Apponyi Albert

A meghasonlott géniusz
2018. május 17. 07:14
Miért mindig a bukottak, a számkivetettek és a renegátok emelkedtek történelmi tudatunk panteonjába? Miért nem vagyunk inkább büszkék azokra, akiket igazolt a történelem?
Mandiner.történelem
2016. június 20. 13:19
Amíg az arisztokrácia tagjai döntően katolikusok – kisebb részben reformátusok – voltak, az új bankigazgatók, gyárosok és más nagytőkések nem kis részben a zsidósághoz tartoztak, többen pedig gazdasági sikereiknek köszönhetően magas rangokhoz is jutottak.
Mandiner.történelem
2016. április 24. 11:52
Nem volt más hátra, minthogy Magyarország kiválassza képviselőit, akik kézjegyükkel ellátják majd az első világháborút lezáró magyar békeszerződést.
2015. szeptember 23. 08:53
A hazai jobboldal egy fontos ponton nagymértékben különbözik a balliberális oldaltól: szeretne kilépni az itthon évszázados politikai hagyománynak tekinthető közjogi küzdelmek világából.
2015. június 5. 18:20
A törökök a maximumot hozták ki a lehetőségekből, mi jószerivel a minimumot. A történések ilyetén történő alakulása részben annak tudható be, hogy a törököknek volt egy Musztafa Kemáljuk. Nekünk csak Károlyink, Apponyink, Kun Bélánk és Horthynk volt.
2013. június 4. 15:43
A magyar kérdés jó esetben is ötöd- vagy hatodrangú probléma volt a békekonferencián. Ez sem jóleső tény, de kilencven év elteltével praktikusabb tudomásul venni.