Boldog családok – erős nemzet

2021-04-19 17:34:00
Farkas Péter
Magyar Nemzet
A liberális genderelmélet szerint az anyára, apára és gyermekekre épülő családmodell meghaladott.

„Napjainkban a fejlett országok igazi válsága összetett értékválság, amelynek számos társadalmi, gazdasági, szociális összetevője van. A 2010 előtti évek változásai megbontották a családok, a társadalom harmonikus működéséhez nélkülözhetetlen egzisztenciális és lelki-szellemi alapokat. Egyre későbbi életkorra tolódott a házasságkötés és a gyermekvállalás. Meggyengült a generációk közötti szolidaritás.

Akkoriban hazánkban is megrendült a közbizalom, s eluralkodott a versengés, a kirekesztés. 2002–2010 között a családokat háttérbe szorították a baloldali kormányok döntései, amelyek az anyagiak mellett a gyermekvállalást tervezők biztonságérzetét is csökkentették. Azonban 2010-ben családbarát fordulat következett be. Jelentősen nőtt azóta a házasságkötések száma és a termékenységi arányszám, míg csökkent a válások és az abortuszok száma.

Magyarországon a szoros családi kapcsolatok jelentik a legerősebb támogatást, messze megelőzve más kapcsolati formát, s ez jelentős erőforrás. Ennek a karrierre, munkára, jólétre, egészségre gyakorolt hatását a családon belüli kapcsolatok sokirányú jótéteményeivel magyarázzák a kutatások. Európa és Amerika számos országában szélsőségesen liberális eszmék nevében támadják a házasság és a család intézményét. Minden gazdasági, politikai, szociális és kulturális eszközzel élnünk kell a családok védelme érdekében.

A liberális genderelmélet szerint az anyára, apára és gyermekekre épülő családmodell meghaladott. A nyílt társadalom doktrínája nem abból indul ki, hogy férfi és nő kiegészíti egymást, hanem az egyik el akarja nyomni a másikat.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.