filozófia

2017. november 22. 12:01
A mindennapokból ismerős struktúrák működése és kialakulása az észszerűség normáinak nem engedelmeskedik. Interjú.
2017. november 2. 09:15
Nem csupán maguk az élők, hanem az élők, a már holtak, s a még meg nem születettek közötti társas viszony ez.
2017. október 27. 13:09
A kultúránkat egyre jobban átható elképzelés az emberi személy radikális autonómiájáról egy metafizikai mítosz, ami veszélyes.
2017. szeptember 27. 13:02
Az is bűnös és kártékony az állam számára, aki magatartásával közvetetten bebetonozza és csendesen elfogadja, valamint támogatja a kártékony vezetést.
2017. szeptember 11. 17:32
A filozófia és logika professzor felteszi a kérdést, hogy ez az állítás, és a logikus következményei vajon nem rombolják-e porig a katolikus erkölcstant.
2017. augusztus 28. 10:59
A gyanú mindenesetre fennáll, hogy a tudomány ereje nem igazságában, hanem organizáltságában van.
2017. augusztus 22. 15:55
Az ember sem nem állat, sem nem angyal. De ördöggé lesz, ha angyal akar lenni.
2017. július 21. 21:10
Ha MacIntyre-nek igaza van, az amerikai konzervatívok sosem lesznek képesek kifejleszteni egy koherens és elfogadható identitást anélkül, hogy újra felfedeznék a helyi közösségi közéletet, a városokat és a mozgalmak aktivizmusát.
2017. június 6. 21:11
Az egészségügy sehol sem egy fáklyásmenet. De a jövőben – a lakosság elöregedésével – még inkább szükség lesz rá.
2017. május 6. 08:46
A filozófia nem bal- vagy jobboldali (ezek parlamenti kategóriák), hanem lényegileg valósághű.
2017. április 19. 09:25
A sokasodó válságjelenségek ellenére – sőt pontosan azok okán! – újra tanulmányozni kell azokat az írókat, akik egy ilyen fordulat lehetőségét vázolták fel.
2017. április 18. 17:11
A mai zsarnokoknak olyan totális eszközrendszer áll rendelkezésére a néptömegek tudatának befolyásolására, melyről egyetlen korábbi hatalom sem mert álmodni. Ebben a helyzetben különösen nagy szükség van olyan gondolkodókra, mint T.S. Eliot.
Mandiner.egyetem
2017. április 10. 17:46
Különösen büszke vagyok Vallásbölcselet – A vallás valósága című kétkötetes munkámra, mely tíz éves munka után 2004-ben, illetve 2005-ben jelent meg. Magyarul ez az eddig egyetlen, átfogó vallásfilozófiai mű, amely a témát teljességre törekvően, ám nem száraz, formális értelemben tekinti át.
2017. március 25. 09:07
A konstrukcionizmus hívei lerombolnák a világ régi rendjét. Mire megy ki a játszma?
2017. március 24. 16:31
A gyakran hangoztatott önkritika és sürgetés, amit az utóbbi pár év szült meg, talán Európa jövőjének legjobb reménye.
Mandiner.digit
2017. március 24. 08:30
Arisztotelész logikájáig nyúlnak vissza a matematikai logikából kialakult számítástudomány gyökerei.
Mandiner.bor
Magnus Opus
2017. március 20. 14:28
Szeremleyék 2015-ben komolyra vették a figurát, és az ottonel muskotályból olyat faragtak, amit csak ritkán lehet kóstolni a szőlőfajtából. Kardos Gábor borász-filozófussal ennek kapcsán beszélgettünk arról, milyen is egy Nagy Bor.
Mandiner.család
2017. március 9. 11:53
Engem a mai világ hétköznapi témái érdekelnek, és szeretek egy úgymond költőietlen témát klasszikus költői módon, mondjuk szonettben megfogalmazni, ennek van valami izgalmas feszültsége. Interjú.

összesen: 150 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 következő utolsó