Szuverenitás vagy nemzethalál

2022-01-17 17:39:00

Nagy Ervin
Magyar Hírlap
A magyarok uniós tagságra, nem pedig az európai egyesült államokra szavaztak, Magyarország nem egy birodalomba, hanem egy szuverén nemzetek alkotta közösségbe lépett be.

„Az európai együttműködés atyái aligha ilyen közös Európát álmodtak meg. Ők hittek a gazdasági együttműködésben és abban is, hogy mindez békét hoz a háború után újraéledő Európában, de egy percig sem hitték azt, hogy mindez számtalan abnormális célt fog majd szolgálni. Hogy mindez együtt jár majd a nemzeti közösség felszámolásával és a társadalom alapkövének, a hagyományos családmodellnek az elpusztításával. Azzal pedig kétségtelenül vitatkoztak volna, hogy a szuperállam létrehozásához legalizálni kellene a tömeges migráció minden formáját. Mert ne legyen kétségünk – az európai egyesült államok ma már nem a békét, hanem az efféle haladó mutatványokat és önlábon lövéseket szolgálná.

Mint ahogy azt sem támogatták volna, hogy végleg kiiktassuk a nemzeti összetartozás szellemiségét és az alig több mint egy évszázada működő, önvédelemre legalkalmasabb közösségeket, a nemzetállamokat. Amelyek sikeres működése olyan értékrendszert erősít meg és tart fenn (a szuperállam »értéksemlegességével« szemben), amelyek kötelességgé teszik a ránk örökített Európa megvédését.

Mert ez a testvéri összetartozásból eredő kapocs az egyetlen, mely ellenáll a modern kori népvándorlásnak, és meg akarja őrizni mindazt, amit Európa jelent. Mert kétség ne férjen hozzá, a »posztmodern szuperállam«, azaz az európai egyesült államok olyan nyitott, nemzeti összetartozás nélküli társadalmakat hozna létre kontinensszerte, melyek leépítenék az önvédelem minden formáját.

Nagy lesz a tét áprilisban: szuverenitás vagy halál. Vagy megmaradunk önálló nemzetnek, vagy a magyar nép el fog süllyedni az őt körülvevő globális »tengerbe«.”

Fotó: Valeria Mongelli / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.