Újjáépíthetik a zsámbéki romtemplomot

2021-12-14 12:28:00
Közbeszerzést írt ki a zsámbéki romtemplomra vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítésére a helyi önkormányzat – adta hírül az Építészfórum.

Közbeszerzést írt ki a zsámbéki romtemplomra vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítésére a helyi önkormányzat. A „Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése” című projekt keretében meg kell valósítani a fejlesztés műszaki előkészítését és a kapcsolódó feladatok ellátását – számolt be az Építészfórum.

A műemléki vonatkozású szakértői tevékenység, felmérés és tervezés során elkészülő dokumentáció azért szükséges, hogy „a fejlesztés előkészítés számára teljeskörű, a korábbi kutatási előzményeket magában foglaló és értékelő, tervpályázathoz valamint építési/építéshatósági vagy örökségvédelmi engedélyezési folyamathoz további kiegészítés nélkül felhasználható egységes szerkezetbe foglalt építéstörténeti dokumentációt biztosítson".

A nyertes ajánlattevő feladatai a következők: 

- elméleti rekonstrukció elkészítése a tudományos dokumentáció, értékleltár és a kőszerkezetek rekonstrukciójára támaszkodva, -elméleti rekonstrukciós periodizációs építészeti rajzok (helyszínrajzok, alaprajzok, metszetek, homlokzatok) készítése, valamint periodizációs virtuális 3D rekonstrukciók készítése legalább öt, építéstörténeti szempontból jelentős korszakból
telektörténeti kutatás, amelynek ki kell terjednie a templom közvetlen környezetére, a Corvin János utca, a Rácváros utca és a Táncsics Mihály utca által határolt tömbre

- a beruházáshoz kapcsolódó műemléki értékleltár készítése

- elvárt munkarész a szakrestaurátor által készített kő- és festőrestaurátori szakvélemény (építőkő anyagok meghatározása, kőfaragási technikák, falfestések, boltozati kialakítások), amelyek kiterjednek a kőanyag konzerválhatóságára és a helyreállítással kapcsolatos szakmai javaslattételre is

- az Övr. 3. számú mellékletének 3.1.8 pontja szerint a műemlék megőrzésére és fenntartására, helyreállítására, a fenntartható, méltó használatra vonatkozó szakértői javaslat készítése, az értékek történeti egységének összefüggésében, fontossági és logikai sorrend felállításával, az esetleges veszélyeztetettség jelzésével.

- a korábbi rekonstrukciós kísérletek, tervek, vázlatok teljeskörű összegyűjtése és bemutatása, valamint az építészeti, műemléki „jó gyakorlat" bemutatása, hazai és nemzetközi előképekkel, minimum 10, eltérő felfogásban megfogalmazott esettanulmány a dokumentáció tárgyához kötődő eset bemutatásával

- a dokumentáció alapján egy szeparátum, szakmai összefoglaló (20-40 oldal) készítése, amelynek célja, hogy a tervezői munka számára közvetlen segítséget biztosítson
- a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során történő rendelkezésre állás (szakmai konzultáció nyújtása a megbízó igényei szerint)

- az öregtemplom telkének és közvetlen környezetnek geodéziai és építészeti felmérése és dokumentálása abból a célból, hogy alapadatként szolgáljon a jelölt terület későbbi Szabályozási Terv módosításához, valamint a területre kiterjedő építészeti tervpályázathoz

- területismertető talajmechanikai szakvéleményének elkészítése, a korábbi talajmechanikai dokumentációk részletes megismerése, összefoglalása és javaslattétel további talajmechanikai vizsgálatokra, a talajfizikai jellemzők, talajviszonyok, a hidrológiai adatok ismertetése, valamint alapozási javaslatok megfogalmazása mind az öregtemplom telkén megvalósuló beruházás, mint a telek lehatárolását biztosító támfal tekintetében

- az öregtemplom állékonyságának vizsgálata, statikai szakvélemény készítése, amely összefoglalja az előzmények mellett a szakvélemény részeként készítendő, minimum 20 mintavételt tartalmazó faldiagnosztikai vizsgálatokat is (a statikai szakvélemény célja, hogy ez alapján tervpályázati szinten megtervezhető legyen az állékonyságot veszélyeztető valamennyi alépítményi munka, a templomdomb állékonyságát biztosító támfalak megerősítése, a hiányzó helyeken történő pótlása, a felszíni és a felszín alatti vizek elvetési terveinek elkészítése és megvalósítása, valamint a felszín alatti pincék, üregek revíziója, megerősítésük vagy tömedékelésük elkészítése)

- a romszerkezetek tekintetében részletes állékonysági vizsgálatok és számítások elvégzése, valamint javaslattétel további vizsgálatokra.

2020. október 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely a zsámbéki premontrei templom és kolostor rekonstrukciójának támogatásáról rendelkezik. Ebben az áll többek között, hogy a kormány egyetért azzal, miszerint „a kulturális turizmus részarányának növelését a zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor fejlesztése (a  továbbiakban: fejlesztés) nagymértékben segíti, ezért támogatja a  templom fejlesztéseinek előkészítését", valamint azzal is, hogy "a fejlesztés előkészítését 300 150 000 forint összegű költségvetési támogatásból Zsámbék Város Önkormányzata valósítja meg". 

Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba