A per vádlottait halálra ítélték és kivégezték

2020-12-19 14:26:00

Karsai László
Mérce
Ma már még megalapozottabban tudjuk, mint akkor, hogy teljes mértékben jogosan.

„Az Endre–Baky–Jaross perhez 1945-ben összegyűjtött eredeti dokumentumok, a vizsgálati anyagok, valamint a per során elhangzott tanúvallomások nélkülözhetetlenek a magyar holokauszt történetének megértéséhez. Egyértelműen tisztázzák a náci Németország és Horthy Miklós Magyarországának szerepét, felelősségét 437.000 magyar zsidó kirablásában és deportálásában. A perben elhangzott tanúvallomások, és a kötet lábjegyzeteiben közölt dokumentumok segítségével a kérdésre, hogy kik voltak a felelősek a magyar zsidóság tragédiájáért, egyértelmű válasz adható. Felelős volt elsősorban a náci Németország, amelynek vezetői mindenekelőtt hadászati, stratégiai okok miatt döntöttek úgy, hogy »vonakodó csatlósukat« katonai megszállással tartják vissza a háborúból való kiugrástól, de ugyanakkor fontos céljuknak tekintették a magyarországi zsidókérdés »rendezését« is. Ebben a perben, és más nagy politikai perekben a vádlottak, a védőik és az ügyészek is sokszor kimondva, máskor kimondatlanul joggal »hiányolták« Horthy Miklóst. A politikai felelőssége az 1944-es deportálásokért is, mint arra fentebb utaltunk, vitathatatlan. Ebben a perben a vádlottak azt is joggal hangsúlyozták, hogy ők a Sztójay-kormány jóváhagyásával, annak utasításait (is) követve szervezték, irányították a magyar zsidók megbélyegzését, kirablását, gettókba, gyűjtőtáborokba zárását, majd deportálását.

A per vádlottait halálra ítélték és kivégezték. Ma már még megalapozottabban tudjuk, mint akkor, hogy teljes mértékben jogosan.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.