Újmarxisták

2022-11-29 11:44:00

Bencsik Gábor
Facebook
A proletariátus az elmúlt száz évben ahelyett, hogy Marx tanításainak megfelelően pauperizálódot és radikalizálódott volna, nem átallott békés középosztállyá gyarapodni.

„A mai identitárius liberalizmus nem más, mint a nagytőke által szponzorált újmarxizmus: az emberiség elnyomókra és elnyomottakra osztása, és szakadatlan küzdelem az előbbiek ellen az utóbbiakért.

A proletariátus az elmúlt száz évben ahelyett, hogy Marx tanításainak megfelelően pauperizálódot és radikalizálódott volna, nem átallott békés középosztállyá gyarapodni. A liberalizmus gondolatait saját eszméiben föloldó baloldali értelmiség azonban továbbra is csupán elnyomó és elnyomott viszonyrendszerében hajlandó értelmezni a társadalom jelenségeit, ezért új elnyomottak után kellett nézniük. Meg is találták őket, ráadásként a tőkés osztály helyett új elnyomókat is kreálva. A marxista értelmiség immár a középosztállyá emelkedett munkásosztályban ismerte föl az új burzsoáziát, az identitás-kisebbségekben pedig az új proletariátust, amelynek fölszabadításáért folytathatja évszázados küzdelmét. Az elnyomó szerepből fölmentett nagytőke pedig hálából finanszírozza az egészet, tudva jól, hogy a marxista-liberális értelmiség eltartása, eszméik ismételgetése és a dolgozókkal ismételtetése sokkal kevesebből megoldható, mint az egyének és államok kizsákmányolásának enyhítése.”

Fotó: Pixabay

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.