Erdély

2017. augusztus 22. 09:09
Hiszen ha Romániában valóban modellértékű a kisebbségpolitika, akkor miért akarja megakadályozni, hogy még erősebb támogatást kapjanak a kisebbségi jogok?
Van mitől félni?
2017. augusztus 21. 10:11
Román közigazgatási nyelvet követelnek és féltik a hatósági visszaélésektől a kisebbségben élő erdélyi románokat a marosfői nyári egyetem résztvevői – ezért határozatot fogadtak el megvédésükre.
2017. augusztus 20. 10:24
A Kolozsvári Magyar Napok idején magyarokkal és magyar kultúrával telik meg az erdélyi nagyváros központja. Újra miénk itt a tér.
2017. augusztus 17. 09:04
Ami ezekben a dalokban sajátosan zsidó, az egyetemes is. Az erdélyi vagy máramarosi zsidóság és a magyarság hagyományainak összefonódásáról talán szót sem kell ejtenem.
1918-2018
2017. augusztus 17. 08:04
Ami 1918-ban Erdélyben történt, az a magyarok számára veszteség volt. Alapvető jogaink megszűnésével járt együtt Erdély románok általi megszállása. A száz évnyi román uralom Erdélyben egy kudarc, számunkra pedig minőségi visszaesés. Ne várja senki, hogy bármely épeszű nép megünnepli azt, hogy torkára került a kés.
2017. augusztus 15. 16:23
Úgy tűnik, az eset kapóra jött a politikai légüres térbe került, jól észrevehető módon elsúlytalanodó RMDSZ-nek is, hisz elnöke most a mártír szerepében tetszeleghet, amit az úgymond a magyarság védelmében való kiállásáért kell elszenvednie.
2017. augusztus 15. 09:39
A történelem kontextusában Klaus Johannis kijelentése szánalmas és gerinctelen, hajdan büszke, országépítő nemzetét megtagadó ‒ és mindenekfölött mélyen megalázó.
Nemzeti önérdek
2017. augusztus 14. 19:52
Az Országgyűlés elnöke hétfő este Kolozsváron nyitotta meg a Magyar Napokat. Kövér László beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeti identitás ma is érvényes fogalom.
2017. augusztus 14. 18:59
Erdély Magyarországhoz csatolásának már régóta nincs realitása, még függetlenné válása is esélytelen, olyannyira románná vált az elmúlt száz esztendőben. A félelmek azonban ma is olyan nagyok, hogy nem merik engedni szabadon fejlődni, esélyt sem adnak szárnyalására, nem hagyják motorrá válni.
2017. augusztus 14. 13:38
A konzervatív ember inkább a papoktól, vagy a papnak kinéző, szakrális aurát gerjesztő emberektől várja az útmutatást, nem a tudósoktól és a filozófusoktól.
2017. augusztus 14. 10:04
Románia látványos ünnepségsorozattal készül arra, hogy jövőre lesz száz éve „Erdély és Románia egyesülésének”. Ezt mind az uniós tolerancia jegyében. Esetleg ennek keretében mi is ünnepelhetnénk Bécs bevételét.
Keserédes centenárium
2017. augusztus 13. 15:40
Klaus Iohannis vasárnap kijelentette, hogy a szászok a románokkal együtt ünneplik Erdély csatlakozását a román államhoz. Szavait sokan Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kritikus hangvételű nyilatkozatára adott válaszként értelmezték.
2017. augusztus 13. 14:29
Előbb csak a magyarokkal szembeni elfogultságukról ismert hírcsatornákon folyt a nacionalista hangulatkeltés, majd a legjelentősebb román pártok vezetői is csatlakoztak a magyarellenes kórushoz.
2017. augusztus 12. 13:38
Ami a Szászfölddel lezajlott, az már zajlik az erdélyi magyar szórványban, és kisebb mértékben a magyar tömb-területeken is.
2017. augusztus 11. 20:40
Erdély, Románia a szülők s a nagyszülők sör melletti történeteivé vállnak, az erdélyiség visszaszorul egy-két ünnepi alkalomra, egy-két kajára, elsárgult fotókra, egy-egy fali festményre.
2017. augusztus 11. 17:53
Nemcsak a magyarok érzik úgy, mintha visszafelé menne az ország, hanem nagyon sok román honfitársunk is.
2017. augusztus 11. 15:19
A nemzetgyűlés szeretettel és lelkesedéssel üdvözli az osztrák–magyar monarchiában eddig leigázott nemzetek szabadságát, név szerint a csehszlovák, az osztrák–magyar, a jugoszláv, a lengyel és a rutén nemzeteket.
Dorin Florea
2017. augusztus 11. 14:32
Nem tetszik Marosvásárhely román polgármesterének, Dorin Floreának, hogy vizsgálatot indított ellene és tanácsadója ellen a Korrupcióellenes Ügyészség. Claudiu Maiort, a volt alpolgármestert ugyanis az ügyészség már eltiltotta jogkörei gyakorlásától, de Florea mégis visszaalkalmazta tanácsadóként, s jogköröket adott át neki.

összesen: 1314 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 következő utolsó