Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

Szivárványon túl
2014. február 14. 16:50 | Írta: Kiss Brigitta

Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament a homofóbia és transzfóbia elleni menetrendről szóló állásfoglalást, amelyet fideszes képviselők is megszavaztak. Szájer József szerint a határozat a polgárok alapjogai mellett és a diszkrimináció ellen foglal állást, ezért szavazta meg. A KDNP-s Surján László viszont például nem támogatta a jelentést.

Kötelező lesz Magyarországon a homoszexuális házasság? - ezzel a címmel közölt írást Hetzmann Róbert blogján az úgynevezett Lunacek-jelentés kapcsán (amelyet egyébként a Mandiner is szemlézett). A Családháló.hu oldal szerint a dokumentumnak egyenesen titkos küldetése van. Más, főleg különböző egyházi oldalak is foglalkoztak a jelentéssel, amely rövid időn belül a második olyan európai parlamenti állásfoglalás volt, amelyet heves tiltakozások előztek meg. A kisebb-nagyobb tüntetések mellett aláírásgyűjtés is indult a CitizenGO oldalon a jelentés elfogadása ellen, ezt a kezdeményezést a voksolás idején mintegy 200 ezren támogattak, a számuk pedig azóta is növekedett valamelyest. Míg azonban az Estrela-jelentés esetében célba értek az ilyen-olyan tiltakozások, és az Európai Parlament (EP) leszavazta azt, a Lunacek-jelentés nem járt így: február 4-én nagy többséggel – 394 igen, 176 nem és 72 tartózkodás mellett  elfogadták az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által beterjesztett, a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló” ötpárti állásfoglalást.

Ahogy erre több magyar EP-képviselő, illetve a legrégebben működő melegszervezet, a Háttér Társaság is felhívta a figyelmet, az elfogadott dokumentum nem az eredeti Lunacek-jelentés  bár nagyrészt megegyezik azzal. Némileg finomítottak ugyanis rajta, hogy véletlenül se bukjon el az állásfoglalás amiatt, mert sértené a szubszidaritás elvét. A másik ok, ami miatt a tiltakozók ezúttal nem értek célt és a dokumentumot végül elfogadták, az valószínűleg az lehet, hogy a jelentésről terjesztett információk egyszerűen nem igazak. Az eredeti jelentést beterjesztő Ulrike Lunacek osztrák zöldpárti képviselőnő például még januárban igyekezett cáfolni a jelentés körül kialakult leggyakoribb mítoszokat. Leszögezte például, hogy nincs szó a dokumentumban a gender-elméletről; nem akarják korlátozni a melegekkel kapcsolatos véleménynyilvánítást  feltéve, hogy az nem gyűlöletkeltő vagy nem uszít erőszakra ; és cáfolta azt a képtelenséget is, hogy kötelezővé tennék a tagállamok számára az azonos neműek házasságát, illetve az azonos nemű párok általi örökbefogadás lehetőségét. Hangsúlyozta: a családjog tagállami hatáskör, amibe nincs beleszólása az Európai Uniónak.  

Felmerülhet a kérdés, hogy ha ezek nem, akkor viszont mi van a jelentésben. A dokumentum első része általános állásfoglalásokat tartalmaz az Európai Parlament részéről: elítélik a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló diszkriminációt; sajnálják, hogy nem érvényesülnek mindig maradéktalanul az LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális) személyek alapvető jogai az Európai Unióban; megjegyzik, hogy jelenleg nincs átfogó szakpolitika ezen személyek jogainak védelmére; illetve egyebek mellett felszólítják a tagállamokat, hogy teljesítsék az uniós jog és az Európa Tanács ajánlása szerint rájuk háruló kötelezettségeket a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem eszközei vonatkozásában. Ezek, mint látható, főként szép szavak, de ahogy Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője a Mandinernek elmondta: noha a dokumentum szinte alig tartalmaz újdonságot, és az abban szereplő megállapítások és javaslatok külön-külön más jelentésekben is megjelentek már, mégis fontos, hogy született végre egy európai parlamenti állásfoglalás, ami kifejezetten az LMBTI személyek helyzetével foglalkozik, és mindezeket egy dokumentumban összegzi.

Az általános rész után a jelentés konkrét javaslatokat is megfogalmaz  más diszkrimináció elleni stratégiákhoz hasonlóan  az LMBTI-emberek alapvető jogainak védelmére például az oktatás-, az egészség-, a menekült-, a foglalkoztatásügy és a családpolitika területén. Olyan eget rengető” dolgokat vetnek fel sok egyéb más mellett, mint például hogy oktatási és ifjúsági programokban támogatni kell az egyenlőséget és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmát; vagy hogy terjesszék ki a rasszizmus, illetve az idegengyűlölet bizonyos formái ellen büntetőjogi eszközöket biztosító uniós keretszabályozást az előítéletes bűncselekményekre és a szexuális irányultságon alapuló gyűlöletre való uszításra is. Több javaslatot fogalmaznak meg a transzneműek érdekében is, amelyek ugyan valóban egy szűk réteget érintenek, de az ő esetükben a jogsérelmek fokozottan jelentkeznek. Ezekből a javaslatokból azonban semmilyen jogalkotási kötelezettsége nem következik Magyarországnak. Ráadásul ahogy Dombos Tamás is elmondta: a jelentésben szereplő javaslatok nagyrésze működik hazánkban, a magyar jogrend ugyanis progresszívebb, mint amit az EU elvár.

Így szavaztak a magyar képviselők a jelentésről

A magyar európai parlamenti képviselők többsége egyébként vagy nem szavazott, vagy ha mégis, akkor többnyire tartózkodott a jelentésről szóló voksoláskor. Nemet mindössze három politikus mondott rá: Morvai Krisztina, illetve az Európai Néppárt két képviselője, a fideszes Bánki Erik, illetve a KDNP-s Surján László. Surján a Mandinernek elmondta: azért szavazott nemmel, mert feleslegesnek tartja a jelentést, mivel a kérdésben már több állásfoglalás is született. Surján szerint az Európai Parlamentnek az illetékességébe tartozó témákkal kellene inkább foglalkoznia, de ha már családjogi kérdésekkel foglalkoznak, akkor a demográfiai problémák súlya, a jövő nyugdíjasainak helyzete sokkal, de sokkal fontosabb”.

A KDNP alelnöke szerint azonban konkrét problémák is vannak a jelentéssel: Követeli, hogy a betegségek jegyzékéből töröljék a nemi identitás zavarokat. Nem állítom, hogy a homoszexuálisok mind betegek, de jól tudjuk, hogy vannak közöttük, akiket komolyan zavar saját állapotuk és örömmel vetik alá magukat a kezelésnek. Miért vennénk el tőlük a reményt? Az emberi testben annyi minden elromolhat, pont a nemi identitás volna a kivétel? Ezt a követelést emberellenesnek, homofóbnak tartom”  fogalmazott a politikus, aki a Mandiner egy másik kérdésére elmondta: a dokumentum egyes részei mint báránybőrbe bújt farkas, át akarják törni a tagállamok szuverenitását. Példaként említette: hogyan lehetne a családi állapotot igazoló dokumentumok hatását az Unió egészére kiterjeszteni, ha a jogi helyzet más és más a különböző tagállamokban. A szabad mozgás trójai falovával próbálkoznak- jegyezte meg. (A jelentés ezen része az azonos családjogi formákkal rendelkező tagállamokra vonatkozik. Magyarországon is elismerik már jó ideje az azonos neműek máshol bejegyzett élettársi kapcsolatait  a szerk.) A politikus az állásfoglalás oktatással foglalkozó részéből hiányolja, hogy nem szerepel benne külön kihangsúlyozva: a szülők joga a gyermek nevelésének irányáról dönteni.

Surján László hibának tartja a jelentés körüli habverést. Szerinte a csőlátású vagy csak rosszul tájékozott emberek túlértékelik a dokumentumot, és arról nyilatkoznak például, hogy a jelentésre igennel szavazók be akarják vezetni Magyarországon a homoszexuálisok házasságát  pedig ezzel a kérdéssel nem is foglalkozik az előterjesztés. A KDNP-s politikus megjegyezte: hiba volt napirendre tűzni a jelentést, ha viszont megtörtént, akkor a magyar választók lássák világosan: a szocialisták támogatták Lunaceket, a néppártiak nem.

Az Európai Néppárt frakcióálláspontja valóban az volt, hogy elutasítják a jelentést. De egyrészt az állásfoglalást előzőleg a néppárt is aláírta, másrészt nem rendeltek el kötelező szavazást a kérdésben, így szabadon voksolhattak a frakció képviselői, akik közül több tucatnyian támogatták is a dokumentumot, köztük magyarok is. Így nem csak a szocialista Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit, valamint Bokros Lajos, hanem két néppárti politikus, a fideszes Járóka Lívia és Szájer József is igennel voksolt a jelentésre.

Szájer József a Mandiner kérdésére meg is indokolta, miért szavazott a frakcióállásponttal ellentétesen: A határozat ellenzői úgy vélték, hogy egy ilyen határozat elfogadása már eleve sérti a szubszidiaritás elvét, a támogatók, köztük én, úgy gondoltuk, hogy az EP jogosult bármilyen kisebbség vagy közösség jogai tekintetében elmondani a véleményét.  A polgárok alapjogainak biztosítása mellett, illetve a jogtalan megkülönböztetés ellen máskor is mindig kiálltam, ez a határozat erről szól. Ennek szellemében fogalmaztuk meg az új magyar Alaptörvényt is, amely szövegező bizottságának elnöke voltam. Olyan határozatot, amelyet azzal ellentétesnek gondolok, nem szavaztam volna meg”  fogalmazott a politikus.

Rákérdeztünk arra is, hogy véleménye szerint az általa is megszavazott jelentés szellemiségének mennyiben felelnek meg a hazai jogszabályok. Szájer szerint bármilyen jogalkotásnak akkor van jelentősége, ha az adott állam polgárai azt támogatják. A kellő társadalmi konszenzus nélkül elfogadott szabályokat a társadalom nem fogadja el, és a franciaországihoz hasonló heves konfliktusokhoz vezethet”  utalt a melegházasság elleni francia tiltakozásokra a politikus. Hozzátette: Magyarországon az alaptörvény rendezi ezt a kérdést, és azt is világossá teszi, hogy az EU-ra nem ruházta át ezt a jogot. Az én szavazatom ez EP-ben ezzel meggyőződésem szerint nem ellentétes” – mondta.

Mi lesz az elfogadott jelentés következménye?

A homofóbia- és transzfóbia-ellenes jelentés tehát átment az Európai Parlamenten. Ám ha az Európai Bizottság a képviselők kérésének megfelelően el is kezd dolgozni egy ilyen, az LMBTI személyek diszkriminációja elleni menetrenden és el is fogadja azt, még az sem fog jogalkotási kötelezettséggel járni. Leginkább azért, mert Magyarország az ilyen jellegű jogszabályok tekintetben bőven megfelel az uniós előírásoknak.

Dombos Tamás (Háttér) szerint a jelentés célja elsősorban az, hogy összefogja és kiszámíthatóvá tegye az európai uniós intézmények működését, mint ahogy más diszkrimináció által sújtott csoportok esetében ez már megtörtént. Szerinte egyébként érdemi változást abban hozhat leginkább ez a folyamat, hogy több pénz juthat az LMBT emberek esélyegyenlőségére, mert esetleg majd előírhatják, hogy az uniós források elosztásánál vegyék figyelembe ennek a közösségnek a szempontjait is. Hozzátette: Magyarországon jelenleg az államon keresztül nem igazán jutnak forrásokhoz az LMBT-szervezetek, közvetlenül viszont finanszíroz néhány projektet az EU.

Örülünk és támogatjuk ennek az európai parlamenti határozatnak az elfogadását” - fogalmazott a Háttér Társaság ügyvivője. Hozzátette: érvényt kell szerezni annak az uniós alapelvnek, hogy a diszkrimináció egyetlen társadalmi csoport esetén sem elfogadható, azok ellen ugyanolyan erőteljesen kell fellépni. Az állásfoglalást egyébként ellenző Surján Lászlóhoz hasonlóan Dombos Tamás is hangsúlyozta: azok a félelmek, amelyeket a jelentés ellenzői megfogalmaztak,  nagyrészt túlzóak, és kifejezetten csúsztatáson vagy hazugságon alapulnak. Az elfogadott határozat lényegében tehát semmi másról nem szól, csupán egy csoport emberi jogainak biztosításáról, illetve a velük szembeni diszkrimináció elleni kiállásról. Ez pedig nem követel többletjogokat, csak azt, ami egyébként mindenki másnak is jár.

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/64294


Összesen 259 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint


Ezért van szükség az EU-ra? Gazdasági gondok, munkanélküliség helyett ez a legfontosabb. Lényegi kérdésekben impotens az EU, helyette az uborka görbülete és a devianiák terén tevékenykedik ez a sóhivatal.

Nem az LMBTI problémák jelentik a világ gondjait, nem ezek jelentik az előrelépést. Megette a fene, ha ezen mérjük az előrelépést.


Észlények.

Valaki egyszer megmagyarázhatná, de úgy rendes érvekkel és nem csak egyszerű buzizással, hogy miért gyengíti a családot az, ha melegek nincsenek elnyomva?

Jelen esetben semmilyen családjogi dologról nincs szó a jelentésben, kizárólag a diszkrimináció ellenzéséről.

Aki fikázza ezt, az ugye ki meri mondani magáról, hogy ő bizony homofób és kiáll mások diszkriminálása mellett?

*

De ha már családjogról van is szó, ott is felmerül a kérdés: az én családomat mennyiben is befolyásolja egy másik család? Az én házasságom rosszabb lesz, ha két nő, vagy két férfi is összeházasodhat?

Most is befolyásolja a családi vagy házas életemet, hogy Kovácsék családja vagy házassága milyen?

Nem kell itt a család védelme mögé bújni, el kell csak ismerni simán, hogy homofóbok vagytok és utáljátok a melegeket. Csak akkor vállaljátok fel, és ne hivatkozzatok másra.


Számomra ez nagyon érdekes, a jogszabály szellemével összefüggésben:

"...oktatási és ifjúsági programokban támogatni kell az egyenlőséget..."

Lesznek olyan programok amiket melegeknek szerveznek??
Amúgy a "nemi zavar" kifejezésben benne van, hogy "zavar", tehát ez betegség, amit a páciens zavarónak érez. Amúgy ha ez nem lesz betegség, nyilván nem lesz a tb terhére kezelhető. Szóval adtak a fekáliának egy pofont...

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 20:32

A végén még ellenőrizni fogják,eléggé elhomokosodott é már az ország.


Tele van hülyeségekkel az a poszt.


Én elfogadom, hogy valaki így gondolkozik (melegházasság, vagy örökbefogadás tekintetében), mint ahogy a poszt szerzője.

Csak az érvekkel nem értek egyet. Mindegyiket bőven lehet cáfolni.

Izrael bírálata önmagában nem antiszemitizmus, ha úgy fogalmazod meg a bírálatot, hogy nem az ország kormányát bírálod, hanem zsidózol, akkor viszont az már az.

Kormány =/= ország. Amikor az EU pampogott, akkor sem az ország ellen pampogott, bármennyire is próbálják el így eladni, hanem az éppen aktuális kormányunk ellen.

Olyan csoportok ellen(???) érvelni, akik nem tehetnek arról, amik, szerintem nem lehet. Lehet, azt hívják homofóbiának.

Amikor kifogásolsz mondjuk egyfajta viselkedés típust, azt lehet, és az nem feltétlenül homofóbia, inkább ízlés kérdése.

De ha önmagában a melegek ellen, mint közösség ellen érvel, az szerintem igenis homofóbia.

Szerintem ez minden féle-fajta közösségre, csoportra igaz.


Senkit semmit nem akar ráerőltetni senkire basszus.

Vagy már az is ráerőltetés szerinted, hogy léteznek?


Ja még egy dolog.

Önmagában az, hogy valaki homofób, nem feltétlenül jelenti a véres szájú buzizást.

Ezt szerintem el lehet különíteni és el is kell.


Az egyházi esküvőt követelik bizonyos körök. Bizonyos egyházaknál el is érték a céljukat, ott bevezetésre került a templomi esketés.

Nem régi hír, hogy az ENSZ bírálta a katolikus egyház homoszexualitással, abortusszal és művi fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját.

Mi ez ha nem a legdurvább beavatkozás olyan ügyekbe amelyek nem világi dolgok. Erre sem az ENSZ-nek sem semmilyen világi szervezetnek nincs joga.


én is szívesen lennék númenori ember.


Nagyon nehéz eldönteni mi a gyógyíthatatlan betegség,az orvostudomány mai fejlődésének üteme hihetetlenül gyors.

Steven Hawkingnak olyan betegsége van amellyel csupán a páciensek 5% él több mint egy évtizedet. Ehhez képest ő most 71 és az eutanázia mellet kezdett propagandába, korábbi nézőpontjával ellentétben.

1985-ben olyan kritikus állapotban került kórházba, hogy az orvosok a feleségére bízták, hogy kikapcsolják-e az életben tartó készülékeit. Ha akkor a felesége csupán a reális esélyeket vette volna figyelembe kikapcsoltatta volna a gépet. Aztán mégis csoda történt, magához tért a férje.


Miért lenne ez problematikusabb mint az abortusz-turizmus ami már az EU létrejötte elött is létezett?..


Annak alapján, hogy ma egy gyerek gyógyíthatatlan nem jelenti azt, hogy mondjuk négy év múlva is az lesz.

Ahogyan Hawking mondta régebben 'Amíg élet van remény is van'.


Sokáig a balkezességet is "zavar"nak tekintették amit mindenáron korrigálni kellett. Kiderült azóta, hogy a balkezeseket magukat nem zavarja ez a "másság", csak hagyják békén öket...

Válaszok:
Gombóc XVI. Artúr | 2014. február 14. 21:15

Gyogyithatatlannak akkor nyilvanitanak amikor mar csak napjaid, 1-2

Nem, bizonyos betegségek esetében a teljes leépülés akár évekig is tarthat.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:39

Ezalatt a beteg persze pénzbe kerül, olcsóbb ha már a diagnózis után röviddel feladja.


Persze, hogy nem antiszemitizmus minden külföldi kritika az izraeli politikával szemben, mint ahogy nem hungarofóbia az se, ha a magyar politikát kritizálják külföldön...


Hogy lehet egy ilyen banális képességbeli eltérést összehasonlítani a házassággal és annak társadalomformáló erejével? Röhej!


elviselhetetlen szenvedest fizikai vagy lelki kell okozni a betegsegnek

Nagyon nagy különbségek vannak abban a tekintetben hogy egy betegség lefolyásán belül ki mikor mit érez elviselhetetlennek. Nem egy olyan betegről olvastam például, aki egy bizonyos fázisában a betegségének annyira deprimált volt a fájdalmak miatt. Később viszont már egészen másképpen látta.

A költségvetésnek kétségkívül jó döntés minden eutanázia.


Francokat tartották ördögtől valónak, ne misztifikáld. Egyszerűen egyfajta hátrányt láttak benne, mint mondjuk a rossz tartásban. Sokakat próbáltak leszoktatni róla, biztos olyanok is voltak akiknek a kezére ütöttek, de nem mindenkinek, még a múltban sem.


Én még bizony egy öngyilkossal se találkoztam, aki megbánta volna az öngyilkosságát... :-)

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 21:08

Ha van egy vagy két éve akkor bizony reménye is van. Bár kétségtelenül nagyon nehéz nézni egy gyerek szenvedését, de kérdem én mennyivel könnyebb azzal a tudattal élni, hogy vajon azalatt az egy két év alatt nem történt-e átütő változás annak a bizonyos betegségnek a kezelésében...

Nem szeretnék ilyen döntés előtt állni, de ha úgy adódna biztosan nem adnám föl.


Akkor sincs semmi köze morális és társadalmi problémákhoz. Rossz párhuzam.


Te tényleg ennyire korlátolt vagy?


Egyszerüen arról van szó, hogy az idök folyamán sokat változnak a normák.
Gondolom, azt is tudod, hogy nem is olyan régen gerincsorvadással riogatták a kamasz fiúkat, ha onanizálni mertek...

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 21:00

Egyesek már az öngyilkosokon is kacarásznak.:(
Na léptem.


Örülhetnénk, ha a homoszexualitás lenne a legnagyobb veszély ami a világot fenyegeti. Jelenleg a túlnépesedés okoz inkább gondokat.


Igérem, hogy ezentúl csak fennkölt témákon humorizálok...

Különben abszolút híve vagyok a svájci megoldásnak és csak azt kifogásolom, hogy külföldiek számára költséges megoldás beszállni náluk a buliba.


Már vártam egy komoly meleg véleményét, nagyon tetszett, ahogyan korábban is mélyrehatóan, a bennfentesek pontosságával járta körül a témát.


Nem olvastad el jól a cikket. Én arra reagáltam amit Surján mondott:

"...de jól tudjuk, hogy vannak közöttük, akiket komolyan zavar saját állapotuk és örömmel vetik alá magukat a kezelésnek..."

Magyarán ha valaki azt gondolja saját magáról, hogy neki szüksége van kezelésre. Tehát nem arról beszéltem, hogy más gondolja ezt róluk, mint ahogy a balkezesekre is mások mondták, hogy "suták".

A kettő nagyon nem ugyanaz!!!

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 21:25

Ez egy veszélyes téma, mert Isten nevében már sok szerencsétlent készítettek ki a pokollal való fenyegetéssel, mondvacsinált bûnök miatt.
Bezzeg a Borgia Pápa és a hozzá hasonló szent-emberek nem tartottak a pokoltól...


Ez nagyjából így van, de hidd el, hogy sok balkezessel is sikerült elhitetni, hogy suta... Sokat számít a közhangulat.

Én föleg azt nem értem, hogy amikor a szexualitás terén, böven vannak valós veszélyek, miért nem inkább azokkal foglalkozik a társadalom. Orvosoktól hallom, hogy sok a nemi fertözés még ma is és, hogy milyen nehéz a férfiakkal elfogadtatni az óvszerek használatát. Ez pedig ugyanúgy vonatkozik a heteroszexuálisakra is. Nagyon dicséretes, ha Magyarországon a fiatal lányokat beoltják a Papilloma virus ellen, mert az bizony rákot okoz és nemi úton terjed.

Válaszok:
Gombóc XVI. Artúr | 2014. február 14. 23:05

Még csak annyit az eutanázi témában, hogy a szenvedést és a halált el lehet viselni így is

Abigail Smith hivatásos fotós volt, akinél 2012-ben a rák egyik ritka fajtáját diagnosztizálták.
2012. decemberében kiderült, hogy a rák a tüdejébe is átterjedt és orvosilag már semmit nem lehet tenni a megállítására.

Abby 2013. december 7-én halt meg és ezt a videóüzenetet hagyta nekünk. (A felvétel 2013. novemberében készült.)

http://www.youtube.com/watch?v..


Riasztó a lelki sivárságod, viszont szerencsédre nem érzékeled. Ezért heherészel,akárcsak az 'elvtársad'.


Nincs benne semmi ami szétkúrhatná a csodálatos estédet. Sem félelem, sem elkeseredés, sem depresszió. De azért csak védekezz!


Nem érzékelem, hogy az unió ártana hosszú kellemes házasságom minöségének.
Az én közérzetemnek viszont árt, mert nem foglalkozik annyit pld a sok fiatal munkanélkülivel mint a lobbik érdekeivel. És ez nem lesz így jó.


Felesleges itt hergelni egymást és, hogy ki mibe hisz, az egy erösen magánügy.

Nem tudom, hogy az itt kommentelök közül, hányan gondozták otthon szeretetben 10 évig idös, dement anyjukat. Aki viszont elözöleg odaadóan gondozta otthon tüdörákos apámat, egészen haláláig.
Ilyen sivár lelkületü család vagyunk...

Válaszok:
lavor | 2014. február 14. 21:51

Na, végre itt vagy!
Jó, nagyon jó!


Ki vagyok én ahhoz, hogy bárki hite fölött pálcát törjek? Pláne mivel mára már tudományosan is bizonyított, hogy a hit mennyit tud segíteni. (Söt az is tény, hogy placebók is gyógyítanak)

Ugyanakkor a hit is különbözö hatást vált ki a hívökböl. Van aki türelmes és jótékony lesz töle, van akiböl elvakúlt itélkezöt csinál.


Szó sincs ezennel családom drámájáról! A betegség és halál csak fiatalok esetében dráma. Az pedig nem mindenkinek adatik meg, hogy gondoskodni tudjon otthon szüleiröl. Ott ahol pld minden családtagnak dolgozni kell járni, nemigen oldható meg az ilyesmi. Én nem gondolom, hogy az utódoktól természetesen elvárható a szülök hosszú ápolása. Amit a gyerekek a szüleiktöl gondoskodást kapnak, azt a saját gyerekeiknek kell elsösorban továbbadniuk.


1919 elött nem volt jellemzö az uniformizálódás? Aki akkoriban kitáncolt a sorból, megnézhette magát...

Manapság viszont böven ismerek olyanokat akik saját következtetéseik szerint igyekeznek élni, nem törödve semmilyen fenti elvárással. Ebböl semmi bajuk nem származik, de kétségtelen, hogy egyszerübb és kényelmesebb mindig a "divat" után menni...


Megértem az iszonyatodat.
Hallottam olyat, hogy egy idös nö már egyáltalán nem mert semmit inni, mert félt, gyakran az ápolók segítségét kérni a pisiléshez vagy pelenkacseréhez.
Kérdés persze, hogy a túlterhelt családokban van e mindig elég türelem az ilyesmihez...

Nagyon nehéz dolgok ezek. És nagyon különbözöen alakulnak helyzetek.
Azt viszont szabadjon mindenkinek saját magának eldönteni, hogy mennyi fájdalmat akar meddig elviselni. Aki hajlandó, bármilyen indittatásból sok fájdalmat eltürni, legyen ahhoz is joga.
(Megjegyzem, hogy a fájdalmat se egyformán érzékelik az emberek. Ez azóta egyértelmü számomra amióta láttam, hogy van aki inkább a fogfúrást türi mint a fájdalomcsillapító injekciót.)


Na de mit csináljak, ha ilyen butácska vagyok és nem értem az ilyen magasröptü fejtegetéseket?..


Abban teljesen igazad van, hogy sok mindent kell még pótolni a szexualitás terén, de most a cikk nem erről szól. Amúgy a balkezesek "piszkálása" régen volt jellemző, ma már ezzel semmi gond nincs.


Az tényleg túl magas nekem, hogy miképpen lehet az igéretes jövöt az olyan konzervatív muszlimoktól remélni akik pld "Ehrenmord" címén megölik lányukat, ha az nem azt teszi amit az apja elvár.
Talán mégse véletlen, hogy inkább a felvilágosúlt nyugat fele gravitálnak a kivándorlók és nem a Sárija vonzza öket.

De persze semmi nem szól az ellen, hogy józan megfontolás alapján átvegye az ember mondjuk a keleti filozófia bölcs részeit. Ezért is van sok híve errefele pld a jógának és még sok egyébnek.


Mi abban a külsödleges, ha emberek teljesen más paradigmák szerint folytatják életvitelüket mint ahogy azt a main stream szuggerálja?

Vagy szerinted a múszlimok nem akarják uniformizálni az embereket?
Általában minden vallás és ideológia arra törekszik, hogy a hívei ugyanazon normák szerint éljenek.

Persze, hogy a mai világ is tereli az embereket egy bizonyos irányba. De különösebb retorzióktól azoknak se kell tartani, akik más elvek szerint élnek.

Vannak persze folyamatok amiket az ember aggasztónak érez, de téved aki azt hiszi, hogy könnyen megoldhatók. Borzasztó pld ahogy tragikusan ostromolják napmintnap afrikaiak Európa határait.


Melyek ezek?

Csak nem azokra gondolsz amiket manapság már nem olyan könnyü a szönyeg alá seperni? Ki foglalkozott régebben nyilvánosan a pedofiliával? Hol volt segítség a családon belüli brutalitásokkal szemben, amikor annyira nem illett az ilyesmit "kiteregetni"?

Lehet, hogy a látszat sokkal tetszetösebb volt, de az emberek élete nemcsak látszatokból áll.


Szerinted teljesen mellékes részletkérdés, hogy egy török ismerös lány görcsösen titkolja a családja elött, hogy egy osztrák srácban szerelmes, mert fél az otthoni botránytól? Hasonló örület persze vallásos zsidóknál is elképzelhetö, söt nem is oly rég még katolikusok és protestánsok között is volt ilyesmi. De ez a terror lenne a boldog élet titka?
Különben senki nem tiltja meg, hogy sok gyereke legyen az embernek és azt se, hogy egy összetartó családi kötelékben éljen, ha ilyesmire vágyik. És persze, hogy részeit is át lehet venni különbözö kulturáknak, egy harmónikus egész érdekében. Ázsia is ezt teszi és, ha ügyesek, sikerül nekik megtartani a régi értékeket, a modern világ vívmányai mellett.


Ahány ház, annyi szokás, ugye?
Bezzeg, ha Magyarországon egyáltalán ilyennek akár még a gondolata is felmerülne, már menne a nemzetközi rikácsolás.
A lényeg hogy Tel-Avivban nyugodtan lehet melegeskedni, megint megmentettük a világot a pusztulástól, az hogy a Netanjahu kölyöknek Ciprusba kell utaznia ahhoz, hogy egy gój lánnyal összeházasodhasson, bagatell, nem téma.

Válaszok:
duzur | 2014. február 15. 18:00

Köszönöm az ötletet, de ez nem a jó példa. Ahhoz inkább a svájciak értenek. Adott esetben, számomra egy ajándék lenne az a könnyü halál amit lehetövé tesznek.

A sápítozásokat pedig azokra bízom akik azt hiszik, hogy számukra a halál elkerülhetö...


Hát bizony Izrael viszonylatában is megy a rikácsolás az ortodox és nem vallásos zsidók közötti konfliktusok miatt.
De szerencsére ezek nem élet-halál drámák, mégha jócskán groteszkek is mai szemmel nézve.
Ha a zsidókat nem zavarják meleg honfitársaik Tel Avivban, kár neked idegeskedni emiatt, vagy félsz, hogy nem fog elég zsidó születni ott?
Mivel Izraelben nincs civil házasságkötés, mindazok akik nem akarnak vallásos esküvöt, Cipruson házasodnak. Legyen ez a legnagyobb gondjuk, bûnük. Ezen se érdemes bosszankodnod, hisz senkinek nem ártanak ezzel. Söt! Ciprus még jól is jár ezzel.


Különösen nem, amióta Jigál Amir megölte...Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó