Gondolatok a magyar vidék jövőjéről – Vidékorientált innováció

2021-12-06 10:26:00

Szepesi Balázs
Corvinák
Az innovációt nem világtalálmányok kifejlesztésére, hanem saját problémáink megoldására érdemes fókuszálni.

„Az innováció az a csoda, amikor valaki olyan újat talál ki, amivel sikeresebben old meg egy feladatot. Ezzel jobbá teszi sokak életét, az elavult megoldást kiszorítva növekedésnek indul és gazdagodik, az új séma újabb ötleteket indukál. Ez a gazdasági fejlődés egyik legfőbb mozgatója globális, kontinentális, országos és helyi szinten egyaránt. Mindegyik szinten fontos cél az innovációs képesség erősítése, az újítás bátorítása, a tudás gyakorlati alkalmazásának ösztönzése.

Egy kérdés azonban gyakran elsikkad: milyen feladatok jobb megoldására törekszünk? A piaci logika annál inkább sorol előre egy ügyet, minél általánosabb egy probléma, minél könnyebb a megoldását pénzt hozó termékké, eljárássá alakítani. Ezeket az ígéretes témákat keresik a start-up ökoszisztémák, a magán- és állami kutatólaborok, az innovációs programok stratégái. Így az innováció elsősorban az újítások bevezetésére képes nagy gazdasági rendszerek termék-, technológia- és folyamatfejlesztéseire fókuszál. 

A lokális problémák és lehetőségek a helyi innovátorok számára sem annyira vonzóak, hiszen az újítások igazi piaca globális, a nemzeti perspektíva is kispályának számít. A startupperkedéssel kacérkodó fiatal több tíz millió ügyfélben gondolkozik, a tudós több nemzetközi hivatkozásra vágyik, a fejlesztő részleggel rendelkező alkatrészgyár a mexikóiaknál szeretne jobb megoldást adni az autógyárak problémájára. Ez így is van rendjén, kell az ambíció, az egész világnak jó, ha sokan részesedhetnek az újítások eredményeiből."

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.