Gyakorlat a javából

2019. május 15. 17:35

Bogár László
Magyar Hírlap

Mindent a deep state-ről.

„Az elmúlt néhány év során a globális politikai kommunikáció egyik legismertebb kifejezésévé a »deep state«, vagyis »mély állam« szókapcsolat vált.

Mivel születése pillanatától éles viták kereszttüzében áll, így talán érdemes kicsit eltöprengeni arról, hogy mit is takar ez a különös kifejezés. Nem meglepő módon az uralkodó beszédmód a »mély állam« létezésének feltételezését is fantazmagóriának, összeesküvéselmélet-gyártásnak minősíti. És lássuk be, mi, akik úgy véljük, hogy nagyon is van valóságos tartalma ennek a kifejezésnek, sem lennénk könnyű helyzetben, ha részletes kifejtésre szánnánk el magunkat. Mégis meg kell kísérelnünk, mert az Amerikai Egyesült Államok politikai szlengjében világra jött fogalom aligha véletlenül született meg.

Hogy a kifejezés az Egyesült Államokban látott napvilágot, nem véletlen, mert noha az a sajátos jelenséghalmaz, amire a mély állam kifejezés utal, valójában sokkal általánosabb, mondhatni univerzális, és főként Amerika uralmi rendszerén keresztül írható le leginkább a lényege. Hogy megérthessük ezt a lényeget, ahhoz először is arra van szükség, hogy Amerika kettős szerkezetét evidenciának tekintsük. Azt a kettős szerkezetet, amelyben Amerika részben egy nemzetállam (történetesen a világ legerősebb nemzetállama) részben viszont világbirodalom is. De mivel a birodalom léte tabu, hiszen világhatalmát anélkül kívánja gyakorolni, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia, a kettős szerkezet legfontosabb funkciója az, hogy »elrejtse« a birodalmat.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
vissza a teljes nézetre