Én voltam a „fasiszta”, most meg én segítek a cigányokon. És ti hol vagytok?

2021-07-13 14:40:00

Hofher József SJ.
Válasz Online
A mai politika nem a Poliszról, hanem a pénzről, a gazdaságról és a hatalom megszerzéséről szól.

„Igaz, hogy politikai okai is voltak annak, hogy jezsuita lett?

Igaz, bár a politikához való hozzáállásom sokat változott azóta. Mostanában nincs jó véleményem a politikusokról, akár jobb-, akár baloldaliakról legyen szó. A mai politika nem a Poliszról, hanem a pénzről, a gazdaságról és a hatalom megszerzéséről szól. Régen, a fiatalságom idején az, hogy hívő ember vagyok, egyfajta politikai szembenállást is jelentett az adott rendszerrel szemben. A rendszerváltozás után újraéledő szerzetesrendek még inkább felerősítették ezt az életérzést. Amikor az ellenzékiek mind csak a Beszélőben szólaltak meg, amikor Balog Zoltán még mint »forradalmár lelkipásztor« Demszkyvel egy sajtóorgánumban mondta el véleményét, a szemináriumba is behozták a stencilezett szamizdatokat, és faltuk őket, ahogy Szörényiék dalait is. Sajátos protestálás volt, ahogy tódultunk az Ifiparkba, hogy meghallgassuk: »láss, ne csak nézz!« De politikai véleményformálásomra nyilván a családi gyökereim is hatottak, hiszen mindenünkből kiforgattak minket a kommunizmus idején. Államosították nagyapám gyönyörű fűszerüzletét. Igaz, őt a nyilasok sem kímélték. Mivel zsidó kereskedőkkel volt kapcsolatban, a volksbundisták kiírták a boltjára, hogy a »nép ellensége«, jóllehet, ő is német nemzetiségű volt. Apolitikus volt az öreg, de nagyon szerette a szegényeket.

Tőle örökölte a késztetést a kirekesztettek gyámolítására?

Őt sajnos nem ismertem, pedig szerintem sok mindent hozok tőle. Ha nincs nagyanyám, aki úgy tudott spórolni, hogy még a légyből is kiszorította a levegőt, mindenünk elúszott volna, mert nagyapám két kézzel adta a hiteleket. Ő látta el a környék szegényeit. A pult alatt bábokkal játszva dobálta a cukrot a gyerekeknek a világgazdasági válság idején. De neki lett igaza, hiszen aztán jött az államosítás, így legalább amit addig szétosztott a szegények és a gyerekek között, az jó helyre került. Ezek alapozták meg az identitásomat. 

Na meg a gyermekkori traumák. Svábként ön is megtapasztalta a kirekesztettség érzését?

 Igen, már gyerekkoromban szembesültem az előítéletekkel. Voltam »rohadt sváb«, »büdös sváb«, »büdös cigány«. Ez mélyen érintett gyerekként. Középiskolában volt egy tanárom, aki célzatosan végigfeleltette velem a második világháborút. Később nevetve mondtam is egykori iskolatársaimnak, akik között magas beosztású pártfunkcionáriusok gyerekei is voltak: lám, én voltam a »fasiszta«, most meg én segítek a cigányokon, és ti hol vagytok? Egy alkalommal még kisiskolás koromban az iskolaudvaron dulakodás támadt. Egy szerencsétlen zsidó kisfiút aláztak meg a többiek. Lelökték a porba és nem engedték felállni. Odamentem és annyira megrendültem a jelenettől, hogy sírni kezdtem. Erre engem is mellé löktek, őt a zsidóságáért, engem a svábságomért ócsároltak. Emlékszem, ahogy megbénított a gyermeki gonoszság. Még most is hatalmába kerít az, amit akkor, ott éreztem.

Azáltal, hogy saját bőrén is megtapasztalta a kisebbségi létet, könnyen tudott azonosulni a cigányokkal, amikor közéjük került?

Nem. Persze voltak olyan emlékek, amik hatottak rám, de csak egy bizonyos közösen eltöltött idő után érezzük át igazán a másik ember helyzetét. Még az együttérzés birtokában is olyan ez a munka, mint Kőműves Kelemené: amit estére felépítesz, reggelre leomlik.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.