Mordor Times

A Kígyónyelv-jelentés – Középfölde visszavág

2018. szeptember 14. 07:54

Constantinovits Milán
Mandiner

Sűrű nap volt Völgyzugolyban, órák óta ülésezett Középfölde Tanácsa. A tét nem kicsi: Aragorn uralkodása alatt Gondorban megszűnt a jogállam. Középfölde nemzetségeinek elöljárói ezért összegyűltek, hogy kimondják: Gondor királyságának nincs helye Középföldén.

– Barátaim! Nem tűrhetjük, hogy a jogállamot és Középfölde eszméit lábbal tiporja Aragorn! Nem hagyhatjuk szó nélkül azt, ami Gondorban folyik. Arra kérlek Titeket, hogy ítéljük el együtt Aragorn király túlkapásait, és mondjuk ki, ilyen magatartást nem tűrünk el világunkban! – jelentette ki kenetteljes ünnepélyességgel Kígyónyelv, aki vaskos krónikába foglaltatta Gondor bűnlajstromát.

– Ne feledjük, hogy Aragorn kétharmaddal választották meg – vetette közbe egy hajlott derekú ent.

– A választási rendszer manipulálásával, miközben a hírvivők Minas Tirith propagandáját terjesztették, a palantírok éjjel-nappal a királyi udvar híreit sugározták, és elhallgattatták az ellenzéki krónikásokat! – kontrázott élesen Kígyónyelv.

Elrond palotájának bámulatos boltívei alá beragyogott a nyugati nap.

– Sérülnek a menedékkérő haradiak jogai! Nem elég, hogy Aragorn falat húzott fel birodalma határán, és a Cirith Ungolból menekülőket nem akarja beengedni Közpéföldére, az általa létesített táborokban nyomorognak a szauronisták. Enni sem kapnak, sőt, sokukat visszatoloncolták Mordorba. Alapvető jogok sérülnek! Dühöng a fehér ember etnocentrizmusa! – horkant fel a tagbaszakadt Sagrat, a mordori fekete urukok vezetője.

– Nézzük meg, mit csináltak a Mordorból érkezők a Megyében! Mennyire tudtak beilleszkedni a hobbitok közé?

Hogyan működik a multikulturalizmus a Nyugati fertályon?

– riposztolt egy tünde tanácsos.

Kis csönd állt be, többen felsóhajtottak, Csavardi Samu megvakarta a feje búbját. Végül egy troll indulatosan az asztalra csapott:
– De az intolerancia átszövi az egész gondori társadalmat! Megengedhetetlen a bioszexuális entek jogainak csorbítása, az otthontalan umbari kalózok kriminalizálása! Az uruk–haiak másodrendű állampolgárok Gondorban! – hörögte, mire sokan bólogattak.

Kígyónyelv vette át a szót:
– Különösen kirívó a Szauronnal szembeni gyűlöletkampány! Tűrhetetlen, hogy Gondor-szerte óriásplakátok támadják Szauron személyét. A gondori propaganda úgy állítja be őt, mintha ő állna a mordori bevándorlás mögött. Holott mindenki tudja, hogy Szauron a haladás elkötelezett híve és mecénása ezen a reakciós maradiságba süllyedt Középföldén. Szauron a nyitott társadalom koncepciójában hisz, mindvégig Középfölde multikulturalitásáért harcolt, színtiszta filantrópiából építette fel a Végzet Hegyét is.

– És ez még semmi! – ordított Szarumán – Korrupció hálózza be a gondori királyságot! Az Aragorn és fiai konzorcium nyerte a közbeszerzést a Helm-szurdok újjáépítésénél is, tombol a feudalizmus – tette hozzá.
– Szarumán, Szarumán! Vasudvard iparosítása hogy történt? Pályázatok nélküli, barátoknak leosztva a bányákat... – szúrta közbe halkan egy ent, aki szemmel láthatóan már belefásult a vitába. Őt hamar lepisszegték, miszerint a vasudvardi múltról beszélni nem igazán PC-dolog.

– A hobbitok dehumanizálása különösen bosszantó – ráncolta a homlokát Csavardi Samu.
– A hobbitokat nem lehet dehumanizálni – jegyezte meg csöndesen Aragorn egyik követe.
– Ne vond kétségbe az identitásomat! Ha akarom, akkor mostantól embernek tekintem magam, és ki vagy te, hogy megkérdőjelezd a személyiségem és éntudatom?! – fakadt ki a derék hobbit, amit a többiek heves bólogatással helyeseltek – Vedd tudomásul, hogy Középföldén mindenki az lehet, aminek érzi magát!

– A tudományos élet szabadsága is csorbul – folytatta Kígyónyelv – A Minas Tirith–i központi egyetemen megszüntették

A törpék nemi orientációjának ontológiai perspektívái

 mesterszakot. Mi ez, ha nem durva beavatkozás az egyetemi autonómiába? – folytatta Kígyónyelv.

Ekkor a sarokban csöndesen szörtyögő Gollam fakadt ki:
– Nem látttyák szíveszen a magamfajtát szem a királyszágban. Csak aszért, mert torsz vagyok, nyálkász és undorító, ez elég ok, hogy szegény Gollamot kiközöszítszék? 

– Aragorn lovagi arénákat emeltet országszerte, ahelyett, hogy utakat építene és a városokat fejlesztené – sziszegte egy gyűrűlidérc.

– Barátaim, eleget hallottunk, itt az ideje, hogy szavazzunk! – emelkedett fel patetikusan Kígyónyelv.

***

Völgyzugolyban lassan a láthatár alá bukott nap, Középfölde Tanácsa pedig szavazni kezdett...

vissza a teljes nézetre