ellen.
Ezen a kihallgatáson szóba került Trianon is. A magasrangú ausztrál politikus, így reagált: "Trianon? By now everybody knows that it was a fix." Azaz: 'Trianon? Mára már mindenki tudja, hogy csalás volt az egész.' A kijelentés egy olyan ország potenciális vezetőjétől származott, amely aláírója volt a Trianoni Diktátumnak.

A világ egy negyedének uralma felé haladó brit birodalom nem nőtt túl nagyra?
A világ egy hetedének uralma felé haladó francia birodalom nem nőtt túl nagyra?
A világ egy hatodát uraló orosz birodalom nem nőtt túl nagyra?

A f888szméregetéshez az angol, a francia, az olasz trónörököst is kinyírták?

Nem lehet jó párhuzamot vonni. A Monarchia egyhosszú történelmi folyamat eredménye, amely egyértelmű elnyomásból jutott el a velünk történt kiegyezésig. Már ez ellenünk fordította a többi nemzetiséget.

Az EU az egyenrangúság, a bécsi cukrászda mézesmadzagjától halad a birodalmasítás, az elnyomás felé. 27 saját történelemmel, hagyományokkal rendelkező országot nem lehet erőszak nélkül egybe terelni. Láthatóak az előkészületek, a történelmi múlt átfestése, a társadalmi tradíciók, a gondolkodás erőszakos átalakításának kísérlete, a migráció támogatása, de ez csak Európa felszámolásához vezethet.

Érdekes, én ezt fordítva látom. Itt a mandin, de máshol is vita helyett leszólnak a magas lóról, hogy minden szuverenista, nemzeti gondolat hülyeség, Mondják ezt a velünk szemben magas lóról beszélő, de nyugat felé alázatosan felfelé pislogó, szervilisen hajlongó "haladók". Mert náluk a megalázkodás jelenti a haladást.

Bosznia: "A berlini kongresszus 1878-ban az Osztrák-Magyar Monarchiának ítélte a terület igazgatását." (Wiki)
Tehát nemzetközi döntéssel, nem önkényessel.

A háborúból nem maradhattunk ki, az Ausztriától elszakadó Magyarországot mindenképpen belevonták volna a konfliktusba. Ha a trianoni döntést nézed, akkor a Kárpát medencét gazdasági egységbe szervező Magyarország inkább volt célpont, mint Ausztria. Az elcsatolt területekből még nekik is jutott. Tőlük csak Dél Tirolt vették el, de az ottani lakosság évtizedek múlva Ausztria támogatásával és a fegyvereket sem mellőzve kiharcolta az autonómiát.

Az ország általad felhozott érdekei hol voltak akkor, amikor az előretolt, tehetségtelen, tehetetlen Károlyi hagyta szétzülleszteni a hazatérő hadsereget, lehetetlenné tette a rend fenntartását, és azt, hogy használható, harcedzett fegyveres erőt mutassunk fel a határok védelmére. És ha már azt nézzük, engem a tehetetlen és tehetségtelen Karácsony Károlyira emlékeztet, akinek szintén az volt a szerepe, hogy megágyazzon a bolsevikoknak. Akik a románok ellen eredményesen harcoló Székely Hadosztályt is ellehetetlenítették, és a felvidéki sikereket is feladták.

A nemzetiségekről csak annyit, hogy azoknak jobb helyzetük volt, mint amelyen helyzetbe ők taszították az elszakított területek magyarjait. Ez alól talán Burgenland a kivétel.

Trianonban a lényeg a Kárpát medence gazdasági egységének feldarabolása volt a nyugat érdekei szerint. És ma ennek a nyugatnat kéne alárendelni magunkat.

Nincsenek közös európai értékek, ezzel a hazugsággal kell először leszámolni. Ezeket a természetes beidegződéseket felülírni akaró "értékeket" semmilyen vitának nem vetik alá, egyszerűen bevezetnék, mint egykor nálunk Rákosi a kommunista, szintén kívülről diktált "értékeket". Nézd meg az amerikai példákat, ami ott kialakul, azt itt is meg akarják valósítani.

A nyitott határok addig érdekesek, amíg ki nem derül, hogy vannak érdek különbségek, és ez rögtön látszott a migráció, később a világjárvány idején. Az egyetlen haszon a globális termelés raktárkészletének minimalizálása oly módon, hogy a szállítmányok időveszteség nélkül mozoghassanak. Engem nem zavart, hogy kérték az útlevelemet.

Dél Tirol első sorban példáját azért hoztam fel, mert Ausztria támogatta őket az autonómiai törekvésekben, ezt a a magyar kormányok soha nem tették meg, Nekik a testvéri pártok nézetazonossága sokkal fontosabb volt, ezt követte a Momentum is a Felvidék és Erdély tekintetében. Milyen érdekes, miközben nyilván megsértődnének a bolsevik hasonlat miatt.

Jó, akkor nézzük az elvándorlást is.

Amikor felvettek az EU-ba, nem minden érdek nélkül, mert ugye a jótékonyság más kérdés, benne volt az olcsó munkaerő megszerzése. Azt pontosan lehetett tudni, hogy a mi régiónk nem fogja bírni a bérversenyt a gazdag országokkal, ezért itt is az lesz, mint mindenütt a világon, hogy a munkaerő arra hajlamos része elvándorol a gazdagabb országokba. Hiába veted fel a hülye kérdést, miért nem keletre mennek?

De hová lett az a munkaerő, amelyiknek a helyére az innen érkezettek beférnek, azok hová, milyen diktatúra elől menekültek? Itt van egy lehetséges válasz még 2019-ből, érdekes módon ezek sem kelet felé mentek. És lám, mert német érdeket sértett, fel merült az egyik európai "érték" felülvizsgálata.

https://444.hu/2019/01/13/korl..

Ferdinándért nem volt kár szláv szempontból. Részesedést akart adni a cseheknek, amit ha megkapnak nincs nagyszájú követelésre indok. Ezért kellett mennie.

"Trianon egy bűntetés volt....
Vajon miért ?"
Trianon úgy volt büntetés, hogy egy hatalmas káosz kellett hozzá.
A káosz pedig azért kellett, mert a káoszban minden lehetséges.
Még az is, hogy egy több ezer éve halott ország egyszer csak újra létezzen.
A magyarok rosszkor voltak rossz helyen a Rothschild-brancs szemében, akik Trianonnal bizonyították: a rossznak immár vége, micsoda csodálatos élet jön most már a világra,...

Patrióta baloldal?
Most éppen nekiláttak, KÉSZÜL MÁR A MAGYAR BLM:
https://telex.hu/belfold/2021/..
"Három rendőr szolgálat közben életveszélyes sérüléseket okozott egy garázdasággal gyanúsított férfinak"
"Három rendőr pár napja súlyosan bántalmazhatott egy személyt, ám a Központi Nyomozó Főügyészség (mivel az érintettek rendőrök, ezért ez a hatóság nyomoz az ügyben) a körülményekről egyelőre semmilyen részletet nem árult el.

A Telex információja szerint az eset június 3-án az egyik budapesti rendőr-főkapitányságon történt, ahová a rendőrök egy férfit garázdaság gyanúja miatt vittek, és az előállítás közben olyan súlyosan bántalmazták, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett. Úgy tudjuk, többszörös bordatörése is lett."
BLM lesz ebből Budapesten, a következő nagy tüntetésnél az Orbán-rezsim brutalitása ellen. Nem sokat kell már várni, ki fogják provokálni. Nekünk vannak a legaljasabb libsijeink, marxista balosaink...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés