Több évszázados magánbirodalom-építés, a nyílt társadalom titkai

2021-04-16 07:55:00

Boros Imre
Magyar Hírlap
Ma a kijelölt uralkodó osztály a „Black Lives Matter” klub.

„A felszín alatt munkálkodó erőszakos, önérdekű társadalmi átalakításokra törekvő erők tevékenysége rendszerint hosszú ideig rejtve marad a közvélemény előtt. Amikor a felszínen megjelenik, általában már túl késő ahhoz, hogy a társadalom érdemben reagáljon, és elejét vegye a pusztító jelenségeknek.

Joe Biden éppen most igyekszik, hogy a másik fontos ágat, a fiskális politikát is kézbe vehessék azzal, hogy indulásként követelné az egységes társasági adóztatást. A monetáris döntések joga 2009-től a gyakorlatban egyértelműen a Federal Reserve-nél van, hiszen zokszó nélkül mentette ezermilliárdokkal az európai birodalmi érdekeltségeit. Minden előrehaladottsága ellenére az euroatlanti magánbirodalom ügye, ami alapvetően pénzügyi meghatározottságú, időközben nagyon is ingatag lábakra került mind az Egyesült Államokban, mind Európában. Mindenekelőtt az összes meghatározó és az euroatlanti magánállamiságot hallgatólagosan támogató államokban. Mindegyik súlyosan el van adósodva – maga az Egyesült Államok, de Franciaország, Olaszország és Spanyolország is.

Ez a helyzet magát az uralmi pénzügyi rendszert és értelem szerint annak urait is veszélyezteti.Gyorsan tenni kell valamit, »kutyaharapást szőrével«, szól a bölcs magyar mondást. A méretes pénzügyi bajokat még több pénzzel kell orvosolni, a pénzgyártás ugyanis a pénzurak mestersége és kizárólagos monopóliuma. A bajok mértét az immár második éve folyó covidjárvány méreteiben csak fokozza.Az európai megoldásra már a gombot is rávarrták, noha még nem lépett érvénybe (Helyreállítási Alap).Még nagyobb léptékű az, ami most az Egyesült Államokban készül. Joe Biden szinte már elég papírt sem talál ahhoz a pénzösszeghez, amit nyomtatni készülnek (1900 milliárd dollár covid mentőalap + 2400 milliárd dollár általános fejlesztésekre szolgáló alap). A napnál világosabb, hogy ezeket a gigantikus összegeket (az európai résszel együtt ötezermilliárd dollárnyit tesz ki) a pénzpiacokon csak úgy lehetne finanszírozni, ha az adósságlevelek hozama nagyon megemelkedne, ami a kamatokat az egekbe vinné.

Ez viszont kizárná a gazdasági növekedés elindítását, tehát csöbörből a vödörbe tranzakció lenne. Nem marad más hátra, mint a két ikerpénz központi bankjai (Federal Reserve és az Európai Központi Bank) további ezermilliárdokat fog megvásárolni ahelyett, hogy ezek az új adósságok a piacra kerülnének. Itt meg is érkeztünk a kommunizmus veretes lenini tételéhez: az egy bankhoz és annak pénzforgalmiés hitelmonopóliumához. Ezek után nincs azon sem mit csodálkozni, amit a »haladók« manapság a nyugati elit egyetemeken tanítanak. Leninék a munkásosztály hatalmát hirdették, de italukat, a francia konyakot mindig képviselőik fogyasztották. Ma a kijelölt uralkodó osztály a »Black Lives Matter« klub. Francia konyak nem lesz, de a feketelevest majd valakiknek meg kell inniuk”.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.