Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

2012. június 30. 15:16

Talán elkerülhetjük, hogy múltunk cinikus politikusok meg hisztérikus publicisták magánügye legyen.

Hiába végzett történelem szakot és érdeklődik hazája, kontinense múltja iránt, az ember néha belefásul az unalomig ismert koreográfia szerint zajló honi vitákba. Ki mit csinált harminc-ötven-hetven-száz évvel ezelőtt? A rivális politikai erő miért nem határolódik el attól a cégéres gazembertől/fasiszta pribéktől/nemzetellenes kommunistától? »Felszólítjuk«, meg  »a rendszerváltás óta példátlan módon« és persze a klasszikus: »a történelem legsötétebb korszakait idéző« – és ezzel körülbelül felsoroltam a viták érvkészletét.

E disputák nemcsak kétségbeejtően alacsony színvonaluk miatt károsak, hanem mert a fiatalabb nemzedékekkel megutáltatják a látszat szerint mindig csak veszekedésre okot adó huszadik századi magyar történelmet.

Pedig bőven volna mit megbeszélni, megismerni és főleg: mire emlékezni. (...)

Keressük meg környezetünk időseit, nézzük meg az egyszerű magyar polgárok huszadik századi élményeit megörökítő interjúkat, beszélgessünk és olvassunk sokat. Így talán elkerülhetjük, hogy múltunk cinikus politikusok meg hisztérikus publicisták magánügye legyen.

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/38183


231 komment
Összes hozzászóló megjelenítése
A kommentek nem szerkesztett tartalmak,
tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint


Két végletet kell elkerülni: ha valaki Hitlert éljenezte publicisztikájában, az lehet akármilyen jó író, NEM szerepelhet a NAT-ban a mai világhelyzetben. Ha viszont másfelől folyamatos a provokációs hazudozás és lejáratósdi és antiszemitázás, azzal szemben megfelelő határozottsággal nyomatékkal és méltósággal szót kell emelni. Nem tűrhetjük a szélsőségeket és nem is ajánljuk senkinek.

Válaszok:
duzur | 2012. június 30. 22:23
koronaszep | 2012. július 1. 10:46

ha nincs élhető jelen, sötét a jövő, a múlton való rágódás a legfontosabb dolog

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 10:51

látod, már kezded is....


no-no, leghülyébb pillanatában is értelmesebb bobber az orbánc+eltolcsy tandemnél


Most nagyon jókat írt Bálint! Magam is úgy vagyok vele, hogy apám nagyapám történetei teszik helyre az elhazudott történelem valós tényeit.
Ezért az olyan állítiás, hogy "nincs helye" , meg hasonló követelések helytelenek.
Jogunk van megismerni a korabeli véleményeket, eseményeket, a magunk szerény korlátai mellett még véleményünk is lehet róla.
Bírálni, elitélni, megítélni csak a kor emberének van joga. Azok a döntések abban a környezetben (korban) voltak meghozhatók. Steril környezetből ( képernyő előtt ülve) ne bíráljuk már a kor emberének döntéseit. Empátiával is csak közelíthetjük a döntések okait, gyűlöletből bírálva csak téves következtetésekre juthatunk, hazugságok terjesztőivé válhatunk.
Elég idő telt el azóta, hogy higgadtan megismerjünk minden véleményt, és a mai valóság fényében megtekintve újra értelmezzük világunkat.

Válaszok:
duzur | 2012. június 30. 22:28

Soha semmit senkinek

kitelepítettek,"kulákok", ügynökök, avéhások

http://mandiner.hu/cikk/201206..


Kedves respodent, bmucsai, kjkj945 miközben olvastam a véleményeiteket, magamban helyeseltem. Ezt követően egybefüggően kimásoltam a lényeges részeket és elgondolkodtam. Vajon ez a valóság, vagy csak valamilyen igazság? Netán érdemes lenne mélyebben és összefüggésében megvizsgálni, s ezt követően határozni meg a konklúziót?

A mondás szerint "az igazat mond, ne csak a valót"

Mi az igazság és mi a való, mint fogalom? Szerintem az igazság megfoghatatlan és jogi fogalom, s mint ilyen szubjektív. Az igazság bizonyításra szorul, s mindig valamivel szembeni. Az igazságnak az ellenpárja a hazugság, a valóságnak nincs ilyen ellenpárja, legfeljebb az üresség.

A valóság maga lét, a létezés formája, fogalma, tehát tény, ennek következtében objektív. A valóság attól nem változik meg, ha másként mondják el, mert ez lehet tévedés – a látszat néha csal -, vagy szándékos elhallgatás, másként való közlés.


A két fogalom mégis szorosan összefügg, összetartozik. A magyar nyelv sokszínűsége ezt is nagyon jól tükrözi, amikor Valóigazság szót használja.

Most pedig e kis kitérő után térjünk vissza a hozzászólásaitokhoz.

kjkj945 a következőket írja; Könnyebb hazugságokat terjeszteni, mint az igazat mondani.
Az igazság jogi fogalom, s az esetek többségében nem ezt hamisítják meg, hanem a tényeket helyezik más kontaktusba, teszik szubjektívvé. Így sokan arra hivatkoznak, parancsra cselekedtem, a jog ezt írta elő, holott nem ez a lényeg, hanem a történet, a tény, mert ami megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni, nem lehet újra másként csinálni, mert objektív, az csak másként lehet láttatni. Abban az esetben, ha a kettőt együtt nézzük és értékeljük, akkor eljuthatunk a valóigazsághoz, s azt is megértjük, hogy a jog miért azt tartalmazza adott körülmények között, amit tartalmaz.(Például a valóság elferdítse miatt.)

A fentiekből, az általatok elmondottakból az is látszik, hogy a valóságot sokszor másként mondják el, másként láttatják, s így lesz belőle valótlanság, mert a fél igazság, ha tények teljes egészében nem támasztják alá az még nem lesz valóigazság. Ez utóbbit teszik a pártpolitikusok és nagyon sokszor ehhez nyújtanak segédkezet a történészek.

Bmucsai a következőket írja: Elég idő telt el azóta, hogy higgadtan megismerjünk minden véleményt, és a mai valóság fényében megtekintve újra értelmezzük világunkat.

Szerintem soha nem telik el elég oda ahhoz, hogy a többség nem megfelelő körülmények között megfelelően tudjon véleményt alkotni. A többség mindig valami/valaki/valakik után megy, mert számára kényelmesebb elhinni, amit mások mondanak, vélekednek. Ugyancsak a többség a látszatnak hisz és nem néz a történetek mögé, nem teszi fel a kérdést vajon xy miért ezt mondja, biztos, hogy így történt. Mivel számtalan példa bizonyítja, hogy a látszat sokszor csal, ennek következtében ártatlanok tömegei fizetnek. Ez lenne az a nagy igazságosság?

Vajon megérett e a társadalom, hogy higgadtan mérlegeljen, amikor az írástudók egyike azt mondja; „A kurva anyját annak, aki megkérdőjelezi a magyarságomat”? Ugyanez, esetleg más formában vice versa is megtörténik. Vajon megérett e a társadalom, hogy higgadtan mérlegeljen, amikor a közbeszédben, írásokban sorozatban elhangzik, ha valaki másként vélekedik; antiszemita, komcsi, náci, fasiszta, FideSSes, zsidó, s lehetne a jelzőket tovább sorolni, a kocsmai pejoratív stílusról már nem is szólva?

Viszont egyetértek veletek, amikor a párbeszédet igénylitek – magam is ezt teszem - a valóság megismerését, megvitatását, mint ahogy azzal is amit bmucsai ír; gyűlöletből bírálva csak téves következtetésekre juthatunk, hazugságok terjesztőivé válhatunk.
Ezért lenne szükség, hogy a politika kivonuljon és hagyja a párbeszédet, melynek konstruktivitásához nagy segítséget adhatna az értelmiség a média, a civil szerveződések, a pártszimpátia mellőzésével.


"Keressük meg környezetünk időseit"

Valamikor a Kilián-próba egyik feladata volt interjút készíteni egy 19-ces vöröskatonával. Ma aranyat érhetnek ezek az interjúk. :)

Válaszok:
julianus | 2012. június 30. 19:50

Felesleges ezen nevetni, vagy ironizálni, mert amennyiben hozzáteszed a másik oldal - az áldozatok véleményét, elmondását is - akkor akár a valóságot is megismerheted, ha logikusan következtetsz.


A "Lex Kádár" a gyakorlatban és a történet folytatása
vaktyúk| vasárnap, 2010. május 23.

"Feledjük a múltat vagy ismerjük meg a múltnak a szövetét? Ha az utóbbit választjuk , akkor meglátjuk honnan, miből erednek, hogyan futnak azok a szálak, melyek a mai társadalmunkban is megjelenő mély megosztottsághoz, magunkkal hurcolt, máig megoldatlan problémákhoz vezetnek el. Kenedy Jánosnak az ügynökökről és Szenti Tibornak a tanyák világáról szóló gyűjtőmunkái nemcsak az ötvenes évekről adnak hírt, hanem mindketten folytatják tovább a történetet. Mindkét írás a jelenben végződik és nekünk szólnak...

..Kádár a belügyminisztérium vezetőinek fejére olvasta: „Párttagságunk nincs tisztában a lenini parasztpolitikával, és falun elmaradtak a szocializmus megteremtésével.”

..Két okból is ezeket a középparasztokat kellett elsőnek tönkretenni. Elsősorban azért, mert legjobban ők őrizték a nacionalistának, sovinisztának bélyegzett gazda- és magyarságtudatot. Ezeknek a fogalmaknak, és a vele járó gyakorlatnak semmi keresnivalója sem volt az idegen, internacionalista társadalom kialakításában. Másfelől, az alakuló szövetkezeteknek semmije sem volt. Kezdetben a legszegényebb réteget sikerült összetoborozni. Kellett a föld, az igavonó állat és a szerszám. A „kulák” jól fölszerelt tanyája biztosította a szövetkezeti központokat, telephelyeket és a termelés hátterét. Ezért kifelé a törvényesség látszatát fönntartva, minden áron meg kellett szerezni...

...A gazdasági és lelki megtöretés egymással párhuzamosan folyt. Példaként vizsgáljunk néhány módszert Vásárhelyről. A kopáncsi tanyavilág legrangosabb gazdája Tárkány Szűcs István volt. Előbb a megyei napilapban indult a család ellen sajtóhadjárat, majd több alkalommal elvitték és kegyetlenül összeverték. A legutolsó megkínzatása olyan mértékű volt, hogy meghalni haza adták. Másnap belső vérzéseiben kiszenvedett.
Éjszaka körbefogták a tanyát. A gazdát alsónadrágban betuszkolták a fekete Pobjedába, és a sötétben hajnalig a birtoka körül autóztak vele, miközben ütötték-verték. A szerencsétlen nem tudta, hol járnak. Úgy hatott, mintha a családjától távolodna. Amikor kivilágosodott, megőszülve kidobták a bejáróra. A Csongrád megyei Székkutas rendőrőrsére bevitték a határ két legidősebb és legtekintélyesebb gazdáját. Szembe állították őket és egymás arcába kellett köpködni. Amikor hazakerültek, az egyik még akkor este fölakasztotta magát, a másik megzavarodott. Az egyik gazda nem akarta tanyáját elhagyni, amikor fölszólították a költözésre. Megelevenedett Kőmíves Kelemen Déva vári legendája. Midőn az egész család a tanyában volt, a bejárati ajtót odaszállított bútorokkal eltorlaszolták, „befalazták” őket. Éjszaka, hogy észre ne vegyék, mindenüket hátrahagyva, az ablakon keresztül menekültek el. Tanyájukat, ingóságukat soha többé nem kapták vissza. Néhány év múlva, amikor arra mertek menni, már a romjait sem találták. Beszántották...

... és tovább, hogy mi lett az emberekkel.Olvassátok!

http://hu.indymedia.org/node/1..


Soha, sehol, senkinek

Nemcsak a kulákokat bántalmazták a verőlegények .
MIkor az osztályellenségeket az ötvenes évek elején kitelepítették, sokan kerültek a Hortobágyra. Köztük a legidősebb ellenség 94 éves volt , a legfiatalabb még csecsemő. Itt a munkaképes korúaknak dolgozni kellett, az öregek napközben a kijelölt szállásokon tartózkodtak. Megtörtént az az eset , hogy két otthon maradt öreget csak úgy behívattak a tanácsházára és ott úgy összeverték őket , hogy utána egymást támogatva tudtak csak hazavánszorogni.
Aztán a kitelepítetteket hazabocsátásukkor megfenyegették, hogy „ami itt történt arról soha, sehol , senkinek ne beszéljenek, mert könnyen visszakerülhetnek.”
Ők és a gyerekeik a Kádár korszak idején másodrangú állampolgárok lettek, és a velük történtekről nyilvánosan nem beszélhettek.


"Pedig bőven volna mit megbeszélni, megismerni és főleg: mire emlékezni "

Ezzel teljesen egyetertek ,de csak a tobbi europai orszagokkal kozosen lenne erdemes ,mert hiaba akarunk mi tisztan latni es vegre tiszta vizet onteni a poharba ,amig mas orszagok hazugsagokban ringatjak magukat.

Lasd.: "a két szélsőséges politikai irányzat közül a kommunizmus elfogadható mozgalom volt csupán, a fasizmus-nácizmus viszont emberirtás . "

"Az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítést ítélt meg, amiért Magyarország szankcionálja a vörös csillag viselését ."

Ideje volna vegre egy valodi, oszinte kozos europai szembenezes az egesz europai multal es tortenelemmel .

Válaszok:
MikkaMakka | 2012. július 1. 03:48

ami elmúlt, az elmúlt
totál felesleges a történelmen rágódni
persze, nem azt mondom, mert vannak érdekességek a múltban, de ez kábé olyan, minthogy a bulvársajtóban is vannak "hírek", hogy olyant még az ember nem látott ...

Belházy Bimbi
van, ki e nevet nem ösmeri ?
én például, nem ismertem: 1925 aug. 20-án a női mezőnyben elsőként ért célba a balatonfüred-siófok távon

tehát lehet itten teorizálni meg törizni, de ne legyen már kötelező, mert ez a fanyalgás elég pubis dolog :)
meg az éremnek 2 oldala van + az éle is, asszem :)
a cinikus politikusokban egyébként egyet értünk, kell-e mondanom ? :)

hogy is énekelte anno az auróra punk együttes ?
"hazug kis kurva a történelem
terrorizál a félelem
itt minden nap főnyeremény
az élet: ponyvaregény"

és ekkor még nem volt tarantino filmje -ponyvaregény- a kanyarba' se
sőt, bukowski ponyvaregény c. könyve se ( de ezt már csak a hozzáértőknek mondom :)


szia !

'de ne legyen már kötelező,
ezt írtam fennebb, és úgy gondolom, hogy akit ez érdekel, annak kellemes & hasznos időtöltést kívánok, de akit meg nem, az nézze pl. a wimbledon-t vagy a tour de france-t, vagy írjon verseket ésígytovább :)


És erre a józan véleményre 10 minusz jött...


Az erre jött plusszok mindjárt optimistábbá tesznek.


Ismerem, hogy mit ír a wiki, ennek ellenére filozófia értelemben, szerintem mégsem indokolt, hogy változtassak korábbi álláspontomon. Az igazságról és valóságról, ezen fogalmak különbségéről és egymáshoz való viszonyáról, kapcsolatáról írtam. A tény egy másik fogalom, s az igazsághoz, mint jogi fogalomhoz tartozik, s ilyen értelemben szubjektív és nem objektív. Ilyen a 2+2=4, amely szintén szubjektív és a matematikára vonatkozik , ezért axióma. Más oldalról közelítve a tény, vagy tényállás valamilyen történésnek a leírása, elmondása.
Azt írod; Hozzátéve, hogy a valóság is csak ezekkel együtt van. A valóság igazság – ezt tartalmazza a valóigazság szó - de nem biztos, hogy valóság, ami igaz. Ezt tartalmazza a korábbi írásomban az idézet. A tény viszont ahogy írtam az igazsághoz tartozik, annak része, bizonyítása.
Az igazság önmagában mindig viszonylagos, ezért szubjektív. Ami valakinek igazság, lehet, hogy másnak gazság.

A későbbi – nem nekem címzett – véleményedhez Konfucius mondatát kapcsolnám: “Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt!”
Ide tartozónak vélem – nem tudom hol hallottam – „Minden újabb megismert történettel kinyílt egy következő, addig zárt ajtó.”
Végezetül talán még összefoglalóként ide kívánkozik Arthur Schopenhauer mondata; „Gyakran csak évek múlva látjuk helyes megvilágításban mások cselekedeteit, sőt néha a magunkéit is.”
Köszönöm a választ és jó éjszakát kívánok.

Válaszok:
*ufó* | 2012. június 30. 23:03

gügli fordító egy csodás találmány
szalonna
eny kvesön ?
rocknroll béna hanggal + trippel ofkúrsz :)
http://www.youtube.com/watch?v..

Válaszok:
Rita Kamélia | 2012. június 30. 23:04

hali !

minden változik
ezt tudod-e ? :)

Válaszok:
julianus | 2012. június 30. 23:24

Szóval szerinted is béna.:)

Válaszok:
*ufó* | 2012. június 30. 23:09

jaja :)

Válaszok:
Rita Kamélia | 2012. június 30. 23:12

bocs az okostojásomért & sok sikert !


Ha a kedvenced, akkor természetesen bocs .
A béna visszavonva.:)


Halihó!

Természetesen tudom és így tartom jónak. Még én is változom - bármilyen hihetetlen - ha bebizonyítják, hogy tévedtem. Mondom mindezt nevetés és irónia nélkül.

Ugye te is ismered a dalt?

Részlet.

Vagy megesett, hogy bal lábbal lépsz
az ágy mellé először, ha az ébredés
zajos mint a kürt, a füledre ült
a francba ez az óra- hát ma sem menekülsz!
de te zavard el a felhőt a homlokodról
jó, ha semmi nem hoz zavarba
kezet mos a kéz; mindig számíthatsz rám,
én is számítok rád, ha baj van

Minden változik, és semmi sem az, aminek látszik
Kétszer egy folyóba ugyanúgy nem lép senki...

(A teljest itt találhatod: http://www.zeneszoveg.hu/dalsz..

Válaszok:
*ufó* | 2012. június 30. 23:43

szia !

nem, nem ösmerem
futurológia ?
mér nem erről van szó ?

mindazonáltal a múltba' vájkálás érdekes, és adhat választ a jelenre, de inkább csak a kérdésfeltevések érdekesek, mi lett volna ha ... hogyne :)

ahogy tágul az univerzum, úgy el kell hagynunk a múltat, szerintem

Válaszok:
julianus | 2012. június 30. 23:57

A múltat ismerjük, hisz' az a jelenünk is! :)

Az összes vén szar komcsi ott ül vagy az MSZP, vagy a Fidesz soraiban!


Ha a cikk szerzője holnap is be akar menni a Heti Váladék szerkesztősébe, keressen olyan témát, ami nem vágja mellbe a kenyéradóit! :)


Nem arról van szó.

A vájkálás és megismerés nem azonos kategória. Sajnos most vájkálás van.
A felfogásom szerint a múlt valós megismerése a jövő záloga. A kérdésfelvetések nem arról szólnak, hogy mi lett volna ha...., hanem arról, mi ne legyen ha......

A múltat soha nem hagyhatod el, mert mindig benne lesz a jelenbe. Nem igaz, hogy a múltat végkép el lehet törölni, mert mindig velünk fog élni - ahogy mi is utódainkban - minden örömével bánatával, igazságával és igaztalanságával.

Szerintem, akinek nincs múltja jövője sincs.

Válaszok:
*ufó* | 2012. július 1. 00:43

Jut eszembe.

Van egy George Orwelli mondás, mely szerint „Minden nemzedék azt képzeli magáról, hogy intelligensebb az előtte járónál és bölcsebb az utána következőnél.”
Ezt nem ártana emlékezetébe vésnie mindenkinek.


Az ágyas mindig különleges státusz. ;-)


Amiért a KDNP-t is! :)

Mindkét adminisztratív fiókszervezet esetében külön említés nélkül rájuk is érvényes az, ami az őket a parlamentbe a hátukon behurcoló nagyobb pártokra.

Válaszok:
Marton Géza | 2012. július 1. 00:18

...vagy másként fogalmazva: az SZDSZ és a KDNP is a parazitákon csüngő másodparazita.

A láncolatot követve rájuk is vonatkozik az említés. :)


Itt inkább az a baj, hogy ez a sok szar magát az országot teszi tönkre.

Az elmúlt 8 év egy rakás szar.

Az elmúlt kettő is ugyanolyan.

Semmi különbség a két csürhe között! Levitézlett vén komcsik, tetves köpönyegforgatók... és az őket védő buta prolik, akik a negatívozáson kívül egyetlen értelmes ellenérvet nem képesek felhozni! Az ilyen sötét félnótások adják a tolvaj politikusok táptalaját!


--Sajnos most vájkálás van.--

a másik, amit mondani szeretnék, hogy a 'sajnos' szót törölni kellene a szókincsből :)
nem tudom logikusan levezetni, de ha utánagondolsz, tán Te is rájössz, hogy ez egy fölösleges szó :)

a többihez: én nem mondtam, hogy 'múltat végkép el lehet törölni', sőt, legyen, de csak annak, akit ez érdekel

mondok valamit: ausztráliába ment '91-ben egy ismerősöm, leány gyermeke lett, és mondja, hogy magyart nem tanít neki ..., mondom: te egy fax vagy, hát ha tolmács is lesz minimum, az mekkora kirájság ..., és erre mondja, hogy nem, ezt nem
2 hete találkoztunk, teljesen rendben vannak, csilis babot főzött a srác, és a kislány is vidám virgonc volt, de magyart nem beszélni tényleg ..., aztán, hogy ő majd érettebb fejjel bele akar-e szállni egy olyanba, hogy mi az a Hungary, meg a papi honnan jött meg minek satöbbi, az már egy másik történet

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 07:55

a ny-európai országoktól hiába várod h megértsék
ott nem volt kommunizmus, a nyugati kommunista mozgalmaknak nem sok közük volt a keletiekhez
ehhez át kellett volna élniük nekik is


Nem értek veled egyet, hogy a „sajnos” szót törölni kellene a szókincsből, mert felesleges. Szerintem az ilyen felvetés, állítás abból keletkezik, hogy nem értjük a szavak értelmét, kifejezését, tartalmát. A magyar nyelvben lehetőség van nagyon sok szóval egyetlen valamit kifejezni, amely fordítva is igaz. Nagyon sokszor ezek a szavak különböző fokozatokat jelentenek. Ugyancsak léteznek olyan szavak is, amelyek mindet egyetlen szóban sűrítik. Csodálatos a magyar nyelv, a magyar szókincs, nem véletlenül mondják a legnehezebb, ugyanakkor a dallamos – magánhangzók miatt – nyelvek közé tartozik.
A sajnos szó valószínű a sajnálatos lerövidítése. A sajnálatos szó emberi érzelmet fejez ki és szerintem kapcsolatos az emberszeretettel, hasonlóan a ; részvét, szánalom, sajnálat, könyörület, megindultság, megilletődés, elérzékenyedés, megrendülés, siratás szavakhoz.
A sajnálatos szó is többféle formában jelenik meg; szánakozik, sajnálkozik, szán, megszán, sajnál, megsajnál, szánakozó, sajnálkozó részvéttel van, részvétet érez, részt vesz fájdalmában, könyörületet érez, sirat, mely mindegyik az emberi érzelemhez, szeretethez köthető.

Amit az ismerősödről írsz én másként értelmezem. Érzelmi és értelmi problémát érzékelek. Miért? Megkísérlem pár mondással megvilágítani.
Francis Bacon szerint; Egy bölcs ember több lehetőséget csinál, mint amennyit talál.
Churchill; Aki nem akar akkor, amikor tud, az nem tud akkor, amikor akar
Gárdonyi Géza; Minden ember annyit ér, amennyit tud. Hozzátenném; és amennyit megvalósít belőle.
Végezetül IV. Károly szerint; Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.

A cikk témájához, és egyes hozzászólásokhoz is kapcsolható Deák Ferenc mondata, mely szerint; Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.

Ezt vallom és ezt teszem én is.


"Javaslom, fejezzék be az antiszemitázást, eltelik 2 generáció, és meglátjuk."

Ady Endre írta:
Részlet a „Karácsony” c. verséből.
Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 10:35

Egy pillanatra álljunk már meg, Nyírő haláláig nem revideálta nézeteit, haláláig fasiszta és antiszemita volt.
Pedig látta a poklot, aminek ideológiai megágyazásában tevékeny részt vállalt.


Nagyon jó, hogy épp Adytól idézel, az Ő álláspontja - antiszemitizmus tárgykörben - az egyetlen elfogadható keresztény álláspont.


Milyen jogon ?
Nyírőt mint politikust nem kell bemutatni, antiszemita, fasiszta az utolsó lehelletéig.
Az politikus aki részt vállal egy ilyen politikus újratemetésében, nyilván egyetért ezekkel a nézetekkel, de ha esetleg nem is maradéktalanul, azt szeretné elhitetni bizonyos választókkal, hogy de, igen, maradéktalanul.
( Tárgykörben lásd még : Orbán Viktor nem antiszemita, de nagyon szeretne annak látszani ! )

Válaszok:
Csodorháthy Vazul Huba | 2012. július 1. 10:50

Az antiszemitizmus 45 után, mind a Rákosi, mind a Kádár érában megjelent, csak leplezve. Azért nem jelenhetett meg nyíltan, mert akkor hasonlóvá vált volna a fasiszta diktatúrához, melynek még a látszatát is megpróbálták elkerülni. Ezért kitalálták általános érvényként az osztályidegen, a polgári, kispolgári fogalmat. Ennek ellenére néha kibuggyant a valódi is.

STANDEISKY ÉVA a A kommunista polgárellenesség című írásában a következőket írja;
„ Magyarországon a zsidóknak meghatározó szerep jutott a késve indult polgári átalakulásban. Ezért a polgárellenesség gyakran antiszemitizmussal párosult. Így volt ez a radikális jobboldali és a radikális baloldali antikapitalista ideológiák esetében is. Alig néhány hónappal a második világháború vége után a kelet-európai kommunisták egy része cinikus kísérletet tett arra, hogy az antiszemita érzelmeket kihasználva tömegeket mozgósítson antikapitalista céljainak elérése érdekében.
A kommunisták „zsidózásának” azonban más volt a motívuma, mint a szélsőjobboldali antiszemitizmusnak. Amikor a kommunisták a „polgár” helyett olykor „zsidót” mondtak, többnyire az osztályharcos indulat vezette őket: a polgárban a polgár-zsidót, a kizsákmányolót látták. Az osztályszempontú szelekció azonban olykor óhatatlanul zsidóellenes hangsúlyt kapott. „Erősen megtizedelve, földrajzi kiterjedésében szinte kizárólag a fővárosra szűkítve, a maradék zsidóság még némileg alkalmas volt 1945 után is polgári funkciójának betöltésére. Ekkor megfordul a képlet: amíg korábban a zsidót ütve a polgárt találták, addig most a polgár a cél és a zsidó a találat” - írja Varga László. (http://epa.oszk.hu/00000/00003.. )

Ugyancsak itt olvasható; „Karády Viktor a zsidóellenesség kontinuus elemeit kapcsolja a második világháború utáni változásokhoz: A baloldali pártok hivatalos ideológiáját adó antikapitalista demagógia, amely találkozott a népies mozgalmak polgárellenes demagógiájával, folytatta a magánvállalkozás, a kockázatvállalás, a tehetség és a munkabefektetés egyéni amortizációjának devalválását, majd megbélyegzését - lényegében abban a szellemben, melyet a polgárellenes, úri középosztálybeli zsidógyűlölet már olyan gazdagon kidolgozott volt. A zsidó kis- és nagyvállalkozó, aki néhány éve még származása miatt került a kiszolgáltatott üldözött helyzetébe, ezúttal mint »osztályidegen« játszhatta ugyanezt a szerepet.”

Tovább haladva az írásban; A „zsidózó” Rákosi; Rákosi Mátyás „nyomatékosan aláhúzta - írja a Népművelési Minisztériumot szervező Losonczy Géza a betegeskedő miniszternek, Révai Józsefnek 1949 júliusában -, hogy óvakodjunk az »ügyes kispolgári zsidó intellektuelektől«. Ezekkel - mondotta [ti. Rákosi] - legalább ugyanannyi bajunk lehet, mint azokkal az értelmes munkásokkal, akiket be fogunk hozni - azzal a különbséggel, hogy míg a munkáskádereknél néhány évi keserves-verejtékes munka az esetek többségében meg fogja hozni a maga gyümölcseit, addig az előbbi kategóriánál soha nem tudhatjuk, hogy mikor válnak belőlük kémek, és mikor teszik tönkre erőfeszítéseinket éppen a pártvonal végrehajtása ürügyén.”

A Kádár korszakban ugyancsak megjelenik az osztályidegen, a kispolgárság fogalom, melynek nyomai – igaz burkoltan – az 1957-es periratokban is megjelenik.
„ A hatalom a Kádár-korszakban jóval visszafogottabban volt polgárellenes, mint a keresztül-kasul átideologizált Rákosi-korszakban. Az alapelvek, amelyekből a polgárellenesség is következett, változatlanok maradtak ugyan, de az ideológia nem hatolt be mindenüvé, mint korábban. A művészeket is kevésbé gyötörték álvitákkal, fejtágítókkal. A nyilvános önkritika kiment a divatból. A tabu témák azonban megmaradtak, a szellem emberei továbbra is bizonyos önkorlátozásra kényszerültek.” – írja STANDEISKY ÉVA.


Kedves Botos !
Igazad van, nem tűrhetjük a szélsőségeket, de abban a pillanatban, amikor egy Hitlert, Goebbelst,Szálasit preferáló fasiszta bekerül a Nemzeti Alaptantervbe, már teljességgel megalapozottnak tűnik az " antiszemitázás ".
Nem szélsőséges vélemény, hanem megalapozott tényközlés.


Igen kimondható, a sok maszatolás és zsdóknak tetsző vélemény után, ami itt a sok újjobboldaliaktól olvasható, igen
Nyirő antiszemita volt.
Na és?
Azt viszont viszolyogva olvasom,hogy itt magukat jobboldali nemezeti elkötelezeztségű
fórumtársak olyasmit kivánnak Nyirőről bebizonyítani, ami nem igaz.
Nyirő antiszemita író volt és katolikus pap haláláig.
Nem volt zsidómentő, nem volt segítő, mert utálta a zsidókat.
A tények tlnyek, ha tetszik a mai liberális társaságnak, ha nem.
És lássuk be korszakos író sem volt. De igaz keresztény hazafi igen, és ez fontosabb Uz Bencénél.
Szégyen és mocsok, hogy az a Kövér aki az MSZMP-n pallérozódott, fel merte használni Nyirő hamvait,mely most nem nyer nyugodalmat, melyet oly alaposan megérdemelt.

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 10:58

Ez igaz, és minél inkább sikertelen jelen kurzus "élhető jelenileg ", annál inkább erőlteti a szimbolikus, megosztó múltbéli "sehovásemvezető szarrágást."
Nehogy már egység alakuljon ki vele szemben
" kenyérileg ".
Elnyírőzgetünk, elzsidózgatunk, és közben mindannyian éhenhalunk.
Az inkompetens, középszerű - vagy inkább az alatti - elit pedig üli torát .


Kedves Vazul !
Annyit azért megjegyeznék, hogy a II Vatikáni zsinat óta keresztény ember nem lehet antiszemita .
( Előtte sem volt keresztény erény a gyűlölködés, de azóta hivatalos. Prohászka a taknyán csúszna ma )
A katolikusoknál a zsinat határozatai a Szentírással egyenértékű dokumentumok.
http://www.katolikus.hu/zsinat..

Válaszok:
Csodorháthy Vazul Huba | 2012. július 1. 11:04

Ahogy koronaszep nem érti Ady Endrét, József Attilát, s csak azt emeli ki amibe bele tudja magyarázni az állítását, úgy te sem érted. Ma már valamelyik hozzászólásban felszínre került Illyés Gyula neve és munkássága, arcpoétikája. Ahhoz, hogy valaki megértse őket, életútjukat, megfelelő olvasottságra, műveltségre és önálló gondolatra lenne szükség.

Amikor ilyen nincs, marad a "szar", "hülye", "zsidó", "kommunista", "náci", stb. jelző.

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 11:09

Nem értem, mit takar a " magatokra ", én pl. - bár nem hiszem, hogy fontos - református volnék.
Antiszemitizmus, rasszizmus mindig lesz.
Mindig lesznek eltorzult lelkű gyűlölködők, lepattant egzisztenciák, akik nem képesek felülemelkedni önön korlátoltságukon.


Egy kérdés a vatikáni zsinat, egy kérdés a tény.
Nyirő antiszemita volt, ráadásul felvállalt antisemita, hiszen részt vett a nyilas országgyűlésben.
Nyilván abban a helyzetben, lehet hogy hibásan, de ezt érezte hitvallásához legközelebb állónak.
Magyarsága, székelysége megkérdőjelezhetetlen.
És ezért a legnagyobbjaink között kell számontartanunk.Erényeivel, és hibáival egyetemben.

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 11:16

Szerintem Te nem ...
Beeeeee ...
kb. annyit vágsz Adyból,József Attilából, mint a csepeli fideszes polgármester aki Nyírő estet rendez a Radnóti kultúrházban.
Van az úgy, hogy választani KELL, Barátom .
Egy zsidó és egy fasiszta, az nem nullösszegű játszma, attól nem leszel kigyensúlyozott .
Nem lehetsz egy életen át
" ingadozóközépparaszt ", vannak magasabb rendű értékek mint a pártérdek.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 11:24

Kedves Huba, ott tartod Nyirőt, ahol akarod, nyilván én is ott tartom . ( Magam részéről, a történelem szemétdombján )
Egy azonban biztos : Nem keresztény, nem katolikus, bárhogyan is tudta ezt magáról .


Oh, hogy te mennyi marhaságot tudsz összeirkálni! Szívesen leülnék veled, akár órákat is polemizálni a nevezett és még meg nem nevezett költőkről, írókról, melynek során bebizonyítanám, hogy annyit értesz hozzá, mint tyúk az ÁBC-hez. Erre azonban nincsen szükség, mert hozzászólásaid mindezt bizonyítják.
A hozzászólásaid azt is bizonyítják, hogy csak pártpolitikai szimpátia mentén tudsz gondolkodni, s hogy magadról eltereld a még a gyanú látszatát is, a másikat vádolod. Ugyanezt teszi az eszmetársad is, aki csak úgy viccesen Dunába lökdösné azokat, akivel nem szimpatizál. Amennyiiben az antiungárizmusról szobra állítanának, biztos hogy rólatok mintáznák. Így aztán a „vannak magasabb rendű értékek mint a pártérdek” mondat tőled káromkodásnak hangzik.

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 11:36
duzur | 2012. július 1. 14:24

"Hogy ki a zsidó, azt én mondom meg !"
Karl Lueger, Bécs egykori hírhedten antiszemita polgármestere válaszolt így a kritikára, miszerint zsidókkal üzletel, zsidó tulajdonú vállakozásokat bíz meg kivitelezési munkálatokkal.


Kedves Barátom, kár ilyenekért koptatni a klaviatúrát, semmi konkrétum, csak személyeskedő sértegetés/i kísérlet /.
Lepattan.
Butaságokat írsz, relativizálgatsz, sőt, odáig merészkedsz, hogy Adyval próbálsz Nyirőt mentegetni.
Mondom, mégegyX, egy Nyirő est a
Radnótiban, az nem zéróösszegű játszma...
Van, hogy választani kell.
Neked ez még így, név nélkül, az internet "fedésében " sem megy, mi lenne, ha éles helyzetbe kerülnél, ha az állásod múlna rajta, vagy ha mentened kellenne ?
Jó étvágyat, kellemes szunyókálást ebéd után, hátha kialszod, nagyon meleg van.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 11:55
julianus | 2012. július 1. 12:04
julianus | 2012. július 1. 12:29

Semmi konkrétum?! Csak konkrétumot írtam. Te maga vagy a konkrétum a beírásaiddal, eszmetársaiddal együtt, csak nem akarod észrevenni. A klaviatúrát te valóban nem koptatod, mert kliséket másolgatsz, mások gondolatát, véleményét, s a magadét csak összefüggéstelenül hozzábiggyeszted.
Nyirővel én nem foglalkoztam, csak te. Amennyiben mégis ingerenciád van hozzá, légy szíves másolj ide meg tőle egy olyan megnyilatkozást - a korabeli parlamenti jegyzőkönyveket elérheted a világhálón - amely az állításod igazolja. A pontos helyet is ad meg, ahol ellenőrizhetem. Amennyiben ez megtörtént, akkor visszatérhetünk a témára.

Nekem soha nem kell választani, mert nem váltogatom a nézeteimet, mint más az alsógatyáját. Voltam éles helyzetben és akkor sem változtattam meg a véleményem. Igen, amikor az állásom múlott rajta, akkor otthagytam. 1995-ben is ezt tettem és így lettem egyszemélyes vállalkozó.


Apropó! Majdnem elfeledkeztem róla!

Ismét ferdítesz, csúsztatsz, amikor azt állítod; „Butaságokat írsz, relativizálgatsz, sőt, odáig merészkedsz, hogy Adyval próbálsz Nyirőt mentegetni.”, mert a versidézet bevezetőjeként leírtam, hogy respondent írásával kapcsolatban mire utalok, amely a következő volt; "Javaslom, fejezzék be az antiszemitázást, eltelik 2 generáció, és meglátjuk."
Ez is téged jellemez, s ez is bizonyíték arra, amit korábban írtam veled kapcsolatban.


Továbbá, ha már itt tartun!
Benjamin Franklin USA elnöke, Marcus Tullius Cicero, Lucius Annaeus Seneca, DIO CASSIUS, DIODORUS SICULUS, FELTROI BERNARDINO, AQUINOI SZENT TAMÁS, HILAIARE BELLOC, BEAMISH HENRY, W. HUGHES, Ausztrália miniszterelnöke, VIII KLEMEN PÁPA, LISZT FERENC, JÉZUS KRISZTUS a zsidókhoz tartott beszédéből Szt. János evangéliumában, VIII:44., LUTHER MÁRTON asztali beszéde , gróf Széchenyi István, és sorolhatnám napestig.
Keress rájuk, s tapasztalni fogod mit mondtak, írtak. Ők mind antiszemiták, nácik, fasiszták voltak? Amennyiben igen, miért?


Terelés, porolás, ködösítés ...
/ásít/


Igaz. Ott is megtalálható, de nekem cikkekben és könyvben is megvan. Így azt is olvastam amit a Google nem tartalmaz.

Koronaszep csak hiányolja a bizonyítható konkrétumot, de nem szereti, mert cáfolni kellene, s ilyenkor ásít.

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 13:47

Elmondom én századszor is, Barátom, ha kell.
Amíg Nyirőt a családja hurcolássza le fel - végakarat szerint - addig az kegyeleti ügy.
Ha politikai pártok, az országgyűlés hivatala, a ház elnöke-választási kampánykor-, akkor politikai.
Mivel Nyirő haláláig vallotta fasiszta, antiszemita nézeteit, ezért egy demokratikus országnak vállahatalan tehertétel személye.
Meg annak is, aki napi politikai haszonszertzéstől vezérelve elkövette az ügyet.
Kövérnek minimum le kellene mondani, ha fontos Magyarország nemzetközi presztizse. ( már ami még megmaradt belőle, két év dúlás után )


Madarat tolláról, embert barátjáról, Kedves Komám, de Te tudod.
Van egy választóvonal antiszemitizmus, rasszizmus ügyben, legalábbis felvilágosult, európai "körökben ".
A holokauszt, a Soá .
Már látom lelki szemeim előtt, Szentessy Luzsénszkyt, mint forrást, tőled.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 14:09

Üres duma. Arra válaszolj, amit kértem és ne beszélj mellé.
Ne viccelj! Neked vannak lelki szemeid? Ez már túlmegy a közröhej kategóriáján. Soá? Te vagy egy Boa.

Válaszok:
koronaszep | 2012. július 1. 15:11

Ne bántsad a kádkőfejűeket. :)))


Szoláriumos Füstiről van szó? ;-)


Valahogy Ausztria, habár nem zökkenömentesen, de elég normálisan kezeli az ilyen dilemmákat.
Nem tagadja meg azokat akik a háború elött a "Blut und Boden" szellemiségben irtak jó minöségü müveket, de nem is helyezi piedesztálra öket és tényszerü kommentárral látja el személyiségüket.
De ezt teszik azokkal a zsidó írókkal is akik a háború után ádázul bojkottálták Brecht müveit, az író kommunista nézetei miatt. Stb.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 14:36

Átnéztem az eddigi hozzászólásaim, de nem találtam benne olyant, ami ellent mondana a mostani írásodnak. Egyébként magam is sokszor hozom fel példaként Ausztriát. Úgy emlékszem ezzel kapcsolatban veled is váltottunk pár gondolatot. Nem kizárt, hogy ez utóbbiban tévedek.


Nem hiszem, hogy a magyarok örülnek, ha pld. a románok olyan íróikat dicsöítik hangsúlyosan, akik kifejezetten magyar-gyülölök.
Mint már többször irtam, nem emberséges dolog egymás sebeiben vájkálni.
Ugyanakkor engem nagyon megnyugtat, ha szerinted a jobboldalon nincs zsidó-ellenesség (mindegy, hogy ezt minek becézzük)még alattomosan rejtett formában sem és csak rágalom, ha bárhol is ilyesmit bárkikröl állitanak.
Pláne most, hogy már a Jobbik is megtagadja az antiszemita szellemiséget, direkt boldog kezdek lenni...
És persze, hogy mindent és mindenkit lehet kritizálni, de nem a vallására vagy származására hivatkozva. És idönként a szegény szír gyerekeket is szabad sajnálni, nemcsak a palesztinokat...


De ugye tudod, hogy az elterjedt légkondi mennyire árt a természetnek. Ha nincs gyereked, persze akkor ez nem fontos neked...


Bracht mint ember és föleg mint férfi-partner is egy szemét volt, de a müvei minöségét kár elvitatni.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 14:56

Emberek privátéletét általában nem kenyerem kritizálni, mégha nyugi gyalázatosan is viselkedik velem.


Most akkor Brecht, vagy Bracht? Nem mindegy. :)

Válaszok:
duzur | 2012. július 1. 15:01

Mindenkinek mondom!!! Nekünk is van, de csak akkor kapcsoljuk be, ha már az összes más módszerünk se segít. Ha jön a 40 fok, lehet, hogy sor kerül rá, de akkor is csak röviden. Pld. egy nedves függöny mögé helyezett ventilátor is használ a höség ellen, és nem olyan közvetlenül "huzatol".


Amennyi író már járt a Földön, biztos ilyen is elöfordúlt már. :-)


Pedig érdemes még idöben rászokni az energia takarékosságra, mert kényszerböl keservesebb lesz.


Semmi baj, elismétlem, a Soá után más megítélés alá esik az antiszemitizmus Európában, a világban.
Sorvezetőnek :

"Ablonczy Balázs - Novák Attila: Tizenkét állítás a Soáról

1. A holokauszt zsidó, egyetemes és magyar tragédia.
2. A holokauszt megtörténtét tagadni és az áldozatok tudományosan megállapított számát politikai vagy ideológiai okokból kisebbíteni morálisan és történelmileg elfogadhatatlan.
3. A holokauszt áldozatai ártatlanok voltak
4. A holokauszt annyiban zsidó ügy, hogy a zsidóságot érintette, ezért érthetõ a (magyar) zsidó történelemben és történeti tudatban játszott kiemelkedõ szerepe. Ugyanakkor a holokauszt magyar ügy is, mert magyarokkal történt, akik ugyanolyan polgárai voltak az országnak, mint bárki más.
5. A holokauszt egyetemes ügy, mert az ártatlanok szenvedése univerzális fájdalom, nem korlátozható fajra vagy nemre. Erre éppen a Szentírás tanít bennünket.
6. Az áldozatok tiszteletet érdemelnek.
7. Magyarország ugyan megszállt ország volt, azonban a gettósítás majd a deportálás nem mehetett volna végbe a társadalom jelentõs részének közönye és a magyar hatóságok közremûködése nélkül. Ebben áll a magyar felelõsség.
8. Ha egyetértünk azzal, hogy a nemzet történetileg kialakult kulturális közösség, az utódokat összeköti az elõdökkel a közösen vállalt múlt. Ezért szembe kell néznünk azzal, amit az õsök a múltban elkövettek. Ez felelõsséget jelent, a történelmi hibák számbavételét, valamint a teljes nemzeti történelmi múlt felvállalását és a megfelelõ következtetések levonását.
9. A magyar múltat nem sajátíthatja ki senki, sem ideológiai, sem pártalapon.
10. Meg kell emlékeznünk azokról, akik életüket kockáztatták az üldözöttekért. Az õ történetük feltárása fontos feladat, helytállásuk hagyománya a magyar történelem egyik fontos és tiszteletreméltó fejezete.
11. Nem üres aktuálpolitikai kijelentések kellenek a felelõsség feltárásához, hanem személyes és kollektív önvizsgálat illetve párbeszéd.
12. Nem méltó a holokausztot politikai játszmák terepévé tenni, mert ezzel éppen áldozatainak emlékét gyalázzuk meg"

Válaszok:
duzur | 2012. július 1. 17:51
julianus | 2012. július 1. 18:14
julianus | 2012. július 1. 18:18

Valami rémlik, de nem tudok rá válaszolni.
Nietzsche mondása jut az eszembe, amely hasonló; Minden elhallgatott igazság méreggé válik.


Kételkedem, tehát vagyok!
Az objektivitás feltételezése mellett még idézhetnénk a régi római mondást : Historia est magister vitae, vagyis a történelem az élet tanítómestere.
A múltat végképp megismerni sajnos nem lehet,- egyszerűen azért nem mert, ahogy nem véletlenül mondja a mondás " a történelem a folyton változó múlt tudománya"- kinek , kinek mindíg a saját érdekei diktálják, hogyan szemelvényez , vagy mit hallgat el belőle.
Amúgy tisztességes szándék A.B. terve!!

Válaszok:
duzur | 2012. július 1. 17:16

Most viszont nem értem. Tehát van a jobboldalon zsidóellenesség de azt tilos antiszemitizmusnak nevezni?
Nem kétlem, hogy a baloldalon is van mindenféle elöitélet, de ott legalább nem nagyon illik ezt hangoztatni.


Tömör igazság, ha nem is bíztató.

Akkor pedig mi a kiút a jelenlegi egymást marcangoló zsákutcából? Pláne mivel a fényes jövö perspektivája se fütheti manapság az embereket. Egyenlöre a lelkesedés sajnos egymás rágalmazásában érvényesül föleg...

Válaszok:
cerberus | 2012. július 1. 17:56

Micsoda? A ventilátorra írtam, hogy "huzatol" és ezért sokan nem is bírják.
Az osztrák távfütök mostanra már távhütést is nyújtanak. Ez egy ügyes technológia.


Természetesen egyetértek az idézetben megfogalmazottakkal, kiegészítve azzal, ah az igazság egyben valóság is, tehát való-igaz.


Ebböl még baj lesz! Kifelejtetted e kommentedböl a mocskolódást...


Hogy is van akkor ez? A magyar zsidóság is a magyarság része. Akkor miért nincs joga hozzászólni ahhoz ami a magyar múlt integráns része?

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 17:52

A felfogásom szerint mindkettő igaz.
Az elsőhöz kapcsolódik: ""Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket." (János 8:32)."
A másikhoz.
A szabadság és a munka egymással összefügg, kölcsönhatásba van. Olvastad Herman Wouk írását, melyben a bibliai pusztai vándorlásról ír? Érdemes elolvasni és elgondolkodni.
Akinek nem áll szabadságában, hogy dolgozhasson, értékteremtő munkát végezhessen, az tunya, simlis munkakerülővé válik, s elveszti önmaga felett is a szabadságát.


Ezt a 12 pontot én nem ismertem és a sok sötétségben egy igazi lámpás. Köszönet a szerkesztöknek emberséges megfogalmazásukért!
Ehhez csak ujra azt tudom hozzáfüzni, hogy lehetöleg ne vájkáljunk egymás sebeiben és tiszteljük kölcsönösen egymás érzékenységét.


"Hogy is van akkor ez? A magyar zsidóság is a magyarság része." Akkor miért nincs joga hozzászólni ahhoz a "moslékzabáló magyaroknak", ami a múlt közös része? Továbbá; A "moslékzabáló magyarok" része a magyar zsidóság is?

Hogyan gondolod megvalósulni; Rendezzük közös ügyeinket, ha nincs párbeszéd?

Válaszok:
cerberus | 2012. július 1. 18:09
duzur | 2012. július 1. 18:41

Sok víz fog lefolyni a Dunán, wenn überhaupt, ameddig az ilyen írások : "„Der Ungar ist genetisch ein Untertan. (…) In Hinblick auf die schlimmsten historischen Verbrechen verspürt der Ungar nicht den Funken eines Schuldgefühls. Er wälzt alles auf die anderen ab, und er zeigt unaufhörlich auf die anderen. Glücklich suhlt er sich im Schlamm der Diktatur, grunzt und delektiert sich am Fraß. Er will keine Notiz davon nehmen, dass er abgestochen wird. Er kann und will weder lernen noch arbeiten, im Neid dagegen blüht er auf, und wenn er die Möglichkeit hat, bringt er diejenigen um, die durch Arbeit, Bildung und Innovation etwas erreicht haben. (…) Für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und den Holocaust ist heute einzig der Ungar verantwortlich, weil das ungarische Volk (im Gegensatz zum deutschen) weder seine Verbrechen eingestanden und gebeichtet noch die geringste Reue gezeigt hat.“ ...
kikerülnek a tantervből !

Magyarul már mindenki ismeri ezen a tájon, de az ismétlés a tudás anyja...

A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.

Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.”

– Kertész Ákos. Nepszava.com, 2011. augusztus 29.


És mit mondott Luther a katolikusokról?

Tudtommal csupa keresztényi szeretetböl 30 évig harcoltak egymás ellen...


Kedves julianus , nem érted ? Amikor pénzt kell kapni, akkor zsidók. Amikor jogokat kell kapni , akkor magyarok.
Hallottál Te valaha, hogy Magyarország kárpótlást kap elhurcolt állampolgárai után ? A Shoah is kizárólag zsidó áldozatokról szól. Se lengyel, se magyar, cseh vagy német, nem azok kizárólag zsidó áldozatok. Ma Izrael állam kap utánuk :http://www.pol-ag.de/html/wied..
Vagy kapott Magyarország is ingyen tengeralattjárót " kártérítésként " ?

Furcsa egy felfogás: a kasszánál zsidók, mert csak azoknak jár kártérítés, a szavazásnál magyarok, mert csak ők az észhordozók.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 18:41

Mint tözsgyökeres vegetáriánus? :-)
Keine Ahnung. A múltkor viszont egy érdekes osztrák kifejezést olvastam az utcán a savanyú krumplira, de sajnos azt is elfelejtettem.


Már megint elterelted a témát. A vitánk nem erről szólt, de arról mélyen hallgatsz. Hol, miben, szóltam, vitattam a holokauszttal kapcsolatos dolgot, történetet, vagy bármit is?

Térj vissza a kérdésemhez és arra válaszolj.


Ellentétben veled én nem terelem el a témát és válaszolok erre a felvetésedre is. A saját véleményem, gondolataim írom és másolok.

Azt másoltad be, hogy ; "nem mehetett volna végbe a társadalom jelentős részének közönye és a .... Ebben áll a magyar felelősség.", melyből kiemelném, hogy "jelentős részének" és nem az egész. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy bűnös nemzet vagyunk. Ugyanakkor kérdésem is lenne. Ebben a korban - természetesen a mára is vonatkozik - a magyar zsidóság nem a magyar társadalom része? Amennyiben elvárható a magyar társadalom egészétől, a tevőség, akkor a magyar és külföldi zsidóságtól nem? Mit tett a nemzetközi zsidóság, beleértve a nemzetközi demokratikus nagy közösséget, hogy a fasizmus nem tudjon keletre megindulni, felperzselve a fél világot? Ugye az Afrikai olajmezők fontosabbak voltak, mint az Európai partraszállás? Vajon miért kellett demokratikusan ledobni az atombombát Japánra, elpusztítva ártatlan embereket? Meddig lesz még a magyar nemzedék bűnös? Örök időkre?
Én is tudnák pontokba szedni dolgokat, vádolni, mutogatni, de kérdezem; Van ennek értelme? Természetesen azoknak van, akik a szembenállásra, a megosztásra játszanak. Nem a zsidósággal van probléma, hanem egyes tagjaival, akik soha nem férnek a bőrükbe. Nekem is volt nagyon sok tisztességes zsidó munkatársam, főnököm, akiktől sokat tanultam. Ugyanakkor tapasztaltam ennek az ellenkezőjét is.
Egyesek az antiszemitizmussal ugyanazt akarják elhinteni, mint a Benes-dekrétúmok. A magyar bűnös nemzet.

Válaszok:
duzur | 2012. július 1. 18:59

Töled tudom, hogy Kertész Ákos a magyar zsidókat is belevette dörgedelmes szitkozódásaiba.
Nekem meg az a szerencse adatott, hogy mindenütt rátaláltam remek emberekre és persze szemetekre is, de mindig volt választék... És persze nem a fekete vagy fehér a jellemzö, a szürke árnyalatai is számítanak.
Mindenesetre vicces amikor itt egyesek a Talmuddal meg Lutherral akarják bizonygatni nekem a zsidók gyarlóságát. Nekem viszont nincs kedvem ide idézgetni a különbözö katolikusokat- vagy keresztényeket kárhoztató szövegekböl, amik valaha megjelentek.
Gondolom ezeket ugyanugy ismered mint a zsidókat kritizáló írásokat.
Azt nem tudom megitélni, hogy mennyire van vagy nincs párbeszéd. Ami biztos, hogy nagy kár, ha az energiák civakodásra pazarlódnak.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 18:47

Kedves cerberus, értem én a dolgok és történések állását, de úgy látszik vannak akik engem nem akarnak megérteni. Nekem nincsen bajom senkinek a származásával, hanem a hazug, csaló, aljas emberekkel van bajom, akik mindig másokra mutogatnak, akik mindenből hasznot akarnak húzni más sorstársuk fájdalmából is. Nekem mindenki társam, ha bajban van és adottságomhoz, tehetségemhez mérve segítek. Jelen témában sem úgy általában a zsidósággal vannak a problémák, hanem egyes tagjaival. Már sokszor leírtam, s minden esetben megteszem, minden fajta élet leni erőszakot elítélek és aljas, emberhez nem méltó cselekedetnek tartok. Számomra nincs különbség, ha fajra, nemre, származásra, vagy osztályidegenként teszik, mert ez csak külszín, nem ez a tartalom.A tartalom a cselekedet. Az életet nemcsak krematóriumban, gulágon lehet elvenni, sok más módja is létezik. Azt is megértem, hogy mindenkinek a saját fájdalma a legnagyobb, de ez nem jelenti azt, hogy szemet szemért, mert akkor úgy fogunk járni, ahogy Indira Gandhi mondta stockholmi konferencián 1972-ben ; „Szemet szemért, fogat fogért, és hamarosan az egész világ vak és fogatlan lesz."


Amennyiben rám vonatkoztatod a bizonygatást, tévedésbe vagy. Nem bizonygattam kérdeztem, de választ nem kaptam. Tőled sem. Igen ismerem mindazt amit említesz és korábban is zsidó származású barátaimmal, munkatársaimmal megvitattuk és nem volt probléma.
Azzal viszont egyetértek; Ami biztos, hogy nagy kár, ha az energiák civakodásra pazarlódnak.
A normális párbeszédre azonban szükség van, de nem olyan formában, ahogy ezt egyesek gyakorolják, vagy éppen akadályozzák.


Aki azt állitja, hogy "a magyar bünös nemzet", nem ismeri a népek lélektanát amiröl viszont Elias Canetti írt érdekes felismeréseket.
Sajnos minden nép felhergelhetö, pláne nehéz életkörülmények között. Ezért fontos az úszítókkal szemben fellépni, mert a gyülölködö szónoklatoknak fatális folytatása is lehet.
Jogtalan a nyugatnémetek vagy osztrákok "mea culpázását" felhozni a magyarokkal szemben, mert azok sokkal könnyebb helyzetben voltak a háború után. Nem tudok róla, hogy a szlovákok vagy horvátok hasonlóan viselkedtek volna.
Eleve nem vezet semmi jóra egymásra mutogatni és csakis a másikat hibáztatni. Fontos lenne egymásban inkább a jót keresni és azzal elösegíteni az ország boldogulását. Sajnos a félelem egy rossz tanácsadó és mostanság túl sok van belöle Magyarországon is.

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 19:10
julianus | 2012. július 1. 20:39

Nem ismerem KÁ pontos szövegét de bizony julianustól tudom, hogy a magyar zsidókat is jól lehordta.
Ahogy itt engem agytársaid is folyton rágalmaznak, nem éppen a megalapozott érvelésre utal...

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 20:00

Amennyiben lesz lehetőséged olvasd el. Számomra érdekes volt. Természetesen sok mindent figyelembe kell venni hozzá.

Igen. Öl, butít, nyomorba dönt, mint a mértéktelen alkoholfogyasztás, vagy a kábítószer. Ugyanakkor egyesek kezében "fegyver" is. A való-igazságot kell kimondani, mert csak az igazság kevés.


Magyarországon nem kell félni attól amiről egyesek oly fennhangon, felhangot megütve beszélnek, mert senkit nem visznek gulágra. Sokszor még a becstelenek sem kerülnek oda ahova valók. Félni csak a csalóktól, tolvajoktól, az acsarkodóktól kell.

Válaszok:
duzur | 2012. július 1. 19:19

Miért nem tűntök el már a haveroddal a balfenéken. Esztelen írogatásitokkal csak akadályozzátok a normális párbeszédet. Nem értem a mandiner stábját, hogy pszichiátriai kezelteket miért engednek ide írogatni.


Nagyon remélem, hogy igy van. És örülnék, ha engem se traktálnának itt, Magyarország komcsi, libsi Izraeli megszállásával... :-)

Válaszok:
julianus | 2012. július 1. 19:57

Nem biztos, hogy mindig mindenütt ugyanazt az álláspontot képviselte. Magyarországon nem ritkák a rugalmas nézetek...


Részben igazad van, de már nagyon unom, hogy mindig keresgetni kell azokat, akik megszólítanak, mert ezek félkegyelműek telerondítják a fórumot. Ezért van az, hogy sokan inkább elmennek.


Arról még vannak korábbi pozitiv emlékeim...:-)

Az "r"-et sima tudatlanságból hagytam ki. Nem elírás miatt. Szóval törzs a gyökér :-)


Az illetékeseknek sem kellene erre utaló megjegyzéseket tenni, s akkor talán más lenne a helyzet. Soha ne feled, a dolgokat csak kölcsönösen lehet megoldani és a legtöbbször csak kompromisszumok árán. Szerintem ez a valós demokrácia alappillére.


Most veszem észre. Itt valami félreértés, vagy félremagyarázás van. Én soha nem állítottam, hogy KÁ a magyar zsidókat is lehordta, hanem kérdeztem. Most is ezt tettem. Tessék úgy értelmezni és tálalni, ahogy írtam, írom.


De olyan mint "Speckwürfel (szalonna-kocka) is létezik. Van, hogy salátákra szórják de az akkor az étlapon is igy szerepel.

Válaszok:
foxi | 2012. július 1. 20:55

Politikával, diktatúrával kapcsolatban írtam.
Nem ismerem a te helyzeted, a körötted lévő körülményeket, így nem tudok véleményt mondani. Azt viszont a világháló segítségével és a barátaim levéléből tudom, ott is vannak egyes területek, ahol a bűnözés, benne az élet elleni bűnözés is létezik. Ennek alapján szerintem Magyarország semmivel sem rosszabb, mint más ország. A múlttal is össze tudom hasonlítani, mivel jó magam is közel hetvenéves vagyok.


Ja kérem, ilyen a demokratikus liberalizmus. ;-) Megértő tudok lenni, de nem tudok a dolgok mellett soha szó nélkül elmenni, ha úgy értékelem, szükséges szóvá tenni.


Bocsánat, de nem reagáltam Elias Canettivel kapcsolatban. Nos feltételezem a Tömeg és hatalom című művére gondolsz. Nem olvastam el teljesen, mert a fele is elég ahhoz, hogy ne legyek elragadtatva tőle. Ugyanakkor elolvastam teljes egészében vele kapcsolatban írt Vajda Mihály és - ha jól emlékszem - Kiss Endre írását, s megközelítőleg hasonló véleményen vagyok. (Egy kicsit egyikből, egy kicsit másikból.)


Kedves kipafay, nem is ajánlom senkinek...aki racionális okokat keres a " visszatelepülés"-re.
Azt írod " de mint látom " , mikor is láttad legutoljára ? Az idén, tavaly, tavalyelött ?
Nos, sok helyen becsapnak, majdnem annyi a csaló ügyvéd mint New-York-ban, lökdösnek a buszon , villamoson. Letegeznek, meglopnak, becsapnak. Sokszor az az érzésed, hogy az orvos le se sz@rja a pénzedet, akkor is barátságtalan.Pereskedhetsz a szomszéddal, a hivatallal.
Aztán amikor az utcán " jó napot kívánok" -al köszönnek, akkor érezheted: jé, otthon vagyok.
Ha tudnád milyen szépek a lányok !

Komolyan mondom: aki "nem tudja", az ne menjen Haza.
A Föld bármely részén élhetnék, de nincs az a kincs amiért Amerikába költöznék.


Van http://www.lebensmittellexikon..

Válaszok:
foxi | 2012. július 1. 20:59

Kedves kipafay, ne haragudj, de az interneten szerzett információ olyasmi lehet mint a cybersex. Annyit is ér.Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó