Tiborcz-adó: adózni nem szégyen, avagy kinek mi a sérelmes?

2021-06-29 13:59:00

Schiffer András
Index
Tiborcz öröme az ítéleti indokolás alapján korántsem lehet felhőtlen.

„Néhány héttel ezelőtt – a veszélyhelyzeti szabályok miatt: tárgyaláson kívül – a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével bocsánatkérésre és félmillió forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte Karácsony Gergely alperesi főpolgármestert, mert – az ítélet szerint – a »Tiborcz-adó« kifejezés használatával és terjesztésével megsértette Tiborcz István felperesi ingatlanbefektető névviseléshez való jogát. A diadalittas sajtóközleményből úgy tűnhetett, alperes teljes győzelmet aratott, azonban ez messze nincs így. Tiborcz öröme az ítéleti indokolás alapján korántsem lehet felhőtlen.Tiborcz István azért indított pert Karácsony Gergely ellen, mert az akkori főpolgármester-jelölt az önkormányzati választási kampányban az általa bevezetni tervezett, ingatlanokat érintő helyi adónemet Tiborcz-adóként emlegette.

Összefoglalva tehát, Tiborcz István két kereseti kérelméből a másodfok is csak az egyiknek adott helyt, a felperesi érveléssel szemben megállapította, hogy Tiborcz közszereplő, továbbá azt is: önmagában a »Tiborcz-adó« kifejezés használata nem jogsértő, mivel adózni nem szégyen. Ráadásul a hosszabbítás még hátravan a Tiborcz-Karácsony mérkőzésből, mégpedig a Kúrián. Jó volna, ha a legfőbb bírói fórum mondaná ki: az Alaptörvény 39. cikkéből kiindulva, aki, ill. akinek gazdasági érdekeltsége közpénzekhez, közvagyonhoz, a nemzet közös örökségét képező értékekhez fér hozzá, köt azokra, illetőleg azokat érintően jogügyleteket, ebben a vonatkozásban akkor is a közszereplőkhöz hasonló tűrési kötelezettséggel rendelkezik, ha egyébként nem minősül közszereplőnek, továbbá – miután az Alaptörvény XIII. cikk (1) bek. értelmében: »A tulajdon társadalmi felelősséggel jár« – akit az ország legvagyonosabb emberei között tartanak számon, illetve akinek gazdasági érdekeltségei képesek befolyást gyakorolni egyes piaci szegmensekre, vagyona, vagyonosodása, piacbefolyásoló ereje kapcsán a közszereplőkhöz hasonló tűrési kötelezettséggel rendelkezik.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.