Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

2012. január 13. 17:33

A Jobbik ifjúsági tagozatának két vezetője Umberto Eco „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” című könyvével ajándékozta meg a köztársasági elnököt.

Umberto Eco „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” című könyvét vitte a Sándor-palotához a Jobbik ifjúsági tagozatának két vezetője pénteken, akik Schmitt Pál doktori disszertációjának plágiumgyanúja kapcsán nyilvánítottak véleményt. Takács Krisztián az újságíróknak elmondta, megdöbbentek azon, hogy az államfő egy bolgár sportkutató művéből vette át doktorija nagy részét. További problémának nevezte, hogy a disszertáció az alapvető formai követelményeknek sem felel meg, mert az nem tartalmaz lábjegyzeteket. Szerinte az ügy napvilágra kerülése „óriási morális rombolást vitt végbe”.

Társa, Stummer János azzal folytatta, hogy ha Schmitt Pál „felelős államférfinak tartja magát, akkor egy mérlegelés után vagy megteszi a megfelelő lépéseket vagy kiáll a nyilvánosság elé és tisztázza magát.” A Jobbik ifjúsági tagozatának vezetői szerint ha bebizonyosodik a plágium, akkor Schmitt Pál alkalmatlanná válik arra, hogy megmondja a fiataloknak, mit tegyenek az ország sorsának jobbra fordítása érdekében. A sajtótájékoztató végén a két politikus bemehetett a Sándor-palotába, ahol átvették tőlük a könyvet.

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/31444


43 komment
Összes hozzászóló megjelenítése
A kommentek nem szerkesztett tartalmak,
tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerintGIGALÁJK!!!

végre megmozdult a jobboldal

a polgári konzi irány becsületét csak önmaga mentheti meg a galamuszi nyuszi apokalipszis elől

GIGALÁJK!!!


kieg:

hol van ilyenkor a fidelitas?!

ennyire gerincamputált az elvileg ajrópaibb jobboldalt képviselni hivatott réteg?

lassan a kuklux infónak is több köze van a vélemények sokszínűségét toleráló jogállami demokráciához a naribirkanyájnál

röhej


És elő is vettem, tessék a releváns részek:

„Amikor rátérnek a szakdolgozat megfogalmazására, már nincs önök előtt a szöveg, ígyelőfordulhat, hogy a saját jegyzetükből másolnak át bizonyos részeket. Ilyenkor meg kell bizonyosodniuk afelől, hogy a lemásolt részlet valóban parafrázis-e, vagy pedig idézet,idézőjel nélkül. Ellenkező esetben plágiumot követnek el.

A plágiumnak ez a formája meglehetősen gyakran előfordul a szakdolgozatokban. A diáknak közben tiszta a lelkiismerete, hiszen előbb vagy utóbb, egy lábjegyzetben megemlíti,hogy mely szerzőre hivatkozik. Az olvasóra azonban rossz benyomást tesz, ha véletlenül észreveszi, hogy az adott rész valójában nem az eredeti szöveg parafrázisa, hanem annak másolata, idézőjelek nélkül. Mégpedig nemcsak a bírálóra, hanem mindazokra, akik a továbbiakban elolvassák a szakdolgozatot, akár azért, hogy publikálják, akár azért, hogy szakértelmünket megítéljék.

Mikor lehetünk biztosak abban, hogy a parafrázis nem plágium? Mindenekelőtt természetesen akkor, ha a szöveg sokkal rövidebb, mint az eredeti. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a szerző nagyon rövid tő– vagy összetett mondatban mond el igen lényeges dolgokat, s így a parafrázisnak igen hosszúnak kell lennie, hosszabbnak, mint az eredeti szöveg. Ilyenkor nem kell görcsösen igyekezni, hogy ne használjuk ugyanazokat a szavakat, mert elkerülhetetlen, sőt egyenesen hasznos, ha néhány szó változatlan marad. Az a legmegnyugtatóbb próba, ha sikerül úgy megírni egy parafrázist, hogy a szöveg nincs a szemünk előtt. Ha ez sikerül, akkor nem egyszerűen lemásolták, hanem meg is értették a szöveget.”

(Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, 1996, p197)


„Hogy mindezt világosabbá tegyem, az 1. pontban kimásolok egy részletet egy könyvből(Norman Cohn Az apokalipszis fanatikusai című művéből). A 2. pontban tisztességes parafrázist adok. A 3. pontban rossz kivonatot, azaz plágiumot írok le. A 4. pontban a 3.-hoz hasonló parafrázist olvashatnak, amelyben azonban az idézőjeleket becsületesen kitettem, s így nem lett belőle plágium.

1.Az eredeti szöveg

Az Antikrisztus eljövetele még nagyobb feszültséget eredményezett. Nemzedékről nemzedékre állandóan várták a pusztító sátánt, amelynek uralma valójában a törvény nélküli káosz, a rablások, a fosztogatások, a kínzások és a mészárlások kora lett volna, ugyanakkor azonban az annyira áhított finálénak, Krisztus Második Eljövetelének és a szentek uralmának előjátéka is. Az emberek éberen figyelték a »jeleket«, amelyeknek a prófétai hagyomány szerint a káosz utolsó korszakát kellett kifejteniük és hírül adniuk. S mivel e »jelek« között rossz kormányzók, polgári ellentétek, háború, szárazság, éhínség, pestis, üstökösök, kiváló emberek hirtelen halála és az emberi gyarlóság általános erősödése egyaránt szerepelt, nem volt nehéz észrevenni őket.

2.Tisztességes parafrázis

Ezzel kapcsolatban nagyon világosan fogalmaz Cohn.[18,Itt lábjegyzet jön: Norman Cohn: I fanatici dell' Apocalisse (Az Apokalipszis fanatikusai), Milano, Comunite, 1965. 128. o.] Érzékelteti a korszak jellegzetesen feszült légkörét,amikor az Antikrisztust, a Sátán birodalmát várták, mely fájdalmat és káoszt szül csupán, ám Krisztus megjelenésének, ún. győzedelmes Második Eljövetelének, az utolsó ítéletnek előjátéka is lesz egyidejűleg. S a gyászos eseményekkel, fosztogatásokkal, rablásokkal, éhínséggel, pestissel teli korban az embereknek soha nem hiányoztak a »jelek«, amelyek a profetikus szövegek szerint megelőzik az Antikrisztus eljövetelét

3. Rossz parafrázis

Cohn szerint... [itt olyan gondolatok következnek, amelyeket a szerző más fejezetekben írt le]. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy az Antikrisztus eljövetele még nagyobb feszültséget eredményezett. Több nemzedék várta állandóan a pusztító sátánt, amelynek uralma valójában a törvény nélküli káosz, a rablások, fosztogatások,a kínzások és a mészárlások kora lett volna, ugyanakkor azonban Krisztus második eljövetelének, vagyis a Szentek uralmának előjátéka is. Az emberek éberen figyelték a jeleket, amelyeknek a próféták szerint a »káosz utolsó korszakát« kellett kísérniük és hírül adniuk. S mivel a jelek között rossz kormányzók, polgári ellentétek,háború, szárazság, éhínség, pestis, üstökösök, kiváló emberek hirtelen halála (valamint az emberi gyarlóság általános erősödése) egyaránt szerepelt, nem volt nehéz észrevenni őket.”

(Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, 1996, pp 197-198)


Ja, természetesen nem gépeltem be, hanem ezt használtam:

http://www.scribd.com/doc/5008..

Ezért vannak a szóközhiányok is, amit sajnos nem vettem észre.


Bölényfasszal fizetnek, úgyhogy ha gyanús külsejű alakok csöngetnek nálad hátuk mögé dugott miskárolókéssel, javaslom, ne nyiss ajtót.


Egy egész világ választ el a Jobbiktól, de el kell ismernem, ez egy frappáns fricska Schmitt Plagi és az őt KE pozícióba erőszakoló OV felé.

Gratula!


A Jobbikosoknak is el lehetne küldeni egy pár Eco-művet, pl. ezt:

„Az ősfasizmus még itt ólálkodik körülötütnk, olykor civi ruhában. Milyen könnyű dolgunk lenne, ha valaki kiállna a világ színe elé, és így szólna: "Újra akarom nyitni Auschwitz kapuit, és azt akarom, hogy ismét feketeingesek masírozzanak Olaszország terein." Ajaj, az élet nem ilyen egyszerű. Az ősfasizmus a legártatlanabb köntösben is visszatérhet. Az a kötelességünk, hogy leleplezzük, és mutatóujjunkkalrábökjü nk minden egyes új formájára – mindennap, a világ minden táján.

1. Tradicionalizmus. Az ősfasizmus elemi alapja a – többnyire szinkretista – hagyománykultusz: „mi vagyunk azok, akik birtokában vagyunk az ősi igazságnak”.

2. Antimodernizmus. Ez megnyilvánulhat pl. kapitalizmus-ellenességben, de főképp a felvilágosodás értékrendjének (a Rációnak) elutasításában. Mint ilyen, az ősfasizmus voltaképpen irracionalizmus.

3. Az öncélú cselekvés kultusza, ami az irracionalizmus egyenes következménye. „Gondolkodni férfiatlan... Az értelmiségi világ iránti gyanakvás az ősfasizmus örök tünete.”

4. A kritika elutasítása. „A modern kultúrában a tudományos közösség a véleménykülönbséget eszközként tekinti az ismeretek bővítéséhez. Az ősfasizmus értelmezésében a véleménykülönbség árulás.”

5. A másságtól való félelem. „Az ősfasizmus per definitionem rasszista.”

6. A frusztráció szerepe. „Az ősfasizmus egyéni vagy társadalmi frusztrációból fakad”, és a frusztrált középosztályokat szólítja meg.

7. Idegengyűlölet. A valódi társadalmi identitás hiányát a véletlenül egy országban történő születésből levezetett ideológia, a nacionalizmus kompenzálja, amelyet egyetlen dolog tart össze: az ellenségkép. Az ősfasizmus működéséhez szükségesek az összeesküvés-elméletek, a külső és belső ellenségtől való rettegés.

8. Ambivalens ellenségkép. „A követőknek azt kell érezniük: megalázza őket az ellenség kérkedő gazdagsága és ereje... A követőknek azt is el kell hinniük, hogy le tudják győzni az ellenséget.”

9. Permanens harc. „A pacifizmus cinkosság az ellenséggel.” Ha a mozgalom – a végső ütközet után – elterjed az egész világon, beköszönt az aranykor, az örök béke korszaka. Addig azonban nincs helye megbékélésnek.

10. Elitizmus – a gyengék iránti megvetés. „Minden állampolgár a világ legkitűnőbb népéhez tartozik, a párt tagjai a legjobb állampolgárok, minden állampolgár a párt tagjává válhat... Mivel a csoport (katonai modell szerint) hierarchikusan rendeződött, minden alvezető lenézi az alatta levőket, akik mind megvetik az alárendeltjeiket.”

11. Hőskultusz és halálkultusz. Minden egyes ember életfeladata, hogy hőssé váljék, és ha kell, meghaljon az eszméért.

12. A férfiasság kultusza. A mindennapi életben a hatalomvágy elsődleges megnyilvánulási terepe a szexualitás. Ennek folyománya a nők iránti megvetés „és a nem köznapi szexuális magatartásokkal – az önmegtartóztatástól a homoszexualitásig – szembeni intolerancia.”

13. Kvalitatív populizmus. „Az ősfasizmus az egyénnek mint olya nnak nem juttat jogokat, a "nép"-et pedig kvalitásnak, monolitikus egységnek tekinti, amely a "közakaratot" fejezi ki... Amikor egy politikus kezdi kétségbe vonni a parlament legitimitását, mert az nem képviseli többé a "nép hangját", megcsapja orrunkat az ősfasizmus szaga.”

14.Az „újbeszél”. Az orwelli találmány az ősfasizmus minden megnyilvánulására jellemző: „szegényes szókinccsel és a legelemibb mondattannal dolgozik, hogy korlátozza a komplex és kritikus gondolkodást.”

Válaszok:
zselé | 2012. január 13. 20:22
flo | 2012. január 13. 21:52

Ifjúsági Tagozat = Hülyék, akik minden olyan baromságra rávehetők, amelyhez felnőtt emberek nem adnák az arcukat.

Ez a jelenség pártfüggetlen.

Emlékszünk Rogánra és Szíjjártóra Fidelitaszos korában? Az MSZP ifjúsági tagozatára Zuschlaggal az élen, vagy a KISZ-re? Hát a Jobbiknak is van már ilyen. (Még akkor is, ha EZ AZ ADOTT demonstráció vicces és találó is volt.)


Olyan emberek értékelték jelesre és engedték át Schmitt Pál államfő plágiumgyanús doktori disszertációját, akik tagjai voltak egy szervezetnek, amelyet az akkor Schmitt által vezetett Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) hozott létre – írja az [origo]. A Magyar Olimpiai Akadémia nevű szervezet az olimpiai múlt gondozásáért felelt, és 1990-ig Schmitt vezette. 1990 és 2010 között pedig a jelenlegi “álamfő” a MOB elnöke volt.

Az egyik bíráló, Kertész István pont 1992-ben lett a szervezet tanácsának tagja, ő most is úgy nyilatkozott, hogy rendben volt Schmitt lábjegyzeteket mellőző dolgozata, és politikai támadás az egész ügy.

A másik bíráló, Takács Ferenc az alapítás, tehát 1985 óta tagja a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának.

Válaszok:
Faqtya ezredes | 2012. január 13. 22:55

nácik figyelem!

ha már a góré is cikizi schmittet, lehet nekiugrani ,)


Köszönöm, nagyon jó.

Ezt meg Orbánnak kéne ajándékozni, hogy tudja, hogy miért tartják oly sokan, jogosan, fasisztának.


"ha Schmitt Pál „felelős államférfinak tartja magát, akkor egy mérlegelés után vagy megteszi a megfelelő lépéseket vagy kiáll a nyilvánosság elé és tisztázza magát.”
Vagy bepereli a hvg-t.
Valamit lépni kéne,Pali bátyám,az idő,ez esetben,most nem Önnek dolgozik...


Ez odabasz.:) Teljesen a FIDESZ és a Jobbik.

A dislike-olók is fasisztanövendékek.

Válaszok:
Faqtya ezredes | 2012. január 13. 22:49

Ez már tényleg gáz! Helyesírással bajban lenni doktori diplomával, mint a 60-70-es években. Szégyen, gyalázat!!!


Helyedre qss!

Válaszok:
flo | 2012. január 13. 23:04

A jobbikosok legföljebb a kocsmába doktorálnak le.


Ha nem tud lemondani, minden megvetést meagérdemel! Ugye, "doktor úr" !?


Tudatlan barom lehet, tényleg.

Mellesleg a Hellerrel rokizó Glatz munktársa.

Bukta van, elvtársak!!


Kertész István

1942. augusztus 19-én születtem Budapesten. 1967-ben szereztem középiskolai tanári
képesítést az ELTE BTK nappali tagozatán latin-történelem-magyar tanári szakon, jeles
minősítéssel.

Disszertációmat "Pergamon és Róma kapcsolatai" címmel írtam, mivel már hallgatóként is a hellénisztikus kor, ezen belül pedig Pergamon története érdekelt. 1969-ben védtem meg egyetemi doktori értekezésemet "Az Attalidák valláspolitikája a pergamoni állam
önállósága idején Kr. e. 283-133" címmel, summa cum laude minısítéssel.

1969 őszétől
lettem az ELTE BTK Ókori Történeti Tanszékének oktatója, ahol előbb tudományos segédmunkatárs, majd adjunktus, végül 1983-tól docens voltam. Érdeklıdésem a hellénizmus
és Pergamon problematikája mellett elsısorban a görög-római had- és vallástörténet területére
terjedt ki.

Kandidátusi értekezésemet 1982-ben védtem meg. Címe: "Pergamon politikai szerepe Róma és a hellénisztikus világ kapcsolatrendszerében". Ezekben az években már Glatz Ferenc munkatársaként a História ókori rovatának vezetője voltam, a folyóirat megalakulásától kezdve. Ezt a pozíciót napjainkban változatlanul betöltöm. 1983 óta eddig 30
könyvem jelent meg, az 1970-es évek elejétıl pedig körülbelül kétszáz szakcikkem és
tanulmányom itthon és külföldön. Több külföldi egyetemen tartottam elıadásokat, így
Halléban ötször, Berlinben kétszer (majd 1982-ben a Humboldt Egyetemen vendégdocensi
állást is betöltöttem), Heidelbergben kétszer, Thesszalonikiben háromszor, egyszer-egyszer
Bécsben, Jénában, Kölnben, Grazban, Jyväskyläben, Kanazawában (Japán), Athénban,
Urbinoban és Crotoneban. Jelenleg az MSTT (Magyar Sporttudományi Társaság)
Sporttörténeti Szakosztályának elnöke, valamint a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának
tagja vagyok, és tagja lettem az MTA Sporttudományi Szakbizottságának. Utóbb bekerültem az MTA II. Osztálya Ókortörténeti Bizottságába is. 2000-től a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja vagyok.


Történelmi megbékélés, de hogyan? - Glatz Ferenc

Szerkesztõ: Glatz Ferenc. A szerkesztõbizottság tagjai: Burucs Kornélia,. Demeter Zsuzsanna, Fodor Pál, Kertész István...


Kulturális forradalom tegnap - Glatz Ferenc
Szerkesztõ: Glatz Ferenc. A szerkesztõbizottság tagjai: Burucs Kornélia,. Demeter Zsuzsanna, Fodor Pál,. Kertész István, Sipos Péter,. Szász Zoltán

sötöbö.

Válaszok:
Faqtya ezredes | 2012. január 13. 22:59

Melyik volt, a Zagyva meg a gyújtogató Samu?


"4. A kritika elutasítása. „A modern kultúrában a tudományos közösség a véleménykülönbséget eszközként tekinti az ismeretek bővítéséhez. Az ősfasizmus értelmezésében a véleménykülönbség árulás.”


"@flo
Helyedre qss!"

Q.E.D.

Válaszok:
Faqtya ezredes | 2012. január 13. 23:06
Faqtya ezredes | 2012. január 13. 23:07

A kóborkutyákat begyüjtik, Floki.


Felétek ez kritika?
Kevéssel beéritek.


flo 2012. január 13. 21:52

@Gyurcsány Viktor

Ez odabasz.:) Teljesen a FIDESZ és a Jobbik.

A dislike-olók is fasisztanövendékek.

Válaszok:
flo | 2012. január 13. 23:11

igen, egy napnál is világosabb dolgot nem kell hosszasan magyarázni. A ti hazugságaitokat kell csak hosszú mondatokba csomagolni. Nem az egyik vezéretek mondotta vala, hogy simplicity?


Mind doktorátussal rendelkeznek?


Orbánnak sincs doktorátusa.


Na, Orbánnak nincs tudományos fokozata, mindössze a jogi egyetemi tanulmányok végeztével kapott dr.jur. megnevezés (ha orvos lenne, akkor dr.med.), amit nem használnak. A régi nagydoktori fokozat, a mostani Phd. feljogosít a Dr.-re a név előtt.

Ennek ellenére tudományos fokozattal nem rendelkező ügyvédek, ezek főleg a nagyvárosok buszpályaudvaraitól nem messze tevékenykednek. A műveletlen emberek jobban bedőlnek egy nagybetűs doktornak, mint egy kisbetűsnek.

Az én nevemet is sokszor nyomtatják Dr. kezdettel a munkahelyemen, ilyenkor kijavítom kicsire, mert csak az illet meg, a nagybetűs írásmód nevetséges.


"nem tetszik a hazafias elnök?"
Sosem tudtam, hogy a hazafiság mércéje a plágium és a simli mennyisége.
Ha így van akkor Schmitt Plagi barátunk valóban a legnagyobb magyarok közé sorolható...


a szövegből nemcsak ordít, hogy ez egy nyersfordítás, hanem ennek bizonyítékát is adja maga a jelölt, mikor a „minden kategória” kifejezés mellé egy helyen beszúrja: „Magyarul ezt a versenyszámot abszolút kategóriának nevezzük.”

Vajon megkérdezték-e a „szerzőtől”, hogy ha magyarul ezt így nevezik, akkor ő miért nem. És hogy a továbbiakban miért használja még vagy hússzor a „minden kategória” elnevezést? Kérdezték-e, hogy mégis honnan vette ezt a nagyon furcsán hangzó kifejezést? Megkérdezték-e a „szerzőtől”, hogy milyen gondossággal készítette el a munkát, ha minden oldalon három-négy hibás, értelmetlen vagy magyartalan mondat található? Hogyan adhattak summa cum laudét egy durva helyesírási hibákkal teli dolgozatra?

http://galamus.hu/index.php?op..Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó