Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

Szivárványon túl
2014. február 14. 16:50 | Írta: Kiss Brigitta

Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament a homofóbia és transzfóbia elleni menetrendről szóló állásfoglalást, amelyet fideszes képviselők is megszavaztak. Szájer József szerint a határozat a polgárok alapjogai mellett és a diszkrimináció ellen foglal állást, ezért szavazta meg. A KDNP-s Surján László viszont például nem támogatta a jelentést.

Kötelező lesz Magyarországon a homoszexuális házasság? - ezzel a címmel közölt írást Hetzmann Róbert blogján az úgynevezett Lunacek-jelentés kapcsán (amelyet egyébként a Mandiner is szemlézett). A Családháló.hu oldal szerint a dokumentumnak egyenesen titkos küldetése van. Más, főleg különböző egyházi oldalak is foglalkoztak a jelentéssel, amely rövid időn belül a második olyan európai parlamenti állásfoglalás volt, amelyet heves tiltakozások előztek meg. A kisebb-nagyobb tüntetések mellett aláírásgyűjtés is indult a CitizenGO oldalon a jelentés elfogadása ellen, ezt a kezdeményezést a voksolás idején mintegy 200 ezren támogattak, a számuk pedig azóta is növekedett valamelyest. Míg azonban az Estrela-jelentés esetében célba értek az ilyen-olyan tiltakozások, és az Európai Parlament (EP) leszavazta azt, a Lunacek-jelentés nem járt így: február 4-én nagy többséggel – 394 igen, 176 nem és 72 tartózkodás mellett  elfogadták az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által beterjesztett, a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló” ötpárti állásfoglalást.

Ahogy erre több magyar EP-képviselő, illetve a legrégebben működő melegszervezet, a Háttér Társaság is felhívta a figyelmet, az elfogadott dokumentum nem az eredeti Lunacek-jelentés  bár nagyrészt megegyezik azzal. Némileg finomítottak ugyanis rajta, hogy véletlenül se bukjon el az állásfoglalás amiatt, mert sértené a szubszidaritás elvét. A másik ok, ami miatt a tiltakozók ezúttal nem értek célt és a dokumentumot végül elfogadták, az valószínűleg az lehet, hogy a jelentésről terjesztett információk egyszerűen nem igazak. Az eredeti jelentést beterjesztő Ulrike Lunacek osztrák zöldpárti képviselőnő például még januárban igyekezett cáfolni a jelentés körül kialakult leggyakoribb mítoszokat. Leszögezte például, hogy nincs szó a dokumentumban a gender-elméletről; nem akarják korlátozni a melegekkel kapcsolatos véleménynyilvánítást  feltéve, hogy az nem gyűlöletkeltő vagy nem uszít erőszakra ; és cáfolta azt a képtelenséget is, hogy kötelezővé tennék a tagállamok számára az azonos neműek házasságát, illetve az azonos nemű párok általi örökbefogadás lehetőségét. Hangsúlyozta: a családjog tagállami hatáskör, amibe nincs beleszólása az Európai Uniónak.  

Felmerülhet a kérdés, hogy ha ezek nem, akkor viszont mi van a jelentésben. A dokumentum első része általános állásfoglalásokat tartalmaz az Európai Parlament részéről: elítélik a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló diszkriminációt; sajnálják, hogy nem érvényesülnek mindig maradéktalanul az LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális) személyek alapvető jogai az Európai Unióban; megjegyzik, hogy jelenleg nincs átfogó szakpolitika ezen személyek jogainak védelmére; illetve egyebek mellett felszólítják a tagállamokat, hogy teljesítsék az uniós jog és az Európa Tanács ajánlása szerint rájuk háruló kötelezettségeket a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem eszközei vonatkozásában. Ezek, mint látható, főként szép szavak, de ahogy Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője a Mandinernek elmondta: noha a dokumentum szinte alig tartalmaz újdonságot, és az abban szereplő megállapítások és javaslatok külön-külön más jelentésekben is megjelentek már, mégis fontos, hogy született végre egy európai parlamenti állásfoglalás, ami kifejezetten az LMBTI személyek helyzetével foglalkozik, és mindezeket egy dokumentumban összegzi.

Az általános rész után a jelentés konkrét javaslatokat is megfogalmaz  más diszkrimináció elleni stratégiákhoz hasonlóan  az LMBTI-emberek alapvető jogainak védelmére például az oktatás-, az egészség-, a menekült-, a foglalkoztatásügy és a családpolitika területén. Olyan eget rengető” dolgokat vetnek fel sok egyéb más mellett, mint például hogy oktatási és ifjúsági programokban támogatni kell az egyenlőséget és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmát; vagy hogy terjesszék ki a rasszizmus, illetve az idegengyűlölet bizonyos formái ellen büntetőjogi eszközöket biztosító uniós keretszabályozást az előítéletes bűncselekményekre és a szexuális irányultságon alapuló gyűlöletre való uszításra is. Több javaslatot fogalmaznak meg a transzneműek érdekében is, amelyek ugyan valóban egy szűk réteget érintenek, de az ő esetükben a jogsérelmek fokozottan jelentkeznek. Ezekből a javaslatokból azonban semmilyen jogalkotási kötelezettsége nem következik Magyarországnak. Ráadásul ahogy Dombos Tamás is elmondta: a jelentésben szereplő javaslatok nagyrésze működik hazánkban, a magyar jogrend ugyanis progresszívebb, mint amit az EU elvár.

Így szavaztak a magyar képviselők a jelentésről

A magyar európai parlamenti képviselők többsége egyébként vagy nem szavazott, vagy ha mégis, akkor többnyire tartózkodott a jelentésről szóló voksoláskor. Nemet mindössze három politikus mondott rá: Morvai Krisztina, illetve az Európai Néppárt két képviselője, a fideszes Bánki Erik, illetve a KDNP-s Surján László. Surján a Mandinernek elmondta: azért szavazott nemmel, mert feleslegesnek tartja a jelentést, mivel a kérdésben már több állásfoglalás is született. Surján szerint az Európai Parlamentnek az illetékességébe tartozó témákkal kellene inkább foglalkoznia, de ha már családjogi kérdésekkel foglalkoznak, akkor a demográfiai problémák súlya, a jövő nyugdíjasainak helyzete sokkal, de sokkal fontosabb”.

A KDNP alelnöke szerint azonban konkrét problémák is vannak a jelentéssel: Követeli, hogy a betegségek jegyzékéből töröljék a nemi identitás zavarokat. Nem állítom, hogy a homoszexuálisok mind betegek, de jól tudjuk, hogy vannak közöttük, akiket komolyan zavar saját állapotuk és örömmel vetik alá magukat a kezelésnek. Miért vennénk el tőlük a reményt? Az emberi testben annyi minden elromolhat, pont a nemi identitás volna a kivétel? Ezt a követelést emberellenesnek, homofóbnak tartom”  fogalmazott a politikus, aki a Mandiner egy másik kérdésére elmondta: a dokumentum egyes részei mint báránybőrbe bújt farkas, át akarják törni a tagállamok szuverenitását. Példaként említette: hogyan lehetne a családi állapotot igazoló dokumentumok hatását az Unió egészére kiterjeszteni, ha a jogi helyzet más és más a különböző tagállamokban. A szabad mozgás trójai falovával próbálkoznak- jegyezte meg. (A jelentés ezen része az azonos családjogi formákkal rendelkező tagállamokra vonatkozik. Magyarországon is elismerik már jó ideje az azonos neműek máshol bejegyzett élettársi kapcsolatait  a szerk.) A politikus az állásfoglalás oktatással foglalkozó részéből hiányolja, hogy nem szerepel benne külön kihangsúlyozva: a szülők joga a gyermek nevelésének irányáról dönteni.

Surján László hibának tartja a jelentés körüli habverést. Szerinte a csőlátású vagy csak rosszul tájékozott emberek túlértékelik a dokumentumot, és arról nyilatkoznak például, hogy a jelentésre igennel szavazók be akarják vezetni Magyarországon a homoszexuálisok házasságát  pedig ezzel a kérdéssel nem is foglalkozik az előterjesztés. A KDNP-s politikus megjegyezte: hiba volt napirendre tűzni a jelentést, ha viszont megtörtént, akkor a magyar választók lássák világosan: a szocialisták támogatták Lunaceket, a néppártiak nem.

Az Európai Néppárt frakcióálláspontja valóban az volt, hogy elutasítják a jelentést. De egyrészt az állásfoglalást előzőleg a néppárt is aláírta, másrészt nem rendeltek el kötelező szavazást a kérdésben, így szabadon voksolhattak a frakció képviselői, akik közül több tucatnyian támogatták is a dokumentumot, köztük magyarok is. Így nem csak a szocialista Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit, valamint Bokros Lajos, hanem két néppárti politikus, a fideszes Járóka Lívia és Szájer József is igennel voksolt a jelentésre.

Szájer József a Mandiner kérdésére meg is indokolta, miért szavazott a frakcióállásponttal ellentétesen: A határozat ellenzői úgy vélték, hogy egy ilyen határozat elfogadása már eleve sérti a szubszidiaritás elvét, a támogatók, köztük én, úgy gondoltuk, hogy az EP jogosult bármilyen kisebbség vagy közösség jogai tekintetében elmondani a véleményét.  A polgárok alapjogainak biztosítása mellett, illetve a jogtalan megkülönböztetés ellen máskor is mindig kiálltam, ez a határozat erről szól. Ennek szellemében fogalmaztuk meg az új magyar Alaptörvényt is, amely szövegező bizottságának elnöke voltam. Olyan határozatot, amelyet azzal ellentétesnek gondolok, nem szavaztam volna meg”  fogalmazott a politikus.

Rákérdeztünk arra is, hogy véleménye szerint az általa is megszavazott jelentés szellemiségének mennyiben felelnek meg a hazai jogszabályok. Szájer szerint bármilyen jogalkotásnak akkor van jelentősége, ha az adott állam polgárai azt támogatják. A kellő társadalmi konszenzus nélkül elfogadott szabályokat a társadalom nem fogadja el, és a franciaországihoz hasonló heves konfliktusokhoz vezethet”  utalt a melegházasság elleni francia tiltakozásokra a politikus. Hozzátette: Magyarországon az alaptörvény rendezi ezt a kérdést, és azt is világossá teszi, hogy az EU-ra nem ruházta át ezt a jogot. Az én szavazatom ez EP-ben ezzel meggyőződésem szerint nem ellentétes” – mondta.

Mi lesz az elfogadott jelentés következménye?

A homofóbia- és transzfóbia-ellenes jelentés tehát átment az Európai Parlamenten. Ám ha az Európai Bizottság a képviselők kérésének megfelelően el is kezd dolgozni egy ilyen, az LMBTI személyek diszkriminációja elleni menetrenden és el is fogadja azt, még az sem fog jogalkotási kötelezettséggel járni. Leginkább azért, mert Magyarország az ilyen jellegű jogszabályok tekintetben bőven megfelel az uniós előírásoknak.

Dombos Tamás (Háttér) szerint a jelentés célja elsősorban az, hogy összefogja és kiszámíthatóvá tegye az európai uniós intézmények működését, mint ahogy más diszkrimináció által sújtott csoportok esetében ez már megtörtént. Szerinte egyébként érdemi változást abban hozhat leginkább ez a folyamat, hogy több pénz juthat az LMBT emberek esélyegyenlőségére, mert esetleg majd előírhatják, hogy az uniós források elosztásánál vegyék figyelembe ennek a közösségnek a szempontjait is. Hozzátette: Magyarországon jelenleg az államon keresztül nem igazán jutnak forrásokhoz az LMBT-szervezetek, közvetlenül viszont finanszíroz néhány projektet az EU.

Örülünk és támogatjuk ennek az európai parlamenti határozatnak az elfogadását” - fogalmazott a Háttér Társaság ügyvivője. Hozzátette: érvényt kell szerezni annak az uniós alapelvnek, hogy a diszkrimináció egyetlen társadalmi csoport esetén sem elfogadható, azok ellen ugyanolyan erőteljesen kell fellépni. Az állásfoglalást egyébként ellenző Surján Lászlóhoz hasonlóan Dombos Tamás is hangsúlyozta: azok a félelmek, amelyeket a jelentés ellenzői megfogalmaztak,  nagyrészt túlzóak, és kifejezetten csúsztatáson vagy hazugságon alapulnak. Az elfogadott határozat lényegében tehát semmi másról nem szól, csupán egy csoport emberi jogainak biztosításáról, illetve a velük szembeni diszkrimináció elleni kiállásról. Ez pedig nem követel többletjogokat, csak azt, ami egyébként mindenki másnak is jár.

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/64294


Összesen 302 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint


Na erre a fideszre szavazzatok. Úgy húzzátok az x-et, hogy minden szavazattal közelebb kerül Magyarországon a meleg néger zsidók uralma.

Válaszok:
Nannyó | 2014. február 14. 17:28

Ezért van szükség az EU-ra? Gazdasági gondok, munkanélküliség helyett ez a legfontosabb. Lényegi kérdésekben impotens az EU, helyette az uborka görbülete és a devianiák terén tevékenykedik ez a sóhivatal.

Nem az LMBTI problémák jelentik a világ gondjait, nem ezek jelentik az előrelépést. Megette a fene, ha ezen mérjük az előrelépést.


Észlények.

Valaki egyszer megmagyarázhatná, de úgy rendes érvekkel és nem csak egyszerű buzizással, hogy miért gyengíti a családot az, ha melegek nincsenek elnyomva?

Jelen esetben semmilyen családjogi dologról nincs szó a jelentésben, kizárólag a diszkrimináció ellenzéséről.

Aki fikázza ezt, az ugye ki meri mondani magáról, hogy ő bizony homofób és kiáll mások diszkriminálása mellett?

*

De ha már családjogról van is szó, ott is felmerül a kérdés: az én családomat mennyiben is befolyásolja egy másik család? Az én házasságom rosszabb lesz, ha két nő, vagy két férfi is összeházasodhat?

Most is befolyásolja a családi vagy házas életemet, hogy Kovácsék családja vagy házassága milyen?

Nem kell itt a család védelme mögé bújni, el kell csak ismerni simán, hogy homofóbok vagytok és utáljátok a melegeket. Csak akkor vállaljátok fel, és ne hivatkozzatok másra.


Számomra ez nagyon érdekes, a jogszabály szellemével összefüggésben:

"...oktatási és ifjúsági programokban támogatni kell az egyenlőséget..."

Lesznek olyan programok amiket melegeknek szerveznek??
Amúgy a "nemi zavar" kifejezésben benne van, hogy "zavar", tehát ez betegség, amit a páciens zavarónak érez. Amúgy ha ez nem lesz betegség, nyilván nem lesz a tb terhére kezelhető. Szóval adtak a fekáliának egy pofont...

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 20:32

...baromira érdektelen állásfoglalás, egy dologra alkalmas, a beterjesztő leteheti referenciának a választói elé...

Válaszok:
Nannyó | 2014. február 14. 17:29

"A magyar európai parlamenti képviselők többsége egyébként vagy nem szavazott, vagy ha mégis, akkor többnyire tartózkodott a jelentésről szóló voksoláskor. Nemet mindössze három politikus mondott rá: Morvai Krisztina, illetve az Európai Néppárt két képviselője, a fideszes Bánki Erik, illetve a KDNP-s Surján László."


Nagyon "szeretjük" ezt a banyát.
Bayer Zsolti különösen :)))


Ez pont a ket legfontosabb kerdest mismasolja el, illetve kiter elole, vegigolvastam.

"Ha szeretik egymást, miért ne házasodhatnának össze?

Miért lesz neked jobb attól, ha a melegek nem házasodhatnak? Attól még nem lesz jobb a heteróknak!"

Erre a ket kerdesre csak a bullshiteles megy az adott linken, meg a gyerekre valo hivatkozas, ami viszont nem szerepel az eredeti kerdesben. Szoval lenyegeben azt csinalja az ervelo, hogy azt mondja, hogy mivel nem lehet gyerekuk es a hazassal cegja a gyerek is, azert akkor inkabb ne is legyen. bullshit az egesz, mivel nincsenek racionalis erveik. Bun gyenge szintu iras.


A végén még ellenőrizni fogják,eléggé elhomokosodott é már az ország.


Es mik azok a pillerek?

Válaszok:
Türelem | 2014. február 14. 21:11

Tele van hülyeségekkel az a poszt.


Ezt a banyát nagyon okkal verte orrba Bayer...

http://www.magyarhirlap.hu/nod..


Én elfogadom, hogy valaki így gondolkozik (melegházasság, vagy örökbefogadás tekintetében), mint ahogy a poszt szerzője.

Csak az érvekkel nem értek egyet. Mindegyiket bőven lehet cáfolni.

Izrael bírálata önmagában nem antiszemitizmus, ha úgy fogalmazod meg a bírálatot, hogy nem az ország kormányát bírálod, hanem zsidózol, akkor viszont az már az.

Kormány =/= ország. Amikor az EU pampogott, akkor sem az ország ellen pampogott, bármennyire is próbálják el így eladni, hanem az éppen aktuális kormányunk ellen.

Olyan csoportok ellen(???) érvelni, akik nem tehetnek arról, amik, szerintem nem lehet. Lehet, azt hívják homofóbiának.

Amikor kifogásolsz mondjuk egyfajta viselkedés típust, azt lehet, és az nem feltétlenül homofóbia, inkább ízlés kérdése.

De ha önmagában a melegek ellen, mint közösség ellen érvel, az szerintem igenis homofóbia.

Szerintem ez minden féle-fajta közösségre, csoportra igaz.


Senkit semmit nem akar ráerőltetni senkire basszus.

Vagy már az is ráerőltetés szerinted, hogy léteznek?


Ja még egy dolog.

Önmagában az, hogy valaki homofób, nem feltétlenül jelenti a véres szájú buzizást.

Ezt szerintem el lehet különíteni és el is kell.


Óóóó, ugyanmár!
Soha nem fogják tudni azokat a pilléreket szétverni, nehogy elhidd már bárkinek is!


Az egyházi esküvőt követelik bizonyos körök. Bizonyos egyházaknál el is érték a céljukat, ott bevezetésre került a templomi esketés.

Nem régi hír, hogy az ENSZ bírálta a katolikus egyház homoszexualitással, abortusszal és művi fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját.

Mi ez ha nem a legdurvább beavatkozás olyan ügyekbe amelyek nem világi dolgok. Erre sem az ENSZ-nek sem semmilyen világi szervezetnek nincs joga.


Bízzál jobban a nemzettársaidban.
Megéltünk már sokkal nehezebb időszakokat is a történelem folyamán és mégis itt vagyunk.
Novák Tata ezt valahogy úgy fogalmazza meg, hogy amig van kétszázezer magyar gyerek, aki továbbviszi a magyar kultúrát, addig jöhet itt globalizáció, vagy bármi, a magyarság fennmarad.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 19:51

http://www.stop.hu/bulvar/nova..

a sors fintora ?

Válaszok:
Nannyó | 2014. február 14. 20:03

Miert, te hagynad szenvedni oket tovabb vagy hogy gondoltad?


Szülő és orvos.

És azért mert gyerek, nem szabad hagyni, hogy szenvedjen.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:01

Ezt a fajta kegyetlen embertelenseget sosem ertettem, hogy miert jo egyeseknek ha masokat minel hosszabb szenvedvesre kenyszeritenek...

Válaszok:
vigyor | 2014. február 14. 20:02

Nem tudom.
Én sem értem.

És én is azt szeretném, hogy ha gyógyíthatatlan beteg vagyok, akkor legalább a halálomról dönthessek.

Nem tudom, miért gátolják...

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:04

Novák Péter nem homokos, csak a tolerancia a heppje :))
Volt valami tévéműsora is, ami a toleranciáról szólt. Rokkantkocsiba ült, mint a mozgássérültek, meg hasonló dolgokat művelt.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:06

Mert a sotetek azt olvassak ki a mesekonyvbol, hogy inkabb szenvedjen az akkor is jo neki...

Válaszok:
vigyor | 2014. február 14. 20:07

Persze, hogy az vagyok.
Én is olyan gyereket neveltem fel, aki ma már hivatásszerűen a magyar kultúrával és gyerekekkel foglalkozik. Sokat mesél... :))


Inkább félelem szerintem.

Halálfélelem, a saját haláluktól való félelem, vagy a szeretteik elvesztésétől való félelem.

Emocionálisan érthető, racionálisan nem.

Válaszok:
peninsulavaldes | 2014. február 14. 20:09
ottapont | 2014. február 14. 20:18

én is szívesen lennék númenori ember.


a franc akar meghalni.

Válaszok:
vigyor | 2014. február 14. 20:15

"És holnap mit mondotok, kit lehet még törvényesen megölni? Mert itt már nincs megállás. "

http://hu.wikipedia.org/wiki/C..


Én sem akarok!

Most nem, hiszen egészséges vagyok és boldog.

De, ha holnap kapnék egy olyan agyvérzést, amelyik visszafordíthatatlan tartós, és a teljes és önálló életre a felépülés esélye nélkül, vegetációra ítél állandó fájdalommal, akkor a mai agyammal azt mondom, hogy nem akarnék tovább élni.

Persze lehet, hogy sosem kérnék eutanáziát, lehet nem merném. Nem tudom. Viszont lehetőségem sincs, így azt sem tudom, hogy mi lenne, ha tehetném. És ez a probléma.

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 20:48

Nagyon nehéz eldönteni mi a gyógyíthatatlan betegség,az orvostudomány mai fejlődésének üteme hihetetlenül gyors.

Steven Hawkingnak olyan betegsége van amellyel csupán a páciensek 5% él több mint egy évtizedet. Ehhez képest ő most 71 és az eutanázia mellet kezdett propagandába, korábbi nézőpontjával ellentétben.

1985-ben olyan kritikus állapotban került kórházba, hogy az orvosok a feleségére bízták, hogy kikapcsolják-e az életben tartó készülékeit. Ha akkor a felesége csupán a reális esélyeket vette volna figyelembe kikapcsoltatta volna a gépet. Aztán mégis csoda történt, magához tért a férje.

Válaszok:
vigyor | 2014. február 14. 20:21

Látod, te sem érted.
Az nem eutanázia, ha a feleség dönt.

Az az, ha a beteg dönt.
És dönthessen...

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:26

Miért lenne ez problematikusabb mint az abortusz-turizmus ami már az EU létrejötte elött is létezett?..


Annak alapján, hogy ma egy gyerek gyógyíthatatlan nem jelenti azt, hogy mondjuk négy év múlva is az lesz.

Ahogyan Hawking mondta régebben 'Amíg élet van remény is van'.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:31
vigyor | 2014. február 14. 20:46

Gyogyithatatlannak akkor nyilvanitanak amikor mar csak napjaid, 1-2 heted van hatra, nezd meg a most meghalt dan kezilabda kapitanyt, evekig kuzdottek vele, majd kozoltek, hoy itt a vege es 2 honapra ra meg is halt, szoval azert ezt elegge pontosan be tudjak loni. Nem arrol van szo, amikor diagnosztizalnak es jok az eselyeid, arrol van szo, hogy azt az egy honapig mar inkabb nem csinalja senki vegig, a legrosszabb, utolsot. Ehhez kepest, hogy mi lesz 4 ev mulva mar teljesen lenyegtelen.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:37

Sokáig a balkezességet is "zavar"nak tekintették amit mindenáron korrigálni kellett. Kiderült azóta, hogy a balkezeseket magukat nem zavarja ez a "másság", csak hagyják békén öket...

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:33
Nannyó | 2014. február 14. 20:41
Gombóc XVI. Artúr | 2014. február 14. 21:15

A balkezesseg nagyon jo pelda, regebben rautottek a kisgyerekre ha bal kezzel nyult a ceruzahoz, kanalhoz.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:40

Gyogyithatatlannak akkor nyilvanitanak amikor mar csak napjaid, 1-2

Nem, bizonyos betegségek esetében a teljes leépülés akár évekig is tarthat.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:39
egysegelem | 2014. február 14. 20:40

Ezalatt a beteg persze pénzbe kerül, olcsóbb ha már a diagnózis után röviddel feladja.


Persze, hogy nem antiszemitizmus minden külföldi kritika az izraeli politikával szemben, mint ahogy nem hungarofóbia az se, ha a magyar politikát kritizálják külföldön...


Az lehet, de ahol engedelyeztek a torveny altalaban tartalmaz olyan kitetelt, hogy elviselhetetlen szenvedest fizikai vagy lelki kell okozni a betegsegnek. Marpedig ha a betegseg ilyet okoz mar koran, es ezzel lehet meg elni evekig, akkor is azt valasztanam, hogy koszi nem, akkor is ha ilyen altalanos lozungokat sutogetnek emberek, hogy "tarts ki, mert lehet 5 ev mulva lesz ellenser". Nem, akkor majd a jovo betegei mar meggyogyulnak, es ez jo, de en akkor is azt valasztanam, hogy nem akarok szenvedni. Es megertem, ha masok is igy dontenek. Es ugy gondolom, ehhez senki masnak semmi koze, ezt az egyennek es a csaladjanak kell meghozni.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:45

Hogy lehet egy ilyen banális képességbeli eltérést összehasonlítani a házassággal és annak társadalomformáló erejével? Röhej!

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:43

Jól értelek?!
Te a buziságot meg a balkezességet hasonlítod egymáshoz???????????????
Anyám, borogass!

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 20:55

Ugy, hogy sokaig azt is tiltottak, ordogtol valonak tartotak a kisgyerekre rautottek, ma pedig mar azt irod, banalis kerdes, par evtized mulva, amikor mar belenonek emberek abba, hogy ilyen lehetoseg is va na homokos resze, azzal fognak viccelodni akkor a neten, hogy milyen hulyek voltak az osok, ilyen banalis kerdesen vitatkoztak sokaig, rohej.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:47

elviselhetetlen szenvedest fizikai vagy lelki kell okozni a betegsegnek

Nagyon nagy különbségek vannak abban a tekintetben hogy egy betegség lefolyásán belül ki mikor mit érez elviselhetetlennek. Nem egy olyan betegről olvastam például, aki egy bizonyos fázisában a betegségének annyira deprimált volt a fájdalmak miatt. Később viszont már egészen másképpen látta.

A költségvetésnek kétségkívül jó döntés minden eutanázia.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:47

Nincs szülő, aki bele egyezne az eutanáziába, ha a leghalványabb remény is van a gyógyulásra.

Ha nincs négy éve, csak egy, vagy kettő, akkor viszont miért szenvedjen?

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:50

Francokat tartották ördögtől valónak, ne misztifikáld. Egyszerűen egyfajta hátrányt láttak benne, mint mondjuk a rossz tartásban. Sokakat próbáltak leszoktatni róla, biztos olyanok is voltak akiknek a kezére ütöttek, de nem mindenkinek, még a múltban sem.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:49

Nem veletlen a torvenyi szabalyozas olyan, hogy ket fuggetlen orvoscsoportnak kell nyilatkozni az allapotodrol plusz pszihciaternek meg kell vizsgalnia, hogy nem-e valami depresszio vagy hasonlo miatt jutottal ilyen elhatarozasra, aztan neked is nyilatkoztat kell tenni, majd ezt 2 honapra jegelik, es ujra megismetlik az eljarast, kozben ha barmikor lemondod akkor storno az egesz, uj procedura elorol, pont amiatt amit irsz, hogy ez ne valami hirtelen dontes legyen. Hidd el, jol korul van ez bastyazva az ilyen ervekkel szemben.


Én még bizony egy öngyilkossal se találkoztam, aki megbánta volna az öngyilkosságát... :-)

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 21:08

Emlekszem kiskoromban az en nagymamam nem tudta megemeszteni hogy balkezes vagyok, es mindig azt mondja, hogy csunyakezed es szepkezed, mert ot meg vertek emiatt, es annyira benne maradt ez a gondolkodas, hogy csuanyakezed szepkezed, hogy nem tudott leszokni rola. Persze engem mar nem eroltettek, de legbelul tudtam o maskepp gondolja, csak rahagyta a szuleimre. Ezt csak azert hozom fel peldanak mennyire megmergezi az emberek lelket azok a hulyesegek, amiket a gyerekkoraban belevernek.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:51

Ha van egy vagy két éve akkor bizony reménye is van. Bár kétségtelenül nagyon nehéz nézni egy gyerek szenvedését, de kérdem én mennyivel könnyebb azzal a tudattal élni, hogy vajon azalatt az egy két év alatt nem történt-e átütő változás annak a bizonyos betegségnek a kezelésében...

Nem szeretnék ilyen döntés előtt állni, de ha úgy adódna biztosan nem adnám föl.


Akkor sincs semmi köze morális és társadalmi problémákhoz. Rossz párhuzam.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:52
egysegelem | 2014. február 14. 20:53

Ahogy a homszexualisok hazassaganak sincs, ez kitalacio. Eppen olyan, mint a balkezesseg reme.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:54

Eppen igy mergezik meg a mai kisgyerekek lelket akik szelsosegesen elutasitjak a homoszexualisok jogegyenloseget es mar a gyerekekbe is a gyuloletet plantaljak. Mar a racionalis vita is lehetetlen lesz azokkal akik ebben a gyuloletben nonek fel.


Te tényleg ennyire korlátolt vagy?

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:56

Egyszerüen arról van szó, hogy az idök folyamán sokat változnak a normák.
Gondolom, azt is tudod, hogy nem is olyan régen gerincsorvadással riogatták a kamasz fiúkat, ha onanizálni mertek...

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 21:00

Egyesek már az öngyilkosokon is kacarásznak.:(
Na léptem.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 20:57

Nincs olyan tarsadalmi problema, aminek barmi koze lenne a homokosokhoz, sem a hazassag valsaga, sem a keves szuletendo gyerek, sem a korfa megvaltozasa sem ehhez hasonloknak _semmi koze_ a homoszexualisokhoz plane a jogaikhoz, plane ahhoz, hogy hazasodhatnak-e vagy sem. A vilagon semmi. Akik ezt allitjak szimplan hazudnak, es ok is tudjak, hogy hazudnak, pusztan erveket keresnek, hogy megnyugtathassak magukat, hogy a gyuloletuk jogos.

Nem az.


Hehe, azt nem is csodalom, hogy leptel... :)

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 21:30
duzur | 2014. február 14. 21:49

Egeszen pontosan, hogyan is szorul vedelemre ez az intezmeny? Ez a masik kedvenc kitalaciom, hogy itt barmit vedeni kelle. Miert is?


Örülhetnénk, ha a homoszexualitás lenne a legnagyobb veszély ami a világot fenyegeti. Jelenleg a túlnépesedés okoz inkább gondokat.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 21:01

Attol fugg, a vilag mas-mas reszein, mas-mas dolgok okoznak problemat.


Én balkezes homofób vagyok.
Az se semmi, nemigaz? :))))


Balkezes buzi zsidonak pontosabban, ne hagyjuk ki a lenyeget.


Es ki tamad barmit is? Es pontosan hogyan?


Maradjunk annyiban, hogy isten nem letezik, es mar fentebb irtam, hogy aki a mesekonyvre hivatkozik az a komolytalan fiokba kerul hamarost.


Igérem, hogy ezentúl csak fennkölt témákon humorizálok...

Különben abszolút híve vagyok a svájci megoldásnak és csak azt kifogásolom, hogy külföldiek számára költséges megoldás beszállni náluk a buliba.


Már vártam egy komoly meleg véleményét, nagyon tetszett, ahogyan korábban is mélyrehatóan, a bennfentesek pontosságával járta körül a témát.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 21:12

Hol ez a velemeny, engem is erdekel mit irnak a melgek maguk errol szeretnem elolvasni?


Nem olvastad el jól a cikket. Én arra reagáltam amit Surján mondott:

"...de jól tudjuk, hogy vannak közöttük, akiket komolyan zavar saját állapotuk és örömmel vetik alá magukat a kezelésnek..."

Magyarán ha valaki azt gondolja saját magáról, hogy neki szüksége van kezelésre. Tehát nem arról beszéltem, hogy más gondolja ezt róluk, mint ahogy a balkezesekre is mások mondták, hogy "suták".

A kettő nagyon nem ugyanaz!!!

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 21:25

Ez egy veszélyes téma, mert Isten nevében már sok szerencsétlent készítettek ki a pokollal való fenyegetéssel, mondvacsinált bûnök miatt.
Bezzeg a Borgia Pápa és a hozzá hasonló szent-emberek nem tartottak a pokoltól...


Ervre lehet ervekkel felelni, arra nem, hogy mit olvastal a mesekonyvben, arra csak azt lehet mondani, hogy az nem erv, tehat elutasitom.


Ez nagyjából így van, de hidd el, hogy sok balkezessel is sikerült elhitetni, hogy suta... Sokat számít a közhangulat.

Én föleg azt nem értem, hogy amikor a szexualitás terén, böven vannak valós veszélyek, miért nem inkább azokkal foglalkozik a társadalom. Orvosoktól hallom, hogy sok a nemi fertözés még ma is és, hogy milyen nehéz a férfiakkal elfogadtatni az óvszerek használatát. Ez pedig ugyanúgy vonatkozik a heteroszexuálisakra is. Nagyon dicséretes, ha Magyarországon a fiatal lányokat beoltják a Papilloma virus ellen, mert az bizony rákot okoz és nemi úton terjed.

Válaszok:
Gombóc XVI. Artúr | 2014. február 14. 23:05

Amelyikben Szodoma es Gomorra meseje is olvashato.


Még csak annyit az eutanázi témában, hogy a szenvedést és a halált el lehet viselni így is

Abigail Smith hivatásos fotós volt, akinél 2012-ben a rák egyik ritka fajtáját diagnosztizálták.
2012. decemberében kiderült, hogy a rák a tüdejébe is átterjedt és orvosilag már semmit nem lehet tenni a megállítására.

Abby 2013. december 7-én halt meg és ezt a videóüzenetet hagyta nekünk. (A felvétel 2013. novemberében készült.)

http://www.youtube.com/watch?v..

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 21:31

Riasztó a lelki sivárságod, viszont szerencsédre nem érzékeled. Ezért heherészel,akárcsak az 'elvtársad'.


Egyszer majd megnezem, de most nem kurom szet a pentek estemet azzal hogy egy haldoklo uzenetet nezem, mert az ilyen nagyon el tudja venni a kedvem.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 21:33

Nem érted a mondandóját, ha nem tudod, milyen "mesekönyv"-ről beszél.
Én értem, azért tartom magam távol az ilyen alakoktól. :))


Nincs benne semmi ami szétkúrhatná a csodálatos estédet. Sem félelem, sem elkeseredés, sem depresszió. De azért csak védekezz!


Nem érzékelem, hogy az unió ártana hosszú kellemes házasságom minöségének.
Az én közérzetemnek viszont árt, mert nem foglalkozik annyit pld a sok fiatal munkanélkülivel mint a lobbik érdekeivel. És ez nem lesz így jó.


En? Lila ezt irta:

"De ennek semmi köze a nemi tévelygésekhez. Isten sem a balkezeseket büntette meg Szodomában és Gomorában."

En erre valaszoltam.


Felesleges itt hergelni egymást és, hogy ki mibe hisz, az egy erösen magánügy.

Nem tudom, hogy az itt kommentelök közül, hányan gondozták otthon szeretetben 10 évig idös, dement anyjukat. Aki viszont elözöleg odaadóan gondozta otthon tüdörákos apámat, egészen haláláig.
Ilyen sivár lelkületü család vagyunk...

Válaszok:
lavor | 2014. február 14. 21:51
egysegelem | 2014. február 14. 21:52
Nannyó | 2014. február 14. 22:07

Na, végre itt vagy!
Jó, nagyon jó!


Soha nem fogom elviselni es elfogadni, hogy valaki egy kerdesben azzal ervel, hogy olvasta a Bibliaban ezt meg azt, soha.


Családban ez így normális.
Nem extra, nem egyedi a családod drámája.
A gondozás pedig természetes az utódoktól.

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 22:22

Ki vagyok én ahhoz, hogy bárki hite fölött pálcát törjek? Pláne mivel mára már tudományosan is bizonyított, hogy a hit mennyit tud segíteni. (Söt az is tény, hogy placebók is gyógyítanak)

Ugyanakkor a hit is különbözö hatást vált ki a hívökböl. Van aki türelmes és jótékony lesz töle, van akiböl elvakúlt itélkezöt csinál.


"Jó, tartsál csökött bibliás hülyének, de hit nélkül lehet élni, csak nem érdemes."

Senki nem vonja ketsegbe a jogod, hogy ezen ertekrend alapjan donts a sajat eletedrol, vagy hogy ezt gondold a vilagrol. Az nem megy, hogy erre hivatkozva megprobalsz megtiltani dolgokat azoknak is, akik nem hisznek benne. Szoval ez nem mukodik, es ami ellen en felszolalok, az ez. Nem tetszenek a homokosok? Akkor nem nezel oda! Elkapsz egy halalos betegseget es a nehezebb utat valasztod? Akkor azt!!! Egy dolog nem megy, hogy ezen ertekrend alapjan masok eleterol donts, masok dontesi lehetosegeit szukitsd.


Szó sincs ezennel családom drámájáról! A betegség és halál csak fiatalok esetében dráma. Az pedig nem mindenkinek adatik meg, hogy gondoskodni tudjon otthon szüleiröl. Ott ahol pld minden családtagnak dolgozni kell járni, nemigen oldható meg az ilyesmi. Én nem gondolom, hogy az utódoktól természetesen elvárható a szülök hosszú ápolása. Amit a gyerekek a szüleiktöl gondoskodást kapnak, azt a saját gyerekeiknek kell elsösorban továbbadniuk.

Válaszok:
Nannyó | 2014. február 14. 22:32

Gyűlölöm a szociális otthonokat, ahol idős emberek tengetik még hátralévő napjaikat, idegenek között.

Nem gondolkozunk egyformán, természetesen.

A ma Magyarországán a középkorú generáció dolga a legnehezebb, gondoskodnia kell az utódairól és az elődeiről is.

Válaszok:
duzur | 2014. február 14. 22:55

Senki nem mond ilyet, ezt csak te mondod, hogy legitimald az allaspontod, de fajdalom, hazudsz erte.


1919 elött nem volt jellemzö az uniformizálódás? Aki akkoriban kitáncolt a sorból, megnézhette magát...

Manapság viszont böven ismerek olyanokat akik saját következtetéseik szerint igyekeznek élni, nem törödve semmilyen fenti elvárással. Ebböl semmi bajuk nem származik, de kétségtelen, hogy egyszerübb és kényelmesebb mindig a "divat" után menni...


Jo, de a hadsereg az mas teszta, specialis kozeg, specialis szabalyokkal, specialis jogrenddel stb.


Megértem az iszonyatodat.
Hallottam olyat, hogy egy idös nö már egyáltalán nem mert semmit inni, mert félt, gyakran az ápolók segítségét kérni a pisiléshez vagy pelenkacseréhez.
Kérdés persze, hogy a túlterhelt családokban van e mindig elég türelem az ilyesmihez...

Nagyon nehéz dolgok ezek. És nagyon különbözöen alakulnak helyzetek.
Azt viszont szabadjon mindenkinek saját magának eldönteni, hogy mennyi fájdalmat akar meddig elviselni. Aki hajlandó, bármilyen indittatásból sok fájdalmat eltürni, legyen ahhoz is joga.
(Megjegyzem, hogy a fájdalmat se egyformán érzékelik az emberek. Ez azóta egyértelmü számomra amióta láttam, hogy van aki inkább a fogfúrást türi mint a fájdalomcsillapító injekciót.)

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 22:58

Nem erdemes a konkretumok szintjere lemenni, itt a gondolkodasi semarol van szo, az egyik gondolkodas szernit opciokat kell adni az embernek, es dontesi szabadsagot, a masik opcio szerint tiltani tiltani tiltani tiltani tilani tiltani tiltani tiltani.....tiltani tiltani tiltani.....tiltani tiltani.....

Soha nem fogom elfogadni.


Japanban a legalacsonyabb a reprodukcios rata a vilagon, es olyan komoly nepesedesi problemaval neznek szembe a kovetkezo evtizedekben mint kevesen a vilagon.


Na de mit csináljak, ha ilyen butácska vagyok és nem értem az ilyen magasröptü fejtegetéseket?..


"A CIA adatai szerint a legmagasabb születési aránnyal Niger büszkélkedhet: itt 1000 emberre 51,26 születés jut. Ezzel szemben a legkevesebben Japánban születnek: itt az arány csupán 7,64."


"Kihalhat Japán?

A világ országai közül Japán rendelkezik az egyik legalacsonyabb termékenységi rátával, míg a szigetország lakóinak a legmagasabb a születéskor várható átlagos élettartama. Az elmúlt évtizedekben az öregedő népesség vált Japán legfőbb társadalmi problémájává, mely komoly kérdéseket vet fel az ország gazdasági és szociális rendszereinek fenntarthatóságával kapcsolatban. Milyen okokra vezethetők vissza ezen trendek, milyen hatással lehetnek az ország jövőjére, illetve hogyan küzd ellenük a kormányzat? Kétrészes sorozatunk első része."

http://kitekinto.hu/kelet-azsi..


Abban teljesen igazad van, hogy sok mindent kell még pótolni a szexualitás terén, de most a cikk nem erről szól. Amúgy a balkezesek "piszkálása" régen volt jellemző, ma már ezzel semmi gond nincs.


Faj latni, amikor szembesitenek vele, nemigaz? Ne engedjuk hazasodni azokat akik nem tetszenek, kenyszeritsuk arra, hogy 16 eves leanygyerekek egy atbulizott ejszaka utan megszuljek a gyereket, kenyszeritsuk a halalos betegeket hogy szenvedniuk kelljen es hasonlok. A legtobb emberi jogi vita ebbol az alapallasbol fakad, emberi dontesi szabadsag vs. "majd mi eloirjuk neked, mit kell tenni, hogyan elj stb stb".

Es ehhez kell egy ideologiai keretet teremteni, miszerint itt valakik rombolnak valamit masok meg propagalnak valamit, meg a tobbi zoldseg toposz, amivel eloalltok.


De tudtam, hogy te fel fogsz tunni ebben a topicban. :))))


Az tényleg túl magas nekem, hogy miképpen lehet az igéretes jövöt az olyan konzervatív muszlimoktól remélni akik pld "Ehrenmord" címén megölik lányukat, ha az nem azt teszi amit az apja elvár.
Talán mégse véletlen, hogy inkább a felvilágosúlt nyugat fele gravitálnak a kivándorlók és nem a Sárija vonzza öket.

De persze semmi nem szól az ellen, hogy józan megfontolás alapján átvegye az ember mondjuk a keleti filozófia bölcs részeit. Ezért is van sok híve errefele pld a jógának és még sok egyébnek.


Egy mesevilagot rittyentettek magatok kore gonosz fekete lovaggal meg sarkanyokkal, hogy aztan legyen ideologiai alatamasztasa a beteg tobb szaz eves avitt, elmaradott gondolataitokanak.


Jo, tegyuk fel, hogy valakit rosszul neveltek [bar ez a felvetes nem tul ertelmez, de minegy, jatszuk ezt], elmegy bulizni es teherbe esik, es akkor ebbol mi kovetkezik? Basszuk el az eletet megjobban, hogy rakenyszeritjuk azt a gyereket akinek valoszinu az apaja nevet sem tudja? Ez a megoldas?


"a pravoszláv ortodoxia a legkevésbé fertőzött a liberális nihilo-hedonizmussal, meg az iszlám, amely egyre közelebb kerül Európához."


Mennyiben kerülnének ezek közel Európához?


A való élethez kell alkalmazni a törvényeket és nem fordítva.


Jo de te csak homoszexualitassal foglalkozo topicokba irsz, akkor is csak 1 sort es a vegen a sajat oldaladra mutato linkkel zarod. ;)

Ez mar szinte tradicio.


A bulvárnál silányabbnak látom azokat az eszmefuttatásokat, hogy Európának bármi köze lehet az iszlámhoz, az ortodoxiához, azon túl, hogy olyan, mint szálka a köröm alatt.


Igen, mert nyilvan regen fiatal lanyok nem estek teherbe, mert nyilvan regen nem voltak homoszexualisak, mert nyilvan regen nem voltak elviselhetetlen fajdalommal jaro betegsegek. Meseld mar el, mi az, amit maguk hoztak letre?


En a hagyomanyos kereszteny temetest tartom barbar dolognak, hogy a hust elfoldelik, szamomra a hamvaszta vagy masfele elegetes (mint a hinduknal) sokkal elfogadhatobb. Es az egesz kereszteny temetesnek az a mese az alapja, miszerint abban hisznek hogy a vegitelet napjan a sajat testuk feltamad ujra es elhetnek. Ekkora marhasagot, es az ilyen marhasagokbol szuletnek ezek a rossz szokasok. Olvastam rola, hogy vannak helyek, ahol a hagyomanyos temetes tilos ma mar, mert olyan magas a talajviz, hopgy kulonbozo fertozes veszely all fenn es csak hamvasztani engednek. :)))

Igy irja felul a modern tudomany a hagyomanyokat es a vallasi butasagot. Regebben pap nem is temetett olyat, akit hamvasztottak, ma mar siman. Nyilvan Isten allaspontja kozben valtozott a kerdesben. :))

Válaszok:
Fahrenheit 451 | 2014. február 14. 23:42

Mi elől csukom be a szemem? Kinek kell itt az iszlám, meg az ortodoxia?
Azon túl, hogy a Közgép megrendeléseihez, meg a Jobbik tarhálásához magyarázat?


Mi abban a külsödleges, ha emberek teljesen más paradigmák szerint folytatják életvitelüket mint ahogy azt a main stream szuggerálja?

Vagy szerinted a múszlimok nem akarják uniformizálni az embereket?
Általában minden vallás és ideológia arra törekszik, hogy a hívei ugyanazon normák szerint éljenek.

Persze, hogy a mai világ is tereli az embereket egy bizonyos irányba. De különösebb retorzióktól azoknak se kell tartani, akik más elvek szerint élnek.

Vannak persze folyamatok amiket az ember aggasztónak érez, de téved aki azt hiszi, hogy könnyen megoldhatók. Borzasztó pld ahogy tragikusan ostromolják napmintnap afrikaiak Európa határait.


Tévedsz. A kereszténység elvei nem ütköznek a hamvasztással.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 14. 23:45

De en ezt ertem, csak neked azt kellene megertenim, hogy ide nincs visszaut, mert a vilag megvaltozott, millio es egy parametereben valtozott, es nincs olyan elgondoldas, tiltas vagy barmi, ami a fejlodes (akar tetszik az iranya, akar nem) utjaba allhatna. Ideig oraig lehet gecizni emberekkel, tovabb nem. Soha nem lesz az ami regen volt, tomegkulturaban elunk, tomegtermelessel lehet az embereket etetni, ruhazni, tomegmediaval leht az informaciot eljuttatni, megvaltozott a vilag, megannyi tudomanyos, technikai, tarsadalmi valtozassal jar. Az nem megoldas, hogy visszamutatom, hogy nehany szaz eve mi volt, es 1-2 parametert megprobalunk ugy valtoztatni, hogy hatha visszajonnek azok az idok. Soha nem jonnek. A feladat nem a regi visszaallitasa, hanem az uj kihivasok, uj peremfeltetelekkel valo szembenezes es uj tarsadalmi normalk, formak stb kialakitasa. Regen nem hazasodhattak a homoszexualisok (sot nyilvan nem is voltak, hiszen tilos volt) es az milyen jo vilag volt, tehat most is tiltsuk es megint jo vilag lesz. Ennel nem bonyolultabb amit allitasz. Ezek igy nem fognak menni, a tarsadalom szamos kihivas elott all, a vilag minden tarsadalma, a megoldasban kellene gondolkodni, de az nem valami konnyes szemmel visszabamulas a multba, es a mult ertekeinek a siratasa.


Ma mar. 20 eve meg nem temettek el, akit hamvasztottak. Marmint pl. katolikus szertartassal. Ma mar siman. Az egyhaz fokozatosan vonul vissza, hatral bizonyos kerdesekben, temakban, amik mar tarthatatlanna valnak.

Válaszok:
Fahrenheit 451 | 2014. február 14. 23:56

Kitiltottak vagy miert regiztel uj nicket pmsz?


Melyek ezek?

Csak nem azokra gondolsz amiket manapság már nem olyan könnyü a szönyeg alá seperni? Ki foglalkozott régebben nyilvánosan a pedofiliával? Hol volt segítség a családon belüli brutalitásokkal szemben, amikor annyira nem illett az ilyesmit "kiteregetni"?

Lehet, hogy a látszat sokkal tetszetösebb volt, de az emberek élete nemcsak látszatokból áll.


Azóta vannak még urnatemetők is - http://szentgellertplebania.hu..
de addig is temettek urnával, ha épp nem voltak vérhülyék, mint pl. akik nem kereszteltek, ha nem házasságból született a gyerek vagy akik a svábhegyi asztmás gyerekeknek akarták kötelezővé tenni a hitoktatáshoz a vasárnapi misét kirándulás helyett..


A regi nick jobb volt, ott mar megszoktam ha latom a neved csak atlapozom, ennel az ujnal meg beleesek abba a hibaba, hogy elolvasom....


"rendkívül undorító szadobüdöskomcsi (azaz maszopos, libaynaus, gyurcsótányos vagy szadeszmaradék) féreg."


csak nem megjött a mandiner esze és végre kitiltott, Pmsz nicken?

Gratulálok a mandinernek. csak így tovább. mert ez az egyik leggusztustalanabb elmebeteg állat.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 15. 00:07

Az, de latod, ennyit er a tiltas, semmit. Amugy legalabb kreativ lenen ha mar elmebeteg es idonkent irna valami vicceset vagy legalabb valtozatod modon gyalazna, de ez, hogy minden hozzaszolasa utan bemasolja akar ezredszer is ugyanazt. Lehangolo.

Válaszok:
Fahrenheit 451 | 2014. február 15. 00:26

Szerinted teljesen mellékes részletkérdés, hogy egy török ismerös lány görcsösen titkolja a családja elött, hogy egy osztrák srácban szerelmes, mert fél az otthoni botránytól? Hasonló örület persze vallásos zsidóknál is elképzelhetö, söt nem is oly rég még katolikusok és protestánsok között is volt ilyesmi. De ez a terror lenne a boldog élet titka?
Különben senki nem tiltja meg, hogy sok gyereke legyen az embernek és azt se, hogy egy összetartó családi kötelékben éljen, ha ilyesmire vágyik. És persze, hogy részeit is át lehet venni különbözö kulturáknak, egy harmónikus egész érdekében. Ázsia is ezt teszi és, ha ügyesek, sikerül nekik megtartani a régi értékeket, a modern világ vívmányai mellett.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 15. 00:15

"Hasonló örület persze vallásos zsidóknál is elképzelhetö, söt nem is oly rég még katolikusok és protestánsok között is volt ilyesmi."

Hehe a izraeli miniszterelnok fia meg egy norveg lanyt szeret es a hulye vallasos zsidok arra szolitottak fel, hogy tiltsa el a fiat a lanytol. Szoval igen, sikhulyek mindenhol vannak, es valahogy mindig a vallashoz van kozuk, elobb utobb az szokott kiderulni.

Válaszok:
lavor | 2014. február 15. 00:35

"de ez, hogy minden hozzaszolasa utan bemasolja akar ezredszer is ugyanazt. Lehangolo."


:DDD amikor Ödipusz megkérdezte Sziszifusztól, hogy mi a büdös francnak görgeti fel folyton azt a khurvanagy követ a hegytetőre, amikor úgyis újra legurul, Sziszifusz csak annyit válaszolt, hogy tudod mit, Ödipusz, baszd meg te az anyádat...

Válaszok:
Fahrenheit 451 | 2014. február 15. 00:33

Akik ezt diszlájkolták, vélhetőleg nem ismerik a kényszerbetegségeket.
Egyébként "Oidipusz (görög betűkkel: Οἰδίπους) thébai király a görög mitológiában, Laiosz és Iokaszté fia, aki tudatlanságból megölte apját és feleségül vette anyját."


Ahány ház, annyi szokás, ugye?
Bezzeg, ha Magyarországon egyáltalán ilyennek akár még a gondolata is felmerülne, már menne a nemzetközi rikácsolás.
A lényeg hogy Tel-Avivban nyugodtan lehet melegeskedni, megint megmentettük a világot a pusztulástól, az hogy a Netanjahu kölyöknek Ciprusba kell utaznia ahhoz, hogy egy gój lánnyal összeházasodhasson, bagatell, nem téma.

Válaszok:
egysegelem | 2014. február 15. 00:44
duzur | 2014. február 15. 18:00

Mit szerettel volna mondani?


Ne strapáld magad gecikurva. ezentúl minden nickeden kiikszellek.


az azért jó dolog, hogy legalább te érted.. ;)


"[Az is egy rejtély számomra, hová temetik pl. az amerikai kínaiakat, egyéb ázsiai elhaltakat, mert köztemetőben nem lehet találni sírjaikat.]"


Azt mondják, hogy egy átlag kínai bevándorló élete egyik felében arra keres, hogy a családtagjait is elhozza Kínából, az élete másik felében meg arra, hogy visszavigye őket eltemetni..


neked hiába ígérnék érte bármit, akkor se értenéd..
(mostantól kiikszellek, a többi fikanikkeddel együtt_________)


Már én is belátom, hogy igazad volt. előbb kellett volna és nem vesztettem volna semmit.
Csak nem tudtam elképzelni, hogy ez ennyi időt, energiát erre a semmire dob be. szánalmas.. ://
Mennem kell... Jó éjszakát____________


Egy ido utan senki nem marad, aki szoba all veled. Mivel semmi mast nem csinalsz csak beszologatsz mindenkinek. De ezt mar tobbszor elmondtam neked.

Válaszok:
Fahrenheit 451 | 2014. február 15. 06:53

Az újakat is figyelmeztetni kell, akikre rászáll a mocskolódásával, hogy ne keressék az okát, nem érdemes arra várniuk, hogy az acsarkodáson kívül mond bármi értékelhetőt is, mert én már évek óta nem ignoráltam ezért, hiba biztattak, de így sem lehetett kivárni, hogy egyszer is embernek mutatkozzon.

Egy politikai fórumon érdemes megismerni más véleményét és reagálni rá, de morog, zolka50.50 stb. nickek esetében erről szó sem lehet, csak az aberrált rosszindulat jön ki belőlük, az összefüggéstelen szarfröcskölés, mert mindössze ez van bennük, amire egyetlen adekvát reakció, hogy ki kell ixelni.
Mindenkinek ezt ajánlom.


"az aberrált rosszindulat jön ki belőlük, az összefüggéstelen szarfröcskölés, mert mindössze ez van bennük,"


Természetesen egyértelmű volt, hogy ezt a mandiner legfőbb trolljairól írtam, akiket, legkésőbb, ha a választások után lesz rá idejük, ki kell irtani a mandinernek, mert nem lehet helyük egy politikai fórumon.
Erre már vannak megfelelő törvények is, amiket alkalmazni kell.


Aki a fasisztákat csípi, az nem lehet kultúrember.
Az antifasiszta meg az, aki a fasisztákat nem csípi.
"mert a langyosakat kiköpi az Úr" ;)


Rosszul céloztál. Aki azt mondja, hogy a balettiskolába nem szabad felvenni az elefántot, ami lábakon tipor, de majmot se, ami szarral dobálózik, az nem fasiszta.

Ez a fasizmus, amit lehet szeretni vagy nem ellenezni, de közömbös senki nem maradhat iránta, különösen egy erre gyanús jegyeket produkáló országban:


"A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája.[1][2] Nevét az olasz változatáról, a a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta. A fasiszták az adott nemzet totalitárius állammá történő egységesítésére törekedtek a nemzeti közösség tömegeinek mozgósítása révén, az élcsapat szerepét betöltő pártra támaszkodva.
...
A fasizmus ideológiája következetesen hangoztatja az állam elsődlegességének elvét. Benito Mussolini és Adolf Hitler egyaránt maguk személyesítették meg az államot és ennek alapján megkérdőjelezhetetlen hatalmat igényeltek és gyakoroltak. A fasizmus bizonyos elméleteket és terminológiát a szocializmustól kölcsönzött... A gazdasági életben a vegyes gazdaság mellett szállt síkra, amelyben jelentős állami tulajdon és állami beavatkozás mellett nagy teret kapott a nemzeti tőke, beleértve a nagytőkét is. A nemzetgazdaságban az önellátásra és a függetlenségre helyezték a hangsúlyt, ehhez igénybe vették a protekcionizmus eszközeit is."


"Stílus és szervezet:

Törekvés a tömegek mozgósítása, a politikai viszonyok és stílus militarizálása, törekvés egy tömeges, felfegyverzett párt-milícia létrehozására.
A gyűlések, jelképek, politikai liturgia külső képének erőteljes hangsúlyozása, érzelmi és misztikus szempontok előtérbe helyezése.
A férfiasság, a férfiuralom kiemelése, a társadalom erősen organikus szemlélete mellett.
Az ifjúság dicsőítése, a generációk közötti konfliktusok hangsúlyozása, legalábbis a mozgalom kezdeti szakaszában.
A tekintélyuralmi, karizmatikus, egyszemélyi vezetés hangsúlyozása, függetlenül attól, hogy az adott vezető miképpen került hatalomra."

Válaszok:
Fahrenheit 451 | 2014. február 15. 10:55

Jav.: Ez a fasizmus, amit lehet szeretni vagy ellenezni, de közömbös senki nem maradhat iránta, különösen egy erre gyanús jegyeket produkáló országban:


"Kis késésben vagy az X-szeléssel, de jobb későn..."


Ha lefut a kampány, megírom a mandinernek, hogy itt már nem érdemes lájkolni, mert morog úgyis meghamisítja a vélemények valódi állását.

Rajtam kívül többekről tudom, hogy már ezért nem lájkolnak, pedig ez fontos a cégnek és a takony nem pótolja, ha mindenkit leszoktat róla.


Köszönöm az ötletet, de ez nem a jó példa. Ahhoz inkább a svájciak értenek. Adott esetben, számomra egy ajándék lenne az a könnyü halál amit lehetövé tesznek.

A sápítozásokat pedig azokra bízom akik azt hiszik, hogy számukra a halál elkerülhetö...


Hát bizony Izrael viszonylatában is megy a rikácsolás az ortodox és nem vallásos zsidók közötti konfliktusok miatt.
De szerencsére ezek nem élet-halál drámák, mégha jócskán groteszkek is mai szemmel nézve.
Ha a zsidókat nem zavarják meleg honfitársaik Tel Avivban, kár neked idegeskedni emiatt, vagy félsz, hogy nem fog elég zsidó születni ott?
Mivel Izraelben nincs civil házasságkötés, mindazok akik nem akarnak vallásos esküvöt, Cipruson házasodnak. Legyen ez a legnagyobb gondjuk, bûnük. Ezen se érdemes bosszankodnod, hisz senkinek nem ártanak ezzel. Söt! Ciprus még jól is jár ezzel.


Különösen nem, amióta Jigál Amir megölte...Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó